Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.612

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1971. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata XX. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Dr. Márta Ferenc: Gondolatok felsőoktatásunk továbbfejlesztéséről1
Dr. V. Nagy Imre: A műszaki fejlődés hatása az egyetemi oktató-nevelő munkára5
Papp László: Az új szervezeti és működési szabályzat hatása az egyetemi közvéleményre8
Dr. Vágvölgyi András - Dr. Szentirmai László: Művelődési szokások változása egyetemi hallgatóknál11
Dr. Arday Lajos: A hallgatók megismerése16
Timár János: A kollégiumi önkormányzat fejlesztésének lehetőségei23
Törs Eszter-Szabó Gábor: A Budapesti Műszaki Egyetem V. éves hallgatóinak egészségügyi helyzete24
A marxizmus és leninizmus oktatás
Dr. Szepessy Mihály: A szocialista hazafiság és a proletárinternacionalizmus egysége az oktatásban33
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Kádár Tibor - Dr. Balogh János: Feleletkiválasztásos vizsgáztatás az orvostovábbképzésben38
Balogh János - Iványi Antal: Vizsgáztatás elektronikus számítógéppel47
Babodi Béla: A nevelési tényezőkkel kapcsolatos hallgatói elvárások52
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Klement Tamás: Tanácskoztak az egyetemek és főiskolák vezetői57
Vitafórum
Kulturális nevelés a felsőoktatásban
Dr. Bányai Györgyné61
Márk Bertalan61
2. szám
Dr. Balázs Béla: A felsőoktatás korszerűsítésének időszerű feladatai65
Dr. Fehér György:
Dr. Fáncsi Tibor: Szociológiai felmérés az Állatorvostudományi Egyetem hallgatóinak szociális és kulturális helyzetéről72
Dr. Papp Ignác: Az egyetem szociológiai problémái87
Sütő Sándor: A szocialista demokratizmus érvényesülése intézetünkben91
Dr. Bakos József: Az egyetemi és főiskolai tankönyvek, jegyzetek nyelvéről96
Az oktatás és nevelés kérdései
Tar Sándor: Az oktató és nevelő munka tapasztalatai a Nehézipari Műszaki Egyetemen100
Babodi Béla: A nevelési tényezőkkel kapcsolatos hallgatói elvárosok103
Dr. Domonkos Imre: Korszerű, vizuális, esztétikai képzés megalapozása a tanítóképzésben110
Vitafórum
Kulturális nevelés a felsőoktatásban
Dr. Várnagy László-dr. Fehér György115
Dr. Berencsi György117
Garami László120
Szemle
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum felsőoktatási anyagából (Újczné Orbán Magda)123
Szczepanski, J.: A felsőoktatás problémái és perspektívái Lengyeloroszágban (Kiss Csaba)126
Hodinka László:
Károlyi Zsigmond:
Végh Ferenc: A Budapesti Műszaki Egyetem történetének bibliográfiája I. (Déri Miklósné)127
3. szám
Dr. Udvarhelyi Károly: Tudományos munka és gyakorlat a tanárképző főiskolákon129
Dr. Révai Tibor: A tanszéki oktatói kollektíva együttműködése133
Domány András: Kísérlet az egyetemi és középiskolai KISZ-szervezet együttműködésére137
Bölcsészhallgatóink művészeti tájékozottsága (Dobos Gyula)139
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Kovács Kálmán:
Dr. Halmos Miklós: A kémiatanárok szakmai továbbképzése144
Dr. Rákóczi Ferenc: A modell-központos oktatás a felsőfokú szakemberképzésben147
Dr. Molnár Imre: A római jog oktatásának időszerű kérdései a szocialista államokban150
Gárdus József: A korszerű nyelvoktatási módszerek tapasztalatai a műszaki felsőoktatásban155
Felsőoktatási intézményeink életéből
A fejlődő országok mezőgazdasági szakembereinek hazai oktatása és továbbképzése (Dr. Németh József)160
A felsőoktatás külföldön
Krugljanszkij, M.: Tankönyvek kiadása a Szovjetunió felsőoktatásában162
Dr. Névai László: Jogi felsőoktatás Finnországban166
Dr. Füle Sándor: Pedagógusképzés Bulgáriában172
Vesztnyik Viszsej Skoli (Dr. Halász Imre)175
Vitafórum
Kulturális nevelés a felsőoktatásban
Dr. Csanádi Gyula180
Bikics István182
Dr. Szentirmai László184
Szemle
Püsök Gyuláné:
Rohla Mártonné: Társadalmi-gazdasági tudományok irodalomkutatása (Végh Ferenc)187
Herczeg István: Parancsra tette? (Dr. Berczik Imre)188
A felsőoktatás hírei
A Veszprémi Vegyipari Egyetemről jelentik (Dr. Magyari Miklós)190
4. szám
Dr. Polinszky Károly: Feladatok az MSZMP X. Kongressusa után193
Dr. Klement Tamás: A Művelődésügyi Minisztérium ágazati és felügyeleti feladatai197
Dr. Pethő György: Az egyetemi demokratizmus fejlesztése202
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Végh Gyula: Kísérlet a filozófiaoktatás fejlesztésére206
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Szabó Kálmán: Egy természettudományi kar nevelési bizottságának tapasztalatai és munkamódszerei209
Dr. Szűcs István: Az újrendszerű jogászképzés212
Dr. Papp Ferenc:
Dr. Hadas Ferenc: A szókincsbővítés az orosz nyelvtanárok oktatásában217
Rendek László: A külföldi cseregyakorlatok szerepe a hallgatók szakmai és politikai nevelésében222
Horváth Béla: A folyamatos tanulás segítése feladatlapos ellenőrzési módszerrel226
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Vuics Tibor: A tanszéki KISZ-alapszervezetek működése230
Vitafórum
Reform vagy az oktatás forradalma?234
Dr. Koncz János: Kulturális nevelés a felsőoktatásban239
A felsőoktatás külföldön
Dr. Vörös László: Az orvosképzés alakulása Európában és az Amerikai Egyesült Államokban242
Dr. Lantos Imre: Nemzetközi konferencia a jövő managementjéről247
Szemle
Pethő Zsigmond: Orosz nyelvi fonetikai gyakorlatok (Dr. Hajzer Lajos)250
Molnár József: A magyar beszédhangok atlasza (Dr. Valaczkai László)252
A felsőoktatás hírei
A Felsőoktatás Pedagógiai Kutatóközpont hírei (Dr. Jáki László)254
5. szám
Dr. Frey Tamás: Szükség van-e matematikus-mérnök szakra?257
Dr. Bocsánzy János: A bányamérnökképzés az európai felsőoktatásban262
Dr. Nagy Béla: Az új egyetemi szabályzatok kidolgozásának vitái és tanulságai az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán266
A marxizmus-leninizmus oktatása
Tóthné dr. Jónás Irma: A tanulócsoportos oktatás tapasztalatai a tudományos szocializmus tanításában273
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Szabó Kálmán: Tapasztalatok és feladatok az ifjúságpolitikai irányelvek vitájával kapcsolatban278
Dr. Nagy Istvánné: Vitával kombinált pedagógiai előadások nevelő hatása282
Dr. Füle Sándor: Pedagógusképző intézményeink hatékonyabb nevelőmunkájáért289
Kiss Sándor: A testi nevelés kérdései a Pécsi Orvostudományi Egyetemen293
Dr. Szepes Lajos: Főiskolásaink testkultúráltsága296
Dr. Takács Lajos: Az oktatási munka tökéletesítéséért298
Dobó Géza:
Vörös György: Teljesítményértékelés a tanárképző főiskolákon301
Kisbán Gábor: A cinizmus hatása egyetemi ifjúságunk életszemléletére305
Gál Mihály: A hátrányos helyzetből induló hallgatók segítése308
Vitafórum
Timár János: Mennyibe kerül a kulturális nevelés a felsőoktatási intézményekben?311
Gondolatok a tanárképzés továbbfejlesztéséről313
Szemle
Lipták Pál: Embertan és emberszármazástan315
Móra László: Varga József élete és munkássága (Dr. Szabadváry Ferenc)316
Dávid András: Fejezetek a magyar-délszláv művelődési és irodalmi kapcsolatok köréből317
Csát József:
Héberger Károly:
Pásztor Józsefné: Villamossági irodalomkutatás (Dr. Tóth Istvánné)318
A felsőoktatás és a könyv (Takács Vilmos)319
6. szám
Dr. Kádár Tibor: Az egészségügyi ellátás szükséglete és az orvostovábbképzés néhány összefüggése321
Dr. Sikfői Tamás: A hallgatók politikai aktivitásának problémái a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán324
Nacsa János: A hallgatók társadalmi tevékenysége329
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Bakos Gyula: Az új műszaki főiskolák marxizmus-leninizmus tanszékvezetőinek feladatai333
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Kárteszi Ferenc: A nevelés és az oktatás egysége, a tanszék és a hallgatók kapcsolata
Dr. Szodoray Lajos: Az orvosnevelés időszerű kérdései338
Dr. Fekete Zoltán: A vizsgáztatás kérdései a Kertészeti Egyetemen342
Mihalik István: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem első félévi vizsgaeredményeinek néhány tanulsága345
Sasvári István: Egy újszerű egyetemi vizsgarendszer és visszhangja351
Vágó Árpád:
Simon Tibor:
Vesztergom János: Vizsgáztató módszerek összehasonlító értékelése
Csorba József: Írásbeli kollokvium feladatválasztó módszerrel359
Felsőoktatási intézményeink életéből362
Rizner Dezsőné: Hogyan formálódik egy KISZ alapszervezet közössége?
Dr. Zapp Erika: Együttműködési megállapodás a Budapesti Műszaki Egyetem és az Ötvös Loránd Tudományegyetem két tanszéke között366
A felsőoktatás külföldön370
Dr. Hegedűs Gyuláné: Labormunka egy moszkvai idegennyelvi főiskolán
7-8. szám373
Új utakat keres a felsőoktatás
Dr. Csáki Frigyes: A kétlépcsős oktatás kezdetei a műszaki szakemberképzésben
Dr. Lévai Zoltán: A mérnökképzés jövőjéről385
Hidas Dezső: Problémák a mérnöktovábbképzés fejlesztése körül391
Dr. Szabó Kálmán:399
Dr. Weber Ottó: Tudomány- és műszaki egyetemeink munkájának egyes kérdései407
A hivatásra nevelés a jogi karon
Dr. Nagy László: A jogászi hivatásra nevelés általános kérdései415
Dr. Ádám Antal: A hivatásra nevelés tapasztalatai a pécsi Jogi Karon423
Dr. Madarász Tibor: A jogászi hivatásra nevelés tapasztalatai az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Állam- és Jogtudományi Karán428
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Gáty Jenő: A hallgatók világnézeti-politikai nevelése a szakmai képzés keretén belül és kívül431
Az oktaás és nevelés kérdései
Dr. Pillis Pál: A kiscsoportos oktatási rendszer szerkezete436
Dr. Héberger Károly: Programozott oktatás a felsőoktatásban445
Dr. Horváth Károly: Az előadás szerepe a magyar irodalomtörténet egyetemi oktatásában452
Dr. Horváth Andor: A biológiai tárgyak a felsőoktatásban458
Dr. Horgosi Ödön: A tanítóképző intézeti speciálkollégiumok és az alsó tagozatos orosz-nyelvoktatás szakemberkérdése464
Dr. Molnár Dezső: A számonkérés mint az oktatás folyamatának szerves része467
Dr. Lendvay Pál: Tapasztalatok az írásbeli vizsgáztatás körül479
Dr. Rakonczai János: A külföldi termelési gyakorlatok és a nyelvoktatás480
Keresztesi Miklós: A hallgatók ismereteinek gépi ellenőrzése483
Biró Katalin: Nevelők nevelése a konduktorképzés során487
Vitafórum
Bereczki Sándor: Kulturális nevelés a felsőoktatásban491
Dr. Bentzik Ferenc: A kémiatanárok szakmai továbbképzése494
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Ackermann László:
Dr. Sütő József: A Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai Technológia Tanszékének 100 éve493
Dr. Priszter Szaniszló: Két évszázados egyetemünk Botanikus Kertje499
A felsőoktatás külföldön
Dr. Széchy Éva: A képzés és a nevelés korszerűsítésének tapasztalatai a brit felsőoktatásban501
Dr. Tigyi András: Integrált oktatás az ankarai orvosi egyetemen506
9. szám
Dr. Erdey-Grúz Tibor: Reformálandó-e felsőoktatásunk?513
Dr. Benkő Loránd: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatásügyének újabb fejlődéséről és jelenlegi helyzetéről520
Dr. Soós Pál: Az oktatás korszerűsítése a gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán526
Péti Miklós: A tantervi reform végrehajtásának eredményei és a további feladatok529
Az oktatás és nevelés kérdései
Kádasi László: Az elsőéves hallgatók bevezetése a felsőfokú műszaki tanulmányokba533
Dr. Iváncsics Imre:
Dr. Markos György: A fizikai dolgozók gyermekeinek egyetemi továbbtanulása536
Dr. Nagy Pál:
Elek József: Tapasztalatok a fizikai dolgozók gyermekeinek felvételéről és tanulmányairól541
Dr. Tóth Pál: A tudományos diákkör és a tudományos szakmai szervezetek546
Hegedüs Zoltán: A tudományos diákkörök tevékenysége552
Dr. Bobok Elemér: A tudományos diákköri munka a Nehézipari Műszaki Egyetemen557
Kovács Attila: Az egyetem és az egyetemi KISZ-szervezet nevelőmunkájának kérdései558
Dr. Forgács Iván: A kutatómunka szerepe az orvosegyetemi élettan oktatásában561
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Polinszky Károly: Az Egyetemi Atomreaktor avatása567
Dr. Klement Tamás: Atomreaktor az oktatás szolgálatában569
Vitafórum
Dr. Dobossy László: A kulturális nevelés távlatai572
10. szám
Dr. Polinszky Károly: Húszéves a Felsőoktatási Szemle577
Dr. Bálint Andor: A tanszékvezetői munka fejlesztésének problémája590
Dr. Petrikás Árpád: Szükségletek és lehetőségek az ifjúságkutatásban593
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Gyulai Géza: A kiscsoportos oktatás módszerei és feltételei587
Dr. Gondi József: A szakosítás tapasztalatai és problémái a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen591
Dr. Tatár Béla: A szovjet részképzés szerepe az orosz szakos hallgatók tanulmányaiban595
Simon László: A fizikai dolgozók gyermekeinek beilleszkedése a tanulmányi munkában602
Ködöböcz József: A Tanítóképző Intézet és Sárospatak város együttműködése - különös tekintettel a hallgatók nevelésére606
Dr. Tóth Lászlóné: Az oktatási reform és a nevelés összefüggései611
Dr. Hetei András: Az iskolatelevízió alkalmazása a tanárjelöltek gyakorlati képzésében616
Dr. Kiss Lajos: Az üzemmérnökképzés célja és sajátosságai a Pollack Mihály Műszaki Főiskola Építőipari Karán619
Dr. Beer György:
Fekete János: A mezőgazdasági gépészmérnökök továbbképzésének problémái624
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Hoóz István: Megkezdődött Pécsett is a közgazdászképzés628
Vitafórum
Dr. Zalka András: Az oktatás korszerűsítése a gödöllői Agártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán632
Perczel Sándor:
Dr. Pálfalvi Aladárné: A kémiatanárok szakmódszertani továbbképzése635
A felsőoktatás külföldön
Dr. Lipták Pál: Antropológiai kutatások Angliában637
Dr. Domonkos Imre: Művészeti nevelési világkongresszus Angliában és a pedagógusképzés638
11. szám
Dr. Kahulits László: Folytassuk a felsőfokú oktatás korszerűsítését!641
Dr. Jáki László: Eredmények és gondok: a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont munkája647
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Guba Ferenc: A biokémiai oktatás az orvosképzésben651
Dr. Heckenast József: Az élelmiszergazdasági és erdészeti szaktanárképzés időszerű problémái657
Dr. Hoffmann Istvánné: Az esettanulmány oktatási módszerről663
Takátsy Tibor: Programozott oktatási kísérlet az agrárműszaki felsőoktatásban668
Dr. Füle Sándor: A pedagógusképző intézmények hallgatóinak egészségtani képzése672
Dr. Búzás Istvánné: A kémiai felvételi vizsga tapasztalatai675
Dr. Nagy Istvánné: Az audiovizuális eszközök szerepe a pedagógiai tárgyak oktatásában678
Tapasztalatok és eredmények a gyakorlati oktatásban (Hell János)681
Felsőoktatási intézményeink életéből
Felsőoktatási intézményeink vezetői az 1971/72. tanévben (I.)683
Kinevezések686
A felsőoktatás külföldön
A francia egyetemek - tegnap és ma689
Vesztnyik Viszsej Skoli (Dr. Halász Imre)695
Szemle
Turányi István: Állomási üzemtan (Dr. Kerkápoly Endre)700
Vörös Imre: Gépelemek I. (Nagy Géza)701
Garami László: Ahogyan az egyetemi hallgatók látják (Hovanyecz László)703
12. szám
Dr. Pomázi Lajos: A szocialista országok felsőoktatási minisztereinek VI. konferenciája Bukarestben705
Zárójelentés709
Dr. Héberger Károly: Fejezetek a Felsőoktatási Szemle történetéből714
Dr. Kardos Tibor: A tanszék és a hallgatóság kapcsolatának formái722
Szűcs Istvánné: Felsőoktatási intézményeink KISZ-szervezeteinek tevékenysége és a KISZ VIII. kongresszusa727
Rakusz Lajos: Az egyetemi-főiskolai hallgatók társadalmi-közéleti tevékenységének néhány kérdése731
Dr. Six László:
Timár János: A tudományos diákköri mozgalom tapasztalatai és lehetőségei735
Az oktatás és nevelés kérdései
P. D. Lebegyev: Vizsgálódások a tanulási folyamat tudományos megszervezése terén
Dr. Weber Ottó: A honvédelmi ismeretek oktatása tudomány- és műszaki egyetemeinken740
Szentkirályi Frigyes: Tapasztalatok és javaslatok a Honvédelmi ismeretek c. tantárgy oktatására745
Dr. Szoboszlay Sándor:748
Kolozsvári Mária: Az V. éves orvostanhallgatók oktatással kapcsolatos elvárásainak kérdőíves vizsgálata755
Felsőoktatási intézményeink életéből
Felsőoktatási intézményeink vezetői az 1971/72. tanévben758
Kinevezések760
A húszéves Felsőoktatási Szemle jubileumi ünnepélye760
Dr. Martonyi János: A szegedi egyetemi oktatás megindulásának félszázados jubileuma762
A pedagógusjelöltek jubileumi országos szakmai konferenciája - Eger, 1971 - (Dr. Nagy Andor)766
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem