Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Fizikai Szemle 1976. január-december

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Lapja/XXVI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 384 oldal
Sorozatcím: Fizikai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Akadémiai Természettudományos Oktatási Munkaközösség: A második főtétel: kristály-modell459
Várkonyi Lajos: A KFKI rekonstuált reaktora427
Baky Miklós: Az egymáshoz közel látszó csillagok mozgása131
Barasenkov V. Sz.: Tachionok, a fény sebességénél nagyobb sebességgel mozgó részecskék134
Barta György - Vermes Miklós: Renner János107
Bata Lajos: Folyadékkristályok fizikai, biológiai rendszerekben és a gyakorlati alkalmazásokban88
Bay Zoltán: Visszaemlékezés a magyar holdvisszhang kísérletekre41
Beck Mihály: Anyagfejlődés '76441
Berecz István - Bohátka Sándor - Murányi László: A fizikai elven alapuló gázelemzés módszerei és azok alkalmazása az orvosi kutatásban és klinikumban81
Berényi Dénes: A ciklotronok új szerepben1
Berényi Dénes: Újabb fizikai módszerek a szerkezetkutatásban53
Bérczi Szaniszló: Növényi szimmetriák59
Biró Gábor: A fizika és a mérés374
Bohátka Sándor - Murányi László - Berecz István: A fizikai elven alapuló gázelemzés módszerei és azok alkalmazása az orvosi kutatásba és klinikumban81
Bor Zsolt - Kozma László - Rácz Béla: Hangolható festéklézerek10
Boros László: Szilárdtestek exoelektron emissziója121
Bölöni Péter: A hőmérséklet konfidencia tartománya ideális gázban377
Dézsi Zoltán - Dézsi Zoltánné: Az atomfizika és a filatelia381
Dézsi Zoltánné - Dézsi Zoltán: Az atomfizika és a filatelia381
Dudás Brigitta: A genetika kolinearitási tétele367
Erő János: Atommagok eluster szerkezetének vizsgálata nagyenergiájú protonokkal415
Farkas Győző: Fotoeffektus igen nagy fényintenzitásoknál: a többfotonos fotoeffektus kimutatása lézerfénnyel 429
Forgács Gábor: Katasztrófaelmélet329
Gombosi Tamás - Kóta József - Somogyi Antal - Varga András: A galaktikus kozmikus sugárzás anizotrópiája407
Gyulai József: Ionimplantációs kutatások423
Heisenberg W.: Lezárul-e a fizika?62
Illy József: Az általános relativitáselmélet megszüntetése293
Jeszenszky Ferenc: A mérés problémája a kvantummechanikában379
Kapuy Ede: A kvantummechanika és a kémia68
Károlyházy Frigyes: Az energia eloszlása471
Keszthelyi Lajos: A napenergia hasznosítás problémái281
Kóta József - Somogyi Antal - Varga András - Gombosi Tamás: A galaktikus kozmikus sugárzás anizotrópiája407
Kovács István: Fizikusok fizikusokról4
Kovács István: Tudomány és művészet181
Kozma László - Rácz Béla - Bor Zsolt: Hangolható festéklézerek10
Kunszt Zoltán: A nagyenergiájú fizika új, különleges tulajdonságú részecskéi, a pszion-család211
Marx György: Werner Heisenberg65
Murányi László - Berecz István - Bohátka Sándor: A fizikai elven alapuló gázelemzés módszerei és azok alkalmazása az orvosi kutatásban és klinikumban81
Orosz László: A gén és a cisztron321
Pál Lénárd: Miről mesélnek a fluktációk?401
Prigogine I.: Az élet termodinamikája161
Pullmann B.: Kvantum - biofizika334
Ramsey N. F.: A neutron elektromos és mágneses dipólmomentuma205
Rácz Béla - Bor Zoltán - Kozma László: Hangolható festéklézerek10
Sexl R. U.: A második főtétel: ideális gázmodell447
Somogyi Antal - Varga András - Gombosi Tamás - Kóta József: A galaktikus kozmikus sugárzás anizotrópiája407
Szász András: Az ultraibolya fotoemissziós mérési módszer és alkalmazása a szilárdtestek fizikájában103
Szegő Károly - Tóth Kálmán: Multiperiferalizmus, multiperiferiális modellek170
Szent-György Albert: Elektronok szerepe az életjelenségekben201
Szilárd József: Zemplén Győző, Eötvös Loránd tanítványa252
Tarnóczy Tamás: Az ipari zaj mint méréstechnikai és egészségügyi probléma286
Tasnády Péter: A második főtétel: gumi-modell454
Tóth Kálmán - Szegő Károly: Multiperiferalizmus, multiperiferiális modellek170
Vajda Pál: Molekulaspektroszkópiai iskola Magyarországon225
Varga András - Gombosi Tamás - Kóta József - Somogyi Antal: A galaktikus kozmikus sugárzás anizotrópiája407
Varsányi György: A második főtétel a molekuláris szemlélet tükrében I.442
Vatai Endre: Alapvető kölcsönhatás-e a gyenge kölcsönhatás?290
Vermes Miklós - Barta György: Renner János107
Weisskopf V.: A tudomány határai és korlátai248
Weisskopf V.: Az anyag alapvető szerkezete241
Wiedemann László: Tértöltési egyenletek közelítő megoldása143
Wigner Jenő: A szimmetria-elvek ötven esztendeje361
Wilson K. G.: Renormálási csoport és blokk-spinek220
Zimmer György: Doménfalak mozgása egyetemleges mágneses anyagokban410
A fizika tanítása
Anyagfejlődés 76' (Fizika-, kémia-, biológiatanárok tanácskozása Sárospatakon)23
Baez A.: A természettudományok eredményesebb tanításáról147
Bartucz Mária - Ruff Imre: A statisztikus termodinamika elemeinek bevezetése a középiskolák III. osztályában432
Blészer Jenő: Relativitáselmélet - középiskolásoknak25
Bölönyi György: Fizikai távmérők391
Csákány Antalné: A hőtan alapfogalmainak tanításáról108
Csányi Vilmos - Kajtár Márton - Marx György: Szovjet iskolákban184
Csekő Árpád: A fizikatanárok XIX. országos ankétja és fizikai eszközkiállítása338
Dede Miklós - Demény András: A mechanika húszparancsolata335
Demény András - Dede Miklós: A mechanika húszparancsolata335
Demény András: Mire valók a mechanikai kísérletek?16
Farkas Gyula: Néhány módszertani megjegyzés a kinematika és dinamika elemeinek tanításához a gimnázium II. osztályában342
Fürst Istvánné: A természettudományos tárgyak koordinált oktatása és a világnézetünk alapjai tárgy egy iskolai kísérlet keretében20
Hawkins D.: Én, te és a harmadik305
Horváthy Péter: Konzervatív rendszerek helyettesítő rendszerei345
Javaslat a természettudomány tanítására I. II.258
Kajtár Márton - Csányi Vilmos - Marx György: Szovjet iskolákban184
Karplus R.: Fizika kezdők számára186
Korsós Ferencné: A természettudományok komplex tanítása és a matematika69
László Tihamér - Lázár György: Néhány antennamérési laboratóriumi gyakorlat154
Lázár György - László Tihamér: Néhány antennamérési laboratóriumi gyakorlat154
Marx György: Poláros folyadékok20
Marx György - Csányi Vilmos - Kajtár Márton: Szovjet iskolákban184
Ogborn J. M.: A második főtétel193
Ogborn J. M.: az impulzust először: alternatív út Newton törvényeihez236
Pető Gábor Pál - Szabadváry Ferenc: A kémia nagy pillanatai II-III.350
Ruff Imre - Bartucz Mária: A statisztikus termodinamika elemeinek bevezetése a középiskolák III. osztályában432
Sexl R. U.: Mit tanítsunk fizikából és miért?235
Szabadváry Ferenc - Pető Gábor Pál: A kémia nagy pillanatai II-III.152
Szabó József - Sztaricskai Tibor: Egyszerű módszer a Boltzmann-állandó közvetett meghatározására152
Sztaricskia Tibor - Szabó József: Egyszerű módszer a Boltzmann-állandó közvetett meghatározására152
Törő Imre: Anyagfejlődés 197522
Varga Lajos: Az új országos fizika tanterv384
Események
Eredmények
Könyvek
Csákvári Béla: Szervetlen anyagok molekulageometriája (M. Gy.)240
Damjanovich Sándor: Molekulaóriások biofizikája (B. D.)440
Fizika 1975 (K. L.)78
Marx György: Kimeríthetetlen anyag (B. D.)78
TV egyetem. A változó világ I. rész, A változó világegyetem (V. I. P.)439
Vélemények
Alekszandrov A.: Legfőbb feladatunk: új ismeretek szerzése alapkutatások útján240
Berényi Dénes: "Alkalmazott kontra alapkutatás?"80
Berényi Dénes: Az erők egyesítése vagy szétforgácsolása119
Csákány Antal: Kalkulátor és mikrokomputer, avagy Dávid és Góliát?478
Fenyő Márta - Groma Géza: A fizikusi munka megbecsüléséről160
Groma Géza - Fenyő Márta: A fizikusi munka megbecsüléséről160
Hawkins D.: Levél Budapestre320
Isza Sándor: Egy hibás fogalomalkotás következményei, egy versenyfeladat tanulsága320
Kovács László: Oktatási kísérletek a természettudomány egybehangolt tanítására80
Marx György: Fizika vagy foxterrier38
Sas Elemér - Tasnádi Péter: Válasz Fekete Gyulának "A felvételi vizsgák ürügyén" c. írására40
Szalay Sándor: "Alkalmazott kontra alapkutatás?"79
Tasnádi Péter - Sas Elemér: Válasz Fekete Gyulának " A felvételi vizsgák ürügyén" c.írására40
Teleki Péter: Földön kívüli civilizáció277
Varga Tamás: A zsebszámítógépek várható hatása az iskolára440
Vélemény a véleményekről40
Wiedemann László: Hozzászólás Isza Sándor cikkéhez400
Zámori Zoltán: Előszó egy diplomamunkához118
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem