Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.754

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fioretti (aláírt példány)

Szent Ferenc legendái

Fordító
Róla szól

Kiadó: Révai Kiadás
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott gerincű kiadói vászonkötés
Oldalszám: 227 oldal
Sorozatcím: Erdős Renée összegyűjtött művei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Erdős Renée fordító által aláírt példány. Nyomtatta a Révai Irodalmi Intézet Nyomdája, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Előszó

Ó, fölséges, mindenható és jóságos Uram!
Tiéd a dícséret, tiéd a dicsőség,
tiéd a tisztelet és minden áldás.
Csak önmagadhoz vagy te hasonlatos,
és ember nem méltó, hogy emlegessen... Tovább

Tartalom

Szent Ferenc az ő rendjének alapításakor tizenkét társát választotta magának, miképpen Krisztus választott tizenkét apostolt, mely tizenkét apostolok közül az egyik felköté magát s ez volt Júdás. Azonképpen szent Ferencnek tizenkét társa közül is felköté magát egyik, s ez volt Giovanni della Capella testvér, ki a torkánál fogva felakasztá magát13
Mely szól Bernardo da Quintavalleról, első társáról szent Ferencnek14
Hogyan ütközék meg szent Ferenc, midőn szólítván Bernardo testvér, az neki nem adott feleletet 19
Hogyan ment el szent Ferenc San Jacopoba, az úton elhagyván Bernardo testvért, hogy ápoljon egy beteget, mígnem aztán Bernardo testvér felkereste őt, és jött az angyal Lia testvérhez, hogy vele beszéljen, aki azonban nem akarta hallani az angyalt és később megbánta22
Bernardo testvér elment Bolognába, hogy ott lakóhelyet keressen28
Bernardo testvér vikárius marad, vagyis rendfőnök, szent Ferenc halála után31
Hogyan böjtölt szent Ferenc negyven napig, mialatt nem evett többet egy fél kenyérnél34
Hogyan magyarázta meg szent Ferenc Leone testvérnek, hogy mi a tökéletes boldogság36
Szent Ferenc tanította Leone testvért, hogy miképpen feleljen a matutinumra, és Leone testvér mindig az ellenkezőjét mondta annak, amire szent Ferenc tanította39
Masseo testvér megkérdezé szent Ferencet, miért hogy az egész világ ő utána szalad és látni kívánja őt?41
Érvén egy keresztúra szent Ferenc és Masseo testvér, szent Ferenc megparancsolá neki, hogy forogjon maga körül, aztán elmentek Sienába, ahol szent Ferenc sok szent dolgot cselekedett43
Hogyan helyezte szent Ferenc Masseo testvért a konyha hivatalába, és a kapus és alamizsnás hivatalába46
Hogyan küldi szét minden irányban szent Ferenc az ő társait, hogy prédikáljanak, míg ő Masseo tesvérrel más irányba megy, ahol kenyeret szednek össze és hogy helyezé a kenyeret egy kőlapra, ami egy kút mellett volt47
Hogyan beszélgettek egymás között szent Ferenc és társai Istenről és Krisztus megjelent előttük51
Szent Klára elment szent Ferenchez a Santa Maria degli Angioliba, hogy vele egyék és úgy tetszett, mintha a ház egészen tűzben állna52
Szent Ferenc tanácsért küldött szent Klárához és Sylveszter testvérhez, hogy mi lenne jobb, ha ő csak az ájtatosságnak élne, vagy ha néha prédikálna is55
Egy növendék barát tudni akarván, mit csinál szent Ferenc éjjel az erdőben, titokban utána lopódzott és látta őt, amint Krisztussal beszél60
Szent Ferenc az ő életében egy általános gyűlést hívott össze, ahol több mint ötezer barát volt és prédikált nekik61
Szent Ferenc elment Rietibe, hogy szemét gyógyíttassa és lakván egy pap házában, a nép mely szent Ferenchez jöve, mint leszedte a szőlőt, ami annak kertjében volt, mindazonáltal több bora lett, mint máskor66
Mely szól egy fiatal barátról, aki annyira gyűlölte és útálta a csuhát, hogy eltökélte magában, hogy kilép a rendből69
Hogan térítette meg szent Ferenc a vérengző gubbiói farkast71
Hogyan szelídítette meg szent Ferenc a vadgalambokat, amiket kapott75
Szent Ferenc a barátot, akihez az ördögöt belépni látta, magához hivatá, bűnbocsánatot adott neki és meggyógyítá76
Szent Ferenc elment a tengeren túl és a szultánnak és a szaracénoknak a keresztény hitet tanította78
Hogyan gyógyította meg szent Ferenc egy leprásnak testét és lelkét81
Hogyan tért meg három tolvaj és hogy lépett be szent Ferenc rendjébe és közülük az egyik egy csodálatos jelenést látott85
Szent Ferenc Bolognában tanítván, sokakat térített meg bűnbánatra, és ezek között volt két tanuló is 94
