Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.456

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fizikai Szemle 1979. január-december

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Lapja/XXIX. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 384 oldal
Sorozatcím: Fizikai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Abonyi Iván: Zemplén Győző vizsgálatai a lökéshullámok természetéről326
Ádám György: Öveges József474
Bacsó József - Kis Varga Miklós: Si(Li) röntgenspektrométer fejlesztés és alkalmazás interdiszciplináris területeken321
Balogh László - Grédics Gyula - Kovács László: Zemplén Győző a tudós és tanár321
Bencze György - Hámori András: Holografikus kivonás alkalmazása integrált áramkörök fotomaszkjának ellenőrzésére248
Berecz István - Bohátka Sándor: Vákuumfizikai kutatások és technikai alkalmazásaik179
Berényi Dénes: A magyar ciklotron beruházás41
Berényi Dénes: Elektronspektroszkópia az alapkutatásban és a gyakorlatban174
Békésy György: Művészet a kutatásban és kutatás a művészetben5
Bérczi Szaniszló: "Kettős kristályosodás" a Naprendszerben412
Bohátka Sándor - Berecz István: Vákuumfizikai kutatások és technikai alkalmazásaik179
Burhop E.: Az Einstein - Russel nyilatkozatról464
Einstein A.: A mozgó testek elektrodinamikája81
Einstein levele Franklin D. Roosevelt elnökhöz108
Einstein - Russel nyilatkozat a nukleáris fegyverekről466
Fazekas Patrik: Van Vleck, Mott, Anderson18
Fejes István: A kozmikus háttérsugárzás anizotrópiája253
Ijf. Gazda István - Valkó Iván Péter: Gábor Dénes241
Grédics Gyula - Kovács László - Balogh László: Zemplén Győző, a tudós és tanár321
Gyarmati Borbála - Koltay Ede: Atommagok vizsgálata magreakciókkal183
Hámori András - Bencze György: Holografikus kivonás alkalmazása integrált áramkörök fotomaszkjainak ellenőrzésére248
25 éves az ATOMKI467
Kalinka Gábor: A félvezető detekrotok jelenlegi helyzete és a fejlődés távlatai265
Károlyházy Frigyes: A teljesség igézete265
Károlyházy Frigyes: Gravtiációs, de nem mező: mi az?88
Károlyházy Frigyes: Száz éve halt meg James Clerk Maxwell443
Kertész Miklós: Molekulák pályaenergiái és összenergiái közötti kapcsolatról127
Kiss Árpád: A Doppler-hatás néhány magspektroszkópiai alkalmazása132
Kiss Gábor - Varga Péter - Zakar Csaba: A hologram, mint redundás információtárló alkalmazása adattárolásra243
Kiss Varga Miklós - Bacsó József: Si(Li) röntgenspektrométer fejlesztése és alkalmazása interdiszciplináris területeken168
Koltay Ede: Fejlődési irányok a kísérleti magfizikában364
Koltay Ede - Gyarmati Borbála: Atommagok vizsgálata magreakciókkal183
Kovács István: Einstein és a fizikusok felelőssége216
Kovács László - Balogh László - Grédics Gyula: Zemplén Győző, a tudós és tanár321
Kónya Albert: Szigeti György1
Kőrös Endre: A célfontosságú elemek fejlődésének biokémiai evolúciója50
Kroó Norbert: Kutatás és gyakorlat a lézerek fényében103
Kunfalvi Rezső: Mit írtak a magyar napilapok Einsteinről az 1923-24 közti években,458
Lendvai Ottó: A Three Mile Island atomerőműben bekövetkezett üzemzavar404
Lévai András: Különleges feladataink a hazai energetika területén467
Lotz Károly: Öveges József búcsúztatása475
Marx György: Az Univerzum korai története92
Marx György: Evolúció és a genetikai kód konzervatizmusa256
Marx György: Evolúció és a második főtétel121
Marx György: Evolúció és más szerencsejátékok290
Marx György: Tér és idő208
Marx György: Negyven éve kezdődött451
Maxwell J. C.: Részletek az "Értekezés az elektronról és mágnességről" c. könyvéből445
Máthé György: Elektronikus műszerfejlesztési irányok166
Medgyes Béla: Rácsblendés Schlieren készülék401
Medveczky László: Nukleáris nyomdetektorok fejlesztési és alkalmazási irányai162
Misner C. - Thorner K. - Wheeler J. A.: Dialógus a fekete lyukakról208
Nagy Elemér: Szigeti György2
Nagy Károly: Einstein hatása korunk fizikájára202
Neumann János újabb levelei Ortvay Rudolfhoz380
Öveges József: Az élő fizika473
Perjés Zoltán: Fekete lyukak219
Pisut J.: Sok részecske keletkezése nagy energiájú ütközésekben és a hadronok szerkezete, valamint néhány személyes megjegyzés a háromszög együttműködéséről129
Polinszky Károly: Indul az új országos tanterv361
Rabinovics M. Sz.: Energetikai erőforrások és a termonukleáris fúzió375
Saha N. N.: A molekuláris biofizika és krisztallográfia és jelenlegi helyzete, különös tekintettel Indiára329
Saha N. N.: Az Indiai Fizikai Társaság (IPS) Saha emlékelőadása, 1974332
Szentágothai János: Az Einstein-emlékülés megnyitója201
Szilárd Leó: Entropiacsökkenés egy termodinamikai rendszerben - értelmes lények beavatkzásának hatására58
Szilárd Leó - W. H. Zinn: Azonnali gyors neutron-emisszió uránból lassú neutronok hatására456
Szilárd Leó: Önéletrajz65
Szilárd Leó: Tuodmányos írásainak jegyzéke66
Szilárd Leó: Memorandum Roosevelt elnökhöz109
Thorne K. - Wheeler J. A. - Misner C.: Dialógus a fekete lyukakról268
Varga Péter - Zakar Csaba - Kiss Gábor: A hologram, mint redundáns információtároló alkalmazása adattárolásra243
Valkó Iván Péter - ifj. Gazda István: Gábor Dénes241
Vida Gábor: Az élet korai történetének rekonstrukciójáról45
Vidó Imre: Visszapillantás az általános iskolai fizika szaktárgyi vetélkedőre287
Zakar Csaba - Kiss Gábor - Varga Péter: A hologram, mint redundáns információtároló alkalmazása adattárolásra243
Wheeler A. J. - C. Misner - K. Thorne: Dialógus a fekete lyukakról268
Zinn W. H. - Szilárd Leó: Azonnali gyorsneutron-emmisszió uránból456
A fizika tanítása
Bánhalmi József: Eredmények a természetismeret kísérleti oktatásában303
Bogacsev A. F.: Van-e szükség szakosított fizikai - matematikai iskolára419
Csekő Árpád: A középiskolai fizika tanárok XXII. Országos ankétja és taneszközkiállítása420
Csekő Árpád: Az elektronspin tanításáról417
Csoma Zsigmond: Új út az általános relativitáselmélet bevezetésére390
Gecső Ervin: A gimnáziumi fakultatív fizika oktatásának kísérleti tankönyve72
Greff Géza: Wheatstone-hidak számítása és alkalmazása192
Dede Miklós - Isza Sándor: Milyen pontossággal igazolták a kísérletek Newton II. törvényét?351
Dede Miklós - Isza Sándor: Részlet a gimnázium II. osztályának készülő kísérleti tankönyvéből110
Eskola K. - Routti J.: Fizika Finnországban197
Halász Tibor: Néhány gondolat az általános iskolában 1978-tól tanított fizika bemutatására300
Holics László: A gimnáziumi III. osztályos kísérleti fizikakönyv részlete139
Holics László - Sas Elemér: Zemplén-centenárium - 1979345
Isza Sándor - Dede Miklós: Milyen pontossággal igazolták a kísérletek Newton II. törvényét?351
Isza Sándor - Dede Miklós: Részlet a gimnázium II. osztályának készülő kísérleti tankönyvéből110
József Attila Gimnázium Fizikatanári Munkaközössége: Részlet a gimnázium készülő első osztályos fizikatankönyvéből68
Kovács László - Nagy Emil: Elektromos "fekete doboz"146
Kovács László - Szabó Lajos: Részletek a Zemplén-kiállítás anyagából340
Nagy Emil: Tanulókísérleti tápegység147
Nagy Emil - Kovács László: Elektromos "fekete doboz"146
Ogborn J.: Forradalom a természettudományos tantervben33
Piacsek István: Higanyspektrumok fényképezése145
Routti J. - Eskola K.: Fizika Finnországban345
Sas Elemér - Holics László: Zemplén-centenárium 1979150
Sebestyén Dorottya: Integrált természettudományos tantárgyak külföldön148
Szabó József: Egyszerű módszer a Stefan - Boltzmann törvény kísérleti igazolására340
Szabó Lajos - Kovács László: Részletek a Zemplén-kiállítás anyagából340
Szijjártó József: Modellkísérlet a rugalmas megnyúlás erőtörvényének szemléltetéséhez270
Szombathy Miklós: A negyedik osztályos kísérletről305
Tóth Eszter: Részlet a IV. gimnáziumi fizikakönyv pályázatából234
Tihanyi László: A Doppler-effektus és a csillagászat348
Ujj János: Mutasd meg a fizikakönyvedet, megmondom, hol jártál!269
Uri Haber-Schaim: Az energia tanítása 15 éveseknek75
Zátonyi Sándor: Az általános iskolai fizikatanítás fejlődéséről és jelenlegi helyzetéről281
Zemplén Győző: A fizikaoktatás reformjáról337
Vélemények
Csekő Árpád: "A fény mint energiahordozó" tanításáról000
Demeter Katalin: A tudománytörténet szerepe a tanításban320
Fáy Árpád: "Fizikaoktatás" műszaki főiskolákon320
Jeges Károly: Megjegyzések az "egyszerű kísérletek" kérdéséhez200
Kovács László: Vidéki olimpiai felkészítés156
Kulin György: Jelige: vissza a forráshoz158
Kunfalvi Rezső: Újból a fizikai olimpia és az előkészítés problémája437
Kuti István: Még egyszer a Szemléről157
Patkós András: Adatok és vélemények a pályakezdő fizikusok helyzetéről277
Wagner Éva: Hatodikosokat tanítottam318
Zeldovics Ja. B.: Hogyan tanítsuk a fizikát s annak matematikai hátterét tizenéveseknek?400
Események
Eredmények
Könyvek
A műszaki értelmiség három évtizedes harca a szocialista Magyarországért480
A szilárdtestkutatás újabb eredményei 3. Szemelvények a hazai szilárdtestkutatások eredményeiről (M. S.)476
Busze Muszadzsi: A fekete eső (M. G.)275
Csillagászati évkönyv 1979 (L. B.)276
Fizika - 77 Gondolat Kiadó 1977 (B. K.)436
Guy A. G.: Fémfizika (V. K.)437
Marx György: Életrevaló atomok (K. L.)120
Marx György: Jövőidőben (Cs. A.)479
Nyilasi János: Molekulák (K. L.)479
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete (M. G.)275
Tarján Imre: A biofizika alapjai (D. S.)274
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem