Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Földrajzi Értesítő 1993/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoportjának folyóirata - XLII. évfolyam 1-4. füzet

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Az Intézeti Tudományos Nap előadásai
Szalai László: A mikrokörzetesítés új megközelítési módozatai az agroökológiai kutatásokban..........................7
Hahn György. A kősó szerepe Magyarország gazdaságtörténetében...............................15
Márföldi Gábor: A környezetgazdálkodási kutatás külgazdasági és külpolitikai hatáskapcsolatai........23
Rétvári László: Természeti erőforrásaink struktúraváltozása....................................27
Becsei József: A tanya-fogalom tartalmáról...............................................................35
Kovács Zoltán: A társadalmi-gazdasági átalakulás hatása Budapest városfejlődésére........41
Tózsa István: Vállalkozói térinformatikai rendszer....................................................51
Bassa László: Kelet-Közép-Európa környezetgazdálkodási térképe................................59
Iván László: Külföldi tőkeérdekeltségű vegyesvállalatok létesítésének területi vonatkozásai
Magyarországon....................................................................67
Tiner Tibor: A személygépkocsi-ellátottság területi különbségeinek alakulása Magyarországon........................79
Egyéb értekezések
Ádám László: A Velencei-hegység fejlődéstörténete és felszínalaktana..........................93
Balla Zoltán - Marosi Sándor - Scheuer Gyula - Schweitzer Ferenc - Szeidovitz Győző: A Paksi Atomerőmű földrengéskockázatával kapcsolatos szerkezeti és geomorfológiai vizsgálatok......................... 111
Lóczy Dénes - Szalai László: A természeti környezet dinamikájának minősítése........... 141
Rétvári László - Somogyi Sándor: Az Alcsi-Holt-Tisza környezetének ökológiai jellemzői............... 153
J. A. Kimerling - Tózsa István: EMAP-Magyarországra............................................ 177
Becsei József: Mezőhegyes településmorfológiai jellemzői......................................... 193
Kiss Éva: A budapesti ipar szervezeti felépítése és néhány jellemzője...........................225
Vita
Dövényi Zoltán: Tűnődések Európa határairól a menekültkérdés kapcsán.....................242
Szemle
Violette Rey: Kelet-Európa után?........................................................................244
Pécsi Márton - Keresztesi Zoltán - Bassa László: Az Északi-félteke ősföldrajzi atlasza........................................253
Bassa László: Falusi térségek átformálódása Izraelben..........................................263
Marek Potrykowsi: Távközlés és közlekedés.........................................................276
Abonyi Gyöngyi: Külkereskedelmünk átalakulásának jellemző vonásairól.....................282
Krónika
Lóczy Dénes: Tájékoztató az „Erózió mérsékeltövi síksági és dombsági agrárterületeken" c. szimpóziumról....................57
Lóczy Dénes: Beszámoló az osztrák-magyar geomorfológiai és tájökológiai szimpóziumról.............. 77
Keveiné Bárány Ilona: A Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) Environmental Changes in Karst Areas munkacsoportjának olaszországi ülése............................................... 92
Lóczy Dénes: Beszámoló a „Hegyvidéki folyók dinamikája és geomorfológiája" c. szimpóziumról........ 151
Csorba Péter: „Geotechnika" kiállítás Kölnben......................................... 252
Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet 1991. évi tevékenysége....................291
Irodalom
Vuics Tibor: Frisnyák Sándor (szerk.): Rátka. Egy német falu Tokaj-Hegyalján....................... 14
Lóczy Dénes: Heinrich, D.-Hergt, M.: Dtv-Atlas zur Ökologie....................................33
Vuics Tibor: Simon István (szerk.): Borsodi Földrajzi Évkönyv...................................50
Rétvári László: Dudar Tibor (főszerk.): Történelmi Világatlasz.................................191
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földrajzi Értesítő 1993/1-4. Földrajzi Értesítő 1993/1-4. Földrajzi Értesítő 1993/1-4.

A gerinc kissé kopottas, a borító enyhén töredezett. Néhány lapon aláhúzás, bejegyzés található.

Állapot:
2.280 Ft
1.140 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba