932.976

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Aetas 1999/1-4.

Történettudományi folyóirat

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

1-2. szám
Tanulmányok
Csite András: A „szántói modell": A helyi gazdaság eltartóképességének növekedése és az ezt kiváltó tényezők Zalaszántón 5
Völgyesi Orsolya: Királyi biztosi vizsgálat Békés megyében (1835) 30
Deák Ágnes: Együttműködés vagy konkurencia - az alsó-ausztriai, a csehországi és a magyarországi ellenzék összefogási kísérlete 1847-1848-ban 43
Hermann Róbert: Az 1848-49-cs forradalom és szabadságharc a magyar történetírásban 62
Miru György: Kísérlet az állam körül. Schvarcz Gyula reformtervei a dualizmuskori alkotmányosság továbbfejlesztésére 86
Kőszeghy Miklós: Jaj neked, Asszíria! (Náhum: egy tipikus próféta a kivételesek között) 112
Maróti Egon: Bajnok dinasztiák az ókori sportéletben 124
Műhely
Maciej Janowski: Kecskék és tokhalak. A közép-kelet-európai liberalizmus sajátosságai a francia forradalom és az első világháború között 131
Jánoska Antal: A magyar kártya története, ikonográfiája, készítői 147
Múltidéző
Anderle Ádám: Spanyol külügyi insktrukciók a bécsi követeknek (1809-1856) 166
Gángó Gábor: Trefort Ágoston tervezete az osztrák birodalom megszervezésére 1850 novemberében 187
Trefort Ágoston: Értekezés az eszközökről, melyekkel a forradalom befejezhető az
osztrák birodalomban és Magyarországon 189
Urbán Aladár: Az osztrák kormány jegyzékei és nyilatkozata a magyar-osztrák viszonyról 1848 nyarán 208
Nótári Tamás: Studiorum atque artium contcntio (Cic.Mur.22-30) 224
Kitekintés
Miskolczy Ambrus: Jules Michelet, a próféta és a tanár 244
Elmélet és módszer
Kövér György: Elmélet és módszer a legújabb gazdaságtörténet-írásban 285
Kiss Gábor Zoltán: Inspiratív metahistóriai elegy 294
Stephen Greenblatt: A reneszánsz költészet rezonanciája 301
Határainkon túl
A „hosszú időtartam" új értelmezése. Beszélgetés Jean-Yves Grenier-vel 306
Figyelő
Hoffmann Zsuzsanna: Újabb monográfiák a római jog témaköréből 312
Pap József: 1848-49 német szemmel 315
Szávai Ferenc: Német nemzetiség - magyar hazafiság 319
Barát Erzsébet: „A politizáláshoz autonómiára van szükség." A 'nőkérdés' társadalmi és tudományos aktualitása 322
Számunk szerzői 329

3. szám
Tanulmányok
Ungváry Jenő: Rendíthetetlen szavárdok? 5
Szegfű László: Még egyszer Szent Gellért prédikációiról 12
Font Márta: A kijevi (nagy) fejedelmi hatalom jellegéről 22
Homonnai Sarolta: „...eundo in nuncium regis versus regem Hungariae..." Egy diplomáciai utazás és költségei 1346-ban 34
Dominique Iogna-Prat: A politikai tér keresztény létrehozása 57
Pierre Monnet: A középkori Patria Németország vonatkozásában, birodalomszervezés és regionális tudatformák között 73
Seláf Levente: Nagy Sándor és a trójaiak a burgundi irodalomban 95
Vita
Takács Károly: Néhány észrevétel Györffy György Árpád-kori történeti földrajzának legújabb kötetéhez 123
Elmélet és módszer
K. Horváth Zsolt: Az eltűnt emlékezet nyomában. Pierre Nora és a történeti emlékezetkutatás francia látképe 132
Pierre Nora: Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája 142
Határainkon túl
„Minden egyes nemzedék olyan, mint ugyanannak a könyvnek
a lapjai..." Beszélgetés Dominique Barthélemyvel 158
Dominiquc Barthélemy műveinek bibliográfiája 163
Dominique Barthélemy: A történeti gondolkodás visszafejlődése: az „ezredik év körüli átalakulás" teóriája 166
Keller László: A hunok társadalmi szerkezete (Tibor Schäfer: Untersuchungen zur Gesellschaft des Hunnenreiches auf kulturanthropologischer Grundlage. [Studien zur Geschichtsforschung des Altertums, 3] Kovács Verlag, Hamburg, 1998.) 174
Miklós Péter: Egy elfelejtett szent: Magyar Mózes (Ivancsó István: Magyar Mózes - liturgikus tiszteletének tükrében. Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 1997.) 177
Vajda Tamás: Újabb könyv a Nemet Lovagrendről
(Font Márta: A német lovagrend alkonya. JPTE TK Kiadói Irodája, Pécs, 1997.) 180
Zimonyi István: Magyar kalandozások a Nyugat szemével (Maximilian Georg Kellner: Die Ungarneinfälle im Bild der Quellen
bis 1150. Von der „Gens destenda" zur „Gens adfidem conversa". [Studia Hungarica 46.] Schriften des Ungarischen Instituts München, München, 1997.) 184
Weisz Boglárka: Történelem a nevekben (Benkő Loránd: Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.) 191
Vígh Éva: Alberti és a „pictor doctus" (Leon Battista Alberti: A festészetről - Della pittura, 1436. Fordította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Hajnóczi Gábor. Balassi Kiadó, Budapest, 1997.) 194
Számunk szerzői 197

4. szám
Tanulmányok
Dávid Géza: Az első szegedi bég, Dervis életpályája 5
Feridun M. Emecen: Egy régi imágó újbóli felfedezése: Oguz hagyomány és Közép-Ázsia ismerete az első oszmán krónikákban 19
Fodor Pál: Az oszmán pénzrendszer 16. századi válságáról (Megjegyzések az 1585/89. évi leértékelésről) 27
Ivanics Mária: Krími tatár követjárások a bécsi udvarban 1598-1682 (Vázlat a krími tatár diplomácia 16-17. századi történetéből) 41
Nenad Moačanin: Kapudánságok a bosnyák határvidéken a 16-18. században 51
Bagi Zoltán: Esztergom 1595-ös ostroma 59
Claudia Römer: Egy, a 15 éves háborúból származó oszmán sírkő Steyersbergben, Alsó-Ausztriában 66
Papp Sándor: Székely Mózes erdélyi fejedelem hatalomra kerülésének diplomáciai tanulságai és egy nagyvezíri előterjesztés (telhis) keletkezése 71
Tóth Sándor László: Kücsük Mehmed magyarországi tevékenységéhez 89
Novák Veronika: „Párizsban mindenki erről beszélt..." (Hírek egy 15. századi Párizsi Polgár naplójában) 100
Velich Andrea: Az ünnepségek szerepe VII. Henrik és London kapcsolatában 123
Műhely
Dariusz Kolodziejczyk: Az oszmán „katonai lemaradás" problémája és a kelet-európai hadszíntér 142
Forrásközlés
Nótári Tamás: A török terjeszkedés állomásai Aeneas Sylvius Piccolomini Európa című művében 149
Elmélet és módszer
Cieger András: A magyar mikrotörténelem hajnala 163
Határainkon túl
„Én azonban azt gondolom, hogy nekünk még hosszú ideig forráskiadásra lesz szükségünk." (Beszélgetés Márkus Köhbachhal, a Bécsi Egyetem Orientalisztikai Intézetének vezetőjével) 168
Márkus Köhbach műveinek bibliográfiája 173
Márkus Köhbach: Casar vagy imperator? - A római császárok oszmánok által használt megszólításairól a zsitvatoroki békét követően 177
Figyelő
Bagi Zoltán: Új szintézis a hódoltságról (Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon.) 184
Zakar Péter: Egy törvényesített forradalom polgára (László Elek: Egy Gyulafehérvári Polgárnak Naplója az 1848/9. évi forradalom alatt.) 187
Maróti Egon: Egyház és Állam a késő ókorban (Rigobert Günther: Hosiana dem Sohn Davids. Kurze Geschichte des frühen Christentums.) 192
Horváth Brigitta: A magyar társadalom élete az oszmán uralom idején (Szakály Ferenc: Magyar intézmények a török hódoltságban.) 195
Tóth Ferenc: Egy arisztokrata a nagy változások Európájában (Philip Mansel: Le charmeur de l'Europe. Charles-Joseph de Ligne 1735-1814.) 199
Tóth Sándor László: A 15 éves háború a Vatikán szemszögéből (Marko Jacov: I Balcani tra Impero Ottomano e Potenze Europee.) 203
Vadkerti Mária: Egy dunántúli végvár a 15 éves háború forgatagában (Tata a tizenötéves háborúban.) 206
Vörös Gábor: Egy török végvár a Dunántúlon (Veszprém a török korban. Felolvasóülés Veszprém török kori emlékeiről.) 210
Szerzők 213
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem