933.300

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A művészet története Magyarországon

A honfoglalástól napjainkig

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 576 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 20 cm
ISBN: 963-280-928-9
Megjegyzés: A könyv fekete-fehér és színes fotókkal, reprodukciókkal illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

Egyre több képzőművészeti kiadvány foglalkozik a magyarországi művészet történetének egy-egy fontos korszakával. Monográfiák, díszes albumok, kisebb-nagyobb tudományos és népszerűsítő tanulmányok ismertetik jelentős művészeti irányzatok, iskolák, művésztelepek történetét, egyes kiemelkedő alkotók tevékenységét. Egyre sürgetőbb szükségletté vált, hogy az olvasók kezébe adjuk a hazai képzőművészet fejlődésének átfogó bemutatását. Egyre inkább nélkülözhetetlenné vált, hogy megjelenjék egy olyan egykötetes kézikönyv, amely egységes koncepció és korszerű szemlélet alapján segítse az áttekintő tájékozódást, feltárja a nagy összefüggések láncolatát a honfoglalás korától egészen napjainkig.
A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatócsoportjának kollektívája Aradi Nóra vezetésével kiadónk felkérésére vállalta, hogy elkészíti az új, egykötetes összefoglalást. A nagyközönség számára írott új teljes áttekintésre törekvő kézikönyv felhasználja a kötet elkészülésének időpontjáig... Tovább

Tartalom

Az olvasóhoz
MAROSI ERNŐ
A honfoglalástól az államalapításig
A honfoglaló magyarság művészete7
Magyarország művészete a honfoglalás korában10
Preromantika
Változások a 10. század második felében13
Az államalapítás korának művészete14
Kelet és Nyugat határvidékén: a 11. század második harmada18
Román kor
Az érett romantika első korszaka21
Az érett romantika virágkorának Magyarországi műhelyei a 12. század második felében27
A koragótika Magyarországon 32
A késő románkor39
Kapcsolatok a közép-európai koragótikával45
Várak és udvarhelyek49
Gótika
A klasszikus gótika stílusa a 13. század második felében52
A késői klasszikus gótika a 14. században56
Udvari művészet Károly Róbert korában60
Kapcsolatok Közép-Európa művészetével62
Magyarország, a Közép-európai gótikus művészet egyik központja69
Várak, kastélyok, paloták69
Új törekvések az építészeti téralkotásban és dekorációban77
A festészet irányzatai86
Kolozsvári Márton és György91
Az internacionális gótika művészete92
Csehországi mintaképek hatása 1400 körül93
Építőműhelyek, központok a 15. század elején97
A Zsigmond-kor udvari művészete100
A lágy stílus104
A szobrászat a 15. század elején108
A későgótikus művészet kezdete113
Építészet118
A későgótika a 15. század végén és a 16. században122
A későgótikus építészet stílusváltozatai128
A naturalisztikus és a geometrikus ornanems134
Az új szárnyasoltár-típus136
Oltárművészet 1500 körül141
FEUERNÉ TÓTH RÓZSA
A korai reneszánsz (1470-1541)
A reneszánsz művészete Mátyás korában148
Az új építészeti stílus befogadásának jellegzetességei152
Mátyás király építkezései154
A toszkán-dalmát művészkolónia kialakulása158
A reneszánsz első helyi mesterei: a vörösmárvány-szobrászok165
A reneszánsz 1490-1541között166
A Jagello-kor művészete166
Az esztergomi Bakócz-kápolna170
A továbbélő toszkán művészkolónia alkotásai173
A helyi mesterek reneszánsz munkái és a stílus széles körű elterjedése175
A mohácsi vész és a toszkán művészkolónia felbomlásának következményei180
Későreneszánsz (1541-1686)
Építészet182
Erdély későreneszánsz építészete a 16. század második felében184
A királyi Magyarország későreneszánsz építészete185
A "pártázatos" reneszánsz189
A Bethlen-Rákóczi korszak építészete Erdélyben192
A "virágos" reneszánsz és a faépítészet emlékei196
Festészet és szobrászat (Galavics Géza)198
Iparművészet205
A török művészet emlékei Magyarországon
Építészet209
Iparművészet213
GALAVICS GÉZA
Barokk
A barokk kezdetei (1630-1690)215
Építészet és ellenreformáció215
A királyi udvar mint megrendelő219
A főnemesi-udvari kultúra220
Művészek és mesterek a magyar főnemesi udvarokban222
Ősgalériák és metszetsorozatok226
Történeti kép és aktualitás228
Változatok a festészetben, a szobrászatban és az iparművészetben233
A barokk uralomra jutása (1690-1740)240
Építkezések a századfordulón240
Rákóczi-szabadságharc és képzőművészet243
Új típusú kastélyok247
A városkép barokká válása250
A legfőbb mecénás a katolikus egyház254
Pozzo, Bibiena és az olasz dekorátorok254
Egy kísérlet tanulságai - Mányoki257
Templomok és építészek259
A barokk szobrászat két változata: Donner és a fafaragó hagyomány261
A barokk magyarországi virágkora (1740-1780)267
A királyi palota és a magyar kastélytípus269
Egy nagy hatású építész -. F. A. Pilgram273
Az osztrák festőiskola vezető mesterei Magyarországon275
Magyarország barokk festői279
Irányzatok a szobrászatban és az iparművészetben281
Rokokó udvarok és festészetük285
Rokokó szobrászat289
A változás jelei294
Gerl és Hillebrandt295
A kései Kracker300
A felvilágosodás kora (1780-1820)
Utak a későbarokk művészet felől304
Három kísérlet folytatás nélkül307
Felvilágosult abszolutizmus és képzőművészet311
A barokk festészet utolsó emlékei314
Két felfelé ívelő műfaj: a sokszorosított grafika és a portré318
Klasszicizmus és korai romantika318
Klasszicizmus és építészet323
Táj, tájkép és nép-életkép329
Kisfaludy Károly, a szervező művész329
Az iparművészet új útjai330
NÉMETH LAJOS
Magyar képzőművészet a 19. század derekán
A művészeti élet szerkezete333
A reformkor művészetének stílustörekvései335
A klasszicista építészet virágkora337
A nemzeti szobrászat kezdetei341
A nemzeti festészet kialakulása347
Magyar képzőművészet a 19. század második felében
Művészet és társadalom viszonyának változásai354
A magyar romantika356
A realista törekvések366
Historizmus és akademizmus a századvégen376
Historizáló és eklektikus építészet376
Az akademikus szobrászat381
Az akademikus festészet383
A századforduló művészete
A magyar képzőművészet a századforduló éveiben385
A Hollósy-kör és Nagybánya386
Mednyánszky László és az alföldi festők393
Szecesszió és szimbolizmus397
A szecessziós építészet397
A gödöllőiek413
Az avantgarde térhódítása417
A Nyolcak423
Az aktivizmus430
A Magyar Tanácsköztársaság művészete430
ARADI NÓRA
A két világháború között
A művészeti élet feltételei, tendenciái432
A fejlődés folyamatosságának megszakadása432
Művészeti szervezetek, intézmények434
Építészet436
Hivatalos építészeti igények436
A Bauhaus hatása439
A művészek az emigrációban440
Klasszicizálás és hivatalos művészet445
Szocialista törekvések449
Derkovits és a Szocialista Képzőművészek Csoportja449
Műfaji és tematikai sajátosságok454
Népi törekvések457
Az alföldiek459
Népművészeti hatás460
Medgyessy Ferenc461
A "Posztnagybányaiak"463
A Gresham-kör465
Szobrászok469
Konstruktív és expresszionista törekvések470
Az École de Paris hatása473
A művészet és a második világháború474
1945 után
A művészeti élet összetevői478
A jelenkor periódusai479
Művészet és közösség481
Az építészet482
Építészeti műfajok483
Várostervezés, lakásépítés485
Középületek487
A szobrászat és a köztéri szobor492
A korszak kezdetei493
Az 1960-as évek494
Az újabb emlékműszobrászat497
A festészet és a faldíszítés501
Az indulás és az ötvenes évek502
Műfaji változások 1960 után504
Rajz, grafika, könyvillusztráció509
Alkalmazott grafika513
Iparművészet, ipari művészet516
Iparművészet516
Ipari forma518
A Jelen521
Képjegyzék523
Művésznév-mutató551
Helységnév-mutató561
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A művészet története Magyarországon A művészet története Magyarországon A művészet története Magyarországon A művészet története Magyarországon A művészet története Magyarországon A művészet története Magyarországon

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.790 Ft
1.390 ,-Ft 50
21 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A művészet története Magyarországon A művészet története Magyarországon A művészet története Magyarországon A művészet története Magyarországon

A védőborító enyhén kopottas.

Állapot:
2.790 Ft
1.950 ,-Ft 30
29 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A művészet története Magyarországon A művészet története Magyarországon A művészet története Magyarországon A művészet története Magyarországon A művészet története Magyarországon
Állapot:
2.790 ,-Ft
42 pont kapható
Kosárba