865.438

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar sajtó története I.

1705-1848

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 831 oldal
Sorozatcím: A magyar sajtó története
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-1773-6
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.

Tartalom

Bevezetés11
A sajtó kialakulása
Európai és hazai előzmények17
A könyvnyomtatás előti publicisztika17
Az első nyomtatott újságok19
Az európai sajtó kibontakozása a 17. században21
A folyóiratok százada24
Egykorú vélemények a sajtóról29
Az időszaki sajtó kialakulása Közép- és Kelet-Európában30
A hírlap- és folyóirat-irodalom előzményei Magyarországon32
Hírlap- és folyóirat-irodalmunk a 18. században
A hazai sajtó kezdetei és fejlődése (1705-1780)39
A Mercurius Hungaricus, a Rákóczi-szabadságharc félhivatalos lapja (1705-1710)39
A Nova Posoniensia (1721-1722) és a pozsonyi újságírás kezdetei47
A budai német polgárság sajtójának kialakulása53
A pozsonyi német polgárság sajtójának kialakulása57
Bécsi magyar érdekű lapok a hetvenes években63
A magyar nyelvű hírlapirodalom megindulása. Sajtónk a jozefinizmus évtizedében (1780-1790)69
A magyar nyelvű sajtó megindulása69
Rát Mátyás és a Magyar Hírmondó71
Révai Miklós és egy ismeretterjesztő néplap terve83
A Magyar Hírmondó jozefinista évei87
A Magyar Kurír megindítása és első évei (1786-1790)96
A Magyar Hírmondó a nemesi ellenállás kifejlődésének éveiben101
Kísérlet a pesti magyar hírlapirodalom kifejlesztésére105
Német és szlovák sajtó a nyolcvanas években107
A magyar sajtó a nemesi mozgalom és a jakobinus szervezkedés idején120
Új sajtórendelkezések. Sajtóviszonyok120
A Hadi és Más Nevezetes Történetek (1789-1791) és folytatása, a bécsi Magyar Hírmondó (1792-1803)124
Az Erdélyi Magyar Hírvivő (1790-1791)137
A Magyar Kurír (1790-1792)140
A Magyar Kurír Szacsvay kiválása után (1793-1806)151
A Bétsi Magyar Merkurius (1793-1798)155
Egy latin nyelvű újság a nemesi mozgalom és a felvilágosodás szolgálatában: az Ephemerides Budenses (1790-1793)158
A hírlapkiadás szervezete a 18. században161
A sajtó és az államhatalom168
Az újságcenzúra hazánkban a 18. században168
Változások a hazai újságcenzúra szervezetében169
A társadalom és a 18. századi sajtó174
A köznemesi-értelmiségi rétegek szerepe az újságkiadásban181
Az újságírók társadalmi helyzete183
Vélemények az újságírói hivatásról186
Folyóirat-irodalmunk kibontakozása187
Német nyelvű folyóirat-irodalmunk kezdetei189
Windisch erkölcsi hetilapjai189
Bessenyei György német nyelvű folyóirata189
A pesti folyóirat-irodalom megindulása194
Merkur von Ungarn (1786-1787)198
Német nyelvű szakfolyóirataink198
Kísérlet egy dramaturgiai folyóirat létrehozására203
További német és szlovák folyóirat-alapítási kísérletek205
Az első magyar nyelvű folyóiratok206
A magyar nyelvű melléklapok: a bécsi és a pozsonyi Múzsák208
A kassai Magyar Museum, az első önálló magyar nyelvű folyóirat (1788-1793)211
Az Orpheus, Kazinczy folyóirata (1789-1790)218
A komáromi Mindenes Gyűjtemény (1789-1792)220
Kármán József és az Uránia (1794-1795)223
Sajtónk a magyar jakobinus mozgalom bukása után (1795-1832)
A magyar sajtó 1795 és 1806 között231
Az első magyar gazdasági szakfolyóirat234
Schedius folyóirata (1798-1804)234
Sajtónk a 19. század első felében243
A Hazai Tudósítások és a pesti magyar hírlapirodalom kibontakozása247
Az Erdélyi Muzéum szerepe a reformkor eszmei előkészítésében255
Erdély művelődési viszonyai a 18-19. század fordulóján255
Döbrentei Gábor, a szerkesztő259
Az Erdélyi Muzéum első kötete. Döbrentei programtanulmánya261
A romantikus irodalomtörténet kibontakozása a további kötetekben266
Publicisztikai kezdeményezések a folyóiratban271
Újszerű pedagógiai kezdeményezések274
Romantikus elméleti tájékozódás és klasszicista gyakorlat276
Haladás és maradiság harca a Tudományos Gyűjteményben280
Az alapítás: a "pesti tudósok" vállalkozása280
A folyóirat indulása: a rendi nacionalizmus hegemóniája (1817-1818)284
A liberalizmus jelentkezése és a romantika előretörése (1819-1827)295
A Tudományos Gyűjtemény Vörösmarty Mihály szerkesztése idején (1828-1832)308
A folyóirat szépirodalmi melléklapja: a Szép-Literatúrai Ajándék323
A Felső Magyar Országi Minerva (1825-1836)330
Első esztétikai-kritikai folyóiratunk, az Élet és Literatúra (1826-1833)338
Az alapítás338
A szerkesztő és gyakorlati módszere340
Az Élet és Literatúra a történeti fejlődésről342
Az eredetiség-elv a folyóiratban345
Az új irodalmi nemzetértelmezésért348
A folyóirat harca a kritika műfajának meggyökereztetéséért351
A Muzárion kötetei (1827-1833)354
A reformkor sajtója (1832-1840)
A reformmozgalom kibontakozása361
Az új politikai sajtó előzményei365
Széchenyi és a Jelenkor372
Kossuth és az Országgyűlési Tudósítások380
A Törvényhatósági Tudósítások465
A válság évei és a Hírnök465
A Kritikai Lapok harca az irodalom respublikájáért (1831-1836)465
A folyóirat létrejötte474
Bajza, a szerkesztő482
Mesterek és mintaképek489
Az első füzet. A Pyrker- és a Conversations-lexikoni pör490
A folyóirat fogadtatása. A Sas (1831-1833)493
Pör Horvát Istvánnal494
A regényről és a színpad világáról496
Az irodalmi divatlapok496
Regélő-Honművész (1833-1841)501
Rajzolatok a társasélet-és divatvilágból (1835-1839)526
Tudományos és ismeretterjesztő folyóiratok538
Akadémiánk első folyóirata, a Tudománytár544
Ismeretterjesztő hetilapok a harmincas években552
Az Athenaeum, a liberalizmus eszméinek központi fóruma557
Az Ifjú Magyarország lapkiadási kísérletei560
Reformkori német nyelvű hírlapok és folyóiratok564
A negyvenes évek folyóirat- és hírlapirodalma a forradalomig
A centralisták folyóirata, a Budapesti Szemle (1840-1841)573
Előzmények és célkitűzések. A Themis575
Eszmei tendenciák a Budapesti Szemlében580
Eötvös József tanulmányai584
A folyóirat helyzete és hatása586
Mezőgazdasági szaksajtó: A Magyar Gazda (1841-1848)590
A negyvenes évek divatlapjai590
Regélő Pesti Divatlap (1842-1844. I.) és folytatása, a Pesti Divatlap (1844. II. - 1848)608
Honderű (1843-1848)618
Magyar Életképek - Életképek (1843-1848)630
Magyar Szépirodalmi Szemle (1847)641
Az új politikai sajtó660
Kossuth és a Pesti Hírlap665
A Hírlap programja. Belső reform678
Függőség és nemzeti önállóság693
Az ellenzék és a nemzetiségek699
Széchenyi a Pesti Hírlap ellen714
A kétféle Világ és a konzervatívok731
Kossuth küzdelme új lapért751
A centralista Pesti Hírlap759
A Budapesti Híradó és a Nemzeti Újság778
Kossuth és a Hetilap789
Mellékletek
Rövidítési jegyzék807
A hírlapok és folyóiratok címmutatója808
Névmutató813
Az illusztrációk jegyzéke830
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar sajtó története I. A magyar sajtó története I. A magyar sajtó története I. A magyar sajtó története I. A magyar sajtó története I.

A védőborító kissé kopott, elszíneződött, a kötés megnyílt.

Állapot:
2.770 Ft
1.930 ,-Ft 30
29 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar sajtó története I. A magyar sajtó története I. A magyar sajtó története I. A magyar sajtó története I. A magyar sajtó története I.

A védőborító enyhén kopott, elszíneződött és javított.

Állapot:
2.770 ,-Ft
42 pont kapható
Kosárba