Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Budapest Székesfővárosi VIII. Ker. Községi Gróf Széchenyi István Felső Kereskedelmi Fiúiskola (VIII., Vas-utca 9-11.) XXIII-ik és Budapest Székesfőváros egyéves kereskedelmi szaktanfolyama középiskolát végzettek számára X-ik értesítője

Az 1930/1931. iskolai évről

Előszó

Részlet a könyvből:
Elsősorban köszönet illeti az intézet vezetőségét, hogy lehetővé tette, hogy tényleg gyakorlati szakemberek ismertessék meg Önökkel azon körülményeket, amelyet az életre... Tovább

Tartalom

Mustó Béla 6
I. RÉSZ.
Gyakorlati férfiak előadásai a Középiskolát Végzettek Egyéves Kereskedelmi Szaktanfolyamán és a felső kereskedelmi iskolában.
1. A magyar mezőgazdasági kivitel. Előadta 1931. május 6-án Fodor István, a Magyar
Mezőgazdasági Kiviteli Intézet igazgatója 7
II. RÉSZ.
Intézetünk tanárainak előadásai és értekezései,
2. Mit tanulhat a magyar ifjúság Szent Imre életéből? Előadta az 1930. évi november
5-én tartott Szent Imre ünnepélyen Pezenhoffer Antal hittanár, az intézet hitszónoka 12
3. A helytartótanács Közlekedési Osztályának szervezése és gróf Széchenyi István
tanácsosi kinevezése. írta dr. Farkas László tanár 15
4. A 48-as törvények közgazdasági és társadalmi vonatkozásai. Az 1931. évi március
15-iki ünnepélyen elmondotta dr. Farkas László tanár 27
5. Emlékbeszéd a hősi halottak ünnepén. Az 1931. május 30-i iskolai ünnepélyen elmondotta dr. Farkas László tanár 35
6. A takarékosság jelentősége. Előadta az 1930. okt. 30-án tartott takarékossági napon
dr. Szilassy Tibor tanár 37
7. A magyar hét. Előadta 1931. okt. 23-án dr. Pintér Sándor tanár 43
8. A helyes tanulás feltételei és módszerei. írta dr. Margittal Sándor tanár 45
9. A szülői ház és az iskola. Előadta az 1931. ápr. 24-en tartott szülői értekezleten
dr. Margittal Sándor tanár 55
10. Vegytani és áruismereti vizsgálatok, illetőleg gyakorlati vizsgálati módszerek,
írta Mérei Kálmán tanár 68
III. RÉSZ.
Tanulmányútjaink.
11. Nürnberg, Rudesheim, Köln (Rajna), Brüxelles, Anvers, Ostende, London. Beszámoló az 1930. évi július 10-től július 31-ig tartott tanulmányútról. Közli dr. Pintér Sándor tanár
IV. RÉSZ.
Négyévfolyamú Felső Kereskedelmi Iskola.
Felső kereskedelmi iskolánk 1930/31. évi története:
12. Törekvéseink 92
13. Beírás. A tanulók létszáma 92
14. Az iskolaév megnyitása 93
15. Tanulóink 93
16. A tanári testület működése 93
17. Változások a tanári testületben 93
18. Látogatóink 93
19. Szülői értekezletek 95
20. Kötelező filmoktatás 95
21. Intézetünknek járó lapok és folyóiratok 95
22. Hatóságaink 96
23. A tanári kar tagjai 96
24. A tanári testület társadalmi és irodalmi működése 99
25. Tanáraink külföldi tanulmányútjai 101
26. Kopenhágai nemzetközi tanfolyam 102
27. Felszerelés 102
28. Ifjúsági könyvtár 103
29. Jelentés az ifjúsági Segítő Egyesület működéséről 103
30. Jelentés a »gróf Széchenyi István-Önképzőkör« működéséről 104
I. Mikulás ünnepély 1930. dec. 7-én 105
II. Hangverseny 1931. márc. 8-án 105
III. A IV. osztályosok búcsúünnepélye 106
31. Iskolai ünnepélyeink 107
I. Az aradi hősök emlékünnepe. Október 6 107
II. A szabadság ünnepe. Március 14 107
III. Záróünnepély Krisch Jenő igazgató búcsúbeszéde 107
Szorgalmas és jómagaviseletű növendékeink megjutalmazása 109
32. Jelentés a Testgyakorlókör működéséről 111
33. Beszámoló a KISOK ifjúsági sportkör működéséről 112
34. Jelentés a »Nagy Sándor Gyorsírókör« működéséről 113
35. Az ének és zenekar működése 114
36. Gépírás H5
37. Kirándulások 115
38. Diáksapka 116
39. A magyar ipar pártolása 117
40. A takarékossági hajlam fejlesztése 117
41. Kimutatás szociális munkálkodásunkról 118
42. Adományok, segélyezés 118
43. Az iskolaorvosi intézmény működése 120
44. Ingyenebéd- és tejakció intézetünkben 121
45. Gyermeknyaraltatás 121
46. Hősi halottaink emléktáblájának ügye 122
47. Vendégintézmények iskolaépületünkben 122
48. A Turáni Társaság nyelvtanfolyamai intézetünkben 123
49. A tanulók névsora és érdemjegyei 125
50. Jelentés az érettségi vizsgálatokról 137
51. Kereskedelmi iskolai tanulók Országos Tanulmányi Versenye 141
52. Pontosabb statisztikai adatok 143
53. Tájékoztató a jövő iskolai évre 145
54. Az 1931/32. iskolaévben használandó tankönyvek 146
55. A Magánvizsgálati szabályzat főbb intézkedései 147
56. Tíz éves diáktalálkozók 148
57. Tizenöt éves diáktalálkozók 149
V. RÉSZ.
Középiskolát Végzettek Egyéves Kereskedelmi Szaktanfolyama.
Halottaink: Vitéz Áronffy Guidó, Jeckel Lili 150
I. Mozzanatok a szaktanfolyam 1930/31. iskolaévének történetéből:
1. Szaktanfolyamunk törekvései 152
2. Változások a tanári testületben 152
3. A hallgatók szorgalma és előmenetele 152
4. A szaktanfolyam elhelyezése és felszerelése 153
5. Külföldi vendégeink 153
6. Külföldi tanulmányút 155
7. Tanulmányi kirándulások 155
8. Gyakorlati férfiak előadásai 156
II. Tájékoztató az 1930/31. iskolaévre.
Kivonat a szaktanfolyam szervezeti szabályzatából:
1. Cél 156
2. Vezetés és felügyelet 156
3. A hallgatók felvétele 156
4. Beírás 157
5. Leckepénz 158
6. A hallgatók kötelességei 158
7. Vizsgálatok 159
8. Bizonyítvány 160
9. Javító-, pótló- és ismétlővizsgálatok 160
10. Felmentés egyes tárgyak alól 161
11. Fegyelmi szabályok 161
12. A szaktanfolyam házirendje 161
13. A szaktanfolyam tanításterve 162
Általános tanításterv : a) Kötelező tárgyak 162
b) Nem kötelező tárgyak 162
Részletes tanításterv : a) Kötelező tárgyak 162
b) Nem kötelező tárgyak 165
III. Hatóságaink 166
IV. A tanulmányi tanács 167
V. A tanári testület 168
VI. A tanárok társadalmi és irodalmi működése 169
VII. A hallgatók névsora 172
VIII. A záróvizsgálat 173
IX. Ösztöndijaink az 1930/31. iskolaévben 174
X. A hallgatók segélyző egyesülete 175
XI. Végzett hallgatóink szövetsége 175
XII. Statisztikai adatok az 1930/31. iskolaévben 177
XIII. A földrajzi szertár 178
VI. RÉSZ.
Könyvtáraink.
I. Jelentés a tanári könyvtárról. Közli: Hárs János tanár 179
II. Kereskedelmi Oktatási Szakkönyvtár 211
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Budapest Székesfővárosi VIII. Ker. Községi Gróf Széchenyi István Felső Kereskedelmi Fiúiskola (VIII., Vas-utca 9-11.) XXIII-ik és Budapest Székesfőváros egyéves kereskedelmi szaktanfolyama középiskolát végzettek számára X-ik értesítője Budapest Székesfővárosi VIII. Ker. Községi Gróf Széchenyi István Felső Kereskedelmi Fiúiskola (VIII., Vas-utca 9-11.) XXIII-ik és Budapest Székesfőváros egyéves kereskedelmi szaktanfolyama középiskolát végzettek számára X-ik értesítője Budapest Székesfővárosi VIII. Ker. Községi Gróf Széchenyi István Felső Kereskedelmi Fiúiskola (VIII., Vas-utca 9-11.) XXIII-ik és Budapest Székesfőváros egyéves kereskedelmi szaktanfolyama középiskolát végzettek számára X-ik értesítője Budapest Székesfővárosi VIII. Ker. Községi Gróf Széchenyi István Felső Kereskedelmi Fiúiskola (VIII., Vas-utca 9-11.) XXIII-ik és Budapest Székesfőváros egyéves kereskedelmi szaktanfolyama középiskolát végzettek számára X-ik értesítője Budapest Székesfővárosi VIII. Ker. Községi Gróf Széchenyi István Felső Kereskedelmi Fiúiskola (VIII., Vas-utca 9-11.) XXIII-ik és Budapest Székesfőváros egyéves kereskedelmi szaktanfolyama középiskolát végzettek számára X-ik értesítője Budapest Székesfővárosi VIII. Ker. Községi Gróf Széchenyi István Felső Kereskedelmi Fiúiskola (VIII., Vas-utca 9-11.) XXIII-ik és Budapest Székesfőváros egyéves kereskedelmi szaktanfolyama középiskolát végzettek számára X-ik értesítője Budapest Székesfővárosi VIII. Ker. Községi Gróf Széchenyi István Felső Kereskedelmi Fiúiskola (VIII., Vas-utca 9-11.) XXIII-ik és Budapest Székesfőváros egyéves kereskedelmi szaktanfolyama középiskolát végzettek számára X-ik értesítője

A borító kissé foltos. A gerinc vászonnal pótolt.

Állapot:
7.980 Ft
3.990 ,-Ft 50
20 pont kapható
Kosárba