858.404

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Mathematikai és Physikai Lapok 1901/1-8.

Tizedik kötet 1-8. szám

Előszó

Részlet a kötetből:
ADALÉK AZ ALGEBRAI REZOLVENSEK ELMÉLETÉHEZ.
(Első közlemény.)
Algebrai kérdésekkel való huzamosabb foglalkozásom alatt mindinkább arra a meggyőződésre jutottam, hogy az... Tovább

Tartalom

Első füzet.
Rados Gusztáv: Adalék az algebrai rezolvensek elméletéhez (Első közlemény) 1
Beke Manó: A lineár differencziálegyenletrendszer egyik rezolvense 15
Bozóky Endre: Az elméleti physika módszereinek fejlődése napjainkban (Boltzmann L. előadása. Első közlemény)22
Fross Károly: A refractióról 37
Mikola Sándor: Az elektromos kiáramlás és annak hatása a fotográf-lemezre 43
Megoldott feladatok (Szabó Péter megoldja a 30. feladatot) 47.
Második füzet.
Fuchs Lázár: Néhány tényről a tizenkilenczedik százév mathematikai kutatásában; fordította Réthy Mór 55
Schlesinger Lajos: Az Hermite-féle alakokról 71
Beke Manó: Differencziál-alakok interpolácziója 79
Bozóky Endre: Az elméleti physika módszereinek fejlődése napjainkban (Boltzmann L. előadása; (Második és befejező közlemény) 83
Zemplén Győző: A kinetikai gázelmélet alaphipotéziseiről (Első közlemény) 98.
Harmadik és negyedik füzet.
Király Henrik: Az állandó görbületü felületeken érvényes geometriáról 111
Bauer Mihály: A Eermat-féle kongruenczia-tétel elméletéhez 145
Beke Manó: Az állandó együtthatókkal biró lineárdifferencziálegyenletek elméletéhez 153
Zeeman P. : Az atomoknál kisebb részecskékre vonatkozó kisérleti vizsgálatokról (fordította Bozóky Endre) 157
Zemplén Győző: A kinetikai gázelmélet alaphipotéziseiről (Második és befejező közlemény
172
Klatt Román: A földalkaliszulfidok foszforeszczencziája (Első közlemény) 182
Schmidt Ferencz 202
Megoldott feladatok (Riesz Frigyes megoldja a 30. feladatot) 203.
Ötödik füzet.
Szépréthy Béla: Egy különös kettős projekczió alkalmazása a gömb felületének ábrázolására 207
Bauer Mihály: Az ideálelmélethez 217
Privorszky Alajos: A görbe felületek elméletéhez 225
Károly Irén: Az elektromos hullámok terjedése és elnyeletése 230
Károly Irén: A koherer ellenállás-változása a folyékony levegőben 233
Klatt Román: A földalkaliszulfidok foszforeszczencziája (Második közlemény) 235
A Mathematikai és Physikai Társulat VIII. rendes közgyűlése 250.
Hatodik füzet.
Schlesinger Lajos: A lineár differencziálegyenletek elméletének egy általános tételéről 261
Bauer Mihály: A binom kongruencziák elméletéhez 274
Csillag Vilmos: A szabályos tizenkétszög területének meghatározása szemléleti úton 279
Klatt Román: A földalkaliszulfidok foszforeszczencziája (Harmadik és befejező közlemény) 284
Zemplén Győző: Próbamérések a gázok belső súrlódásának egy új kísérleti módszerrel való megvizsgálásához (Első közlemény) 300
Hetedik füzet.
Vályi Gyula: A talpponti háromszögekről 309
Fejér Lipót: Egy bizonyos határátmenetre vonatkozó kritérium 322
Fináczy Ernő: A budai kir. egyetem fizikai múzeuma 1777-ben (ford. Szekeres Kálmán) 326
Zemplén Győző: Próbamérések a gázok belső súrlódásának egy új kisérleti módszerrel való megvizsgálásához (Második közlemény) 335
A Mathematikai és Physikai Társulat VIII. tanulóversenye 342
A Mathematikai és Physikai Társulat Vlll. versenyén báró Eötvös-dijjal jutalmazott dolgozatok (1. Póka Gyula; 2. Baranyó Ernő dolgozata) 344
Megoldott feladatok (A 31. feladatot megoldják Szabó Péter; Fejér Lipót; Riesz Frigyes; Grünwald Miksa) 350.
Nyolczadik füzet.
Habán Mihály: a Gauss-féle differencziálegyenlet amaz eseteiről, a melyekben a független változó az integrálhányadosnak egyértékű és biperiodikus függvénye (Első közlemény) 357
Zemplén Győző: Próbamérések a gázok belső súrlódásának egy új kisérleti módszerrel való megvizsgálásához (Harmadik és befejező közlemény) 375
Szekeres Kálmán: Kisülési kísérletek; Elektromos hajcsövesség; Az üveg átfúrása 402.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Mathematikai és Physikai Lapok 1901/1-8. Mathematikai és Physikai Lapok 1901/1-8. Mathematikai és Physikai Lapok 1901/1-8. Mathematikai és Physikai Lapok 1901/1-8. Mathematikai és Physikai Lapok 1901/1-8. Mathematikai és Physikai Lapok 1901/1-8. Mathematikai és Physikai Lapok 1901/1-8.

A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba