A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Comenius és a magyar művelődés

Előszó

1992-ben, születésének 400. évfordulóján Európa-szerte hálás tisztelettel adóztak Comenius, a „Magister Nationum" emlékének. A Magyar Comenius Társaság is szívügyének tekintette, hogy a hazai... Tovább

Tartalom

Előszó - Ködöböcz József 5
I. Jubileumi ünnepély 7
a) Tudományos konferencia 9
1.
Benda Kálmán: Megnyitó 9
2.
Ködöböcz József: A diákváros Sárospatak és Comenius (Köszöntő) 10
3.
Köpeczi Béla: Comenius és a magyar művelődés 12
4.
R. Várkonyi Ágnes: Comenius és a vesztfáliai béke Európája 16
5.
Péter Katalin: Comenius és a Rákócziak 26
6.
Bakos József: Comenius és a magyarok 30
7.
Hörcsik Richárd: Comenius és Sárospatak 34
8.
Jósvainé Dankó Katalin: Sárospatak Comenius korában 40
9.
Bölcskei Gusztáv: Comenius teológiája 46
10.
Maller Sándor: Comenius utópisztikus elgondolásai 50
11.
Perhács János: Comenius elképzeléseinek megvalósítása az andragógiai képzésben 53
12.
Lázár Sándor: Tanulási motiváció Comenius oktatási rendszerében 57
13.
Ferenczi Gyula - Fodor László: Comenius oktatáselmélete és a rendszerelméleti didaktika
alapvető paradigmái 60
14.
Bajkó Mátyás: Comenius korának erdélyi iskolakultúrája 64
15.
Demjén István: Comenius hatása a Sajó-Hernád-közti református iskolákra 69
16.
Mária Novacká - Daniela Vaneková: Jan Amos Komensky hatása a műveltségre
és kultúrára a XVII. században a mai Szlovákia területén 75
17.
Tamásné Gál Viola: Comenius sárospataki tartózkodásának befolyása a szlovákiai tanügy
és műveltség fejlődésére a 17. században 80
18.
Jozef Psenák: Comenius és Bél Mátyás 84
19.
Dömötör Ákos: Comenius erkölcsi szabályai és továbbélésük 89
20.
Fehér Erzsébet: Az Orbis Pictus magyarországi kiadásai 93
21.
Köpeczi Béla: Zárszó 96
b) Comenius szobrának megkoszorúzása 97
Földy Ferenc: Koszorúzási beszéd 97
c) Sárospatak Város Önkormányzatának kibővített testületi díszülése 98
Dobay Béla: A mi Comeniusunk (Emlékbeszéd) 98
II. Pályamunkák 101
1.
Ködöböcz József: Comenius sárospataki pedagógiai tevékenysége és annak elméleti alapjai 103
I. A sárospataki református iskola Comenius előtt 103
II. Comenius meghívása 104
III. Sárospataki munkásságának fontosabb alkotásai, jelzőkövei 106
IV. Pataki munkásságának elméleti alapjai 112
1. Teológiai felfogása 112
2. Iskolakorszerűsítő munkájának sárospataki pedagógiai elméleti alapjai 113
a) A nevelés-művelés 115
c) Az ismeretszerzés
d) A nevelés személyi tényezői 117
e) Az iskola 119
f) A tananyag 120
g) A tanítási módszer és eszköz 121
V. Pataki munkásságának eredménye, hatása 125
2.
Földy Ferenc: Comenius panszofikus iskolája Sárospatakon 131
III. Az Orbis Pictusról eszperantó nyelven 137
Molnár László: Comenius: Orbis Pictus (Eszperantó) 139
Magyar nyelvű ismertetés
IV. A Magyar Comenius Társaság életéből 147
1. A Magyar Comenius Társaság szervezeti és működési szabályzata 149
2.
Földy Ferenc: Beszámoló a Magyar Comenius Társaság
munkájáról (1986-1992) 153
3.
Szentimrei Mihály: Zárszámadás (1986-1992) 154
4. A magyar Comenius Társaság vezetősége és tagjai 155
V. Comenius and Hungarian Culture (Summary)
Függelék 177
Képek a rendezvényekről 179
I. Tudományos konferencia 179
II. Comenius szobránál 181
III. Sárospatak Város Önkormányzatának ülése 181
IV. Kiállítások 182
a) Nagykönyvtári emlékkiállítás 182
b) Mladonyiczky Béla kiállítása 182
c) Ottó Spalinger kiállítása 183
V. Comenius Tanítóképző Főiskola emléklapja 184
VI. A Magyar Comenius Társaság közgyűlése 184
VII. A Comenius-rendezvények meghívója 185
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem