A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Földrajzi közlemények 1998/1-4.

A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata/CXXII./XLVI./kötet 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:

KÖZÖSSÉG, SZOLGÁLAT, ETIKA - GONDOLATOK A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG JUBILEUMÁN BALOGH JÁNOS AKADÉMIKUS

Megtisztelő feladatnak tekintem, hogy a Magyar Földrajzi Társaságot... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:

KÖZÖSSÉG, SZOLGÁLAT, ETIKA - GONDOLATOK A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG JUBILEUMÁN BALOGH JÁNOS AKADÉMIKUS

Megtisztelő feladatnak tekintem, hogy a Magyar Földrajzi Társaságot 125 éves jubileuma alkalmából a magyar ökológia nevében üdvözölhetem. A legnyomósabb ok, amiért ezt elvállaltam, hogy a biológusok között egyik utolsó élő tanúja vagyok a magyar földrajztudomány virágzó korszakának: a harmincas éveknek. Megadatott nekem, hogy ott lehettem Cholnoky professzor utolérhetetlen földrajzi előadásain. A tantermet nemcsak földrajz szakos tanárjelöltek, hanem idegen fakultások, sőt más egyetemek hallgatói is rendszeresen látogatták. Az akkori földrajzi előadások nem előre megírt jegyzeteken, nem oktatástechnikai eszközökön, hanem a professzorral való személyes kapcsolaton alapultak. Cholnoky Jenő mellett Mendöl Tibor a táj és az ember, Bulla Béla pedig a földfelszín és a vegetáció kapcsolatáról adott elő a tanszéken. Akkor még nem tudtam, de ma már világosan látom, a földrajz-természetrajzi oktatás sokkal átfogóbb, szintetizálóbb volt, mint a mai ezernyi részdiszciplinára szakadt felsőoktatás. A Teleki-Lóczy-Cholnoky-korszak előkészítője volt annak a nagy szintézisnek, amely a geo- és ökotudományokban azóta bekövetkezett. De fel szeretném hívni a figyelmet arra is, hogy a magyar földrajztudomány, azon belül különösen Cholnoky Jenő és tanítványai az oktatással és a tudomány művelésével egyenértékű feladatnak tekintették az ismeretterjesztést, a tudomány népszerűsítését is. Cholnokynak istenáldotta tehetsége volt ahhoz, hogy világosan és érdekesen írjon minden témáról. Vissza

Tartalom

1-2. szám
Értekezések
Dr. Pinczés Zoltán: A Tokaji-hegység kialakulása és geomorfológiai értékei 1
Dr. Bernát Tivadar: A magyar mezőgazdaság területi szerkezetének változásai 11
Dr. Probáld Ferenc: A földrajztanítás helyzete. Visszapillantás, helyzetkép, kitekintés 29
Dr. J. Gunn - dr. Keveiné dr. Bárány Ilona: Nagy-Britannia karsztvidékei 43
Szabó Ödön: A Cápáfiníi-hegység 59
Hagyomány és jövő- A 125. évforduló után
Dr. Nagy Miklós Mihály - Sipos Anna Magdolna: Folyóiratok, zsebkönyvek a Magyar
Földrajzi Társaság történetében (1872-1945) 71
Krónika
Koszorúzás és megemlékezés dr. Kepes Gyula sírjánál - dr. Nemerkényi Antal 75
Beszámoló a „Környezeti problémák Kelet-Közép-Európában a politikai változás után" című nemzetközi tudományos tanácskozásról - Fazekas István 76
Beszámoló a 22. Lengyel Antarktisz Expedíció keretében a King-George-szigeten végzett
geomorfológiai kutatómunkáról (Déli-Shetland-szk., Ny-Antarktisz) - Nagy Balázs 78
Dr. Probáld Ferenc kitüntetése 79
Irodalom
Pannon Enciklopédia. Magyarország földje - dr. Probáld Ferenc 81
Rakonczai János-Szabó Ferenc (szerk.): A mi Alföldünk - dr. Kerényi Attila 83
Erdősi Ferenc: A légi közlekedés földrajza - dr. Próbáld Ferenc 84
Csorba Péter: Tájökológia - Szilassi Péter 85
Süli-Zakar István: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. - Müller Zoltán 86

3-4. szám
Értekezések
Nemerkényi Antal: Bevezető 97
Papp-Váry Árpád: Radó Sándor 1899-1999 99
Ferdinand J. Ormeling Sr.: Radó Sándor emlékezetére 103
Olof W. Hedbom: Rövid visszaemlékezés Radó Sándorra 107
Bora Gyula: Radó Sándor a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem oktatója 109
Hegyi Gyula: Radó Sándor szerepe a Kartográfiai Vállalat életében 117
Somogyi Sándor: Radó Sándor szerepe a Magyar Földrajzi Társaság életében 125
Földi Ervin: Az ENSZ földrajzinév-egyesítési törekvései a Magyar Földrajzinév-Bizottság megalakulása és tevékenysége 1978-ig 131
Papp-Váry Árpád: Az 1:2 500 000 méretarányú Nemzetközi Világtérkép 145
Suara Róbert: A Nemzetközi Almanach készítési módja és jelentősége 167
Gercsák Gábor - Habán Ildikó - Tóth Mária: A Cartactual és a Cartinform 173
Szőke-Tasi Sándor: Hatkötetes körzeti atlaszunk 183
Tolnayné Faragó Ildikó: Propaganda célú politikai térképek és plakáttérképek készítése 187
Rátóti Benő: Radó Sándor, a sikeres konferenciák és kiállítások elindítója 193
Kisebb közlemények
Csáti Ernő - Suara Róbert: A Terra térképszolgálat 199
Papp-Váry Árpád: Iskolai atlaszok kiadása az ötvenes években 201
Csáti Ernő: A Cartactual születéséről 203
Papp-Váry Árpád: A Cartactual sikertelen utánzatai 205
Visszaemlékezések
Klinghammer István: Visszaemlékezés Radó Sándorra és a Nemzetközi Térképészeti Társaságban végzett tevékenységére 207
Tóth Mária: Radó Sándorról 212
Rátóti Benő: Anekdoták 214
Pokoly Béla: Visszaemlékezés első főnökömre 215
Habán Ildikó - Péczi Ernő - Suara Róbert: Riport dr. Radó Sándorral 217
Papp-Váry Árpád: Radó Sándor - Összefoglalás 229
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földrajzi közlemények 1998/1-4. Földrajzi közlemények 1998/1-4. Földrajzi közlemények 1998/1-4. Földrajzi közlemények 1998/1-4. Földrajzi közlemények 1998/1-4. Földrajzi közlemények 1998/1-4.

A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
4.380 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!