864.253

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Filozófia és kultúra

Írások a modern magyar művelődéstörténet köréből

Előszó

E tanulmánykötet az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) által meghirdetett és 1996-ban négy évre elnyert magyar művelődéstörténeti pályázat főbb eredményeit tartalmazza. Nyolc... Tovább

Tartalom

Bevezető7
Perecz László: Filozófiai irányzatok és viták a két világháború között9
Az intézményrendszer
Az egyetemi tanszékek
A Magyar Filozófiai Társaság
A legjelentősebb folyóirat: az Athenaeum
A hivatalos filozófiatudomány és a szellemi élet
Irányzatok és viták
A Pauler-korszak
Irányzati pluralizmus, a meghatározó irány hiánya
Alternatív irányok
Rugási Gyula: Teológia és filozófia - A filozófiatörténeti hagyomány szerepe a 20. század első felének keresztény teológiájában Magyarországon43
A liberalizmus fantomja
Filozófiatörténet és katedrafilozófia
"Róma lelke"
"A kálvinizmus szellemi gótikája"
Üdvtörténet és történetfilozófia
Lackó Miklós: Két portré83
A magyar konzervatívok legképzettebb publicistája
Asbóth János: Korunk uralkodó eszméi
Egy nemes konzervatív
A kulturfilozófus Prohászka Lajos
Kulturfilozófia
Prohászka, a kultúrválság elemzője
Prohászka tragikus kálváriája
Szabó Miklós: Nemesi és polgári liberalizmus113
A nemesi liberalizmus
A nemesi liberalizmus jellemzői
A magyar nemesi liberalizmus irányzatai 1848 előtt
A magyar nemesi liberalizmus válaszai a polgárosodás problémáira
A nemesi liberalizmus válsága
A magyar "reálpolitika"
A polgári liberalizmus
A polgári liberalizmus létrehozásának kudarca a századelőn
A polgári radikalizmus parasztpolitikája
A neoliberális imperializmuskritika
A polgári radikalizmus és a magyar nemzeti probléma
A polgári radikalizmus elsorvadása
A középpolgári liberalizmus
A nagypolgári liberalizmus nyílt képviselete: a Cobden Szövetség
Nagypolgári liberalizmus burkoltan: a polgári sajtó
A nagypolgári liberalizmus feudális jelmezben: a legitimizmus
Összegzés
Nagy György: Erdélyi magyar szellemi élet 1918-1921 között165
Bevezetés helyett
Egy ország darabokra szakadása és egy nemzetrész talpraállása
A "Kiáltó szó": a kisebbségi-közéleti szervezkedés "katekizmusa"
A közösségi talpraállás szemléleti-politikai antinómiái
Filep Tamás Gusztáv: A (cseh)szlovákiai magyar kisebbség társadalmi és kulturális életéről 1919-1945197
A politikai és kulturális önszerveződés fő irányai
Újságok, folyóiratok, oktatás
Az irodalmi élet
A tudományos élet
Hitler hatalomra kerülése után
Kultúra és közélet a visszacsatolás után
A szlovák bábállamban maradt magyarok
Tilkovszky Loránt: Nemzetiségpolitikai gondolkodás Magyarországon a 20. században257
Karády Viktor: Mennyire volt "magyar" a honi értelmiség a századfordulón?267
Iskolarendszer és az asszimilációs politika
Kultúrfölény vagy statisztikai önámítás?
A hosszú távú asszimilációs egyenlőtlenségek a középiskolákban az anyanyelvi adatok tükrében
Etnikai rekrutáció és asszimiláció a középiskolákban az első világháború előtt
A családnevek elemzésének kérdései és az érettségizők nemzetiségi háttere
Az egyetemisták és főiskolások becsült névösszetételének tanúságai
Zárszó
Névmutató301
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem