984.643

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Történelmi olvasókönyv I.

Forrásszemelvények az ókori kelet, Görögország és Róma tanításához

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 259 oldal
Sorozatcím: Történelmi olvasókönyv
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 9201. Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A kiadó előszava3
Az ókori Kelet
Az ókori Kelet Történetének forrásairól7
Egyiptom10
A piramisok építése (Hérodotosz), (Geréb József alapján)10
Egyiptomi munkadal (Mahler Ede fordítása)11
Ptah-hotep intelmeiből: A hivatali érvényesülés útja az előkelő ifjak számára (Dobrovits Aladár fordítása)11
A dolgozó ember élete Egyiptomban (Achtoj fia intelmeiből), (Mahler Ede fordítása)12
A parasztok kizsákmányolása Egyiptomban (papirusz)13
A rabszolgák és parasztok felkelései (Ipu-wer intelmei). (Kákosi László alapján)13
A rabszolgaszerző háborúk (III. Thutmoszisz fáraó évkönyveiből. - III. Amenhotep felirata). ( Wessetzky Vilmos fordítása)14
Részlet a Nap-himnuszból (Dobrovits Aladár fordítása)15
A holttestek bebalzsamozása Egyiptomban (Hérodotosz). (Geréb József alapján)16
Az egyiptomi orvosok felfogása a szív működéséről (Papirusz Ebers). (Mahler Ede fordítása)17
Az egyiptomi templomok vagyona (Papirusz Harris). (Hahn Isván fordítása)17
Mértani példák (Papirusz Rhind). (Hahn István fordítása)18
Elő-Ázsia19
A sumérek családi törvényei (Komoróczy Géza fordítása)19
Részletek Hammurábi törvényeiből20
Részletek akkádok törvényeiből (Komoróczy György fordítása)20
A vízözön (Gilgames-eposzból). (Dobrovits Aladár fordítása)23
A főníciaiak körülhajózzák Afrikát (Geréb József alapján)25
Hanno karthágói vezér beszámolója tengeri útjáról (Hahn István fordítása)25
Néma kereskedelem a bennszülöttekkel (Hérodotosz). (Borzsák István fordítása)27
Részletek az ószövetségi törvényekből (Komoróczy Géza fordítása)28
A próféták bírálata a héber társadalomról30
Az asszírok támadása Jeruzsálem ellen31
Asszurbanapli hadjáratai32
Dareiosz szuzai palotájának alapítási felirata (Hegyi Dolóresz alapján)34
India és Kína35
Ókori indiai törvények (Töttössy Csaba alapján)35
A szántó-vető dala (Weöres Sándor fordítása)37
A nép elnyomói ellen (Énekek könyve).37
Leírás a parasztok helyzetéről (Az I. Han dinasztia története c. krónikából)38
A vörös szemöldökűek felkelése (Az I. Han dinasztia története c. krónikából)39
Lao-ce elmélkedéseiből (Csongor Barnabás fordítása)40
Görög történelem
A görög történelem forrásairól41
A görög történelem kezdete45
Kréta leírása Homérosz Odüsszeiájában (Devecseri Gábor fordítása)46
Képek a régi görögök életéből Homérosz költeményei alapján46
A poliszrendszer kialakulása59
A hatalmasok és szegények viszonya (Hésziodosz). (Trencsényi Waldapfel Imre fordítása)59
A munka dicsérete (Hésziodosz). 59
Az ember és az istenszobor (Aiszoposz). (Sarkadi János fordítása)60
Az oroszlán és a vadszamár (Aiszoposz).60
A görög történelem kezdete (Thuküdidész). (Borzsák István fordítása)61
A régi Spárta életéből (Plutarkhosz). 62
Félelem a helotáktól (Thuküdidész)67
Spártai harci dal (Türtaiosz). (Kerényi Grácia fordítása)67
Az olimpiai játékok történetéből (Pauszaniasz)68
Részletek az olimpiai ódákból (Pindarosz). (Trencsényi Waldapfel Imre fordítása) 70
Az athéni állam kezdetei (Plutarkhosz). (Sarkadi János fordításai)70
Az attikai parasztok helyzete Szolón előtt (Arisztotelész: Az athéni állam VI.). (Hahn István fordítása)71
A szegények és gazdagok ellentéte Szolón előtt (Plutarkhosz). (Hahn István fordítása)72
Szolón fellépése, a demokratikus átalakulás kezdete Athénben (Arisztotelész). (Hahn István fordítása)72
Szolón (Diogenész Laertiosz). (Trencsényi Waldapfel Imre fordítása)75
Szolón számadása 75
A parasztság helyzete Szolón után (Arisztotelész). (Hahn István fordítása)76
A türannisz76
Polükratész, Szamosz türannosza (Hérodotosz). (Geréb József alapján)76
Peiszisztrátosz, Athén türannosza (Hérodotosz)77
A cserépszavazás (Plutarkhosz). (Sarkadi János fordítása)78
A görög-perzsa háborúk79
A perzsa birodalom gazdasági szervezete (Hérodotosz). (Geréb József alapján)79
A szkítákról (Hérodotosz). (Borzsák István fordítása)79
A kisázsiai ion városok segítséget kérnek az anyaországtól a perzsák ellen (Hérodotosz). 82
A marathóni csata (Hérodotosz).83
Xerxész és Démarátosz beszélgetése (Hérodotosz). 85
A thermopülai csata (Hérodotosz). (Geréb József fordítása)86
Thermopülai (Szimonidész)87
Szalamisz (Diódórosz). (Ritoók Zsigmond fordítása)88
Szalamisz (Aiszkhülosz). (Trencsényi Waldapfel Imre fordítása)92
Az athéni demokrácia fénykora és hanyatlása92
A déloszi szövetség tagállamainak adója (Plutarkhosz). (Hahn István fordítása)92
Az athéni szümmakhia (Thuküdidész). (Borzsák István fordítása)93
Athéni néphatározat Erüthraira vonatkozólag (Felirat). 95
A periklészi építkezésekről (Plutarkosz). 96
Az athéni demokrácia dicsőítése (Euripidész). (Trencsényi Waldapfel Imre fordítása)98
Az athéni demokrácia bírálata az arisztokrácia oldaláról (Pszeudo Xenophón). (Borzsák István fordítása)98
Periklész beszéde az athéni demokráciáról (Thuküdidész). (Szilágyi János György fordítása)101
A demokrácia alapelvei (Arisztotelész). (Szabó Miklós fordítása)103
A rabszolgák élete (Athenaiosz). (Hahn István fordítása)105
A rabszolgaság munkájáról (Arisztotelész) 105
A rabszolga csupán eszköz, amely munkára szolgál (Arisztotelész). (Szabó István fordítása)106
A rabszolgák helyzete (Platon)107
Rabszolgafelkelés Argoszban (Hérodotosz). (Geréb József alapján)108
A rabszolgák számának emelkedése (Athenaiosz). (Hahn István fordítása)108
A rabszolgatartók haszna (Xenophón) 109
A 465-454. évi helótafelkelés (Diodórosz). (Borzsák István fordítása)109
Athén előkészülete a peloponnészosziak támadására (Thuküdidész). (Zsoldos Benő alapján)110
Pestisjárvány Athénben (Thuküdidész)111
Javaslat a pénz egyesítésére a peloponnészoszi háború alatt (Felirat). (Borzsák István fordítása)113
Határozat a szicíliai expedícióval kapcsolatban (Felirat) 113
Az athéni hadsereg megsemmisülése Szicíliában (Thuküdidész). (Szabó Miklós fordítása)114
Athén és Spárta között i.e. 404-ben megkötött békeszerződés (Xenophón). (Szepessy Tibor fordítása)116
Az athéni demokrácia társadalompolitikájának bírálata (Arisztophanész). (Arany János fordítása)117
A háború haszonélvezői (Arisztophanész)119
Utópisztikus kommunizmus (Arisztophanész) 122
Az oligarchia (Platon). (Szabó Miklós fordítása)123
A gabonakereskedők a háború haszonélezői (Lüsziasz). (Sarkadi János fordítása)125
Telekspekulációk126
Démoszthenész beszéde Philipposz ellen (Gyóni Mátyás fordítása)127
A görögök békekötése a makedon Philipposszal (Sarkadi János fordítása)130
A hadsereg osztályjellege (Aineiasz). (Hahn István fordítása)130
Thalész előre jelzi a napfogyatkozást (Hérodotosz). (Geréb József fordítása)131
Részletek Hérakleitosz tanításából (Hahn Frigyes fordítása)132
A vallás eredete (Kritiász). (Kerényi Grácia fordítása)132
Orvosi eskü (Hornyánszky Gyula fordítása)133
Társadalom és nevelés (Arisztotelész). (Szabó Miklós fordítása)134
A rabszolgaság és az osztálytársadalom elvi bírálata (Menandrosz). (Trencsényi Waldapfel Imre fordítása)135
A hellenizmus136
Nagy Sándor ifjúkora (Plutarkhosz). (Hahn István fordítása)136
Théba lerombolása (Plutarkhosz)136
Nagy Sándor vakmerősége137
A gordioni csomó (Plutarkhosz)137
Dareiosz kincsei (Plutarkhosz)138
Nagy Sándor tisztjeinek fényűző élete (Plutarkhosz)138
Nagy Sándor magatartása a perzsa uralom alól felszabadított görög városokkal szemben (Felirat). (Sarkadi János fordítása)139
A rabszolgák munkája a bányákban (Diodórosz)140
Aratódal (Theokritosz). (Kerényi Grácia)141
A hírverő (Theofrasztosz). (Trencsényi Waldapfel Imre fordítása)142
Az istenfélelem (Theofrasztosz)143
Házassági szerződés (Moravcsik Gyula fordítása)147
Földosztási kísérlet a hellenisztikus kori Spártában (Plutarkhosz). (Borzsák István frodítása)145
Árverési hirdetmény (Moravcsik Gyula fordítása)147
Körözőlevél két szökött rabszolga ügyében 148
Szerződés takácsinas kitanítása ügyében149
Geometriai feladatok150
Róma
A római történelem forrásaiból153
I. rész. A köztársasági Róma156
Róma alapítása. Ovidius: Fasti (Naptár) II. 381-422. (Gaál László fordítása)156
Mucius Scaovola hőstette. Livius II. 12-13. (Borzsák István fordítása)158
Cloelia. Livius II. 13.160
Az első osztályharcok Rómában. Livius II. 2-30.-ból. (Szigeti Gyula és Incze József fordítása nyomán)160
Részletek a tizenkét táblás törvényből163
A plebejusok első lépése egyenjogúságuk felé. Livius IV. 1-7.164
A caudiumi vereség. Livius IX. 4-6.165
Cincinnatus megvédi hazáját. Livius III. 25-29.167
Tengeri csata az első pun háborúban. Polübiosz I. 22-ből168
A hazája érdekeit a maga java elé helyező Regulus története Cicero: De officiis (A kötelességekről) 26-27. (Csengeri János fordítása nyomán)169
Hannibál átkelése az Alpokon. Livius XXI. 32-38. (Borzsák István fordítása)170
A cannaei csata. Livius XXII. 47-50. (Szigeti Gyula fordítása nyomán)172
Hannibál Róma előtt. Livius XXVI. 9. (Incze József fordítása nyomán)174
Arkhimédész halála Szirakuza elfoglalásakor. Livius XXV. 31.175
Holdfogyatkozás a pudnai csata előtt. Livius XLIV. 57.176
Flaminius kihirdeti a meghódolt görögök szabadságát. Livius XXXIII. 32. (Szigeti Gyula fordítása alapján)176
Épeirosz kirablása. Livius XLV. 35. 178
Scipio megsiratja Karthágót. Appianosz: Hitoria Romana VIII. 130. (Szigeti Gyula fordítása nyomán)178
Cicero az egyes foglalkozások társadalmi szerepéről. De officiis (A kötelességekről) I. 42. (Csengeri János fordítása nyomán)179
Cato: A földművelésről. De agricultura (A földművelésről, Bevezetés). (Szilágyi János György fordítása)180
Kizsákmányolás a római nagybirtokon. Cato: De agricultura (A födművelésről) 2. 181
A nagybirtok dolgozóiról. Varro: Rerum rusticarum libri (A mezőgazdaságról) I. 17. és II. 10.182
Az ager pulicuról és a vele kapcsolatos visszaélésekről Apianosz: Historia Romana II. 1. 7-ből. (Szigeti Gyula fordítása nyomán)184
A Gracchusok reformjavaslatairól. Plutarkhosz: Tiberius Gracchus életrajza 8-29-ből. (Borzsák István fordítása nyomán)185
Caius Gracchusról. Plutarkhosz: Caius Gracchus életrajza 5.187
Sallustius a régi és a korabeli római erkölcsökről. Sallustius: Coniuratio Catilinae (Catilina összeesküvése) 7-9. (Kazinczy Ferenc fordítása nyomán) 187
Sallustius Mariusról és Sulláról. Sallustius: Bellum Jugurthinum (A Jugurtha elleni háború) 63. és 95. (Szigeti Gyula fodítása nyomán)189
Sulla prosciptiói. Appianosz: Historia Romana. II. 95-101. 190
Cicero nézetei Catilináról és társairól. Catilina elleni második beszédének 8-10. fejezetei (Borzsák István fordítása)191
Róma a belháborúk közepette. Sallustius: Coniuratio Catilinae (Catilina összeesküvése) 37-38. (Kazinczy Ferenc fordítása nyomán)193
Cicero a szónoklatról. (De oratore; A szónok) I. 8. (Borzsák István fordítása)193
Spartacus. Plutarkhosz: Crassus. 8-11. (Kacskovics Kálmán fordítása. Appianosz: Historia Romana II. 2. 116-120.194
Crassus érdekeltsége a rabszolgaháborúban. Plutarkhosz: Crassus. 199
Caesar irodalmi munkásságából. Commentarii de bello Gallico (Tudósítások a galliai háborúról) VII. és VIII. könyvéből. Commentarii de bello civili. (Tudósítások a belháborúról) III. 82-83. (Az utóbbi Maróti Egon fordítása nyomán)200
Julius Caesar halála. Suetonius: Julius Caesar élete. 81.201
Epikurosz dicsérete. De natura rerum (A dolgok természetéről) III. 1-19. 27-30. (Meller Péter fordítása)202
Építési feliratok203
II. rész. A császári Róma205
Augustus önéletrajzából (Monumentum Ancyranum)205
Horatius: Egy fösvényhez. Carmina. (Költeményei) II. 18. (Vajda Endre fordítása)207
Nero kora és alakja Tacitus ábrázolásában. Tacitus: Annales (Évkönyvei) XIII. XV.-ből. (Csiky Kálmán, illetve Vas István fordítása nyomán)208
Tacitus a római gyarmatosításról. Agricola 30-31.212
Tacitus a korabeli római nevelésről és szónoki képzésről. Dialogus de oratoribus (Beszélgetés a szónokokról) 28-29. (Csiky Kálmán fordítása)213
Az ifjabb Plinius laurentumi villája. Plinius: Epistolae (Levelei) II. 17. (Benedek Marcell fordítása)214
A Rómában szokásos irodalmi felolvasásokról. Plinius Epistolae (Levelei) I. 13.216
Plinius levele a Vezuv kitöréséről és Pompeii pusztulásáról. VI. 20. (Borzsák István fordítása)217
Feliratok Pompeiiből218
Seneca panasza a városi lármáról. Epistolai moralis (Erkölcsi levelei) VI. 4. (Barcza József fordítása nyomán)219
Seneca véleménye a rabszolgákkal való bánásmódról. Epistolai moralis (Erkölcsi levelei) V. 6.220
Plinius levele egy praetor rabszolgáinak bosszújáról. III. 14. (Maróti Egon fordítása)221
Rabszolgákra vonatkozó iratok, törvények222
Rabszolgafelszabadítás223
Rabszolgák sírfeliratai224
Úr és szolga. Gaius: Institutiones (Eljárások) I. 52.455. (Borzsák István fordítása)225
Kisbérlők és rabszolgák. Columella: De re rustica (A mezőgazdaságról) I. 7-8.226
A henchir-mettichi felirat a colonusok kötelezettségeiről227
Hispániai bányatörvény229
A hispániai bányákban dolgozó rabszolgák helyzetéről. Diodórosz: Bibliothéke hisztorike (Történelmi könyvtár) V. 35. és 38.230
Milyen képzettséget követel Vitruvius az építésztől? De architectura (Az építészetről) Előszó (Fuchs Béla fordítása)231
A gépek és szerszámok keletkezése és haszna. Vitruvius: De architectura (Az építészetről) X. 7. 232
Az első római vízvezeték. Frontinus: Commentarius de aquis. (Tanulmány a vízvezetékekről) I. 4-5.233
Az üvegről. Plinius Maior: Historia naturalis. (Természetrajz) XXXVI. 26.234
Feliratok235
Egy kollégium alapszabályai236
Plinius és Trajanus császár levelezése egy tűzoltó testület felállításáról. Plinius: Epistolae. (Levelei) X. 33. és 34. (Borzsák István fordítása)237
Aquincumi feliratok (Szilágyi János fordítása nyomán)238
Kiszolgált katonák elbocsátó levele239
Marcus Aurelius Elmélkedéseiből. I. könyv befejezése. II. 17. Vl. 12. Vl. 30. (Huszti József fordítása)240
Diocletianus elrendeli az árak maximálását. (Borzsák István fordítása)241
Lactantius a Diocletianus korabeli gazdasági viszonyokról. De mortibus persecutorum. (Az üldözők pusztulásáról) 7.243
Egy Constantinusra mondott dicsőítő beszéd bevezetése. Nazarius: Panegyricus Constantini 1. (Borzsák István fordítása)244
Az iparosok jegyzéke Constantinus 337. évi decretumában245
A hunokról. Ammianus Marcellinus: Rerum gestarum libri. (Történelem) XXXI. 2. (Földy József fordítása)245
A bagaudák felkeléséről Salvianus: De gubernatione Dei (Isten kormányzásáról) V. 6-8. (Borzsák István fordítása)247
A barbárok és a rómaiak együttéléséről. Orosius: Adversus paganos. (A pogányok ellen) VII. 41. 7. 248
Hogyan ostromolta Alarich első ízben Rómát? Zoszimosz: Historia nova (Új történelem) V. 40-42. (Gyóni Mátyás fordítása)248
Róma a barbár támadások közepette. Hieronymus: Ezechiel III. 79-80. Epistolae (Levelei) 27. (Borzsák István fordítása250
Róma bukása. Jordanes: Getica (Gót történelem) 241-243. (Révai József fordítása)251
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem