Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1979. január-december

Az Oktatásügyi Minisztérium folyóirata XXVIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
A tudományos és pedagógiai káderek képzésének problémái és módjai a felsőoktatási intézményekben (A szocialista országok felsőoktatási miniszterei XI. konferenciájának határozatai1
Dr. Kovács Tibor: Az orvosképzés korszerűsítése - "az oktatók reformja"9
Dr. Völgyesy Pál: Kísérleti eredmények összefoglalása a képességvizsgálatok köréből13
Az oktatás és nevelés kérdései
Zalka András: Az oktató-nevelő munka korszerűsítése a Testnevelési Főiskolán19
Dr. Kelemen János: Radiológiai oktatás a korszerű orvosképzésben23
Kistamásné Varga Sarolta: Aktivitásra nevelés a felsőoktatásban28
Szelényi Lajos: A levelező oktatás és a közművelődési könyvtár kapcsolata33
Dr. Ferencz Zoltán: A közművelődési munka nevelő hatása37
Dr. Veress József: A vállalati gazdaságtan oktatása, a gyakorlatra felkészítés eszköze a közgazdászképzésben42
Hajnal János: Tapasztalatok a "Településfejlesztés és településellátás" c. tantárgy oktatása során45
Kopácsy Béla: Szakkollégiumi képzés hallgatói szemmel49
Dr. Bocsárdi Albert: A közösségi nevelés, mint társadalmi szükséglet55
Felsőoktatási intézményeink életéből
Bécs Ferenc: Az Egyetemi és Főiskolai Kulturális Napok értékelése57
A felsőoktatás külföldön
Vesztnyik Viszsej Skoli (Dr. Halász Imre)62
2. szám
Dr. Pungor Ernő:
Dr. Meisel Tibor: A kétfokozatú vegyészmérnökképzés irányítási rendszerének tapasztalatai1
Dr. Debreczeni Béla:
Dr. Komándi György: Mezőgazdasági kutató szakmérnökképzés8
Arday László: A felsőoktatási intézmények testnevelésének időszerű kérdései12
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Dobó Kálmán: A higiénikus főorvos szerepe az orvosegyetem oktató- és nevelőmunkájában18
Lukács Ottó: A hallgatók bevonása a tudományos munkába21
Mohai György: A kutatómunka megalapozása - az első évfolyamon28
Horváth Margit: Az első éves hallgatók igényszintje és teljesítménye31
Dr. Nagy Gábor:
Dr. Mojzes János: Kémia - fizika tanárszakos hallgatók szabadidős tevékenysége a nevelési terv tükrében37
Dr. Mrena Istvánné: Tanítójelöltek a munkásműelődésért43
Cs. Nagy Miklós: Módszertani kérdések és feladatok az agrár szakfordítói képzés bevezetése előtt49
T. Bíró Magda
Gáborján Lászlóné: A nyelvvizsgareform kísérleti tesztjei56
3. szám
Hatvan év129
Dr. Szabó Imre: Fogorvostanhallgatójelöltek pályaalkalmasági vizsgálata132
Dr. Völgyesy Pál: A felvétel problémái a felsőoktatásban144
Az oktatás és nevelés kérdései
Egyed László:
Dr. Jáger Ida: Személyiségformálás a műszaki felsőoktatásban149
Dr. Tamás Lajos: A diákkör: a szakmai, politikai és erkölcsi nevelés fóruma156
Dr. Bán András: Tapasztalatok az orvostanhallgatók képzéséről a gyakorló kórházak belgyógyászati osztályán161
Kelsánszky György: A műszaki és közgazdasági szemléletmód kialakítása az általános iskolai tanárképzésben165
Papp József: Az iskolai gyakorlatok helye és szerepe a tanító- és az általános iskolai tanárképzésben170
Dr. Kiss Tihamér: A pszichológia oktatása az új tanítóképzésben178
Glózik János: A környezetismeret módszertana oktatásának problémái185
Szemle
Két új szemelvénygyűjtemény az állam- és jogelmélet oktatásában (Dr. Visegrády Antal)191
4. szám
Az érettségi és az egyetemi-főiskolai felvételi vizsgák korszerűsítésének tervei
Dr. Kedvess György: Pályakezdő gyógyszerészfiatalok elhelyezkedése
A marxizmus-leninizmus oktatása
Forintos Klára:
Vass Miklós: A filozófia és a szaktárgyak integrációja
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Szabó Gábor: A team-szerű tudományos munka elvi, személyi és tárgyi feltételei a közgazdasági kutatómunkában
Dr. Csonka József: A felsőoktatásba lépő nem nyelvszakos hallgatók orosz nyelvi tudásszintje
Dr. Varga Zoltán: A főiskolai kémiaoktatás és az önfejlesztés
Dr. Hajzer Lajos: Az általános iskolai orosztanárok továbbképzése
Dr. Kormány Gyula: A földrajz szakos tanárjelöltek kérdéstípusai a tanítási gyakorlatokon
Vitafórum
Dr. Hajdú Miklós: A felsőoktatás mennyiségi fejlesztése
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Bereczki Sándor: A Nevelési Bizottság működése
A felsőoktatás külföldön
Dr. Obál Ferenc: Bepillantás a külföldi egyetemek szakdidaktikai és oktatástechnikai szervezeti formáiba
Dr. Ginszter János: A VII. és VIII. Nemzetközi Hegesztési Tudományos Diákköri Konferenciák tapasztalatai
5. szám
Dr. Lipták András. Alapkutatás - alkalmazott kutatás, az egyetemek és az ipar257
Dr. Szarvas László: A munkahelyi demokratizmus tapasztalatai262
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Andrássy György: A filozófiai szemináriumok egyes kérdései265
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Berencsi György:
Dr. Frenkel Róbert: A testnevelés és a sport az orvosegyetemi oktató és nevelő munkában270
Dán Józsefné: A testnevelés pedagógiájának időszerű kérdései274
Dr. Klement Tamás: Az államigazgatási szakemberek képzése279
Balogh Erzsébet: A kooperatív képzés - mint a felnőttoktatás korszerűsítésének egyik kísérlete285
Dr. Balogh Vilmos: Pedagógiai tevékenység nyári termelési gyakorlaton290
Dr. Supp Györgyné: A tudományos diákköri konferenciákról296
Dr. Takács Lajosné: A tanító- és tanárképző főiskolákon folyó úttörővezető-képzés302
Felsőoktatási intézményeink életéből
Horváth József: A Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola hallgatóinak ismeretterjesztő tevékenysége309
A felsőoktatás külföldön
Vesztnyik Viszsej Skoli (Dr. Halász Imre)313
Vysoká Skola (Márta Pecenková)316
Szemle
Dr. Perényi Imre: Városépítéstan (Gáspárné Demeter Judit)318
Pályázati eredményhirdetés319
6. szám
Dr. Lévai Zoltán: Alapelvek az integrált oktatási egységekben321
Dr. Szolcsányi Pál: Társadalmi igények a vegyészmérnökképzésben325
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Stuber Ervin: A világnézeti nevelés sajátosságai a műszaki főiskolákon331
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Hankiss János: Az orvosképzés integrált formája a gyakorlatban337
Dr. Sipos Istvánné: Az egyetemi és a főiskolai hallgatók véleménye a felsőoktatási intézményekben folyó nevelő munkáról343
Gárdus János: Az aspiránsok idegennyelvi felkészítése és a kandidátusi nyelvvizsgák korszerűsítése353
Bazsó Zoltán: Az orosz műszaki szakszövegek kísérleti hangosítása a nyelvi laboratóriumi oktatásban358
Égelné Bíró Ildikó: A nyelvoktatás rendszere és módszerei a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán363
Dr. Horváth Károly:
Dr. Orosz Mihály: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem hallgatóinak tanrenden kívüli szakmai munkája368
Dr. Bakó Ferenc:
Kránitz István:
Várnagy András: A sportoló műszaki főiskolások életmódja371
Dr. Berki Éva: Pedagógiai proszeminárium a közgazdász-tanárképzésben377
Felsőoktatási intézményeink életéből
Schottner Ede: Új tagozat a Budapesti Tanítóképző Főiskolán380
Pályázati felhívás383
7-8. szám
Dr. Berencsi György: Speciálkollégiumok az orvosegyetemeken, hogyan tovább?385
Dr. Sárközy Péter: A kertészeti továbbképzés helyzete és feladatai390
Szabó Ferencné: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szerepe a dunántúli középiskolai tanárok továbbképzésében396
Dr. Héberger Károly: Információhasználat, információs bázis401
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Minker Emil: Újabb képzési igények a gyógyszerészi feladatok ellátása során412
Czédli György: A vezetői továbbképzés eredményei a Budapesti Műszaki Egyetemen417
Dr. Károly István: A nevelő munka rendszere a tanítóképző főiskolákon424
Dr. Regdon Géza:
Dr. Selmeczi Béla: A komplex nevelési terv megvalósítása435
Dr. Károly Sándor: Az általános nyelvészet szerepe a nyelvszakosok nevelésében és intenzívebb tudományos képzésben440
Nagy Gáborné: Az idegen nyelvű szakirodalom szerepe a nem nyelvszakos hallgatók képzésében446
Dr. Ferenczy József: Az oktató és nevelő munka módszereinek, formáinak fejlesztése a mezőgazdasági gépészmérnök-képzésben452
Dr. Lelkes Miklós:
Dr. Vedres István: Az orvosegyetemi hallgatók felkészítése egészségnevelésre458
Dr. Vörös György: A matematikatanítás fejlődése hazánkban 1948-1978-ig460
Bukovinszky László:
Vásárhelyi Tamás: Programozott feladatsorok hatékonyságának vizsgálata a matematika oktatásában467
Dr. Urbán László: Az ifjúsági parlamentek jelentősége a korszerű egyetemi nevelő munkában478
Dr. Rizner Dezső: Az ifjúsági parlament és a KISZ-szervezet szerepe482
Dr. Király Sándor: Az árutan oktatásának módszere és rendszere487
Szolyka Antal: A nyári szakmai gyakorlat szervezési módszerei az Államigazgatási Főiskolán493
Dr. Kiss András:
Dr. Tóth Gáborné: A felvételre előkészítés az Egészségügyi Főiskolai Karon498
Dr. Sembery Péter: A tudományos diákköri konferencia szerepe a mezőgazdasági gépészmérnökök oktatásában505
A felsőoktatás külföldön
Dr. Otto Buckmann: A "Nevelési tanácsadás" alapismereteinek oktatása az NDK-ban509
9. szám
Dr. Antoni Ferenc: Az orvosképzés vonatkozásai513
Dr. Vedres István: A Semmelvweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán végzettek elhelyezkedése521
Az oktatás és nevelés kérdései
Varga János:
dr. Nagy Gyula: A felsőoktatás és a közoktatás összefüggése529
Dr. Gál János: A termelési üzemi gyakorlatok hatékonyságának növelése537
Dr. Fehér György: Az oktatás hatékonyságát befolyásoló tényezők az agrár-felsőoktatásban544
Dr. Lévai Zoltán: Számonkérés - próbatétel554
Aggod József:
Kocsis Károly:
Mezei Tibor: Az ifjúsági parlamentek mint a hallgatói önnevelés eszközei556
Dr. Károlyi Géza:
Dr. Mikita Klára: Diákparlamentek az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Karán561
Dr. S. Faragó Magdolna: A hallgatók véleménye és javaslatai az értékelés formáiról a felsőoktatásban564
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Lázár György: Gondolatok az Országos Diákköri Konferenciákról571
Dr. Kengyel Miklós: A XIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának ülése573
10. szám
Dr. Lévai András: A magyar műszaki felsőoktatás és az ipar kapcsolatai különös tekintettel a gépészmérnök-képzésre577
Dr. Szabó Kálmán: A felvételi vizsgák tapasztalatai az Eötvös Loránd Tudományegyetemen582
Dr. Papp László: Az egyetem szervezeti fejlesztésének tapasztalatai, formái és módszerei588
Dr. Raátz Elemér: A hivatali irányítás, felügyelet viszonya és érvényesülése az egyetemi főtitkárok munkájában593
Dr. Nagy László: Az Erdészeti és Faipari Egyetem szerződéses munkáinak strukturális elemzése598
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Tráser László: Pályakezdő egészségügyi értelmiségünk művelődésének jellemzői608
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Tóth Károly: Gondolatok az általános fogorvosi ismeretanyag oktatásának korszerűsítéséről615
Dr. Puskás Lajos: A költségvetésen kívüli munkák tantárgyfejlesztő hatása a főiskolai oktatásban618
Dr. Tóth Endre: A devizamentes tanulmányi cseregyakorlatok tartalmi kérdései623
Dr. Pető Zoltán: A pszichiátria gyakorlati oktatása629
Dr. Pap Gábor: Az üzemmérnökök szakosító továbbképzésének előkészítése634
Szemle
Fodor György: Elméleti elektrotechnika I-II. (Fodor Zsolt)640
11. szám
Dr. Magyar Imre: Orvos és műveltség, kapcsolatos feladatok az orvosképzésben641
Dr. Szilárd István:
Dr. Szabó Mária:
Dr. Horváth Erzsébet:
Dr. Klein Ilse:
Kiss Sándor: A jövő orvosainak és pedagógusainak egészségmagatartásáról645
Dr. Siró Béla: Az egészségnevelés, az egészségügyi felvilágosítás helye és szerepe az orvosképzésben651
Dr. Bajnok Ingrid:
Dr. Kaposvári Júlia:
Lukács Pál: Elsőéves tanárképző főiskolás hallgatók egészségügyi vizsgálata657
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Lévai Zoltán: A felsőfokú műszaki szakemberképzés korszerűsítése663
Váradi János: Képzés és továbbképzés munka mellett671
Dr. Némedi Varga Zoltán: A geológusmérnökök gyakorlati képzése675
Dr. Vetró Gábor: Orvosképzés és munkahigiénés nevelés
Dr. Nagy Mária:679
Dr. Károlyi Géza: Tesztekkel történt vizsgáztatások a felnőttoktatásban682
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Horgosi Ödön: Russzisztikai konferencia a József Attila Tudományegyetemen686
A felsőoktatás külföldön
Rónay Zsuzsanna: Angol nyelvoktatási konferencia Poznanban688
Dr. Berencsi György:
Dr. Biró György: Nemzetközi tudományos szeminárium a szocialista országok egyetemi higiénés oktatásáról690
Vesztnyik Viszsej Skoli (Dr. Halász Imre)692
Zycie Szkoly Wyzszej (Dr. Jerzy Rutkowski)697
Szemle
Dr. Sályi István: Műszaki mechanika I. A kinematika elemei (Frank Róza)701
Széll László: Magasépítéstan I. (Gáspárné Demeter Judit)702
Hőtechnikai alapmérések (Zsigmond Jánosné)703
Pedagógiai Látókör (Orbán Éva)704
12. szám
Az egyetemek és főiskolák belső szervezetének integrációjáról705
A marxizmus-leninizmus oktatása
Bakacsiné dr. Gulyás Mária:
Dr. Varga István: A főiskolai hallgatók világnézeti és hivatásbeli arculatának nevelésszociológiai vizsgálata712
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Szilas A. Pál:
Dr. Tihanyi László: A számítógép szerepe az olajbányász és gázipari mérnökoktatásban719
Dr. Ruzsáné dr. Faluhelyi Vera: A könyvtár szerepe a képzésben
Dr. Erdősi Gyula: Sajátos csoportmunka szervezésén alapuló ismeretfeltárási és ellenőrzési módszer723
Dr. Füle Sándor: A tanítóképző főiskolai oktatók továbbképzése731
Dr. Nemes István:
Dr. Bókay Antal: A tanárképző főiskolák irodalomtudományi tantervének problémái737
Dr. Bokor József: A tanítók anyanyelvi képzése és a szövegelemzés741
Dr. Endrédi Lajos:
Kappelmayar Mátyás: Oktatástechnikai eszközrendszer audiovizuális szemléltetéshez747
A felsőoktatás külföldön
Mihalikné Petuhova Tatjana: Egy új szovjet idegennyelv-oktatási kísérlet755
A Felsőoktatási Szemle 1979. évi tartalomjegyzéke760
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Szemle 1979. január-december Felsőoktatási Szemle 1979. január-december Felsőoktatási Szemle 1979. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
3.280 Ft
1.640 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!