859.136

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pilisvörösvár története és néprajza (aláírt példány)

Szerző
Szerkesztő
Lektor
Fotózta

Kiadó: Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Kiadás helye: Pilisvörösvár
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 461 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fogarasy-Fetter Mihály szerző által aláírt példány. Fekete-fehér fényképekkel illusztrálva.

Fülszöveg

Ez a könyv hazámról, Magyarországról és szülőhelyemről, Pilisvörösvárról szól. Ősöm, Christian Vötter, itt szúrta ásóját 300 évvel ezelőtt a földbe, hogy családjának Isten segítségével előteremtse a mindennapi kenyeret. Hogyan élt ő és leszármazottai, hogyan küzdöttek a mindennapi kenyérért, erről írtam én ezt a könyvet. Hasznára akartam lenni Pilisvörösvárnak és az idevalósiaknak. Azt, hogy sikerült-e elérnem ezt a célt, a jövő fogja eldönteni. Abban reménykedem, hogy egy kutató, aki szülőföldjét éppen annyira szereti, mint én, majd tovább fogja írni és ki fogja egészíteni ezt a krónikát.

Tartalom

Bevezető
A KÖZSÉG FEKVÉSE
ÉS FÖLDRAJZI KÖRNYEZETE
Pilisvörösvár területe
és régészeti leletei
A KÖZSÉG TÖRTÉNETE 17
A Pilis hegység ősembere 19
Római légiók vonulnak ezen a tájon 21
Pannónia őslakossága 24
A római utak 26
Árpád-kor, középkor 32
Tatárjárás 32
Királynégyilkosság a Pilis aljában 33
Árpád-kori települések a budai hegyvidéken 33
A Pálos-szerzetesek működésének kezdete 35
További adatok a pilisi apátságról 36
Királyszántó vagy Kisszántó 36
Néhány adat a környező falvakról 37
A török hódoltság. Újkor 42
Pilis megye és községünk környéke a török hódoltság idején 42
A vörösvári palánkvár 44
A „vörösvári csata"
(1595. augusztus 26.) 45
Török birtokosok a hódoltság idején 45
1663. július 31. 47
A környék az újratelepítés előtt 49
Német telepítések a XVII. század végén 50
Vélemények a kitelepülésekről 52
Költemények a betelepülési időkből 54
Vörösvár község betelepítése 56
A vörösvári német telepesek 56
A német telepesek Vörösváron 59
A telepítés folyamata 60
Élet az új hazában 62
Jogok és kötelességek 63
Az egyház 64
A telepesek házai 65
A pestis 65
A halottak eltemetése 66
Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek néhány regesztája 67
A kuruc felkelés és következményei Vörösvár lakóira 67
Parasztsors az úrbérrendezés előtt 70
A jobbágyság 71
Legújabb kor. A polgárság kialakulása 82
Mária Terézia és az urbárium 82
Vörösvár urbáriuma (1770. április 2.) 84
1770. évi összeírás urbáriumi tabellák, Vörösvár 87
A táblázatban szereplő nevek mai helyesírással 94
Az urbárium zárószövege (Latinból fordítva) 95
Két vers a vörösvári vidékről 96
Említésre méltó események
és adatok a XVIII. és XIX. században 96
Vörösvár a fejlődés nehéz útján 98
Galgóczy Károly 1877-ben az alábbiakat írja Vörösvárról 98
Közbiztonság 99
Statisztikai adatok a betelepülés korából 99
AFontos hírek az 1700-as évek elejéről 101
Kolerajárvány 101
Megkezdődött a magyarosítás 101
Válaszút a szabadságharc előtt 103
1848-49 a budai hegyvidéken 103
Damjanich és a svábok 104
1848-49 és a nagy fordulat.
A magyar forradalom 104
A nemzetőrség 105
Megindul a gazdasági fejlődés 107
Postajárat 107
Postajáratok a XVIII. század végén és a XIX. század elején 108
A vasút 110
Ferenc József Vörösváron 113
Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából 114
A filoxéra 114
A pilisvörösvári kőszénbánya története 115
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek 118
Az I. Világháború és következményei 128
Az I. Világháború hősi halottai 130
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek 131
A Tanácsköztársaság és következményei Vörösváron 134
Tanácstagok a 133 nap alatt 137
A Tanácsköztársaság bukása 137
Pogromok, zavargások, ítéletek 138
Az ortodox zsidó hitközség 141
Képviselő-testületi jegyzőkönyek az I. Világháború után 142
Sztrájk Pilisvörösváron 144
Bányászsztrájk 145
Bányászsors és konszolidáció 153
A kolónia 153
Baleset az Erzsébet-aknában 153
Utolsó pillanatban 157
Községünk mezőgazdasága a két világháború között 161
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek 163
Községi tisztviselők 1921-ben
A német kisebbség számának csökkenése az idők folyamán 168
Általános keresztmetszet Pilisvörösvárról 1931-ben 170
Iskolaügy 179
Vörösvár első tanítói és tanítónői 179
Az általános tankötelezettség
és a magyarosítási kísérletek 180
Vörösvár legrégibb iskolaépületei 181
Állami iskolák és óvodák kötelező szervezése 183
Az iskolák és óvodák XX. századi helyi története a képviselő-testületi jegyzőkönyvek alapján 183
Óvodák 184
Polgári fiú- és leányiskola 201
A polgári iskola évkönyveiből 203
Felépült a pilisvörösvári állami polgári iskola új épülete 209
Kulturális élet 216
A kultúrház múltja 216
A nemzetiségi kérdés 217
A magyarországi németek kulturális fellendülése 219
Az asszimiláció és a magyarosítás 219
A II. Világháború 221
A csehszlovák válság 221
Az 1941. évi népszámlálás és a kitelepítés 221
A volksbund 224
Zsidóüldözés 224
Mi történt közben otthon? 225
A front eléri községünket 226
Vörösvár pecsétjei 226
AZ EGYESÜLETEK 229
Egyesületi élet Vörösváron 231
A levente egyesület 231
Bányaaltiszti kör 231
Az önkéntes tűzoltóság 233
Cserkészek 237
839. sz. Mátyás király cserkészapródcsapat 241
A község sporttörténete 249
Temetkezési egyesület 255
Egyházi egyesületek 255
Jézus szíve egyesület 261
Ányos Pál irodalmi egyesület 261
A magyarországi németek volksbundjának (népszövetség) helyi csoportja 262
A FETTER CSALÁD TÖRTÉNETE 263
Az ősök 265
A Fetterek családfája 270
Egy kis családtörténet 270
Valamit önmagamról 271
Amit származási helyünkről tudni kell 273
PILISVÖRÖSVÁR KÖZSÉG NÉPRAJZA 277
Házirend 279
Az elöljáró 284
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és a pomázi járás 286
Nehéz idők 286
Hagyományok és szokások 287
A kedves kenyér 287
Népviselet 288
A keresztelő 294
Elsőáldozás 296
A bérmálás 296
Az eljegyzés és az esküvői meghívás 297
Esküvői előkészületek 298
Az esküvő 300
Az ebéd 302
Az ebédtől éjfélig 304
Másnap reggelig 306
A menyasszonyi ruha 306
A vőlegény viselete 306
Halál és temetés 308
A sírkövek 312
A rozmaring 315
A leanderfa 316
Közmondások és szólások 317
Előítéletek és babonák 318
Ünnepek és ünnepnapok 320
Május elseje 320
Aratási ünnep 320
Péter Pál és az aratás 320
A hősök napja 322
Búcsú 324
Szórakozás 326
A kocsma 325
A falusi fiatalok és a tánc 327
Az ének
Régi énekek és balladák
Hidas/Herbst György gyűjtéséből 327
Egyházi zene 336
Egyházmegyei énekhangverseny
Mórott (1936) 336
Bányászdalárda 338
Német fúvószene 340
A fúvószenekarok jelentősége 340
A pilisvörösvári Mauterer-fúvószenekar története és működése 342
A bányászzenekar 345
A zenészek zenei képzése 345
Mauterer János mint
a zenészutánpótlás nevelője 348
A Mauterer-fúvószenekar
és szerepe a falu zenei életében 350
A vonószenekar az egyház szolgálatában 351
A vonósok és a fúvósok 352
Munka és vidámság 354
Szüreti mulatság 354
Kukoricafosztás 356
Disznóölés 355
A kézműipar 358
A kőműves 359
A cipész 360
A szabó 360
A kádár 361
A varrónő 361
Az asztalos 361
Üzletek 364
Legényélet Vörösváron 368
A „Bevásárolás" 368
A regruták 372
A regrutabál 375
Verekedések 378
Az egyházi év 379
Új év napja 380
Három királyok napja (Vízkereszt) 380
Időjárási jóslatok 382
Gyertyaszentelő 382
Farsang és farsangi szokások 383
Hamvazószerda 384
Virágvasárnap 384
Nagyhét 384
Jézus keresztútjának állomásai 388
Nagyszombat 388
Húsvét 388
Lelkigyakorlatok 392
A tavaszi időszak 392
Április 392
Május 392
Zarándoklatok 400
Szent Anna 401
Nyári és őszi szokások 402
Péter Pál és az ünnep körüli szokások 402
Novemberi és decemberi szokások és hagyományok 404
Mindenszentek 404
A szálláskeresők 405
Karácsony 405
Szilveszter 406
Betlehem 407
A római katolikus templom 408
A főoltár 409
Kápolnák 413
Keresztek 419
A templom harangjai 421
A harangozás és jelentése.
A harangozási rend Pilisvörösváron 421
A gyermekek élete a múltban 423
Gyermekdalok, mondókák és játékok 423
Színházi rendezvények 430
Egy meghívó plakát 1937-ből 437
Pilisvörösvár földrajzi nevei 438
Ragadványnevek 441
Rózsalányok 443
Rózsalányok 1882-től 1914-ig 447
A könyvben előforduló földrajzi nevek
német megfelelői 450
Forrásmunkák 452

Fogarasy-Fetter Mihály

Fogarasy-Fetter Mihály műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Fogarasy-Fetter Mihály könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem