A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 1990. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata, XXXVII. évfolyam, 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó és Nyomda Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.439 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Angol és orosz nyelvű összefoglalókkal, tartalomjegyzékekkel. Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

1. SZÁM
Csaba László: Kis országok a KGST-ben: merre tovább? 1
Ehrlich Éva: Országok versenye, 1937-1986 19
Irena Grosfeld: Kihasználatlan lehetőségek. A reformközgazdaságtan és a nyugati közgazdasági elmélet egymásrahatása 44
Száz János: Hitelek adásvétele és a hitel mint adásvétel 60
Erich Streissler: Gazdaságelméleti kétségek a progresszív jövedelemadó ésszerűségét illetően 78
Vági Ferenc: A bruttó jövedelem csökkenése a mezőgazdasági vállalatokban (1976-1987) 87
VITA
Hoch Róbert: Részvénytársaság és reform 96
KÖNYVBÍRÁLAT
Modernizáció - kimerülési ciklusokkal? (Petschnig Mária Zita) 117
FOLYÓIRATSZEMLE 121
J. B. King:? A fogoly-paradoxon - P. Lansing - S. Kuruvilla: Kinek használ a Dél-Afrikai Köztársaságból való üzleti kivonulás?
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 127

2. SZÁM
Dieter Cassel: Infláció a tervgazdaságokban 133
Simon András: Az aggregált túlkereslet és a hiány 155
Ábel István - John P. Bonin: Szabályozás bizonytalan információk alapján 170
Timár János: Az integrálódó Nyugat-Európa és a kelet-európai országok jövője. A munkaerőpiac aspektusai 183
Victor A. Pestoff: A fogyasztók megszervezése egy tárgyalásokon alapuló gazdaságban: a svéd fogyasztói politika 191
ESSZÉ
Árva László: A gazdasági káosz rejtett racionalitása 209
MŰHELY
Fleischer Tamás: Az infrastruktúráról, rendszerszemléletben 216
Erdősi Ferenc: A regionális fejlődés új mozgatórugója, 222
SZEMLE
Domokos József - Prugberger Tamás: Szövetkezeti autonómia és az autonómia visszavétele 233
FIGYELMÉBE AJÁNLOM
Politikai gazdaságtan szépítgetés nélkül (Hámori Balázs monográfiája orosz nyelvű kiadásának ürügyén) (N. A. Vasziljeva) 246
FOLYÓIRATSZEMLE 253
E. K. Browning: Egyenlőtlenség és szegénység - W. G. Ouchi - M. Kremen Bolton: A közös kutatás-fejlesztés logikája
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 259

3. SZÁM
Illés Iván: Gondolatok a strukturális válságról 265
Karel Kouba: Szabadpiaci ármechanizmus és rendszerváltás 277
Ota Sik: A konvergenciaelmélet új vonatkozásai 287
Várhegyi Éva: A hazai hitelpiac természetéről 295
Szanyi Miklós: Innovációkutatás napjaink nyugati gazdaságelméletében 306
VITA
Bara Zoltán - Tóth Ágnes: Az állami beavatkozás határai 323
MŰHELY
Valentiny Pál: Mit ér a vagyon, ha állami? 338
Pásztor Miklós: Információ, információs szektor, információpiac Magyarországon 360
FOLYÓIRATSZEMLE 370
M. J. Prietula - H. A. Simon: A szakértők kulcspozícióban - R. Abratt - D. Sacks: A marketing-kihívás: a nyereségesség és a társadalmi felelősség kettős követelménye - M. Lipsky - M. A. Thibodeau: Fölös élelmiszer az éhezőknek
A SZERKESZTŐSÉG POSTÁJÁBÓL
A számokkal baj van! Hozzászólás Nagy András "Külkereskedelmi orientációváltást!" című cikkéhez (Friss Péter) 379
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 382

4. SZÁM
Galasi Péter - Kertesi Gábor: Korrupció és tulajdon. Tanulmány a tulajdonjogok közgazdaságtanának köréből 389
Sebestyén Tibor: A vállalati tulajdon új modellje 425
DOKUMENTUM
Híd-csoport: Híd a közeli jövőbe 442
ESSZÉ
Könczei György: Részvét vagy részvétel? 459
MŰHELY
Noszkay Erzsébet: Az iparvállalatok informatikai fejlődése - társadalmi-gazdasági összefüggésben 471
Heller Krisztina: A távközlés állami szabályozása 485
SZEMLE
Balázs Péter: Az európai szabadkereskedelem és a KGST-EK kapcsolatok 500
FOLYÓIRATSZEMLE 510
T. Murphy: Cél nélküli hatalom - Japán világméretű pénzügyi uralmának válsága - B. D. Fischer: Pennzoil kontra Texaco: a kampányfinanszírozás etikája
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 516

5. SZÁM
Bródy András: Mennyi az ennyi? 521
Simon András: A hiány egyensúlya 538
Fekete Judit: A "puccs" mint irányítási módszer 559
Ábel István - Ember László - Király Júlia: Jövedelemelosztás a nemzetgazdaságban - SAM-szemmel 573
MŰHELY
Köllő János: Vállalati béralakulás és létszámváltozás 592
SZEMLE
Botos Katalin: A klíringtől a konvertibilitásig 605
Kalotay Kálmán: Mexikó és a Brady-terv 619
KÖNYVBÍRÁLAT
Fából vaskarika? Bársony Jenő: A korszerű szocializmus (Gedeon Péter) 628
FOLYÓIRATSZEMLE 631
L. Engwall: Merkur és Minerva találkozása - B. Buzan: Japán jövője: régi történelem versus új szerepek - Y. P. Gupta: Az emberek helye a rugalmas gyártórendszerekben - E. Cohn: Sh. L. W. Rhine - M. C. Santos: A felsőoktatási intézmények mint többprofilú vállalatok: méret- és választékgazdaságosságuk vizsgálata
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 641

6. SZÁM
Neumann László: Egy privatizálási alternatíva: a nagy ipari szervezetekből kiváló magánvállalkozások 645
Ajit Singh: Részvénypiac a szocialista gazdaságban. Megjegyzések a kínai gazdasági reformhoz 658
Bertáné Forgács Anna - Bod Péter Ákos - Nagy Zoltán: A monopólium és a versenypiac között. A feldolgozóipar piaci szerkezete 1980-1988 674
ESSZÉ
Voszka Éva: A katarzis nélküli átmenet elviselhetetlen könnyűsége? 687
MŰHELY
Kúti Anna - Móra Mária: Szanálás és felszámolás 1986 után 702
Mohácsi Kálmán: A gabonaexport piaci mechanizmusai 718
SZEMLE
Pataki István: A monetarista pénzügypolitikai kísérlet Nagy-Britanniában (1979-1985) 729
KÖNYVBÍRÁLAT
Az Indulatos röpiratról és visszhangjáról - indulat nélkül (Falusné Szikra Katalin) 744
Blahó András - Palánkai Tibor - Rostoványi Zsolt: Integrációs rendszerek a világgazdaságban (Kalotay Kálmán) 749
FOLYÓIRATSZEMLE
G. Ashoff: Követhető-e a kis ipari országok történelmi útja? - V. L. Smith: Elmélet, kísérlet, közgazdaságtan - E. Häckner: Stratégiai fejlesztés és információ-felhasználás - L. J. B. Robinson: Szerepjáték segíti a kereskedők gyakorlati képzését
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 764

7-8. SZÁM
Kornai János: Kiegészítések a "Röpirathoz" 769
Erdős Tibor: A tulajdonreform jövedelemelosztási háttere 794
Balázsy Sándor - Csáki Csaba - Fodor László - Nyitrai Ferencné - Zala Júlia: Ajánlások a gazdaságpolitika megújításához 810
Petschnig Mária Zita: Forintgalopp. A kétszámjegyű infláció okai 834
David Stark - Victor Nee: Az államszocializmus intézményi elemzése felé 848
Madarász Aladár: Adam Smith és a rendszerváltás dilemmái 875
Garai László: A beszerzés gazdaságpszichológiájához 895
INTERJÚ
Piacgazdasági csokor - Kék Szalaggal (Beszélgetés Surányi Györggyel, a Kék Szalag Bizottság tagjával) (Szabó Katalin) 908
ESSZÉ
Kuczi Tibor: Tradicionális, racionális és innovatív vállalkozó 913
VITA
Varga Gyula: Agrárpolitikai viták és a kutatói lelkiismeret 920
Izsó Mihály: Az emberek gazdasági rehabilitálása, avagy mit követel a lelkiismeret? 926
Gaál Gyula: Vita múltról, jelenről, jövőről 929
MŰHELY
Barta Judit - Kőrösi Gábor: A villamosenergia-fogyasztás alakulásának előrejelzése 935
Bagdy Gábor: Az exporttámogatások és importelvonások hatása (1979-1986) 953
KÖNYVBÍRÁLAT
Mihályi Péter: Az NSZK gazdaságpolitikája (Szamuely László) 963
KÖNYVAJÁNLAT
Liska Tibor: Ide nekünk az Antioroszlánt is! (Tamás Tibor) 969
FOLYÓIRATSZEMLE 975
A. Etzioni: szerény döntéshozatal - H. Luckenbach: a világgazdasági szervezetek hatékonysági problémái
Hibaigazítás 982
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 984

9. SZÁM
Anthony Downs: Politikai cselekvés a demokráciában: egy racionális modell 993
Nagy András: Részérdekek az összeomlásban és a felemelkedésben 1012
Major Iván: A visszacsatolási mechanizmusok szerepe az infrastruktúra fejlesztésében 1025
Haraszti Ákos - Szentgáli Tamás - Tóth István György: A gyermekvállalás társadalmi támogatása 1041
VITA
Bársony Jenő: Gazdára várva. Az MDF-program tulajdonreform-koncepciójának elemzése 1054
MŰHELY
Kondor György: Munkaérték-elmélet és egyensúlyi növekedés Marx újratermelési modelljeiben 1065
Nemes Ferenc: Az egységesülő világgazdaság kihívásai a vállalatokkal és vezetőikkel szemben 1070
SZEMLE
Büti Krisztina: A stratégiai kereskedelempolitika avagy "szemet szemért..." 1082
FOLYÓIRATSZEMLE 1092
A kockázat és jutalma - B. S. Frei - W. W. Pommerehne: Az amerikaiak fölénye a közgazdaságtudomány élvonalában
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1100

10. SZÁM
ERDŐS PÉTER (1910-1990)
Emléksorok Erdős Péterről 1105
Mihályi Péter: A revizionizmus dicsérete 1109
TANULMÁNYOK
Csaba László: A gazdasági rendszerváltás buktatói Kelet-Európában 1117
Manfred Rose: Védőbeszéd a fogyasztásra alapozott jövedelemadóztatás mellett 1131
Simonovits András: Beruházási határciklusok a szocialista gazdaságban 1143
Avishay Braverman - J. Luis Guasch: A mezőgazdasági hitelek problémái: tanulságok Kelet-Európa számára 1157
VITA
Angyal Ádám: Vállalkozásbarát gazdaság 1181
MŰHELY
Andorka Rudolf: 1988 utózöngéi - mit kell meghallani 1990-ben 1194
KÖNYVBÍRÁLAT
A vállalkozók útja a posztkommunizmushoz (David Stark) 1211
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1216

11. SZÁM
Norbert Kloten: A közületi szektor szerepe a szociális piacgazdaságban 1221
Türei Sándor: Társasági örökség és tulajdonreform 1250
Spéder Zsolt: "Láthatatlan jóléttermelés". Az önellátó termelés jellegzetességei és hozzájárulása a nemzet gazdagságához 1264
VITA
Nagy Pongrác: A Kék Szalag Bizottság gazdasági programjavaslatának értékelése és bírálata 1279
MŰHELY
Kiss Károly: Van-e visszaút a pigoui világba? 1287
SZEMLE
Rostoványi Zsolt: Kiútkeresés a nyolcvanas évek recessziójából az arab országokban 1302
FOLYÓIRATSZEMLE 1317
David K. Whynes: 1992 után: "Az egységes európai törvénykezés" gazdasága - M. C. Jensen: A nyitott részvénytársaság hanyatlása - M. S. Marc: A hosszú távú monetáris fejlődés. Hogyan kapcsolódik össze a monetarizálás és a monetarizmus Franciaországban, az Egyesült Királyságban, valamint az Egyesült Államokban? - I. C. Magaziner - M. Patinkin: Gyors ki(s)ütés. Hogyan nyerte meg Korea a "mikrohullámú sütők háborúját"?
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1329

12. SZÁM
Mellár Tamás: Egyensúlytalanság és a piacok közötti kapcsolatok 1333
Csáki Csaba: Kelet-Európa mezőgazdasága fordulat előtt 1351
Saul Estrin: Az önigazgatásról, a társadalmi választásról és a kelet-európai reformról 1368
Fekete László: A "jog" és az "érték" konfliktusa 1383
Karsai Judit: Ej, ráérünk arra még? 1393
MŰHELY
Cukor Eszter: A szellemi dolgozók kereseti viszonyainak alakulása az elmúlt évtizedekben 1410
SZEMLE
Losoncz Miklós: Technológiaimport Magyarországon a nyolcvanas években 1419
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1431
A Közgazdasági Szemle 1990. évi számaiban megjelent írások jegyzéke 1435
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem