Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.752

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1981. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata XXX. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: További szerzők a könyvben.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Beszámoló a szocialista országok felsőoktatási minisztereinek XII. konferenciájáról1
Szövényi Zsolt. Gondolatok a Kiváló Kollégiumok munkájáról13
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Komáromy László:
Montsó Tibor:
Dr. Tigyi András: A MAGNOCORR oktatógépek tapasztalatai szemináriumokon20
Nemesszeghy György: Műszaki főiskolák fizika oktatása és a vizuális technika24
Dr. Nyirő József:
Dr. Katona Sándor: Levelező oktatás az Államigazgatási Főiskolán31
Dr. Kollár György:
Dr. Kalaus György:
Köcski Júlia: A külföldi hallgatók oktatásának tapasztalatai a BME Vegyészmérnök Karán37
Pedagógusképzés kérdései
Szendi Gábor: Az elektrotechnika oktatása a tanítóképzésben - egy új tantárgy helye, szerepe, problémái41
Dr. Molnár Imréné: Szerzői gondolatok az új tanítóképző főiskolai orosz társalgási jegyzetről46
Felsőoktatás külföldön
Vesztnyik Viszsej Skoli (Dr. Halász Imre)51
Szemle
Dr. Ferincz-Dr. Héjjas-Dr. Krékits: Felsőfokú továbbtanulásra előkészítő orosz nyelvi segédkönyv (Hevér Lászlóné)55
A Felsőoktatási Szemle 1980. évi tartalomjegyzéke57
Tájékoztatás64
2. szám
Dr. Kádár Béla: Az agrárszakemberszükségletet befolyásoló tényezők vizsgálata65
Páris György:
Lengyel Zoltán:
Rapp János:
Szebényi Imre: A környezet- és természetvédelmi felsőoktatás helyzete72
Marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Jáger Ida: Hazafiságra nevelés az esztétikai és művészi tevékenységek fejlesztése által81
Az oktatás és nevelés kérdései
Széchy Éva: A szocialista értelmiség nevelése korszerűsítésének néhány vonásáról87
Dr. Nagy László: A gyakorlat szerepe az erdőmérnökképzésben95
A pedagógusképzés kérdései
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Egerer Frigyes: A külföldi kapcsolatok szerepe az oktatásban119
Felsőoktatás külföldön
Beck Tamásné: A számítástechnikai oktatás tapasztalatai a Leningrádi Kirov Erdőtechnikai Egyetemen123
3. szám
Dr. Lévai Zoltán: Új koncepció a szakmérnökképzésben129
Dr. Papp Sándor: Kémiaoktatás és a változó társadalmi igények132
Balázsi Károly: A kutatás és a gyakorlat összehangolása136
Oktatás és nevelés kérdései
Dr. Zalányi Sámuel:
Dr. Pető Éva: A szociális namnézis felvételének tapasztalatai141
Dr. Szilárd János:
Dr. Szücs Attila: A rehabilitáció oktatása az orvostanhallgatók képzésében143
Ferenci József:
Dr. Tigyi András: Az audiovizuális eszközök hatékonysága153
Dr. Forgács Iván:
Mincza Péter: A biológia írásbeli felvételi vizsga elemzése157
Lukács Ottó: Kísérlet a műszaki felsőoktatási intézmények matematika oktatásának továbbfejlesztésére167
Vitafórum
Dr. Margoncsy József: Merre tart a pedagógusképzés? (Megjegyzések Ladányi Andor nemzetközi összehasonlító elemzéséhez)173
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Tompa Károly: A jegyzetellátás helyzete és feladatai az Erdőmérnöki Karon171
Dr. Neményi Kázmér: Germanisztikai-romanisztikai szimpozion a József Attila Tudományegyetemen182
Dr. Hamza Gábor: A Felvételi Előkészítő Bizottság működése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Állami- és Jogtudományi Karán185
Felsőoktatás külföldön
Mayer Klára: A magyar nyelv oktatása a Moszkvai Lomonoszov Egyetemen191
4. szám
Dr. Fehér György:
Dr. S. Faragó Magdolna: Oktatók az agrárszakemberképzésről193
Dr. Kocsis Sándor: Az agrárfelsőoktatási intézmények kapcsolatai199
Oktatás és nevelés kérdései
Dr. Hiller István: Az agrártörténet című tantárgy bevezetése az Erdészeti és Faipari Egyetemen205
Dr. Mészáros István: A neveléstörténet funkciója a korszerű tanárképzésben211
Dr. Sipos Béla: Számítógépes esettanulmányok alkalmazása a közgazdászképzésben217
Dr. Lipovszky György: A nyári gépműhelygyakorlat továbbfejlesztése222
Böhm József:
Dr. Csőke Barnabás: A hallgatói aktivitás növelése a laboratóriumi gyakorlati foglalkozásokon227
Dr. Buday Lajos: A "Közművelődési ismeretek" tantárgy bevezetése234
Vitafórum
Szövényi Zsolt: Gondolatok a tanárképzésről237
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Gecse Árpád: Az Oktatási-Nevelési Bizottság tapasztalatai a SZOTE Orvoskarán244
Dr. Dancs Sándor: A Magyar-Szovjet Baráti Társaság munkája a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán250
Szemle
Mikolás Miklós: Valós függvénytan és ortogonális sorok255
5. szám
Dr. Tarján Iván: Ásványelőkészítési szakirány indulása a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán257
Szabóné Dér llona: Néhány megfigyelés a diplomás pályakezdők érdeklődési struktúrájáról262
Marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Bereczki Sándor. A világnézeti nevelés az általános iskolai tanárképzésben268
Oktatás és nevelés kérdései
Dr. Kovács Tibor: Új irányzatok az orvosképzésben274
Dr. Szabó Imre: Az oktató és a nevelő munka korszerű módszerei a jogászképzésben279
Dr. Vörös Miklós: A hallgatók munkára nevelésének lehetőségei és gondjai az őszi mezőgazdasági munkák során284
Dr. Fekete László:
Dr. Szendrő Péter: A szakmunkások felsőfokú tanulmányokra történő felkészítésének tapasztalatai az agrár-felsőoktatásban289
A pedagógusképzés kérdései
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Bokor József:
Dr. Kovács József: A tanár-diák viszony helyzete a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán304
Felsőoktatás külföldön
Dr. Fábry László: A fém- és elemorganikus kémia oktatása Japánban309
Vesztnyik Viszsej Skoli (Dr. Halász Imre)314
Szemle
Hencz Aurél: Felsőfokú közigazgatási szakemberképzés Magyarországon 1848-1948 (Dr. Pólay Elemér)317
6. szám
Dr. Kahulits László: Felsőoktatásunk fejlődésének fő irányai321
Marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Tráser László: Bepillantás a műveltség és világnézet kérdéseibe az orvosegyetemi képzés folyamán330
Oktatás és nevelés kérdései
Dr. Ballér Endre: Közoktatásunk reformja és a pedagógusképzés336
Dr. Medve Zoltán: Az orosz szakos hallgatók kísérleti távoktatása343
Csirpák Emilné dr.: A transzfer felhasználása az orosz irodalom oktatásában351
Dr. Háry László:
Varga Galina: Korszerűsítési törekvések a tanárképző főiskolák lektorátusi nyelvoktatásban358
Nagy Sándor: Fikciók és kiiktatásuk módjai a kis óraszámú orosz nyelvoktatásban363
Vári Andor:
Egyed László: Az agrárkémiai szakos hallgatók orosz nyelvi oktatása370
Borgulya Istvánné dr.: Szakfordítóképzés és összehasonlító szaknyelvkutatás374
Dr. Steinerné Molnár Judit: Az orosz-szovjet gyermekirodalom "játékos" tanítása377
Szemle
Dr. S. Faragó Magdolna: Az egyetemi, főiskolai hallgatók beilleszkedése a felsőoktatásba (Dr Bernáth József)380
A Műegyetem története 1782-1976. (Dr. Bulla Miklós)383
7-8. szám
Dr. Papp László:
Dr. Kónya István: Az egyetemi munka tervezésének problémái385
Dr. Csató László:
Dr. Boda Imre:
Dr. Doby János: A tudományos kutatási teljesítmény objektív elbírálása393
A marxizmus-leninizmus oktatása
Lázár Piroska:
Kun András: A főiskolai hallgatók világnézeti arculata399
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Biacs Péter: Beszámoló az UNESCO mérnökképzési szemináriumáról405
Dr. Pólay Elemér: Glosszák a felsőfokú közigazgatási szakemberképzéshez440
Dr. Berencsi György: A higiéne oktatás keretében történő üzemlátogatások szociológiai vetülete444
Dr. Sepsey József: Értékelés, vizsgáztatás448
A pedagógusképzés kérdései
Felsőoktatási intézményeink életéből
Udvarhelyi Piroska: Beszámoló a műszaki főiskolák Hajós György Matematika Versenyéről510
9. szám
Déri Miklósné dr.: Négy szocialista ország utolsó éves hallgatóinak pálya- és munkaválasztási indítékai513
Dr. Boldizsár Mária: Az általános és a szakmai műveltség egyaránt kell521
Dr. Völgyesy Pál:
J. dr. Szilágyi Klára: Végző közgazdász, gépész- és agrárnérnök, matematikus, fizikus hallgatók pszichológiai vizsgálatának eredményei526
Oktatás és nevelés kérdései
Dr. Szeberényi József:
Pap Gábor:
Dr. Tigyi András: A kreatív gondolkodást fejlesztő oktatóprogramok készítése az orvosi biológia tananyagából531
Dr. Lelkes Miklós:
Dr. Vedres István: Hatékonyság az egészségnevelés orvosegyetemi oktatásában539
Lukács Ottó: Kérdőíves felmérések az oktatásban542
Kovács Iván:
Kovács Kálmán: Adekvát motoros képességek és a pályaorientáció kísérleti vizsgálatai549
Tóth Katalin: Hozzászólás nevelési kérdésekhez555
Dr. Orbán Vera: A tudományos diákköri tevékenység fejlődése és kapcsolódása az oktató-nevelőmunkához560
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Horgosi Ödön: Jubileumi ülésszak Bulgária fennállásának 1300. évfordulója alkalmából565
Felsőoktatás külföldön
Stefan Naworocki: Tudományos, Felsőoktatási és Műszaki Főtanács a Lengyel Népköztársaságban567
Dr. Jan Legowicz: A felsőoktatási intézmény perspektivikus modellje - nevelési problémák572
Szemle
10. szám
Dr. Biacs Péter: A felsőoktatás az egész életen át tartó képzés szolgálatában577
N. Goller Ágota: Diplomások a permanes képzésben583
Az oktatás és nevelés kérdései
Verzárné dr. Petri Gizella: A gyógyszerészoktatás intenzív fejlesztésének szükségessége és tendenciái588
Dr. Verebélyi Aranka: Téma- és irodalomjegyzék alkalmazása a politikai gazdaságtan oktatásában593
Dr. Sutus Imre: Az oktatás hatékonyság-növelésének egyik lehetősége a gazdasági főiskolákon596
Németh Attila: Pedagógiai tevékenység a Veszprémi Vegyipari Egyetemen601
A pedagógusképzés kérdései
A Felsőoktatás külföldön
Lécesné Mesterházi-Nagy Márta: Tízéves Ausztria legfiatalabb egyeteme626
Németh Mária: Egyetemista szemmel a szovjetunióbeli TDK-ról629
Szemle
Dr. Szalai László: A felsőfokú oktatás néhány gondja a gyors tudományos és műszaki változások korszakában632
Klaudy Kinga: Orosz-magyar fordítástechnika639
11. szám
Dr. Lévai Zoltán: Kétlépcsős képzés - nyitott felsőoktatási rendszer641
Dr. Susánszky János:
Dr. Szakály Dezső: A tanszéki terhelés mérése345
Dr. Soós Pál: Az egyetemen folyó kutatások tudománypolitikai vonatkozásai353
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Major Ferenc: A marxizmus-leninizmus oktatás hatékonysága359
Az oktatás és a nevelés kérdései
Dr. Zalányi Sámuel:
Dr. Pető Éva: Az orvosszociológia oktatásának előkészítése666
Dr. Csáki Lajos:
Dr. Petró Katalin: A hallgatók alap- és végminősítésének tapasztalatai670
Sárvári Csaba: Tanulásirányítás a levelező oktatásban674
Dr. Kajdy Sarolta: A távoktatási rendszer kialakítása681
Heckenberger Istvánné: Pedagógus pályaalkalmasság az általános testnevelés alól felmentett hallgatók vizsgálata tükrében688
Savanya Ferencné: Úszásoktatás a Szegedi Orvostudományi Egyetemen693
A felsőoktatás külföldön
Vesztnyik Vüszsej Skoli (Dr. Halász Imre)696
Szemle
Tanulmányok a felsőoktatás köréből: szaknyelvkutatás-szaknyelvoktatás (Dr. Rakonczai János)699
Perendy Mária: Biológiai gyakorlatok kézikönyve (Miklós Imre)701
Koncz János: Pedagógushivatás (Ladányi Andor)703
12. szám
Dr. Berencsi György: Az egyetemi és főiskolai oktatás szubjektív és objektív feltételei705
Dr. Szabó István Mihály: Javaslatok az ELTE Természettudományi Karának strukturális reformjához710
Lukács Péter: A középiskolák és a felsőoktatási intézmények együttműködése712
Az oktatás és a nevelés kérdései
Dr. Vargyai Gyula: Az Állampolgári és jogi ismeretek az ELTE Bölcsészettudományi Karán720
Dr. Farkas Ottóné: A tudományos diákköri tevékenység főbb célkitűzései, tapasztalatai és eredményei725
Dr. Huszthy László: Az oktatók pedagógiai továbbképzése a magyar műszaki egyetemeken és főiskolákon730
Dr. Bocsárdi Albert: Az esti és a levelező képzés módszertani kérdései734
Dr. Filep László: A matematikatörténet helye, szerepe a matematikai tanárképzésben740
Dr. Pogány Béla: A folyamatosság és a megújulás igénye és lehetősége az egyetemi nyelvoktatásban745
Dr. Gaál István: Az ajánlott jegyek szerepe748
Dr. Kovács Miklós: Hallgatók által készített filmek az oktatásban753
Tóth Olga: A felmérősdik csapdái758
Szemle
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Szemle 1981. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
3.280 Ft
1.640 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba