1.017.654

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások

OFA Kutatási Évkönyv 1.

Előszó

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) célja szerint olyan sorozat első kötetét tartja kezében a Tisztelt Olvasó, mely tájékoztatást ad a foglalkoztatás fejlesztési lehetőségeit vizsgáló... Tovább

Előszó

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) célja szerint olyan sorozat első kötetét tartja kezében a Tisztelt Olvasó, mely tájékoztatást ad a foglalkoztatás fejlesztési lehetőségeit vizsgáló kutatók sikereiről, kudarcairól. A Közalapítvány hat éve járul hozzá a kutatások finanszírozásához, megkülönböztetett figyelmet fordítva a kutatások eredményeit hasznosítani tudó felhasználók igényeire. Úgy gondoljuk, hogy a szakmai közvélemény folyamatos, évenkénti tájékoztatása segíti az Európai Unió dinamikusan fejlődő foglalkoztatáspolitikájához való alkalmazkodást. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) kilenc éves működés után most jutott el odáig, hogy - az új foglalkoztatáspolitikai eszközök bevezetése, a tömeges létszámleépítéssel érintett munkavállalók, a munkahelyekért folyó versenyben hátrányban lévők, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási problémáinak enyhítése, a munkaerőpiac nem állami szerveződéseinek támogatása és a szociális partnerek érdekegyeztetési munkájának segítése mellett - a munkaügyi kutatások összefoglalóinak bemutatását megkezdje. E kötet az 1998-ban és 1999-ben megkezdett és a szerkesztés előtt lezárt kutatások zárótanulmányainak rövid összefoglalóját tartalmazza. A kiadó céljai szerint ezek az összefoglalók bemutatják a kutatások törekvéseit, legfontosabb eredményeit, javaslatait. Reményeink szerint ez a sorozat segítséget ad a foglalkoztatás fejlesztésben elkötelezett döntéshozóknak, és a gyakorlati életben is hasznosítható tudást közvetít a szakembereknek. Ez a gyűjtemény szerény - de nem elhanyagolható része - a munkanélküliség csökkentését és a foglalkoztatást elősegítő kutatások rövid, alig több mint egy évtizedes történetének. Az itt közreadott, OFA által támogatott kutatások összefoglalói, sajátos metszetét adják a foglalkoztatáspolitikát fejleszteni kívánó hazai tudományos igényű törekvéseknek. A bemutatott kutatások között vannak olyanok, amelyeknek eredményei jelentős újdonságértékkel bírnak, és vannak - e tekintetben - kevésbé értékesek is. A gyűjtemény tartalmaz olyan vizsgálatokat, melyek adatai - az idő múlásának ellenállva - hosszabb távon is hasznosíthatók, és található közöttük rövidebb távon használható. A kutatások egy része országos érvényű tapasztalatokkal szolgál, mások egy-egy térségre, vagy településre érvényesek. E sorozat által biztosított nyilvánosság, várhatóan segíti a kutatók munkáját, s ösztönzően hat a kutatások minőségére, tartalmi és módszertani fejlődésére. Az OFA a kutatások finanszírozását, koordinálását, a kutatási eredmények hasznosításának elősegítését hosszú távon fejlesztendő feladatának tartja, ezért a kiadó számára igen fontos a kutatók és a felhasználók véleményének ismerete. Kérjük a Tisztelt Olvasót, hogy véleményével, javaslataival segítse e sorozat szerkesztését, az OFA foglalkoztatást elősegítő kutatásokkal kapcsolatos munkáját. Molnár Györgyné a kuratórium elnöke Vissza

Tartalom

Molnár Györgyné: Előszó
FOGLALKOZTATÁS, MUNKANÉLKÜLISÉG 9
Dr. Táll Éva: A falusi munkanélküliség társadalmi szerkezetváltozásai
1990-1997 között 11
Dr. Hajdú József - Dr. Hovánszki Arnold: A feketemunka jogi rendezésének
lehetséges módozatai 20
Balogh Gábor - Dr. Farkas Péter - prof. Dr. Berényi István - prof. Dr. Varga Károly:
A foglalkoztatóvá válás szociológiai és településkörnyezeti tényezői 30
Lázár György: A megyei munkaerőmérleg előállításának input oldali vizsgálata,
az alkalmazandó módszertan kialakítása és prototípus készítése egy
megyére (Borsod-Abaúj-Zemplén) 44
Lakatos Judit: A munkaerő-felmérés célzott másodfeldolgozása a nem
foglalkoztatottak összetételének vizsgálatához 51
Galasi Péter - Lázár György: A munkaerő-piaci szervezet legfontosabb ügyfelei
körében végrehajtott megelégedettségi vizsgálatok főbb eredményei 53
Dávid János - Tajti József: A szociális és munkanélküli ellátórendszerek
összehangolása, a térségi réteg-specifikus foglalkoztatási programok
munkaerő-piaci hatásainak elemzése 65
Galasi Péter - Lázár György - Nagy Gyula: Az aktív foglalkoztatáspolitikai
programok eredményességét meghatározó tényezők
Szívós Péter: A Magyar Háztartás Panel kutatás foglalkoztatásra és a
munkanélküliségre vonatkozó elemzése 84
Fazekas Károly: „Munkaerő-piaci tükör 2000" 93
Frey Mária - Gere Ilona: Növekedés és foglalkoztatás 97
EU-CSATLAKOZÁS, TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS 113
Czuglerné Iványi Judit: A munkaügyi jogharmonizáció és az európai szociális
partnerség 115
Bonifert Donát: Az EU társulási szerződés, illetve a csatlakozás munkaügyi
vonatkozásainak megítélése a szociális partnerek szemszögéből 121
Neumann László: Az EU csatlakozás munkaügyi vonatkozásainak megítélése
a társadalmi partnerek szemszögéből 126
Dr. Egri Imre: Gazdaságfejlesztési és Európai Uniós Integrációs foglalkoztatást
segítő munkaügyi kutatás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és a határmenti régiókban 135
BÉREK, KERESETEK 143
Ékes Ildikó: A nemzetközi mérlegrendszerek fogalma szerint definiált kormányzati szektor, public (közületi) szektor és privátszektor bér és kereseti viszonyainak összehasonlításai 145
Köllő János: Regionális bérkülönbségek a főbb ágazatokon belül 152
KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁS 1 159
Bódi Ferenc - Bőhm Antal: Kistérségi foglalkoztatók krízishelyzetének
kialakulása, kezelése, megelőzése avagy sikeres és sikertelen vállalkozások
és önkormányzatok 161
Dávid János - Tajti József: Kistérségi foglalkoztatók krízishelyzetének
kialakulása, kezelése, megelőzése 171
MUNKAHELY-TEREMTÉS, NON-PROFIT SZERVEZETEK 179
Lux Judit: A munkanélkülieket segítő non-profit szervezetek kapcsolatainak
vizsgálata 181
Dr. Zám Mária: A munkanélkülieket segítő non-profit szervezetek kapcsolatainak vizsgálata, fejlesztésük lehetőségei 190
Frey Mária: A non-profit szektor foglalkoztatási szerepvállalásának lehetőségei
és korlátai 198
IFJÚSÁGI MUNKANÉLKÜLISÉG, PÁLYAKEZDŐK ELHELYEZKEDÉSE 209
Wintermantel Zsolt: A Budapesti Műszaki Egyetem friss diplomásainak
elhelyezkedési esélyei 211
Domokos Tamás: A veszprémi ifjúsági munkanélküliség alakulását befolyásoló
tényezők longitudinális vizsgálata 215
PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS, PÁLYAORIENTÁCIÓ, PÁLYAKORREKCIÓ. . 221
Völgyesy Pál: A pályaorientáció-pályakorrekció csoportos formáinak
bevezetése 223
Györgyi Zoltán - Szabó Mária: A szakma- és pályaválasztási tanácsadással
foglalkozó szervezetek kapcsolatának, korszerű rendszerek kialakításának
vizsgálata, javaslat kísérletekre 230
Makó Ferenc: Új módszer fejlesztése a pályaválasztási tanácsadó pszichológusok számára 241
MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 247
Dr. Ladó Mária: A kollektív szerződések körének lehetséges kiterjesztése 249
Dr. Tóth Ferenc: A Megyei Munkaügyi Tanácsok újjáalakulása, szerepük
a foglalkoztatási érdekegyeztetésben 253
Berki Erzsébet: Sztrájkok és más közvetlen akciók a kilencvenes években
Magyarországon 258
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások

A címlapon ajándékozási bejegyzés található.

Állapot:
1.740 Ft
1.210 ,-Ft 30
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
1.740 Ft
1.390 ,-Ft 20
13 pont kapható
Kosárba