Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Filológiai Közlöny 1978. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Bizottsága és az Irodalomtörténeti Társaság Világirodalmi Folyóirata XXIV. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Kéry László: Eszmék, eszmények, tévedések D. H. Lawrence gondolatvilágában1
Kretzoi Miklósné: Gertrud Stein kísérlete a "Nagy Amerikai Regény" megírására10
Abádi Nagy Zoltán: Messiásvárás és ironikus "eljövetel" a mai amerikai regényben20
Pálffy István: Az élmény és szándék dialektikája a modern angol drámában30
Rot Sándor: J. D. Salinger művei a modern stilisztika fényében37
Frank Tibor: A Hungarian Quartrly irodalompolitikája 1936-194455
Közlemények
Országh László: Emmlékezés Szenczi Miklósra66
Újházy Lászlóné: Nathanael West műveinek szatirikus éle68
Rozsnyai Bálint: Az angol nyelvű indiai regény: a kulturális azonosság problémája77
Rappné Széky Annamária: A "lynching story"81
Szilassy Zoltán: A Sztanyiszlavszkij-örökség az Egyesült Államok színházában86
Bollobás Enikő: A vizualitás szerepe a XX. századi amerikai szabadversben89
Szemle
Trócsányi Miklós: William Golding regényeinek képi valósága (Rozsnyai Bálint)99
Egri Péter: A költészet valósága. Líra és lírizálódás (Péter Ágnes)107
2. szám
Tanulmányok
Adamik Tamás: Megjegyzések a hasonlatelmélethez113
Süpek Ottó: Az ófrancia történeti ének127
Szabics Imre: Az ismétlés retorikai funkciója Béroul Trisztán-regényében141
Tóth István: Balassi Bálint és az Árgirus-széphistróia szerzősége155
Szabó János: A nyelv szerepe Karl Krausnál és Karinthy Frigyesnél195
Közlemények
Fried István: A pest-budai németség kultúrája a XIX. század elején211
Mészáros István: Két francia forradalmi dal magyar fordítása 1831-ből219
Sziklay László: Hodinka Antal, a modern magyar szlavisztika egyik úttörője (1864-1946)223
Sárközy Péter: Antonio Gramsci Pirandello-kritikája226
Egri Péter: Csehov és O'Neill231
Kéry László: Henry James-kérdések235
Szemle
Jean Anouilh: Drámák (Lukovszki Judit)249
3. szám
Tanulmányok
Pálfi Ágnes: A verstan alapkérdései a 20-as évek orosz formalista iskolájának munkáiban253
Süpek Ottó: Villon révülete265
May István: Dugonics Aithiopika-fordítása277
Szilágyi Péter: Forradalmi remény és reménytelenség - jambusversekben (Ady: A magunk szerelme ritmikája)298
Mihályi Gábor: Boldogulni - a dilettantizmus ördögűzése318
Közlemények
Kese Katalin: Az Erdélyi Iskola magyar visszhangja333
Padányi Klára: "Elmélkedni vagy cselekedni"337
Hajzer Lajos - Hetesi István: Egy ismeretlen pécsi Puskin-fordításról343
Domokos Sámuel: Octavian Goga 44 napi miniszterelnöksége347
Kniezsa Veronika: A standard skót magánhangzórendszer kialakulásának néhány fonetikai kérdése351
Morvay Károly: A katalán nyelv és a szociolingvisztika357
Szemle
A. J. Gurevics: A középkori ember világképe (Élthes Ágnes)360
Új folyóirattal gazdagodott a szlavisztika (Marosiné Pandúr Julianna)364
A legújabb Kleist-könyv (Mádl Antal)365
Szabó Zoltán: A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai (Voigt Vilmos)367
Sziklay László: Visszhangok (Fried István)369
Ürögdi György: Nero (Soós István)372
4. szám
Tanulmányok
Szabics Imre: Visszatérő motívumok Chrétien de Troyes Chevalier au lion (Yvian) c. regényében381
Szabó János: A szatirikus "végnapjai" (Karl Kraus drámájáról és annak magyar fordításáról)397
M. Szebeni Géza: Malraux Indokínában413
Közlemények
Zemplényi Ferenc: A korai trubadúrköltészet kérdései és Guilhem de Peitieu "új dala"425
Szilárd Léna: Apollón és Dionüszosz (egy mitologéma orosz sorsához)446
Szabó Kálmán: Az újgörög irodalom a felszabadulás előtt Magyarországon457
Aradi Éva: Prémcsand jelentősége India irodalmában471
Szemle
Egy polgári Heine képről (Loránd Gábor)474
Iglói Endre - Misley Pál: Régi orosz széppróza (Kovács Zoltán)481
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem