A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar sajtó története II/1-2.

II/1.: 1848-1867, II/2.: 1867-1892

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.227 oldal
Sorozatcím: A magyar sajtó története
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-3677-3
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

I. kötet
Bevezetés11
A sajtó kialakulása
Európai és hazai előzmények17
A könyvnyomtatás előti publicisztika17
Az első nyomtatott újságok19
Az európai sajtó kibontakozása a 17. században21
A folyóiratok százada24
Egykorú vélemények a sajtóról29
Az időszaki sajtó kialakulása Közép- és Kelet-Európában30
A hírlap- és folyóirat-irodalom előzményei Magyarországon32
Hírlap- és folyóirat-irodalmunk a 18. században
A hazai sajtó kezdetei és fejlődése (1705-1780)39
A Mercurius Hungaricus, a Rákóczi-szabadságharc félhivatalos lapja (1705-1710)39
A Nova Posoniensia (1721-1722) és a pozsonyi újságírás kezdetei47
A budai német polgárság sajtójának kialakulása53
A pozsonyi német polgárság sajtójának kialakulása57
Bécsi magyar érdekű lapok a hetvenes években63
A magyar nyelvű hírlapirodalom megindulása. Sajtónk a jozefinizmus évtizedében (1780-1790)69
A magyar nyelvű sajtó megindulása69
Rát Mátyás és a Magyar Hírmondó71
Révai Miklós és egy ismeretterjesztő néplap terve83
A Magyar Hírmondó jozefinista évei87
A Magyar Kurír megindítása és első évei (1786-1790)96
A Magyar Hírmondó a nemesi ellenállás kifejlődésének éveiben101
Kísérlet a pesti magyar hírlapirodalom kifejlesztésére105
Német és szlovák sajtó a nyolcvanas években107
A magyar sajtó a nemesi mozgalom és a jakobinus szervezkedés idején120
Új sajtórendelkezések. Sajtóviszonyok120
A Hadi és Más Nevezetes Történetek (1789-1791) és folytatása, a bécsi Magyar Hírmondó (1792-1803)124
Az Erdélyi Magyar Hírvivő (1790-1791)137
A Magyar Kurír (1790-1792)140
A Magyar Kurír Szacsvay kiválása után (1793-1806)151
A Bétsi Magyar Merkurius (1793-1798)155
Egy latin nyelvű újság a nemesi mozgalom és a felvilágosodás szolgálatában: az Ephemerides Budenses (1790-1793)158
A hírlapkiadás szervezete a 18. században161
A sajtó és az államhatalom168
Az újságcenzúra hazánkban a 18. században168
Változások a hazai újságcenzúra szervezetében169
A társadalom és a 18. századi sajtó174
A köznemesi-értelmiségi rétegek szerepe az újságkiadásban181
Az újságírók társadalmi helyzete183
Vélemények az újságírói hivatásról186
Folyóirat-irodalmunk kibontakozása187
Német nyelvű folyóirat-irodalmunk kezdetei189
Windisch erkölcsi hetilapjai189
Bessenyei György német nyelvű folyóirata189
A pesti folyóirat-irodalom megindulása194
Merkur von Ungarn (1786-1787)198
Német nyelvű szakfolyóirataink198
Kísérlet egy dramaturgiai folyóirat létrehozására203
További német és szlovák folyóirat-alapítási kísérletek205
Az első magyar nyelvű folyóiratok206
A magyar nyelvű melléklapok: a bécsi és a pozsonyi Múzsák208
A kassai Magyar Museum, az első önálló magyar nyelvű folyóirat (1788-1793)211
Az Orpheus, Kazinczy folyóirata (1789-1790)218
A komáromi Mindenes Gyűjtemény (1789-1792)220
Kármán József és az Uránia (1794-1795)223
Sajtónk a magyar jakobinus mozgalom bukása után (1795-1832)
A magyar sajtó 1795 és 1806 között231
Az első magyar gazdasági szakfolyóirat234
Schedius folyóirata (1798-1804)234
Sajtónk a 19. század első felében243
A Hazai Tudósítások és a pesti magyar hírlapirodalom kibontakozása247
Az Erdélyi Muzéum szerepe a reformkor eszmei előkészítésében255
Erdély művelődési viszonyai a 18-19. század fordulóján255
Döbrentei Gábor, a szerkesztő259
Az Erdélyi Muzéum első kötete. Döbrentei programtanulmánya261
A romantikus irodalomtörténet kibontakozása a további kötetekben266
Publicisztikai kezdeményezések a folyóiratban271
Újszerű pedagógiai kezdeményezések274
Romantikus elméleti tájékozódás és klasszicista gyakorlat276
Haladás és maradiság harca a Tudományos Gyűjteményben280
Az alapítás: a "pesti tudósok" vállalkozása280
A folyóirat indulása: a rendi nacionalizmus hegemóniája (1817-1818)284
A liberalizmus jelentkezése és a romantika előretörése (1819-1827)295
A Tudományos Gyűjtemény Vörösmarty Mihály szerkesztése idején (1828-1832)308
A folyóirat szépirodalmi melléklapja: a Szép-Literatúrai Ajándék323
A Felső Magyar Országi Minerva (1825-1836)330
Első esztétikai-kritikai folyóiratunk, az Élet és Literatúra (1826-1833)338
Az alapítás338
A szerkesztő és gyakorlati módszere340
Az Élet és Literatúra a történeti fejlődésről342
Az eredetiség-elv a folyóiratban345
Az új irodalmi nemzetértelmezésért348
A folyóirat harca a kritika műfajának meggyökereztetéséért351
A Muzárion kötetei (1827-1833)354
A reformkor sajtója (1832-1840)
A reformmozgalom kibontakozása361
Az új politikai sajtó előzményei365
Széchenyi és a Jelenkor372
Kossuth és az Országgyűlési Tudósítások380
A Törvényhatósági Tudósítások465
A válság évei és a Hírnök465
A Kritikai Lapok harca az irodalom respublikájáért (1831-1836)465
A folyóirat létrejötte474
Bajza, a szerkesztő482
Mesterek és mintaképek489
Az első füzet. A Pyrker- és a Conversations-lexikoni pör490
A folyóirat fogadtatása. A Sas (1831-1833)493
Pör Horvát Istvánnal494
A regényről és a színpad világáról496
Az irodalmi divatlapok496
Regélő-Honművész (1833-1841)501
Rajzolatok a társasélet-és divatvilágból (1835-1839)526
Tudományos és ismeretterjesztő folyóiratok538
Akadémiánk első folyóirata, a Tudománytár544
Ismeretterjesztő hetilapok a harmincas években552
Az Athenaeum, a liberalizmus eszméinek központi fóruma557
Az Ifjú Magyarország lapkiadási kísérletei560
Reformkori német nyelvű hírlapok és folyóiratok564
A negyvenes évek folyóirat- és hírlapirodalma a forradalomig
A centralisták folyóirata, a Budapesti Szemle (1840-1841)573
Előzmények és célkitűzések. A Themis575
Eszmei tendenciák a Budapesti Szemlében580
Eötvös József tanulmányai584
A folyóirat helyzete és hatása586
Mezőgazdasági szaksajtó: A Magyar Gazda (1841-1848)590
A negyvenes évek divatlapjai590
Regélő Pesti Divatlap (1842-1844. I.) és folytatása, a Pesti Divatlap (1844. II. - 1848)608
Honderű (1843-1848)618
Magyar Életképek - Életképek (1843-1848)630
Magyar Szépirodalmi Szemle (1847)641
Az új politikai sajtó660
Kossuth és a Pesti Hírlap665
A Hírlap programja. Belső reform678
Függőség és nemzeti önállóság693
Az ellenzék és a nemzetiségek699
Széchenyi a Pesti Hírlap ellen714
A kétféle Világ és a konzervatívok731
Kossuth küzdelme új lapért751
A centralista Pesti Hírlap759
A Budapesti Híradó és a Nemzeti Újság778
Kossuth és a Hetilap789
Mellékletek
Rövidítési jegyzék807
A hírlapok és folyóiratok címmutatója808
Névmutató813
Az illusztrációk jegyzéke830
II/1. kötet
Bevezetés11
A forradalom és a szabadságharc sajtója, 1848-184925
Az európai forradalmak és Magyarország27
Az utolsó rendi országgyűlés és a sajtószabadság29
A párizsi forradalom után32
A bécsi forradalom után37
A pesti forradalom és a sajtószabadság43
A sajtótörvény52
Sajtó, politika, irányzatok55
Az európai forradalmak modellje57
A magyar politikai spektrum63
A konzervatív lapok és a fordulat63
A Nemzeti Újság65
Budapesti Híradó, Figyelmező68
Az erdélyi Múlt és Jelen70
A liberális lapok és a fordulat70
A Jelenkor vége71
Erdélyi liberális lapok72
A Pesti Hírlap83
A radikális Marczius Tizenötödike83
Szerkesztő, munkatársak85
A radikális ifjak és a kormány93
A lap sajtópere101
A társadalmi és nemzeti kérdés103
Függetlenségi, köztársasági program107
Más radikális lapok114
A Reform114
A Radical lap121
A Nép-elem123
Köztársasági Lapok, Jövő130
A Munkások Újsága136
Táncsis Mihály137
A program fejlődése143
Támadások a lap ellen155
Kormánylapok165
A Közlöny166
A Nép Barátja173
A Kossuth Hírlapja179
Szerkesztőség, rovatok, munkatársak181
A főbb politikai témák186
Az őszi fordulat: a közvélemény mozgósítása194
A sajtó egyéb (irodalmi, szakmai, más nyelvű) orgánumai200
Irodalmi divatlapok200
Szakmai és ismeretterjesztő lapok205
Vidéki sajtó207
Hazai német lapok210
Szlovák lapok219
Román lapok221
Szerb, horvát lapok224
Külföldi magyar lapok225
1849: a debreceni időszak231
Alföldi Hírlap, Közlöny233
Táncsics kísérletei240
A Marczius folytatása243
Az Esti Lapok245
A Debreczeni Lapok247
Politikai viták250
Az utolsó hónapok259
A fővárosi sajtó újjáéledése259
Republikánus nemesek és valódi radikálisok262
Közlöny, Respublika, Futár267
A radikális Marczius betiltása272
Szeged, Kolozsvár278
Hadi lapok280
Az abszolutizmus első szakaszának sajtója 1849-1859
Az intézményesített polgári sajtó megszületése idegen abszolutizmus alatt291
A sajtótörvényhozás és -irányítás291
A nyomdai és kereskedelmi viszonyok296
A magyar sajtó megerősödése297
Olvasók, lapok, újságírók299
Az évtized sajtójának vezéralakjai: Török János, Kecskeméthy Aurél, Falk Miksa és Kemény Zsigmond302
Széchenyi és Kossuth sajtóirodái312
A magatartás és stílus változásai313
A konzervatív ellenzéki lap átalakulása kormánylappá: a Magyar Hírlap és a Budapesti Hírlap318
Az összbirodalom híveinek veresége a félhivatalos lapnál318
A Magyar Hírlap (1849-1852) a nemzet és a földbirtokosság nevében323
Kormánylap, amely népszerű is akart lenni: a Budapesti Hírlap (1853-1856)335
A Budapesti Hírlap helyzetének megszilárdítása bürokratizált alapon (1856-1860)340
Ókonzervatív kísérlet: a Figyelmező346
A birodalomhű demokrata forradalmiságtól a nemzeti ellenállás fórumáig: a Pesti Napló351
A plebejus értelmiség lapja352
Az ókonzervativizmus felé hajló kísérlet: Bánffay Simon szerkesztése (1850-1851)359
Az óvatos nemzeti ellenállás szellemében: Récsi második szerkesztősége (1851-1853)365
Nemzeti egység az anyagi és szellemi gyarapodás programja alapján: Török János szerkesztősége (1853-1855)367
Nemzeti ellenállás politikai síkon és az "egyeztetés" világnézete: Kemény Zsigmond Pesti Naplója (1855-től)372
A lojális polgárosodási program kísérlete: a Magyar Sajtó386
Honorácior-értelmiségi csoportosulás388
A magyar középosztály megteremtésének programja391
Földbirtokos középostály és községrendszer394
Társadalmi szervezőerő - a művelődés396
A pesti Magyar Sajtó398
A katolikus restauráció programjának megjelenése: az Idők Tanúja402
Az ötvenes évek folyóirat-történetének szakaszai (1849-1860)405
Az első szakasz: 1849-1852406
A második szakasz: 1853-1857412
A harmadik szakasz: 1858-1861414
Irodalmi lapok417
A Hölgyfutár (1849-1864)418
Szilágyi Sándor vállalkozásai422
Remény, Szépirodalmi Lapok426
Délibáb, Divatcsarnok431
Nővilág, Napkelet435
A Szépirodalmi Közlöny440
Enciklopédikus közművelődési lapok443
A Vasárnapi Újság (1854-1921)448
Magyar Nép Könyve, Család Könyve453
Vita a "néplapokról"455
Ifjúsági lapok462
Magyar revü-kísérletek az ötvenes években465
Az Új Magyar Múzeum (1850-1860)465
A Kelet Népe, Hazánk481
A Budapesti Szemle (1857-1859)487
Szakmai és tudományos lapok503
A hatvanas évek sajtója, 1860-1867
A konzervatív sajtó511
A Pesti Hírnök513
A Vezér és a Független (1862-1863)529
A kiegyezést előkészítő konzervatív lapok (1865-1866)536
A felirati és a Deák-párti liberális sajtó541
A Pesti Napló 1860-1861-ben541
Liberálisok és konzervatívok546
A nemzetiségi kérdés555
A "48-as alap" kérdése559
A Pesti Napló a provizórium idején (1862-1867)566
A külpolitika kérdései573
A kiegyezés felé580
A Politikai Hetilap (1865-1866)592
A határozati párti, balközépi sajtó611
A Magyar Sajtó (1860-1865)611
A Magyarország625
Az Ország634
A Hon639
A Jövő649
Irodalmi, szórakoztató, művelődési sajtó654
Arany János irodalmi folyóiratai656
Élclapok (1849-1867)664
Ismeretterjesztő és szakmai lapok676
II/2. kötet
Bevezetés13
A politika sajtó története 1867-1875
A politikai sajtó helyzete a kiegyezés után29
A sajtószabadság újraszabályozása29
Az eszmehirdető sajtó a politika szolgálatában33
A politikai információk áramlása35
A politikai lapok elterjedése38
A szerkesztés módszerei40
Az újságírógárda42
A vidéki politikai sajtó helye a kiegyezést követő években45
A hírlapirodalom regionális megoszlása46
A közép-kelet-magyarországi hírlapok47
A dél-magyarországi hírlapok52
A Dunántúl és a Felvidék politikai sajtója55
Fővárosi reflexiók a provinciális sajtóról56
A Deák-párt és a kormány sajtója59
A Pesti Napló és köre59
Kormánypárti lapok60
A Pesti Napló átalakulása61
A kormány hivatalos sajtója63
Közvélemény és nyilvánosság a hírlapirodalom kiegyezési vitájában65
A Pesti Napló válsága - a liberalizmus és a demokrácia ütközésének tükröződése a sajtóban70
A Napló mint a Deák-párt külpolitikai szócsöve72
Az ellenzék kritikájáról a Deák-párt bírálatáig73
A kormánypolitika sajtóbeli elágazásai77
Kormánypárti politikai hetilapok és differenciálódó olvasóközönség80
A Deák-párt vidéki sajtója86
A balközépi ellenzék sajtója92
Jókai hírlapjai és a balközép92
Törekvés a párttól függő sajtó megteremtésére96
A "magyar Times"98
Csernátony Lajos és az Ellenőr101
Balközépi néplapok104
A balközép vidéki lapjai109
A 48-as áramlatok sajtója112
A központi orgánum: A Magyar Újság112
A közvélemény szervezése115
A parlamenti ellenzék lapja117
A 48-as néplapok121
A pártbomlás és egységesülés a baloldali ellenzék sajtójában129
A kiegyezés utáni új eszmei áramlatok politikai sajtója132
Egy pártok feletti lap133
Az állami liberalizmus apológiája134
Egy "reformpárti" lap138
A fiatal liberálnacionalizmus sajtója140
A klerikális és antiklerikális sajtó tevékenysége a kiegyezés utáni években150
A klérus sajtója150
A katolikus autonómia ügye152
Az antiklerikális sajtó153
Az ultramontánizmus jelentkezése154
A klérus a politikában157
A római zsinat158
Az autonómia elodázása160
A klérus beilleszkedési kísérletei162
Élclapok 1867-1875
A politikai élclaptípus virágkora 1867-1875169
A helyét kereső Üstökös173
A Jókai körül csoportosuló ellenzéki értelmiségi lapja173
Rovatok nélkül, halvány figurákkal174
Személyeskedő politizálás175
A táblabíróvilág bemutatása176
Jókai művei a lapban177
A balközép párti Bolond Miska178
A felbomló írói koalíció178
Ágai élclapi figuráinak megjelenése179
A polgárosítási programtól az ellenzékiségig180
Harc a zsidó emancipációért182
Egysíkú politizálás183
A szélsőbaloldali Lúdas Matyi185
A névtelen új értelmiségiek lapja185
Az élclapnak álcázott politikai hetilap187
Polarizált látásmód189
Az ultramontán-konzervatív Mátyás Deák191
Katolikus ellenzéki politizálás192
Ideológiai kötöttségű tájékozódás193
A típusteremtő: a Deák-párti Borsszem Jankó195
Csicseri Bors és a Kávéforrás-kör196
A társadalmi típusok élclapi szerepe198
A magyar társadalom polgárosításáért200
Népszerűtlen pártállás és közönségsiker202
A kulturális élet élclapi tükre204
Szemléleti újdonsága205
Közművelődési sajtó 1867-1875
Közművelődési sajtónk a kiegyezés után 1867-1875209
Az "enciklopédiai" laptípus kialakulása209
Lapok és munkatársaik211
A sajtógrafika211
Liberalizmus, pozitivizmus és materializmus213
Harc az európaiság és a nemzeti elv között214
A nemesi értelmiség református színezetű lapja, a Vasárnap Újság217
A politizáló lap átalakulása ismeretterjesztő lappá217
Nagy Miklós és munkatársai220
Szépirodalmi publikációk221
Példakép a "hatalmas, szabad és vendégszerető Albion"221
A darwinizmus és a materializmus jegyében222
Kulturális elmaradottság és európai látókörű művelődés223
A kudarcot vallott polgári lap, a Hazánk s a Külföld226
Kivonatos ismeretterjesztés a nép között: a Képes Néplap228
A nagyvárosi polgárság lapja, a Magyarország és a Nagy Világ230
Útkereső évek230
A politizáló és irodalmias képeslap231
A szélbal politikai szellem uralma232
Ágai megállapodott polgári lapja234
Sokoldalúság és felszínesség236
Optimista nemzeti öntudat238
A családi lap új típusának határozatlan jelentkezése: a Képes Világ240
Lapkísérlet a romantikus lázadás szellemében: az Ország-Világ242
Gyermek- és ifjúsági lapok243
Divat- és női lapok245
A politikai sajtó története 1875-1890
Bevezetés251
Az eszmehirdető pártsajtó hanyatlása251
A sajtó mint tőkés üzem255
Az új olvasóközönség256
Információval együtt szenzáció258
A politikai hatalommá váló sajtó263
Újságírókból - politikusok265
Új jelenségek a vidéki sajtó világában267
A polgári politikai sajtó virágkora269
A kormánypárti sajtó272
A kormánypárt központi lapja: A Hon273
A politikából kiábrándulók lapja: az Ellenőr278
Egy kormánypárti politikai néplap: a Magyar Hírlap285
A dzsentri hatalom tisztes lapja: A Nemzet288
A függetlenségi ellenzék sajtója293
Az ellenzéki értelmiség központi lapja: az Egyetértés294
Újság az újságíróért: Verhovay és a Függetlenség304
Az aufklärista pozitivizmus népnevelési utópiájának jelentkezése a függetlenségi néplapokban309
Az eszmehirdető pártsajtó alkonya313
Az elégedetlen polgárok szócsövévé alakuló Pesti Napló313
A Konzervatív Párt sajtója324
Kiegyezéses kormánypártból kiegyezéspárti ellenzékbe329
Az eszmehirdető sajtó utolsó próbálkozása331
Vállalkozásszerű kísérletek egy "pártok feletti" orgánum megteremtésére333
Az üzleti-politikai sajtó fellendülése338
A függetlenségi szimpatizáns Budapest339
A kormánypolitika új útjait kereső Pesti Hírlap343
A 67-es ellenzékiséget képviselő Budapesti Hírlap351
A katolikus politikai sajtó358
A magyar szocialista sajtó kezdetei366
A Munkások Újságja366
Az Arany Trombita369
Az Általános Munkás-Újság377
Testvériség382
A Munkás Heti-Krónika385
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar sajtó története II/1-2. A magyar sajtó története II/1-2. A magyar sajtó története II/1-2. A magyar sajtó története II/1-2. A magyar sajtó története II/1-2.

A kötetek védőborítója kissé elszíneződött, enyhén kopott.

Állapot:
4.980 Ft
2.490 ,-Ft 50
37 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar sajtó története II/1-2. A magyar sajtó története II/1-2. A magyar sajtó története II/1-2. A magyar sajtó története II/1-2. A magyar sajtó története II/1-2. A magyar sajtó története II/1-2.

Könyvtári könyvek voltak. A védőborítók kissé elszíneződtek, töredezettek. A lapélek foltosak.

Állapot: Közepes
4.980 Ft
3.980 ,-Ft 20
60 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar sajtó története II/1-2. A magyar sajtó története II/1-2. A magyar sajtó története II/1-2. A magyar sajtó története II/1-2.

A védőborítók kissé elszíneződtek, foltosak.

Állapot:
4.980 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba