1.043.584

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Filológiai Közlöny 1976. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Bizottsága és az Irodalomtörténeti Társaság Világirodalmi Folyóirata XXII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Gál István: Halász Gábor vázlatterve Babits Európai Irodalmi Olvasókönyvéhez1
Németh G. Béla: A szimbolizmus befogadásának eszmei előkészítéséhez36
Pálffy István: Fielding és a XVIII. század angol színpadi paródiái47
Körmendy Zsuzsa: A regényszervező főhős (Sztavrogin az "Ördögök"-ben)56
Vajda András: Kubizmus a költészetben66
Közlemények
Jaroslava Pasiaková: Krivoklad. Mácha regénytöredékének új értelmezése77
Morvay Károly: A gallego nyelvről és irodalomról Aquilino Iglesia Alvarino "Petőfi" c. verse kapcsán87
Pusztay János: Finn drámatendenciák és tendenciadrámák a XIX. század második felében90
Botka Ferenc: A haladó német irodalom visszhangja a csehszlovákiai magyar nyelvű kommunista sajtóban (1920-1930)98
Szemle
R. Szilágyi Éva: A XI. Nemzetközi Arthus-kongresszus108
M. L. Samuels: Linguistic Evolution (Kniezsa Veronika)109
Francois Villon: Oeuvres d'aprés le manuscrit Coislin I-II. (Kisari Miklós)111
Michel Cazenave: Le philtre et l'amour. La légende de Tristan et Iseult (R. Szilágyi Éva)114
El cuento hispanoamericano ante la crítica (Scholz László)116
2. szám
Tanulmányok
Varga Mihály: A szocialista világirodalom kezdeteinek néhány periodizációs és terminológiai problémája119
Zoltán Márta. A Halál breton legendája131
Lutter Éva: Az elbeszélő Tozzi142
Abádi Nagy Zoltán: Egy amerikai "fekete humorista": J. R. Kurt Vonnegut152
Közlemények
Simon Gyula: Ariosto fordítása közben169
Scheiber Sándor: Bornemissza Péter olvasmányaihoz189
Dümmerth Dezső: Inchofer Menyhért küzdelmei és tragédiája Rómában 1641-1648191
Fejér Ádám: A banalitás uralma és az "uralkodó eszme" Csehov Unalmas történet c. elbeszélésnek elemzése210
Pusztay János: A lappok szépirodalma215
Erényi Iván: Thoma Mann levele egy magyar egyetemi hallgatóhoz225
Szemle
Johnson, Kennet G. ed.: Research Designs in General Semantics (Voigt Vilmos)229
Scaglione, Aldo: The Classical Theory of Composition from its Origins to the Present A Historical Suervey (Voigt Vilmos)229
A komikum szerepe a középkori etikában és irodalomban (Kövesdy Zsuzsánna)230
Magyar írók világirodalmi olvasmányairól öt kiadvány tükrében (Batári Gyula)231
Egy amerikai "kisfolyóirat" (Bollobás Enikő)232
3. szám
Tanulmányok
Jean Dufournet: Nyelvi játékok a tulajdonnevekkel Villon Nagy Testamentumának elemzése alapján235
Süpek Ottó: A Gargantua "rejtett tanítása"254
Pierre Barbéris: "A vértanúk": egy idológiai olvasat269
Köpeczi Béla: Az írói szándék és megvalósítása André Gide "Pénzhamisítók" c. művében283
Közlemények
Fried István: Dositej Obradovic magyar útjához289
P. Sebők Anna: Liviu Rebreanu magyarul írott novelláiról293
Szávai János: Egy mítoszromboló önéletíró: Jean-Paul Sartre301
Kun Tibor: A szimbólumok mint az objektum és szubjektum kifejezésére szolgáló eszközök Aimé Césaire költészetében307
Völgyes Gyöngyvér: A "Grammaire Générale et Raisonnée de Port-Royal" korszerűsége323
Szemle
Vajda Kornél: Az irodalomelmélet változásai328
Wolfgang U. Dressler - Siegfried J. Schmidt: Textlinguistik (Voigt Vilmos)332
Az előadás mint jel - André Helbo ed.: Sémiologie de la représentation (Voigt Vilmos)333
4. szám
Tanulmányok
Noel Salamon: Latin-Amerika és a kozmopolitizmus az Azul néhány elbeszélésében339
Roberto Fernández Retamar: A "Fekete Legenda" ellen364
Csép Attila. Julio Cortázar Rayuela című regénye és a Zen buddhizmus383
Scholz László: Cortázar és az utazás388
Kulin Katalin: Hatalom és nemlét (G. García Márquez: El otono del patriarca)395
Horányi Mátyás: "A otra cosa". Útkeresés a mai perui költészetben405
Közlemények
Csapláros István: Egy magyar szabadsághős, Rényi Ferenc legendája az angol, finn, ír és lengyel irodalomban411
A. Molnár Ferenc: Újabb adatok Rényi Ferenc legendájának irodalmi feldolgozásához412
Fejér Ádám: A szellem második lázadása (Lermontov Démon Című poémájának értelmezése)414
Hajzer Lajos - Diósi Rezsőné - N. A. Vilor: Ismeretlen Leonyid Andrejev-fordítások Pécsett)422
Szopori N. Lajos: Három Waltari-hős egy gondolatmenet szolgálatában424
Szemle
Domokos Péter: Az udmurt irodalom története (Pusztay János)435
Wolfgang Binal: Deutschsprachiges Theater in Budapest (Szabó János)440
Lyall H. Powers: Henry James and the Naturalist Movement (Sarbu Aladár)441
Umberto Silva: Ideologia e arte del fascismo (Takács József)443
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem