A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Etnikum és educatio

A magyarországi nemzetiségek és alsó fokú oktatásuk állami szabályozása 1945-1985

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Napvilág Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 210 oldal
Sorozatcím: Politikatörténeti Füzetek
Kötetszám: 22
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-9350-71-0
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Fülszöveg

A második világháború után - mivel a közép- és délkelet-európai államhatárok gyökeresen nem módosultak - a kisebbségi problematika, a nemzetiségi kérdés továbbra is változatlanul megmaradt, sőt egyre akutabbá vált. A békeszerződések, ellentétben az első világháborút lezáró békékkel, a nemzetiségi, kisebbségi kérdést azon kormányok belügyének tekintették, amely államok keretében a kisebbség élt.
A nemzetiségi jogok nemzetközi jogi szabályozásának az elmulasztása azt eredményezte, hogy a nemzeti kisebbségeket „anyanemzetüktől", illetve az „anyanemzetet" a saját - esetleg több más állam területén élő nemzeti kisebbségétől immár nem csak a területi, de a nemzetközi jogi státus is elválasztotta.
A nemzeti kisebbségek politikai, gazdasági, kulturális és jogi helyzetének alakulása - tulajdonképpen tértől és időtől, illetve létszámtól és etnikai összetételtől függetlenül - a politikai demokrácia egyik mércéjévé és fokmérőjévé vált.
Az elsősorban levéltári kutatásokra és jogforrásokra... Tovább

Tartalom

A NEMZETISÉG, NEMZETI KISEBBSÉG FOGALMA ÉS TÖRTÉNETI, JOGI MEGKÖZELÍTÉSEI 9
ÁLLAM ÉS NEMZETISÉGEK MAGYARORSZÁGON A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN 13
A NEMZETISÉGEK TERÜLETI-TELEPÜLÉSI ELHELYEZKEDÉSE ÉS TÁRSADALMI-SZOCIÁLIS MEGOSZLÁSA 26
Területi-települési elhelyezkedés 26
Társadalmi-szociális megoszlás 30
A NEMZETI KISEBBSÉGEK LÉTSZÁMÁNAK ÉS ETNIKAI ÖSSZETÉTELÉNEK ALAKULÁSA 35
1941-től 1949-ig 36
Népszámlálások 39
1949 39
1960 40
1970 42
1980 42
Egyéb demográfiai felmérések 44
Összefoglaló kimutatások 44
Egyes nemzetiségek létszámára vonatkozó becslések 49
NEMZETISÉGI ISKOLÁK ÉS OKTATÁS A KOALÍCIÓ ÉVEIBEN 51
Nemzetiségi oktatás a háborús front elvonulása után 51
Ideiglenes szabályozás 1945 őszén 57
Újraszabályozás 1946 elején 64
Nemzetiségi oktatás a békeszerződés életbe lépését követően 79
NEMZETISÉGI ISKOLÁK ÉS OKTATÁS A RÁKOSI-KURZUS IDEJÉN 86
Az 1949. évi alkotmány és a nemzetiségi oktatás 86
A német nemzetiségi nyelvoktatás bevezetése 88
Az MDP nemzetiségpolitikai határozata az oktatásról
- 1956 93
NEMZETISÉGI ISKOLÁK ÉS OKTATÁS A KÁDÁR-KORSZAKBAN 95
Az MSZMP nemzetiségpolitikai határozata az oktatásról
- 1958 95
A nemzetiségi tannyelvű oktatás és iskolák megszüntetése 97
Az 1961. évi III. törvény az oktatásról 100
Az MSZMP nemzetiségpolitikai határozata az oktatásról
- 1968 104
Az 1972. évi alkotmány a nemzetiségi oktatásról 107
Az MSZMP nemzetiségpolitikai határozata az oktatásról
- 1978 110
Jelentés az 1978. évi nemzetiségpolitikai határozat végrehajtásáról - 1983 114
A nemzetiségi tannyelvű iskolák és oktatás újraindítása
- 1985 117
AZ ALSÓ FOKÚ NEMZETISÉGI OKTATÁS DOKUMENTUMAI (Válogatás) 123
1946. január 5. A nemzeti kormány 330/1946. ME számú rendelete a nemzetiséghez tartozó tanulók nemzetiségi oktatása tárgyában 123
1947. október 24. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 156 000/1947. VKM számú rendelete a nemzetiségi tanítási nyelvű népiskolák vagy általános iskolák
tantervének életbeléptetése tárgyában 124
1947. november 1. A horvát tanítási nyelvű népiskola vagy általános iskola anyanyelvi tanterve (Részletek) 125
1948. július 15. A román tanítási nyelvű népiskolák vagy általános iskolák anyanyelvi tanterve (Részletek) 131
1951. március 10. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 63/1951. MT számú rendelete az általános iskolai tanítóknak a nemzetiségi nyelv és irodalom szakon való továbbképzése tárgyában 137
1952. április 3. A közoktatásügyi miniszter 859-417/1952. KM számú utasítása a nemzetiségi tanerők továbbképzéséről (Részletek) 138
1953. április 16. A közoktatásügyi miniszter 14/859-20/1953. KM számú utasítása a nemzetiségi tanerők továbbképzéséről (Részletek) 141
1957. március 21. A művelődésügyi miniszter 859-8/1957. MM számú utasítása. Milyen új
feladatokat jelent a német nemzetiségi nyelvoktató iskolák részére a német nyelvnek, mint tanítható idegen nyelvnek bevezetése? (Részletek) 142
1957. május 15. A művelődésügyi miniszter 8531-P2/6/1957. MM számú utasítása.
Felhívás a pécsi német tanítóképző II. osztályának beiskolázására 146
1959. február 15. A művelődésügyi miniszter 44 079/1959. MM számú utasítása a nemzetiségi szakfelügyelők felügyeleti hatásköréről 148
1959. március 15. A művelődésügyi miniszter 44 145/1959. MM számú utasítása a nemzetiségi oktatási és nevelési intézmények iskoláztatási és felvételi munkájáról 149
1962. június 16. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1962. évi 13. sz. törvényerejű rendelete a tankötelezettségről (Részletek) 154
1975. augusztus 4. Az oktatási miniszter 122/1975. OM számú utasítása Nemzetiségi Oktatási Bizottság létesítéséről 155
1985. április 18. Az 1985. évi I. törvény az oktatásról (Részletek) 156
JEGYZETEK 157
A nemzetiség, nemzeti kisebbség fogalma és történeti, jogi megközelítései 157
Állam és nemzetiségek Magyarországon a második világháború után 158
A nemzetiségek területi-települési elhelyezkedése és társadalmi-szociális megoszlása 159
A nemzeti kisebbségek létszámának és etnikai összetételének alakulása 160
Nemzetiségi iskolák és oktatás a koalíció éveiben 164
Nemzetiségi iskolák és oktatás a Rákosi-kurzus idején 173
Nemzetiségi iskolák és oktatás a Kádár-korszakban 176
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 185
FORRÁSOK ÉS IRODALOM 187
Levéltári források 187
Nyomtatott források 188
Parlamenti naplók 188
Közlönyök 189
Jogszabálygyűjtemények 189
Könyvek, forráskiadványok, monográfiák 190
Tanulmányok, cikkek 199

Föglein Gizella

Föglein Gizella műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Föglein Gizella könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem