A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Statisztikai Szemle 1954. január-december

A Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, XXXII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Központi Statisztikai Hivatal
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.152 oldal
Sorozatcím: Statisztikai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összesített magyar, orosz és francia nyelvű tartalomjegyzékkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

ÁLTALÁNOS ELMÉLET, A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE
P. A. Kuvsinyikov - B. Ja. Szmulevics: A statisztika tárgya és módszere 10
Dr. Gyulay Ferenc: A statisztika fogalma, tárgya és módszere kérdésében a szovjet statisztikusok között folyó vita jelenlegi állása 98
A statisztikai és közgazdasági munka színvonalának emeléséért 111
Mészáros István: Adalékok a statisztika magyarországi fejlődésének történetéhez 130
Rédei Jenő: A statisztika fogalma 179
L. Sztepanov: A polgári statisztika a monopóliumok szolgálatában 247
Párniczky Gábor: A reprezentatív megfigyelés módszere és alkalmazásának egyes kérdései 271
Köves Pál: A statisztikai indexek módszertani kérdései 296
Rédei Jenő: A statisztikai szervezeti megszilárdításának időszerű kérdései 355
B. Jasztremszkij: Az átlagszámok törvénye a statisztikában 364
Bene László - Láng Imre: A magyar statisztikai irodalom történetének kiállítása 421
Rózsa Béláné: A statisztikai kiállítás rendezvényeiről 426
Zala Júlia: Statisztika és bürokrácia a pártkongresszus megvilágításában 443
A Központi Statisztikai Hivatal Kollégiumának határozata a statisztikai munka egyszerűsítéséről 601
Halkovics László: A Nehézipari Minisztérium statisztikai munkája 630
A statisztikai beszámolórendszer évenkénti kialakításának új módszere 663
Hajduné Kövesdi Ágnes - Pető Márton: A vállalati és minisztériumi statisztikai munka elvi kérdései 759
Bene László - Láng Imre: Keleti Károly 775
GAZDASÁGSTATISZTIKA
Dr. Juhász László: A mezőgazdasági termelésből származó nemzeti jövedelem dologi költségszámításának egyes kérdései 536
Hozzászólás Juhász László cikkéhez 540
Mód Aladárné: A reálbérek és reáljövedelmek statisztikai vizsgálatának főbb elvi és módszertani kérdései 579
Lengyel László: Az államigazgatási szervek költségvetési gazdálkodásának rendszeréről 676
Demény Pál: A budapesti alkalmazott családok élelmiszerfogyasztása 690
A lakosság élelmiszerfogyasztásának statisztikai vizsgálatáról 802
Jánki Gyula: A mezőgazdasági áruforgalom egyes kérdései 835
Hozzászólások Mód Aladárné elvtársnő "A reálbérek és reáljövedelmek statisztikai vizsgálatának főbb elvi és módszertani kérdései" c. cikkéhez 924
Dr. Szira Tamás: Az anyagstatisztika néhány kérdése 930
Mód Aladárné: Válasz "A reálbérek és reáljövedelmek statisztikai vizsgálatának főbb elvi és módszertani kérdései" c. cikk bírálóinak 1020
TERÜLET ÉS NÉPESSÉG
Dr. Acsádi György: A reprezentatív módszer alkalmazása a népmozgalmi statisztikában 788
Népesség és élelmezés 892
TERÜLETI STATISZTIKA
Pálos István: A Statisztikai Hivatal megyei igazgatóságainak tájékoztató munkájáról 315
IPAR
Bács György: A vaskohászati statisztika munkájának hiányosságai 21
Demeter Zoltán: Fogyóeszközök elszámolásának kérdései 141
Tűű Lászlóné: Az utókalkuláció egyszerűsítésével a megbízhatóbb önköltségstatisztikáért 229
Bontó László: Az egyenletes termelés mérésének módszerei a vegyiparban 255
Demeter Zoltán: A termelési érték meghatározásának egyes kérdései 338
Pető Márton: Az iparstatisztika néhány kérdése az új kormányprogram tükrében 374
L. Vajnsenker: Az ipari termelés önköltségének elemzése 383
Gáspár Béla: Önköltségstatisztikai elemzés a pamutfonodákban 413
Bálint Ernő - Vadnai Tibor: A magyar ipar fejlődése az adatok tükrében 502
Bács György: "Létszámbujtatás" az iparvállalatoknál 607
Sándor Károly - Wagner Rudolf: A szocialista bérezés elveinek érvényesülése az iparban 667
Rejtő György: Önköltségelemzés a téglaiparban 726
Fenyő Imre - Garam József - Zala Ferenc: Az iparszervezés egyes hiányosságai és ezek hatása a lakosság közszükségleti cikkekkel való ellátására 963
Fülöp Sándor: A minisztériumi késztermelés alakulása a könnyűiparban 980
Gömöri Géza: A termelési érték számbavételének kérdései a statisztikában és a könyvvitelben 986
Nagy Dezsőné: A szén minőségének egyes kérdései 993
BERUHÁZÁSOK-ÉPÍTKEZÉSEK STATISZTIKÁJA
K. Vinogradov: Fel kell tárni és fel kell használni az építési költségek csökkentésének tartalékait 193
Abonyi István: Az építőipar önköltség-méréséről 284
Niklai Ádám: A termelési érték számbavétele az építőiparban 335
Lonti György: Az Építésügyi Minisztérium 1954. évi tervének bírálata 815
Nyilas András: Az állóalapok és a felújítások kérdéséről 860
MEZŐGAZDASÁG
Szekulesz Istvánné - Zoltai Lászlóné: A gépállomások 1953. évi beszámolórendszerének ellenőrzése 50
Domokos Attila - Puskás Gyula: Hozzászólás az állattenyésztési statisztika néhány kérdéséhez 58
Nagy Imre: Az állami gazdaságok számviteli és statisztikai fegyelméről 241
Tor Imre: A mezőgazdasági statisztika egyes fogalmainak egységesítése 430
Oros Iván: A mezőgazdasági statisztika időszerű kérdései 461
Róka Gyula: Erdőgazdaságunk helyzete 618
Jánki Gyula: A mezőgazdasági áruforgalom egyes kérdései 835
Szilágyi József: A szakemberek gépállomásokra való átirányításának tapasztalatai 914
Molnár István - Oros Iván: Sertéstenyésztésünk helyzete 951
FORGALOM-FOGYASZTÁS
Fáy József: Az export gazdaságosságának mérése 63
Sárdi Zoltán: A belkereskedelem 1954. évi statisztikai beszámolórendszeréről 66
Sz. Partigul: Emeljük a szovjet kereskedelmi statisztikát az új feladatok színvonalára 211
Nagy Lajosné: A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium I. Vasúti Főosztályának statisztikai munkájáról 223
Kálmán Dezső: Hozzászólás Fáy József cikkéhez 330
Boóc Imre - Sebestyén Péter: Hozzászólás Fáy József elvtárs "Az export gazdaságosságának mérése" című cikkéhez 332
Szilágyi György: A városi közlekedés járműállomány-kihasználásának statisztikai megfigyelése 404
Varga Jenő: Hozzászólás a külkereskedelem gazdaságosságáról folyó vitához 543
Róder Mihályné: Néhány megjegyzés az átlagok számításáról 643
Zala Ferenc - Bátori Béláné - Kemenes Egon: Baja város áruforgalmának néhány kérdéséről 710
Arányi F. Emil - Pintér Tibor: A földművesszövetkezetek statisztikai munkája 819
Csorba Miklós: Kiskereskedelmi bolti eladók foglalkoztatottságának vizsgálata 1002
SZOCIÁLIS ÉS KULTÚRSTATISZTIKA
Klinger András: A kórházi statisztika fontosabb mutatószámai 36
Miltényi Károly: Az üzemi baleseti statisztika néhány kérdéséről 123
Sebes László: Az ipari tanulóképzés statisztikai adatainak elemzése 408
Dr. Csikós Mihály: A tbc-halálozás alakulása Magyarországon, a századfordulótól napjainkig 828
OKTATÁS
Lukács Ottó: Az iparstatisztika oktatásának néhány kérdése 204
Tegzes Ottó: A négyhónapos statisztikai iskola oktatási munkája 252
Kornis Pál Andorné: Az elemzés fogalmának és oktatásának kérdései az iparstatisztikában 480
Albrecht Ilona: Rákosi Mátyás tanulmányi verseny 548
Drechsler László: A statisztika oktatásának problémái a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 705
Svéd András: Hozzászólás az iparstatisztikai elemzés fogalmának és oktatásának kérdéseiről szóló cikkhez 735
EGYÉB
A Székesfehérvári Kiskereskedelmi Vállalat statisztikusának levele 72
A Budapesti Textil-, Bőr- és Szőrmeipari Tröszt levele 74
A Budapesti Nyomdaipari Egyesülés igazgatójának levele 76
Horváth Tibor: Néhány szó a Statisztikai Értesítőről 150
A Lengyel Közgazdasági Társaság statisztikai szakosztályának feladatai 169
A számviteli és statisztikai munka megszilárdítása a Román Népköztársaságban 169
Huza-vona a nyugatnémet statisztikai törvény körül 171
Bárány István: A "Statisztikai Szemle" pályázatáról 323
A "Statisztikai Szemle" szerkesztősége által hirdetett pályázat nyertesei 328
A mezőgazdaság fejlődése az európai népi demokráciákban 433
Horváth Tibor: Édes anyanyelvünk 551
Horváth Tibor: Édes anyanyelvünk 843
A Központi Statisztikai Hivatal Kollégiumának anyagából 848
Dr. Szabady Egon: A magyar statisztikusok csehszlovákiai tanulmányútjának tapasztalatai 1026
Horváth Tibor: Édes anyanyelvünk 1037
TERVTELJESÍTÉS
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése az 1953. évi népgazdasági terv teljesítéséről 3
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése az 1954. évi népgazdasági terv I. negyedévi teljesítéséről 267
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése az 1954. évi népgazdasági terv második negyedévének teljesítéséről 575
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése az 1954. évi népgazdasági terv harmadik negyedévének teljesítéséről 855
SZEMLE
Domokos Attila - Puskás Gyula: Hozzászólás az állattenyésztési statisztika néhány kérdéséhez 58
Fáy József: Az export gazdaságosságának mérése 63
Sárdi Zoltán: A belkereskedelem 1954. évi statisztikai beszámolási rendszeréről 66
L. Sztepanov: A polgári statisztika monopóliumok szolgálatában 247
Tegzes Ottó: A négyhónapos statisztikai iskola oktatási munkája 252
Bontó László: Az egyenletes termelés mérésének módszerei a vegyiparban 255
Kálmán Dezső: Hozzászólás Fáy József cikkéhez 330
Boóc Imre - Sebestyén Péter: Hozzászólás Fáy József elvtárs "Az export gazdaságosságának mérése" című cikkéhez 332
Niklai Ádám: A termelési érték számbavétele az építőiparban 335
Demeter Zoltán: A termelési érték meghatározásának egyes kérdései 338
Szilágyi György: A városi közlekedés járműállomány-kihasználásának statisztikai megfigyelése 404
Sebes László: Az ipari tanulóképzés statisztikai adatainak elemzése 408
Gáspár Béla: Önköltségstatisztikai elemzés a pamutfonodákban 413
Bene László - Láng Imre: A magyar statisztikai irodalom történetének kiállítása 421
Rózsa Béláné: A statisztikai kiállítás rendezvényeiről 426
Horváth Tibor: "A mozgalmi nyelvről" 428
Tor Imre: A mezőgazdasági statisztika egyes fogalmainak egységesítése 430
"A statisztika fogalma és tárgya" c. vitaülés anyaga 519
Dr. Juhász László: A mezőgazdasági termelésből származó nemzeti jövedelem dologi költségszámításának egyes kérdései 536
Hozzászólás Juhász László cikkéhez 540
Varga Jenő: Hozzászólás a külkereskedelem gazdaságosságáról folyó vitához 543
Albrecht Ilona: Rákosi Mátyás tanulmányi verseny 548
Horváth Tibor: Édes anyanyelvünk 551
A. I. Petrov professzor szerkesztésében megjelent "Gazdaságstatisztika" c. tankönyv megvitatása a Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalában 553
Róder Mihályné: Néhány megjegyzés az átlagok számításáról 643
Pető Márton: A bolgár statisztikai rendszer kérdéseiről 644
Dr. Gy. F.: Szemle a Vesztnik Sztatisztiki 1954. évi 1. számából 647
Rejtő György: Önköltségelemzés a téglaiparban 726
Svéd András: Hozzászólás az iparstatisztikai elemzés fogalmának és oktatásának kérdéséről szóló cikkhez 735
Szemle a Szovjetunió és a népi demokratikus országok statisztikai folyóirataiból 739
A lakosság élelmiszerfogyasztásának statisztikai vizsgálatáról 802
Lonti György: Az Építésügyi Minisztérium 1954. évi tervének bírálata 815
Arányi F. Emil - Pintér Tibor: A földművesszövetkezetek statisztikai munkája 819
V. Csermenszkij: Az Amerikai Egyesült Államok új ipari termelési indexéről 824
Dr. Csikós Mihály: A tbc-halálozás alakulása Magyarországon, a századfordulótól napjainkig 828
Kerényi László: Bürokratizmus és túlzott centralizáció az Üzemélelmezési Igazgatóságnál 833
Jánki Gyula: A mezőgazdasági áruforgalom egyes kérdései 835
Endrédi Gusztáv - Kubinyi László: Bírálat Halász Tibor és szerzőtársai Vasúti statisztika című könyvéről 839
Horváth Tibor: Édes anyanyelvünk 843
Dr. Gy. F.: Szemle a Vesztnik Sztatisztiki 1954. évi 3. számából 845
Hozzászólás Mód Aladárné elvtársnő "A reálbérek és reáljövedelmek statisztikai vizsgálatának főbb elvi és módszertani kérdései" c. cikkéhez 924
Szira Tamás: Az anyagstatisztika néhány kérdése 930
Kádár Lajos: Megjegyzések a készételekre vonatkozó piackutatáshoz 936
Mód Aladárné: Válasz "A reálbérek és reáljövedelmek statisztikai vizsgálatának főbb elvi és módszertani kérdései" c. cikk bírálóinak 1020
Dr. Szabady Egon: A magyar statisztikusok csehszlovákiai tanulmányútjának tapasztalatai 1026
A KSH Oktatási Bizottságának vitája Garam József, Szabó László, Zala Ferenc: Kereskedelmi statisztika c. könyvéről 1030
Horváth Tibor: Édes anyanyelvünk 1037
NEMZETKÖZI STATISZTIKA
SZOVJETUNIÓ
A Szovjetunió állami népgazdaságfejlesztő tervének 1953. évi eredményei 156
A Szovjetunió állami népgazdaságfejlesztési tervének teljesítése 1954. I. félévben 651
NÉPI DEMOKRÁCIÓK
KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG
A Kínai Központi Népi Kormány mellett működő Állami Statisztikai Hivatal 1953. szeptember 28-i jelentése a népgazdaság, a kulturális élet és az oktatás helyreállításáról és fejlődéséről 1952-ben 82
Simon Józsefné: Kína ötéves gazdasági fejlődése 881
LENGYEL NÉPKÖZTÁRSASÁG
Dénes Endréné: A hatéves terv megvalósításának útján 77
KAPITALISTA ORSZÁGOK
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Kenessey Zoltán: Az ipari termelés volumenindexének meghamisítása az Egyesült Államokban 233
V. Csermenszkij: Az Amerikai Egyesült Államok új ipari termelési indexéről 824
FRANCIAORSZÁG
A létfenntartási költségindex hitelessége 170
STATISZTIKAI HÍRADÓ
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
Kitüntetések 750
Kinevezések 751
A Központi Statisztikai Hivatal Kollégiumának anyagából 848
A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdasági Főbizottságának vitaülése 941
Magyar statisztikai küldöttség Csehszlovákiában 942
Csehszlovák statisztikusok tanulmányútja Magyarországon 942
Értekezlet a statisztika kérdéseiről 943
Kitüntetések 1039
Magyar statisztikai küldöttség Németországban 1039
Ankét a területszervezés időszerű kérdéseiről 1039
SZOVJETUNIÓ
Kibővítették a Vesztnik Sztatisztiki szerkesztőbizottságát 1040
KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG
A Kínai Népköztársaság új statisztikai folyóirata 943
LENGYEL NÉPKÖZTÁRSASÁG
A Lengyel Közgazdasági Társaság statisztikai szakosztályának feladatai 169
ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG
A számviteli és statisztikai munka megszilárdítása a Román Népköztársaságban 169
JUGOSZLÁVIA
Új statisztikai folyóirat megjelenése Jugoszláviában 1040
ANGLIA
A The Economist cikke az amerikai statisztikai szolgálatról 1040
FRANCIAORSZÁG
A létfenntartási költségindex hitelessége 170
NYUGAT-NÉMETORSZÁG
Huza-vona a nyugat-német statisztikai törvény körül 171
OLASZORSZÁG
Demográfiai világkongresszus Rómában 751
SZERVEZETI KÉRDÉS
György István: 103 kérdés a készételről 516
Kerényi László: Bürokratizmus és túlzott centralizáció az Üzemélelmezési Igazgatóságnál 833
Kádár Lajos: Megjegyzések a készételekre vonatkozó piackutatáshoz 936
IRODALOM
Folyóiratszemle 87, 172, 260, 351, 438, 564, 658, 752, 851, 945, 1041
KÖNYVBÍRÁLAT
Huszár István: A "Statisztikai Szemle" utolsó évfolyamáról 91
Bírálat Lukács Ottó és szerzőtársai "Iparstatisztika" c. tankönyvéről 395
Horváth Tibor: "A mozgalmi nyelvről" 428
Bárány István - Ollé Lajos - Szabó László: Péter György "Általános statisztika" c. tankönyve 492
A. I. Petrov professzor szerkesztésében megjelent "Gazdaságstatisztika" c. tankönyv megvitatása a Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalában 553
Endrédi Gusztáv - Kubinyi László: Bírálat Halász Tibor és szerzőtárai Vasúti statisztikai című könyvéről 839
A KSH Oktatási Bizottságának vitája Garam József, Szabó László, Zala Ferenc: Kereskedelmi statisztika c. könyvéről 1030
A 30 ÉVVEL EZELŐTTI STATISZTIKAI SZEMLÉBŐL
A 30 évvel ezelőtti Statisztikai Szemléből 642, 725, 801, 923, 1019
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Statisztikai Szemle 1954. január-december Statisztikai Szemle 1954. január-december Statisztikai Szemle 1954. január-december Statisztikai Szemle 1954. január-december Statisztikai Szemle 1954. január-december Statisztikai Szemle 1954. január-december Statisztikai Szemle 1954. január-december Statisztikai Szemle 1954. január-december

A borító élei kissé sérültek. A lapélek elszíneződtek. Néhány lapon bejegyzés található.

Állapot: Közepes
4.980 Ft
3.980 ,-Ft 20
20 pont kapható
Kosárba