Hogyan tartott Bernardo da Quintavalle elragadtatása hajnaltól kilenc óráig97
Ruffino előtt megjelent az ördög Krisztus Képében és azt mondta neki, hogy el fog kárhozni99
Szent Ferenc és Ruffino testvér meztelenül prédikáltak az assisibeliek előtt103
Szent Ferenc minden elrejtett erényét és bűnét ismeré az ő testvéreinek, mint ahogy ez bebizonyosodott Ruffino testvér és Leone testvér esetében105
Hogyan adja meg az áldott Krisztus Masseo testvérnek az alázatosság erényét107
Szent Klára a pápa parancsára megáldotta a kenyeret az asztalon, amely kenyereken erre rögtön feltűnt a kereszt109
Hogyan jött szent Lajos, Franciaország királya látogatóba Edigio testsvérhez, és hogyan értették meg egymást anélkül, hogy egymáshoz szóltak volna110
Szent Klára, betegen feküdvén Isten kegyelme által, elviteték Karácsony éjszakáján a templomba, éjjeli misére, és látta és hallotta az egész ünnepsége, amit a barátok cselekedtek112
Hogyan magyarázta meg szent Ferenc a jelenést, amit Leone testvér látott113
Hogyan tért meg egy gazdag és udvarias nemes ember és hogyan lépett be szent Ferenc rendjébe115
Hogyan tudta szent Ferenc előre, hogy Elia testvér ki fog lépni a rendből és imádkozott érte Istenhez117
Pádovai szent Antal a koncisztóriumon a pápa és bíborosok jelenlétében csodaszépen prédikált120
Hogyan prédikált padovai szent Antal Riminiben a tenger halainak, amely halak őt csodálatosan hallgatták121
Az assisibeli Simone nagy szentségéről124
Sok szent barátról és az ő sok csodatételeikről127
Hogyan téríté meg Corrado testvér a fiatal barátot, aki az egész zárdát nyugtalanította130
Pietro testvér előtt megjelenének Szűz Mária, János evangelista és szent Ferenc és megmondták neki, hogy hármuk közül melyik szenvedett legtöbbet Krisztus kínszenvedése miatt: mivelhogy ezt akarta tudni133
Giovanni della Pennanak megjelentette Isten, hogy előtte egy nagy utazás áll és hogy aztán felkeresheti őt: mire beállt barátnak és igen sokáig élt a rendben nagy szentségben135
Pacifico testvér látta az ő társának, Umile testvérnek lelkét, amitnt az égbe szállt140
Ehhez a baráthoz, amikor megbetegedett, eljött szűz Mária három bödön sziruppal142
Jacopo della Massa testvér látomásában egy aranyfát látott, amelyben voltak a világ összes minoritái, akinek minden erényét és bűnét külön-külön felismerte144
Hogyan tért meg Giovanni della Vernia testvér és hogyan látogatta meg őt Krisztus148
Giovanni della Vernia, mikor a Mindenszentek után való napon misét mondott, sok lelket látott az égbe menni154
Jacopo da Falerone testvér megbetegedvén, Giovanni della Vernia testvér őt Istennek kegyelmébe ajánlotta és akkor csodálatosan meghallgattatott155
Hogyan mutatta és magyarázta meg Krisztus Giovanni della Vernia testvérnek a legfölségesebb Szentháromságot és mind a csodálatos dolgokat, amelyeket az Egyház isteninek tart158
Hogy esett ájulásba Giovanni della Vernia testvér, mikor misézés közben fölajánlotta Krisztus testét159
Szent Ferenc stigmái felől való öt elmélkedés 163
Hogyan ajándékozta oda messere Orlando da Chiusi a La Vernia hegyet szent Ferencnek163
A második elmélkedés arról szól, hogyan látogatta meg őt Isten és miképpen harcolt az ördöggel 172
A harmadik elmélkedés, mely arról szól, hogyan jelentkeztek szent Ferencen az áldott Krisztus dicsőséges stigmái182
A negyedik elmélkedés arról szól, hogyan hagyta el szent Ferenc La Vernia hegyét és hogyan tért vissza Santa Maria degli Angelibe, több csodát mívelvén ezen utazás alatt193
Szent Ferenc stigmáiról, amelyeket igen sokan láttak amelyeket bizonyos szent személyek láttak a stigmák körül és szent Ferenc körül208
Az ötödik elmélkedés szól egynémely jelentésekről, amelyeket bizonyos szent személyek látták a stigmák körül és szent Ferenc körül209
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Fioretti (aláírt példány) Fioretti (aláírt példány) Fioretti (aláírt példány) Fioretti (aláírt példány) Fioretti (aláírt példány) Fioretti (aláírt példány) Fioretti (aláírt példány) Fioretti (aláírt példány) Fioretti (aláírt példány) Fioretti (aláírt példány)

A borító kopottas, a kötés megtört.

A címlap verzóján a fordító, Erdős Renée aláírása látható.

Állapot:
2.200 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba