Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelmi Szemle 1972/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője - XV. évfolyam 1--4. szám

Szerző

Kiadó: Akadémia Kiadó
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 583 oldal
Sorozatcím: Történelmi Szemle
Kötetszám: 1-4
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. További szerzők a könyvben. Orosz, német, francia és angol tartalomjegyzékkel és összefoglalókkal. Fekete-fehér ábrákkal.

Tartalom


TARTALOMJEGYZÉK
TANULMÁNYOK
Iodor István: Őstörténetünk korai szakaszainak néhány fővonása
Granasztói György: A számítógépek a történettudományban on
Tokody Gyula: A porosz-német konzervativizmus politikai válsága 'és újjászervezésének °
kezdete 1918 novemberében
Némedi Dénes: A Magyar Szemle revíziós nacionalizmusának szerkezetéről . 75
Somogyi Éva: Königgrá tz után 1" 11 # * 111
Franciszek Ryszka: Gondolatok a fasizmusról " | 138
Teleki Eva: A nyilas uralmi rendszer berendezkedése. 1944 október-november 154
Kristó Gyula—Makk Ferenc: Krónikáink keletkezéstörténetéhez 198
H. Haraszti Éva—Jemnitz János: Karcolatok J. Ilarney portréjához — levelezése alapján 204
Pető Iván: Az első hároméves terv beruházásai 213
SZEMLE I II
Lackó Miklós: Egy történész-ankét tapasztalatairól 225
VITA I 1 liÉK | gl
Az egri „hazafias tanácskozás'' anyagából. Benczédi László, Hanák Péter, Lackó Miklós.
R. Várkonyi Ágnes felszólalása • • 235
Márkus László: Észrevételek Talpassy Tibor „Két nagy — két világ" című visszaemléke- ^
zéséhez 251
Szabad György: Tények és módszerek. (Felelet Kosáry Domokos újabb bírálatára) 256
--

A Történelmi Szemle szerkesztősége kéri a szerzőket, hogy ezen-
túl csak tolmácsoldal (25 sor 50 betű) terjedelemben gépelt, javitas-
mentes, nyomdakész állapotban levő, 2 példányban készüli kézirato-
kat küldjenek be, s a kézirat leadásakor mellékeljék a tanulmány
rezüméjét is, ugyancsak 2 példányban.

TANULMÁNYOK
Györffy György: Az Árpád-kori szolgálónépek kérdéséhez 261 *
Fügedi Erik: Mezővárosaink kialakulása a XIV. században 321
Pach Zsigmond Pál: A középkori Levante-kereskedelem „sorsa" XIX—XX. századi tör-
ténetfrásunkban ^
Zimányi Vera: A magyarországi ármozgások helye az európai fejlődésben 378
Kát >assy Sándor: Ellenforradalmi mozgalmak Somogyban a Tanácsköztársaság idején 413^
Kerekes Lajos: Vorarlberg és Tirol elszakadási törekvései Ausztriától 1918/1919-ben !! 431 *
Lackó Miklós: Révai-problémák (írások a börtönévek első szakaszából) 454 >
Vajda Mihály: A kispolgár adekvát osztályszervezete (Fasiszta diktatúra: a hatalomra ju-
tott fasiszta mozgalom.) 471
Korom Mihály: Magyar rendszermentő kísérletek nyugaton és !a szövetséges nagyhatalmak
politikája a háború döntő fordulatától 1944 őszéig 497
SZEMLE
Számítógépek és a történettudomány (Beszámoló az 1972. októberi konferenciáról) 526
- ¦
A Történelmi Szemle szerkesztősége kéri a szerzőket, hogy ezen-
túl csak tolmácsoldal (25 sor 50 betű) terjedelemben gépelt, javítás-
mentes, nyomdakész állapotban levő, 2 példányban készült kézirato-
kat küldjenek be, s a kézirat leadásakor mellékeljék a tanulmány
rezüméjét is, ugyancsak 2 példányban.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelmi Szemle 1972/1-4. Történelmi Szemle 1972/1-4. Történelmi Szemle 1972/1-4.

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
2.580 Ft
2.060 ,-Ft 20
10 pont kapható
Kosárba