1.027.671

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1976. január-december

Az Oktatásügyi Minisztérium folyóirata XXV. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A felsőoktatás általános kérdései
Az Oktatási Minisztérium és a Pedagógusok Szakszervezete irányelvei583
Erdey-Grúz Tibor513
Baróti László: A levelező oktatás a jövő oktatási formája648
Bán Géza:
Kutas János:
Vámos Dóra: A jogászképzés a távlati munka-erőszükségleti számítások tükrében385
Benedek Andrásné: Az üzemmérnökök beilleszkedése408
Bráz János: Egyetemi hallgatók az egyetemi bizottságokban605
Dr. Csesznák Elemér: Szervezési lehetőségek az egyetemi kutatómunka kibontakozásához321
Dr. Gál Györgyné: Fiatal pedagógusok társadalmi helytállása405
Dr. Háry László:
Szerecz Józsefné:
Kürti Mária: A kollégium szerepe és feladatai a közművelődésben85
Dr. Kahulics István: A továbbképzés főbb problémái a közgazdász továbbképzésben600
Dr. Karmazsin László:Az orvosképzés mai problémái587
Dr. Kelemen László: A tanári hivatásra nevelés helyzete és problémái a Kossuht Lajos Tudományegyetemen257
Dr. Klement Tamás:
Dr. Kovácsics József: A tudományos kutatás főbb jellemzői1
Dr. Kovács Géza: Az oktatás társadalmi-gazdasági környezetének nagy távlatú kérdései395
Dr. Kovácsics József:
Dr. Klement Tamás: A tudományos kutatás főbb jellemzői1
Kutas János:
Bán Géza:
Vámos Dóra: A jogászképzés a távlati munka-erőszükségleti számítások tükrében385
Kürti MÁria:
Dr. Háry László:
Szerecz Józsefné: A kollégium szerepe és feladatai a közművelődésért85
Dr. László Tivadarné: Az egyetemi főtitkárok munkája515
Dr. Nagy József:
Dr. Veczkó József: Volt hallgatóink iskolai helytállása (I-II.)75
Dr. Némedi Lajos: A szaktudományi, világnézeti, neveléstudományi, módszertani és az iskolai gyakorlati képzés összhangja, integrálása264
Dr. Orosz Mihály: Az egyetemi hallgatóság politikai arculata90
Papp János: Felvételiző bölcsészjelöltek pályaképe16
Pálvölgyi Endre: Kooperáció a felsőoktatásban137
Dr. Petrik Olivér: A hálótervezés alkalmazásainak tapasztalatai131
Dr. Pólay Elemér: A levelező és az esti oktatás problémái a jogászképzésben390
Sárdi Lajos: A pedagógus hivatásra nevelés helyzete és feladatai577
Szalóki Lambert: A Pedagógusok Szakszervezetének X. Kongresszusa65
Szekeres Imre: A KISZ szerepe az oktatás korszerűsítésében141
Szerecz Józsefné:
Dr. Háry László:
Kürti Mária: A kollégium szerepe és feladatai a közművelődésért85
Dr. Széchy Éva: A fejlett szocialista társadalom építése és a felsőoktatás 69
Szilágyi Balázs: A KISZ-szervezetek feladatai a tudományegyetemi tanárképzés hivatásra, közéletiségre nevelésében274
Dr. Tényi Jenő:
Dr. Végi JÁnos: Az orvostanhallgatók nyári gyakorlatának tapasztalatai körzeti orvos mellett327
Váradi Károly: Egyetemisták és főiskolások a közművelődésért81
Dr. Veczkó József:
Dr. Nagy József: Volt hallgatóink iskolai helytállása (I-II.)75
Dr. Végi János:
Dr. Tényi Jenő: Az orvostanhallgatók nyári gyakorlatának tapasztalatai körzeti orvos mellett327
Dr. Völgyesy Pál: Pályakövetelmények kialakítása a felsőoktatás különböző ágazataiban711
A Marxizmus - leninizmus oktatása
Bátai Lajos:
Czirják József: A marxista ateizmus a filozófiaoktatásban416
Dr. Besenyi Sándor: A művészi film és az egyetemi filozófiaoktatás kapcsolata720
Dr. Bimbó Mihályné: Az esztétikai speciálkollégiumok általános és módszertani tapasztalatai332
Dr. Farkas Ilona:
Rózsa Tibor: A marxizmus ateizmus a filozófiaoktatásban416
Dr. Fülöp Gábor: A modern technikai eszközök alkalmazása a társadalomtudományok oktatásában144
Dr. Judi István: A marxizmus - leninizmus és a szaktárgyak oktatási egysége146
Magyar György: Hallgatói magatartástípusok és világnézeti-politikai nevelés653
Pető Istvánné:
Jávor Gyula: A politikai gazdaságtan oktatásának tartalmi és módszertani fejlesztése528
Szabó A. Ferenc:
Dr. Szarvas Lászlóné: Pedagógiai tanulságok a tudományos szocializmus vizsgák során197
Dr. Veress József: Filmesztétikai -oktatás az egyetemeken716
Vitafórum
Kooperáció a felsőoktatásban
Dr. Berényi Sándor: A többlépcsős képzés lehetőségei a közigazgatási és a jogi felsőoktatásban274
Dr. Magyar Imre: A tanítási-tanulási folyamat elemzése az orvosképzésben205
Dr. Névai László: A többlépcsős képzés lehetőségei a közigazgatási és jogi felsőoktatásban208
Dr. Varga József: Igazgatási és jogász szükséglet több lépcső nélkül337
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Abonyi Gyuláné: A világnézeti nevelés a gazdaságföldrajzi gyakorlatokon463
Dr. Anka István: A mezőgazdasági hidraulikák rendszerszemléletű oktatása231
Dr. Ádám Antal: A többlépcsős képzés lehetőségei a közigazgatási és a jogi felsőoktatásban103
Dr. Bakó Ferenc: Az ideális oktató és hallgató - a hallgató szemével750
Dr. Balla G. Tamás:
Dr. Prieger Károly: Kollégiumi nevelés és közművelődés447
Dr. Berencsi György:
Dr. Szemere György: Kísérlet az oktatás és a tanulás hatásfokának lemérésére659
Dr. Birkás János: Honvédelmi szakegészségügyi képzés az orvostudományi egyetemeken736
Dr. Boda Domokos: Orvosképzésünk fontos feladata: bevezetés az szakirodalomba és a tudományos társaságok életébe156
Deák Miklós: Az óvónőképző intézeti hallgatók előkészítése az idegennyelv-oktatásra298
Dr. Dezső László: Az idegennyelvi oktató tanárok, tanítók képzése és távlati reform283
Dr. Endrédi Lajos:
Dr. Horváth Imre: Az egyetemi felvételi vizsgák szelektáló szerepe egy növényszervezettani felmérés alapján662
Falusné Szikra Katalin: Női oktatók az egyetemen433
Dr. Farkas József: A polgári jog és a polgári eljárásjog koordinált gyakorlati oktatása733
Dr. Forgács Iván: Az élettan gyakorlati oktatásának módszertani kérdései37
Fórián István: Hallgatói gyakorlatok számvezérlésű szerszámgépen215
Dr. Földy Ferenc: A szakkollégium szerepe a tanítóképzésben169
Dr. Frenkl Róbert: A természettudományi tárgyak helye, szerepe a Testnevelési Főiskola képzési rendszerében159
Dr. Füle Sándor: Az Országos Oktatástechnikai Központ oktató és kutató tevékenysége343
Dr. Gabos György: Világnézeti nevelés a szaktárgyak keretében460
Dr. Gáspár Gyula: A matematikai alapok a műszaki felsőoktatás kezdeti időszakában26
Győryné Dr. Beregszászi Sára: Korszerűsítsük a levelező oktatást!488
Dr. Harday Ildikó:
Kajdy Sarolta: Kísérlet a levelező hallgatók tanításának vezérlésére és szabályozására349
Háber István:
Dr. Vágó Árpád:
Vesztergom János: Hatékonyságnövelés az előadás közben alkalmazott visszacsatolás útján212
Dr. Hetyei Gábor: A számítástechnikai oktatás a tanárképző főiskolán171
Horváth Margit: A közművelődési gyakorlatok problémái440
Dr. Ill Mártonné: Új matematika tanterv - a tanítók átképzése és továbbképzése686
Dr. Ilyés István: A hatékonyság a felsőoktatásban673
Dr. Jándy Géza: A szervező szakmérnökképzés151
Kajdy Sarolta:
Dr. Harday Ildikó: Kísérlet a levelező hallgatók tanításának vezérlésére és szabályozására349
Dr. Keresztes Endre: A hagyományos és az új oktatási módszerek az elektronikus adatfeldolgozás oktatásában465
Dr. Keszthelyi Károly:
Tátrai Ferenc: A tanítási -tanulási folyamat a kémiai technológiai ismeretek elsajátításában739
Dr. Király Tibor: A jogászképzés újabb reformja felé96
Kopácsy Béla: Tanítóképzés a szakkollégiumban482
Dr. Korcsmáros Iván: A szervetlen kémia korszerűsítésének elvei és tapasztalatai a tanárképző főiskolákon220
Kotek László:
Szűcs József: Tanszéki törekvések a fizikai dolgozók gyermekeinek segítésére475
Kovács Gábor: A levelező oktatás sajátos problémái537
Dr. Köves Pál: Kísérlet a hagyományos oktatási módszerek korszerűsítésére az általános statisztika oktatásában346
Dr. Magyar István: A gazdasági szemlélet kialakítása a mérnökképzésben617
Major Ferencné: A nyelvoktatási cél módszertani feltételei a műszaki főiskolán310
Dr. Meier Gerhard: A Német Demokratikus Köztársaság irodalmának jelentősége a magar egyetemek nyelvtanárképzésében288
Dr. Minkler Emil: A tudományos diákkör mint a legmagasabb fokú pregraduális képzési forma430
Dr. Mojzes JÁnos:
Cs. Nagy Gábor: Tanárszakos hallgatók komplex államvizsgájának feltételei és eredményei678
Dr. Nagy Andor: A világnézeti nevelés az általános iskolai pedagógusképzésben455
Nehéz JÁnos: A hazafias honvédelmi nevelés a tanárképzésben541
Pajor Lajos: A szintetikus olvasási készség kialakítása és a megértés mértékének ellenőrzése305
Pappné Ádám Györgyi: A fizikai dolgozók gyermekei továbbtanulásának segítése553
Pásztory Attila: Sportszakemberképzés a pedagógusképző intézményekben és a falu testkultúrájának továbbfejlesztése625
Dr. Prieger Károly:
Dr. Balla G. Tamás: Kollégiumi nevelés és közművelődés447
Dr. Rendek László: Agrárkémikus szakemberek képzése669
Dr. Rosta István: A felvételi vizsga mint átmenet a felsőoktatás és a középfokú oktatás között532
Dr. Sipőczy Győző: A nem nyelvszakos egyetemi és főiskolai hallgatók idegen nyelvi képzéséről301
Dr. Szabados Anna: Kísérleti kooperatív közgazdászképzés31
Dr. Szabó Géza: A közművelődés és a magyar szakos hallgatók anyanyelvi képzése217
Dr. Szabó JÁnos Barna:
Dr. Lelkes Miklós:
Dr. Vedres István:
Dr. Fodor Ferenc: A környezetvédelem oktatása a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen728
Dr. Szakács András: Az oktatási anyag a szakmai nyelv tanításához313
Dr. Szilas A. Pál: A bányamérnök-oktatás korszerűsítése659
Szövényi Zsolt: Emeljük a kollégiumi nevelőmunka színvonalát164
Szűcs Gyula: Óvónőjelöltjeink szerepe az óvodai idegennyelv-oktatás előkészítésében294
Szűcs József:
Kotek László: Tanszéki törekvések a fizikai dolgozók gyermekeinek segítésére475
Dr. Szűcs László: A főiskolai általános iskolai tanárképzés és továbbképzés kémiából745
Tátrai Ferenc:
Dr. Keszthelyi Károly: A tanítási-tanulási folyamat a kémiai technológiai ismeretek elsajátításában739
Dr. Tompa Károly: Az erdész szaktanszékek nevelőmunkája611
Dr. Tóth Lajos: Közművelődés és szakképzés444
Dr. Vastagh Zoltán: A Neveléstudományi Tanszék a tanárképzés kutatómunkája szolgálatában451
Dr. Vágó Árpád:
Vesztergom János:
Háber István: Hatékonyságnövelés az előadás közben alkalmazott visszacsatolás útján212
Dr. Vedres István:
Dr. Lelkes Miklós:
Dr. Fodor Ferenc:
Dr. Szabó János Barna: A környezetvédelem oktatása a Semmelweis Orvostudományi Egyetemenq728
Vesztergom János:
Dr. Vágó Árpád:
Háber István: Hatékonyságnövelés az előadás közben alkalmazott visszacsatolás útján212
Dr. Visegrády Antal:
Dr. Varga Sabján László: Eredmények és feladatok az állam- és jogelmélet szemináriumi foglalkozásokon683
Dr. Zukovits Imre: Ifjúságunk tudatformálásának módja és lehetőségei227
Zsáki István: A környezetesztétikai nevelés549
Felsőoktatási intézményeinek életéből
A felsőoktatási Szemle Szerkesztő Bizottságának író-olvasó ankétja43
A Magyar Népköztársaság és a Szovjetúnió közvetlenül együttműködő felsőoktatási intézményei rektorai, I. konferenciájának ajánlásai39
Dr. Berencsi György:
Dr. Obál Ferenc: Kísérlet a gyakorlati oktatás tématervezésére és a teljesítmény nyilvántartására234
Dr. Bodnár Imre: Diákjóléti munka a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán504
Dr. Csizmadia Andor: A nemzetközi összefogás hatása a jogtörténeti tananyag fejlődésére354
Dr. Csókás János: A geofizikusmérnök-képzés negyedszázada175
Dr. Erős István: A tudományos kutatómunkára nevelés módszerei és tapasztalatai498
Gruber László:
Kékes Szabó Mihály: Javulóban egyetemi hallgatóink nyári nevelési gyakorlatai628
Dr. Héberger Károly: A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának nemzetközi kapcsolatai360
Dr. Hiller István: Az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtára a szakmai nemzetközi együttműködés szolgálatában364
Kékes Szabó Mihály:
Kontúr István:
Dr. Lajos Tamás:
Dr. Géher Károly: Értékelési rendszere a XII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Szekciójában44
Dr. Obál Ferenc:
Dr. Berencsi György: Kísérlet a gyakorlati oktatás tématervezésére és a teljesítmény nyilvántartására234
Pálvölgyi Endre: A felsőoktatási intézmények külső kapcsolatai372
Szabó Ilona: A tömegsport helyzete a Szegedi Orvostudományi Egyetemen49
Szabó József: Hallgatói képviselet a tanszékeken - a diáktanszék178
Dr. Tajnafői József: A Nehézipari Műszaki Egyetem kutatóhálózatának fejlesztése493
Tomcsányi Ernő: Kertész üzemmérnökök pályaalkalmassági vizsgálata114
Dr. Vétek János: A Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola Repülőgépvezető Ágazatának új feladatai118
A felsőoktatás külföldön
Dr. Csontos András: Gyógyszerészképzés a Vietnami Demokratikus Köztársaságban237
Dr. Farkas János: Mit látott egy szociológus Irakban?374
Hajdú Miklós: Mit mutat az angol agrárfelsőoktatás245
DR. Holács Imréné: Nők a mezőgazdaságban52
Kovács Ilma: Felsőfokú távoktatás a Német Demokratikus Köztársaságban755
Könyves Tóth Kálmán: Pedagógusok számítástechnikai továbbképzése Franciaországban571
Sztarcsenko, A. : A meggyőződés kialakításának logikája182
Dr. H. Tóth Imre: A bolgár felsőoktatás időszerű kérdései123
Vári Péter: Múlt és jelen a nyugati orszgáok programozott oktatásában240
Venyikov, V. A.: A jövő mérnökének modellje694
Szemle
Bevezetés a felsőoktatásba (Dr. Hodinka László)509
Biológiai Stúdium (Dr. Perendy Mária)255
Felsőoktatási pedagógiai tanulmányok. Korszerű nyelvoktatás II. (Dr. Zánthó Róbert)126
Csáki Csaba:
Vági Ferenc: Mezőgazdasági vállalatok gazdaságtana (Dr. Szabó Gábor)253
Dersi Gyuláné: Kémiai szakirodalomkutatás (Dr. Móra László)254
Hiller István: A soproni egyetemi hallgatók mozgalmai a két világháború között (Tóth András)637
Klement Tamás: A magyar felsőoktatás 1945-1975 (Dr. Berczik Árpád)316
Molnár József:
Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek (Dr. Nyíri Antal)633
Tatár Béla: Az orosz frazeológia problémái (Horváth József)703
Pályázatok
Pályázati felhívás128
Számítástechnika alkalmazási sajtópályázat639
Pályázati eredményhirdetés640
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Szemle 1976. január-december Felsőoktatási Szemle 1976. január-december

Könyvtári könyv volt. A borítókon bejegyzés található.

Állapot:
3.480 Ft
1.740 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba
konyv