Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

972.189

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Filológiai Közlöny 1964. január-június

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Munkabizottsága és az Irodalomtörténeti Társaság Világirodalmi Folyóirata - X. évfolyam 1-2. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:

"Homérosz valamennyi "csodátlan csodája" között maga a két költemény a legnagyobb. Egymást tükröző, egymást vonzó, egymásnak felelő sok kristálylapja, kristálylaprendszere... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:

"Homérosz valamennyi "csodátlan csodája" között maga a két költemény a legnagyobb. Egymást tükröző, egymást vonzó, egymásnak felelő sok kristálylapja, kristálylaprendszere szövegfölötti beszédességgel csillog. E rendszerben minden sor tízszer, százszor, végtelenszer többet mond, mint egymagában. Pedig egymagában is - csaknem mindegyik - gyönyörű. És egymagában is - mindegyik - életteli.
Az epikus nyelven belül ezt a homéroszi epikus nyelvet, mely a formulákat nemcsak használja, megtermi és újrahasználja (ezt megtették elődei is), ám ezen belül mindegyiküknek sokszoros jeladó-szerepet is ad, ezt az örökösen rezgő legyezőnyelvet, ezt a pillanatonként szirmokat pattintó virágnyelvet, az ismétlődő sorok, sor-csoportok enyhülethozó, haragébresztő, gyöngédségárasztó, figyelemfelhívó, sorskondító motívum-szerepét a Homéroszt fölfedező késői korok eleinte észre sem vették. Később nem láttak benne mást, mint naivitást, a szólamok sorozatos használatának természetességét. Amely természetesség persze mélységesen igaz, csak éppen távol áll minden naivitástól: egyszerűsége sokszorosan összetett folyamatok eredménye. Még később egyenesen kárhoztatták az ismétlődéseket, mint szegénység jelét: miért nem talált új szavakat, változatosabb kifejezést. Három évtizede megvédték: az epikus költő éppúgy szerkesztette a maga művét sorokból és sorcsoportokból, mint egyes szavakból; s ha így van, nem róhatjuk meg eredetiség hiányáért, amikor sorokat vagy fejezeteket ismétel, semmivel sem inkább, mint amennyire valamely modern költőt támadhatnánk meg azért, amiért ama szavakat használja, amelyeket anyanyelvében talál és nem gondol ki új szavakat gondolatai kifejezésére" (Calhoun). Csakhogy Homérosz nemcsak a vádnak, hanem ennek a védelemnek is magasan fölötte áll. "Eredetisége" és nagysága - mint már több ízben megírtam, s mint most az idáig írtak is céloztak rá - nem az epikus ismétlődések ellenére, hanem - többek között - éppen általuk válik nyilvánvalóvá.
Homérosz "epikus egyszavainak" elektromos töltése éppen minden egyes elhangzásukkor sokféleképpen beszédes ismétlődésük révén mérhetetlenül nagyobb, semmint a hallgató, az olvasó eleinte gondolná. Érezni azonban már az első folyamatos olvasáskor érzi. S hát még a második, a sokadik olvasás, belelapozás alkalmával!" Vissza

Tartalom

Tanulmányok
Devecseri Gábor: Homérosz és az új fordítások 1
Arnold Kettle: Lear Király 47
Szenczi Miklós: A szentivánéji álom 58
Kéry László: Falstaff alakja Shakespeare IV. Henrik című király drámájában 70
Egri Péter: A modern polgári realista ábrázolás csírái Tolsztoj Karenina Anna és Dosztojevszkij Bűn és Bűnhődés című regényében 92
Fodor István: Dosztojevszkij és André Gide 112
Közlemények
Domokos Pál Péter: Dramatizált „Credo" a XV. század első negyedében 123
Kunszery Gyula: Heinrich Kleist „Himfy"-verse 132
György József: Goethe kéziratgyűjteménye 135
Kerényi Grácia: A lengyel költészet első magyar fordítójáról 141
Radó György: Költészetünk klasszikus ukrán fordítója, Pavlo Hrabovszkij 144
Rákosi Gábor: Kazinczy Gábor a bolgár irodalomról 158
Grabár Eleonóra: Ivan Franko magyar kapcsolatai 159
Tétényi Mária: A népköltészet szerepe Gorkij Artamonovok c. regényében 170
Jan Reichman: Az orientalisztika humanista értékei 176
Vámosi Pál: Az emberi hűség és hűtlenség motívuma Joseph Conrad műveiben 181
Gál István: Anton Straka, József Attila csehszlovák diplomata-barátja 187
Szemle és könyvbírálat
Hazai György: Az altajisztikai dokumentációs és bibliográfiai munka néhány aktuális
problémájáról 192
B. Révész Mária: Az új magyar Aenaeis 199
Gáldi László: Kakassy Endre, Eminescu élete és költészete 209
Szalatnai Rezső: Hviezdoslav, Versek 212
Komáromi Sándor: Beda Alemann; Zeit und Figur beim spáten Rilke 214
Katona Anna: James Gindin, Postwar British Fiction 217
Varga Bálint: Szovjet könyv az angol irodalom stílusproblémáiról 219
Zsilka Tibor: Csanda Sándor, Valóság és illúzió 220
Kafer István: Kapcsolattörténeti szöveggyűjtemény 222
Csép Attila: Antonio Jósé Saraiva-Óscar Lopez, História da Literatura Portuguesa 225
Kelemen Tiborné: Aurélien Sauvageot, Frangais écrit, frangais parié 227
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Filológiai Közlöny 1964. január-június Filológiai Közlöny 1964. január-június Filológiai Közlöny 1964. január-június

A borító kissé foltos, a gerinc javított.

Állapot:
840 Ft
420 ,-Ft 50
3 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Filológiai Közlöny 1964. január-június Filológiai Közlöny 1964. január-június

A borító kissé elszíneződött.

Állapot:
840 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba