Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.734

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Folklór és történelem

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Folklór a magyar művelődéstörténetben címmel indított sorozatunknak harmadik kötetét tartja kezében az olvasó. A Folklór és irodalom, a Folklór és vizuális kultúra című kötetek után a jelenlegi a folklór és történelem közötti kapcsolatok elemzését tűzte ki célul. Ez a vizsgálat fontos probléma megoldásához, megvilágításához vezethet el bennünket. Mindig időszerű igény meghatározni magunkat, hol a helyünk a világban. Ez a meghatározás természetesen sokféle módon történhet, de az egyik legfontosabb út ehhez a magunk viszonyainak tisztázása ahhoz a kisebb-nagyobb közösséghez, kultúrához, amelyhez tartozunk.
Milyen történelmi eseményeket őrzött meg az emlékezet, kik azok a történelmi személyek, akiknek alakja alkalmasnak bizonyult szóbeli elbeszélések kialakulására? Milyen szerepe volt ebben a folyamatban az írásos kultúrának? Köthetők-e a folklór különböző műfajai, jelenségei történeti korokhoz? Használható-e a folklór történeti forrásként, mi a kapcsolat egyes történelmi személyek... Tovább

Fülszöveg

Folklór a magyar művelődéstörténetben címmel indított sorozatunknak harmadik kötetét tartja kezében az olvasó. A Folklór és irodalom, a Folklór és vizuális kultúra című kötetek után a jelenlegi a folklór és történelem közötti kapcsolatok elemzését tűzte ki célul. Ez a vizsgálat fontos probléma megoldásához, megvilágításához vezethet el bennünket. Mindig időszerű igény meghatározni magunkat, hol a helyünk a világban. Ez a meghatározás természetesen sokféle módon történhet, de az egyik legfontosabb út ehhez a magunk viszonyainak tisztázása ahhoz a kisebb-nagyobb közösséghez, kultúrához, amelyhez tartozunk.
Milyen történelmi eseményeket őrzött meg az emlékezet, kik azok a történelmi személyek, akiknek alakja alkalmasnak bizonyult szóbeli elbeszélések kialakulására? Milyen szerepe volt ebben a folyamatban az írásos kultúrának? Köthetők-e a folklór különböző műfajai, jelenségei történeti korokhoz? Használható-e a folklór történeti forrásként, mi a kapcsolat egyes történelmi személyek szájhagyományban megfogalmazott története és a történeti forrásokban fennmaradt adatok között? Felvethető-e a hitelesség szempontja a folklórban? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresték a tanulmányok szerzői a választ. Vissza

Tartalom

Előszó (Szemerkényi Ágnes) 7
Gyáni Gábor: Mítoszban, folklórban és történelemben elbeszélt múlt
A múlt többféle elbeszélhetősége: változó időbeliségek 9
Keszeg Vilmos: A történelmi emlékezet alakzatai 18
Mészáros Csaba: Az ágazati mondáktól a családtörténetekig és a memoárokig
Az írásbeliség elterjedésének hatása a múltszemléletre Jakutiában 44
Obrusánszky Borbála: Néhány magyar történeti hagyomány párhuzama a belső-ázsiai forrásokban 71
Kerny Terézia: Szent László, „Erdély védőszentje" II.
19. század 83
Mikos Éva: Anonymus és a folklór, avagy esettanulmány arról, miképpen lett az ismeretlen mester műve mindenkié a 19. században 102
Csörsz Rumén István: Történelmi hősök helyzetdalai a 18-19. századi magyar közköltészetben 123
Domokos Mariann: A mesegyűjtő Merényi László.
Történeti források akadémiai kiküldetéséről 139
Benedek Katalin: Identitáskoncepciók és a szakfolklorisztika kiépítése másfélszáz évvel ezelőtt A Magyar Mythologia keletkezéstörténete kortársi életutak, dokumentumok, levelezések, viták tükrében 164
Veres Emese-Gyöngyvér: Magyarvár, csángó szobor, Kossuth Lajos szemfedője
A szabadságharc emlékezete Hétfaluban 211
Landgraf Ildikó: Történeti valóság - típusalkotás - költői szöveg.
Az áruló típusa a magyar folklórban 227
Sudár Balázs: Ádil szultán és az igricek „csácsogó éneke"
Egy nogáj epikus ének történeti hátteréről 240
Terdik Szilveszter: Aktualizált történelem
Konstantinápoly ostroma a moldvai kolostorok freskóin 268
Makai Melinda: Durgá, a démonok pusztítója
Egy indiai mítosz történeti változásai ikonográfiái vizsgálat alapján 278
Pap Ágnes: Lakulísa, a pásupata szekta legendás alakja 290
Görög-Karády Veronika: Etnikai sztereotípiák a folklórban.
A fehér ember képe a gyarmatosított Afrika szóbeli irodalmában 307
Sárkány Mihály: A történelem mitikus magyarázata és szóban rögzítése a kikuju hagyományban 323
Olosz Katalin: Történelem, történetírás és a szájhagyomány 336
Tánczos Vilmos: Moldvabánya magyar emlékei a történetírásban és a folklórban 342
Magyar Zoltán: Orális tradíciók és népi történelemszemlélet „felülnézetben" 372
Limbacher Gábor: Bibliai idő, történelmi idő, szent idő a paraszti év körében 381
Lengyel Ágnes: „Magyar keresztút" - a népi történelemszemlélet
sajátos megnyilvánulása napjainkban (Balassagyarmat-Nyírjes) 390
Mohay Tamás: A csíksomlyói búcsú eredettörténete 404
Küllős Imola: I. Ferenc császártól Hruscsovig.
Történelmi korokhoz / személyiségekhez kapcsolódó imádság-parafrázisok 422
Vasvári Zoltán: Második világháborús hadifogoly-narratívák és a történelmi emlékezet
A hadifogság és a lágerévek idejéről született visszaemlékezések jellemzőiről 440
Vajda András: „Világháború": történet vagy történelem? 452
Szilágyi Miklós: A második világháborús hadifogoly-emlékek a szóbeliségben 481
Vörös Boldizsár: Kitalált kapitány - valós igények?
Illés Béla Guszev kapitánya és az oroszokkal kapcsolatos sztereotípiák az 1940-es évek második felében 488
Horváth Sándor: Hősök és csavargók: mítoszok és identitások az ötvenes években 501
Standeisky Eva: Népi igazságtétel az 1956-os forradalomban 509
Kriza Ildikó: Emlékezés, memorát, történelem Adatok az '56-os folklórhoz 532
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem