865.692

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Múltunk 1999/1-4.

Politikatörténeti folyóirat/XLIV. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Eredeti szándékunk szerint a Múltunknak ezt a számát Erényi Tibornak, a szerkesztőbizottság elnökének kívántuk ajánlani 75. születésnapja alkalmából. A sors azonban kegyetlenül közbeszólt, ő nem... Tovább

Tartalom

1. szám

TANULMÁNYOK
Szokolay Katalin: A Pilsudski-jelenség 3
Hubai László: A politikai Irányzatok választási eredményeinek kontinuitása
1920-1947 44
Svéd László: Demény Pál az ifjúsági mozgalom vezérkarában 70
KÖZLEMÉNYEK
Tóth István A Nemzeti Parasztpárt tevékenységének finanszírozása (1945-1948) 116
DOKUMENTUMOK
Gerő Ernő értékelése az 1956. októberi eseményekről (Közli: Baráth Magdolna) 138
ÉLETRAJZOK
Györki Imre (1886-1958) (Sipos Péter) 170
KRÓNIKA
Kerekasztal-beszélgetés az Intézet múltjáról jelenéről, jövőjéről létrehozásának
50. évfordulóján (Földes György előadása és hozzászólások) 202
A Politikatörténeti Alapítvány fiatal ösztöndíjas kutatóinak konferenciája
(Sipos Balázs) 216
SZEMLE
Sipos Péter: A szociáldemokrata szakszervezetek története Magyarországon
(Kende János) 236
Kari Marx - Friedrich Engels: A Kommunista Kiáltvány (Jemnitz János) 240
1956 és a politikai pártok. 1956. október 23-november 4. (Tornán Erzsébet) 245
REZÜMÉK 249

2. szám

TANULMÁNYOK
Jordán Gyula: A kínai „kulturális forradalom" (1966-1976) 3
Tischler János: Magyarország és a lengyel válság (1980-1981) 52
KÖZLEMÉNYEK
Tamasi Mihály: Bibó István az 1945 utáni magyar társadalomfejlődésről 101
Ságvári Ágnes: Holocaust Kárpátalján 1941-ben 116
Balázs Eszter: A nemzetközi brigádok magyar önkéntesei
az argelés-i és a saint-cyprieni francia internálótáborban 145
G. P. Murasko: Néhány ecsetvonás Rákosi Mátyás politikai portréjához 160
DOKUMENTUMOK
A Belügyminisztérium SZER-képe 1955-ben (Közli: Révész Béla) 170
KRÓNIKA
A XX. század az 1945 utáni történetírásban (S. L.) 223
SZEMLE
Pozsgay Imre: Koronatanú és tettestárs (Bolvári-Takács Gábor) 258
Szabó A. Ferenc: Egy millióval kevesebben... (Páva István) 261
N. Szabó József könyve Magyarország 1945 és 1948 közötti
kultúrdiplomáciai törekvéseiről (Johancsik János) 266
Pankovits József: Az olasz politikai pártok válaszútja
a 20. század végén (Kővágó Ágnes) 269
REZÜMÉK 274

3. szám

TANULMÁNYOK
Ruff Mihály: A magyar-NSZK kapcsolatok (1960-1963). Útkeresés a
doktrínák útvesztőjében 3
Nagy József: A kulákkérdés és megoldása az 1948-1953-as években 41
Bernát István: Magyary Zoltán a klebelsbergi kultúra- és
tudományszervezés szolgálatában (1922-1930) 98
Bebesi György: A rendőrszocializmus, a feketeszázak és a munkáskérdés 138
KÖZLEMÉNYEK
Varsányi Erika: Hírlap vagy pártlap? Viták a Népszava jellegéről (1908-1933) 182
A. F. Noszkova: Szovjet tanácsadók a kelet-európai országokban:
a rendszer megalapozása 1945-1953 203
DOKUMENTUMOK
A magyar Belügyminisztérium szovjet tanácsadói (Közli: Kajári Ezsébet) 220
VISSZAEMLÉKEZÉSEK
Kardos László visszaemlékezése Rajk László és a népi kollégiumok kapcsolataira 233
SZEMLE
Válogatott dokumentumok a "jóvátételről" (Szabó A. Ferenc) 275
Boros Géza: Emlékművek 56-nak (Bolvárí Takács Gábor) 279
Szekeres József: A pesti gettók 1945. januári megmentése (Gergely Ernő) 283
Állam és egyházi millennium. Két dokumentumkötet
az 1960-as évek lengyel belügyi irataiból (Domány András) ... 287

4. szám

TANULMÁNYOK
Bőhm Antal Az önkormányzatiság megújulása Magyarországon (1990-1999) 3
Baráth Magdolna: Az MDP vezetése és a rehabilitáció (1953-1956) 40
Harsányi Iván: A spanyol konzervativizmus az 1800-as években és a századfordulón 98
KÖZLEMÉNYEK
Pritz Pál A magyar külügyi szolgálat 1944-ben a német megszállástól október 15-ig 120
Pünkösti Árpád: Rákosi Mátyás végjátéka Nagy Imrével 138
Tóth Eszter Zsófia: A Csepel Vas- és Fémmüvek munkástanácsainak
története (1956-1957) 162
DOKUMENTUMOK
Rákosi Mátyás előadása Moszkvában 1945 júniusában (Közli: Póth Piroska) 199
VISSZAEMLÉKEZÉSEK
Nyárády Gábor: Peregrinus hagyatéka. Emlékezés Major Róbertre 224
KRÓNIKA
Eric Hobsbawnv A munkásmozgalom évszázada 249
SZEMLE
Fenyő István: A centralisták. Egy liberális csoport a reformkori
Magyarországon. (Fónyód Zoltán) 261
Réti György könyve az 1932-1940 közötti magyar-olasz diplomáciai
kapcsolatokról (Varsányi Erika) 264
Széchenyi Ágnes: „Sznobok és parasztok". Válasz 1934-1938 (Csűrös Miklós) 268
Tony Wright: Régi és új szocializmusok (Tornán Erzsébet) 270
Kis lengyel történelem - belügyi szemmel (Tischler János) 273
Giuseppe Boffa: Az utolsó illúzió (Kanyó Anna) 280
REZÜMÉK 283
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Múltunk 1999/1-4. Múltunk 1999/1-4. Múltunk 1999/1-4. Múltunk 1999/1-4.

A gerinceken bejegyzés található.

Állapot:
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba