Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.626

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Földtani Kutatás 1982/1-4.

A Központi Földtani Hivatal szakmai kiadványa - XXV. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám

Rumpler János - Tóth János - Varga Imre: A Geofizikai Kutató Vállalat főirányú szeizmikus méréseiről 3
Rumpler János: A szeizmikus interpretáció elvi lehetőségei és hazai szénhidrogén-kutatási célú feladatai 7
Szanyi Béla - Újfalusy Antal - Varga Ede: Esettanulmány az endrődi antiklinális szeizmikus kutatásáról 19
Dr. Berkes Zoltán: Kismarja környéki szeizmikus mérések és értelmezések 31
Hajdú Dénes - Pap Sándor - Dr. Völgyi László: Új felismerések az Alföld medencealjzatának tektonikájában 39
Varga Imre: Fiatal mozgások szerepe a Pannon-medence kialakulásában 50
Pogácsás György: A kelet-magyarországi miocén képződmények szeizmikus kutatása 53
Szalay Árpád: Pórusnyomás-becslés porozitásértékek alapján 60

2. szám

A geoszféra és erőforrásainak átfogó tudományos vizsgálata 3
G. A. Mirlin: A világ ásványi nyersanyag ellátásának időszerű kérdései 15
Dr. Benkő Ferenc: Az ásványi nyersanyagkutatás mint tudomány és mint értéktermelő gazdasági tevékenység 24
Gajdos István - Pap Sándor - Dr. Szentgyörgyi Károlyné: Észak-Békés szénhidrogén-kutatási eredményei és továbbkutatási lehetőségei 32
Dr. Bárdossy György: Észrevételek a magyarországi bauxit elterjedésének és teljes megkutatásának kérdéseihez 49
Dr. Balogh Kálmán: A Rudabányai-hegység problémái 55
Dr. Gyarmati Pál: A tokaji-hegységi perlitkutatás és prognózis eredményei 61
Tompa László: A kavicsbányászat története Magyarországon 69
Dr. Alliquander Ödön: A hidromechanizáció szerepe a fluidumbányászatban (a mélyfúrásban) 77
Dr. Tóth Kálmán - Dr. Pénzes Ilona: Duzzadóképes vulkáni üvegnyersanyagok minősítése 91
Dr. Bohn Péter: Radioaktív és erősen toxikus hulladékok elhelyezésére alkalmas geológiai képződmények megítélésének rendszere 96
A Földtani Kutatás 1956-81. évi tartalomjegyzéke és névmutatója 100
Szakértői névjegyzék 115
Kitüntetések 117
Szerkesztői közlemények 118

3-4. szám:

Balogh Béla: Megnyitó 5
Dr. Kapolyi László: A hatékonyabb bányaföldtani tevékenységet szolgáló legfontosabb bányászati-földtani feladatok 6
Dr. Tamásy István: Az ásványvagyongazdálkodás és a távlati tervezés kapcsolata 10
Dr. Gerber Pál: Barnakőszén-kutatás értékelése a bányászati tapasztalatok függvényében 14
Dr. Juhász András: Mélyművelésű bányák termelése érdekében végzett bányaföldtani tevékenység 20
Madai László: A nagy kapacitású külfejtések termelést segítő bányaföldtani előkészítő munkái 27
Szabó Imre: Bányageofizikai kutatások földtani és termelési feladatai és lehetőségei 30
Dr. Badinszky Péter: Az ÉVM Földtani Szolgálat bányaföldtani feladatai és tapasztalatai 34
Mónus Ferenc: A bányaföldtani tevékenység sajátos problémái a cementiparban 38
Klespitz János: Bányaföldtani tapasztalatok a kőbányaiparban 42
Rege Csaba: Bányaföldtani előmunkálatok a durvakerámiai iparban 46
Fodor Gyula: Az érc- és ásványbányászati iparág termelés-korszerűsítéséből adódó bányaföldtani feladatok 50
Dr. Baksa Csaba - Dr. Cseh-Németh József - Földessy János - Dr. Zelenka Tibor: A recski bányabeli kutatás földtani-teleptani eredményei és dokumentációs rendszere, módszertana 52
Dr. Mátyás Ernő: Új feladatok és megoldások a Tokaji-hegység bányaföldtanában 61
Hernyák Gábor - Gulyás Pálné - Harnos János: A rudabányai pátvasérckészletek nyilvántartási és termelési minőségének alakulása, ebből adódó bányaföldtani feladatok 84
Bihari György: A kisörsi öntödei homok hidraulikus termelésének előkészítése bányaföldtani értékelés alapján 89
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem