Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1982. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata XXXI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Dr. Endrőczi Elemér: Az orvostovábbképzés helyzete és feladatai1
Dr. Hauk Béla: A felsőoktatás szerepe a vezetőképzésben11
Dr. Szekeres Melinda: Az ifjúsági szervezet részvétele az egyetemi és főiskolai demokratikus fórumok munkájában16
Gruber László: Sokszínűbb általános műveltség - magasabb szintű kultúra21
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Micheller Magdolna: A Tudományos Szocializmus Tanszék oktatási és nevelési tapasztalatai bölcsészhallgatók körében27
Az oktatás és a nevelés kérdései
Dr. Héberger Károly: A módszertani segédeszközök szerepe a mérnökképzésben32
Ágostháziné Eördögh Éva: Az "Épületszerkezettan" tantárgy oktatási módszerének kidolgozása egyéni tanulás céljára40
Baracs Ferencné:
Dr. Szigeti Lajos:
Dr. Vass Miklós: A testnevelés-szak új felvételi rendszerének kialakítása
Éber Andrásné:47
Dr. Kubatov János: A hallgatói közösségek patronálása51
Dr. Salló Terézia:
Dr. Ruszoly József: Az "Állampolgári és jogi ismeretek" a szegedi Bölcsészkaron57
A felsőoktatás külföldön
Burgerné dr. Gimes Anna: Tanulmányút tapasztalatai az Egyesült Államokban57
2. szám
Dr. Várkonyi Imre: A tanítóképzés jövője65
Rajnai Nadinka: A komplex pályaválasztási körök szerepe a gimnazisták pályaválasztási döntésében77
Dr. Füle Sándor: A TDK-tevékenység és az oktatói kutatás kapcsolata83
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Mihály Endre: A tanárképző főiskolai hallgatók munkájának ellenőrzése és vizsgáztatása89
Dr. Strasszer György: Patronáló tanári munkánk tapasztalatai és következményei96
Szolyka Antal: A patronáló tanárok munkájának módszerei az oktató és nevelő munkában101
Dr. Lendvay Pál:
Rohonyi András: Hangosított diasorozatok alkalmazása a levelező gépész- és kohómérnök képzésben106
Vitafórum
Dr. Szabó István Mihály:
Dr. Márialigeti Károly: Egy mikrobiológiai praktikum margójára112
Dr. Horváth Sándor: Egy rendhagyó bírálat margójára117
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Kiss Pál: A tanácsakadémiai képzés huszonöt éve123
3. szám
Dr. Szilárd János: A neurológia, a pszichiátria és az orvosi pszichológia oktatása129
Rőth Tiborné: A felsőoktatási intézmények nappali tagozatára irányuló továbbtanulási igény és a felvételek alakulása az elmúlt 10 évben135
Dr. Székely Lajos: Tömbösített képzés mint a képzési integráció egyik formája142
Dr. Révay András: Az egyetem órarendjének szerepe az oktatásban és a gazdálkodásban149
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Szokodi József: Hallgatóink világnézeti - politikai arculatának néhány vonása156
Az oktatás és nevelés kérdései
Páris György:
Dr. Németh András:
Grosschnmid Péter: Beszámoló a XV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról162
Dr. Cs. Nagy Miklós: A szakfordítói képzés általános módszertani problémái168
Duchnovszky Istvánné: Fakultatív tárgyak oktatása testnevelés szakos hallgatóknak173
Tóth László: A repülőgépvezető oktatók szakmai, pedagógiai és tudományos felkészültsége178
A felsőoktatás külföldön
Dr. Hamza Gábor: A jogászképzés reformja a Német Szövetségi Köztársaságban182
Beck Tamásné: A műszaki felsőoktatás és a gazdasági élet követelményei Ausztriában189
4. szám
Dr. Vass László: Az 1981. évi felsőoktatási ifjúsági parlamentnek193
Dr. Orosz Zoltán: A társadalmi tulajdon védelme207
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Ferencz Zoltán: A középiskolai irodalomoktatás néhány jelemzője a jogi kari felvételi vizsgák tükrében213
Varga Tamás: Középiskola - felvételi rendszer - felsőoktatás: a középiskolai történelemtanítás és a jogászképzés összefüggései220
Gál József: Gimnazisták - a pályaválasztás előtt225
Bondor Béla: Elsőéves tanítójelöltek pályaorientációja232
Dr. Deli István: A pályázati rendszer tapasztalatai240
Dr. Kisbán Gábor: A nevelőmunka módszerei és tapasztalatai nagyarányú átirányítás esetén246
Bocz András:
Dr. Trócsányi Miklós: Belső továbbképzési kísérlet250
A felsőoktatás külföldön
Dr. Berencsi György: Orvosképzés a Német Demokratikus Köztársaságban255
5. szám
Dr. Antoni Ferenc:
Dr. Menyhárt János: Az egyetemi kutatások helyzete257
Dr. Vass Miklós: Kutató-fejlesztő tevékenység az oktatás szolgálatában264
Gárdus János: Az idegen nyelvi lektorátusok tudományos és szakmódszertani tevékenysége270
A marxizmus-leninizmus oktatása
Bátai Lajos: A logika oktatás helye és ideológiai funkciója a tanárképzésben276
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Tompa Károly: A reformtanterv szerinti oktatás főbb tapasztalatai az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán282
A pedagógusképzés kérdései
6. szám
Dr. Szolcsányi Pál: A tanulás, a tanítás, a felejtés matematikai modellje tantervkészítés céljára321
Dr. Manczel Jenő: A MÉM oktatási intézményeiben végzettséget szerzett szakemberek létszáma, korösszetétele, és várható alakulása az ezredforduló326
Dr. Guba Sándor:
Dr. Csató László: A multidiszciplináris feladatmegoldás szerepe az állattenyésztési kutatásokban334
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Buzás László: Célok, feladatok és lehetőségek az óvónőképzés marxista tudatosságának fokozásában340
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Szabó Zoltán: Az orvosképzés klinikai szakaszának korszerűsítése344
Fercsik János:
Szűcs Pál: A zsebszámológép alkalmazása a felsőoktatásban348
Szakonyi Lajos:
Kucsera Gyula: A méréstechnikai ismeretek hatékonyabb oktatása355
Dr. Szabó Gyula: Komplex oktatási egységek alkalmazása a műszaki üzemmérnökképzésben360
Dr. Muszély János: Az állattenyésztési technológia és a termékfeldolgozás gyakorlati oktatásának sajátosságai366
A pedagógusképzés kérdései
Szemle
Dr. Budai László: English Grammar (Abrakovits Endre)383
7-8. szám
Dr. Csikai Gyula:
Dr. Papp László: Az egyetemi szervzeti és működési szabályzat módosításának elvi kérdései385
Dr. Tigyi András: A tananyag tartalmi koordinációjának fokozása az orvosképzésben391
Dr. Stark Antal: A gazdasági szakemberképzés fejlesztésének egy alternatívája402
Dr. Bárczy Pál:
Dr. Nagy Géza:
Szemmelweisz Tamás: Gondolatok a kohómérnökképzésről409
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Barta György: A XII. Pártkongresszus határozatainak végrehajtása a Budapesti Műszaki Egyetemen414
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Czekkel János: A nevelőmunka időszerű kérdései420
Kovácsné Virág Márta: Tanulás-tanulócsoport-hivatástudat427
Dr. Lelkes Kornél: A laboratóriumi szakorvosképzés időszerű kérdései433
Dr. Székely Lajos: Az egészségnevelés mint integratív tantárgy az egészségügyi főiskolai oktatásban436
Dr. Hajdú Miklós: Az alapképzés és a továbbképzés egysége az agrárfelsőoktatásban444
Dr. Hajdú Endre: Mechanika-oktatási kísérlet tapasztalatai449
Nagy Sándor: A középiskolai orosz hozadékszókincs hasznosíthatósága453
Dr. Földes István:
Dr. Szegedi Gyula:
Dr. Szöőr Árpád:
Dr. Zajácz Magdolna: Külföldi hallgatók képzésének 20 éves tapasztalatai457
A pedagógusképzés kérdései
Felsőoktatás külföldön
Horváth D. Tamás. A felsőfokú technikusok képzése és elhelyezkedése Franciaországban507
9. szám
Dr. Lévai Zoltán: A szakképzés vertikális struktúrájáról513
Dr. Zalka András. A műszaki szakemberképzés és a felsőfokú oktatás egységes többfokozatú rendszere518
Kovács Gábor: A kétlépcsős levelezőképzés problémái526
Rigler György: A felsőipariskolák - mai szemmel532
Dr. Iván László:
Dr. Vass Zoltán: Az orvosegyetemin szervezet fejlesztésének jogi kérdései538
Az oktatás és nevelés kérdései
Udvarhelyi Piroska: Vizsgáztatás a felsőoktatásban545
Dr. Fekete István:
Czövek János: Kisszámítógép, mint a laboratóriumi terminálrendszer koncentrátora és a nagyszámítógép szatellitje549
A pedagógusképzés kérdései
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Hiller István: Könyvtári együttműködés a szocialista országok között568
Felsőoktatás külföldön
Vesztnyik Viszsej Skoli (Dr. Halász Imre)573
10. szám
Dr. Fehér György: A gyakorlati oktatás problémái, fejlesztésének lehetőségei az agrárszakemberképzésben577
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Halmai Péter: A politikai gazdaságtan funkciója a korszerű jogászképzésben588
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Gáty Jenő: A képzés perifériájára került tantárgyak595
Dr. Albert Sándor: A fordítás szerepe a bölcsészkari idegennyelvi oktatásban600
A pedagógusképzés kérdései
Vitafórum
Vándér Józsefné:
Dr. Jáger Ida: Az egyetemi oktatók terhelésének mérhetősége, mérése és a nevelés hatékonysága617
Dr. Jurcsák Lászlóné: Több kreativitást a tanítóképzésben621
Tóth Sándorné: A pedagógusképzés korszerűsítése626
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Neményi Kázmér: Koltay-Kastner Jenő kilencvenéves631
A felsőoktatás külföldön
Dr. Poór József: Közgazdászképzés a Német Szövetségi Köztársaságban633
11. szám
Dr. Szolcsányi Pál: Tudásszomj és termelés641
Dr. Száday Rezső: A gépészmérnök-képzés korszerűsítése646
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Jáger Ida: A közéleti és a politikai aktivitás lehetőségei654
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Héberger Károly: A politikai és kulturális nevelőmunka segítése könyvtári eszközökkel659
Dr. Papp László:
Dr. Veress József: Az egyetemi szintű közgazdászképzés továbbfejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései664
Dr. Szente Béla: Az "Építéskivitelezés szervezése" programozott oktatása670
Dr. Gál András: A műszaki oktatók pedagógiai továbbképzése673
A pedagógusképzés kérdései
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Besenyi Sándor: Értelmiségiek és a felsőfokú képzés Szegeden699
12. szám
Dr. Polinszky Károly: A Műegyetem bicentanáriuma705
Korcsog András: A magyar felsőoktatás és a Budapesti Műszaki Egyetem711
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Mayer László: Az idegen nyelvszakos bölcsészhallgatók politikai gazdaságtan oktatásának tartalmi és módszerbeli kérdései719
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Forgács Iván:
Dr. Mincza Péter: Az 1981. évi biológia írásbeli felvételi vizsga eredményeinek összehasonlító vizsgálata727
Agócs József: A tantárgyi integráció alapja: megismerésünk tárgyának integrálása736
Dr. Szita Lajos: Az általános kémia egyetemi oktatása a középiskolai kémiaoktatás tükrében742
A pedagógusképzés kérdései
Szemle
Szentirmai László: Az olvasó egyetemi hallgató (Dr. Tráser László)759
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Szemle 1982. január-december Felsőoktatási Szemle 1982. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
3.280 Ft
1.640 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba