A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A korona kilenc évszázada

Történelmi források a magyar koronáról

Tartalom

Bevezető /Írta Györffy György5
1198/1256/1277/129346
Okmányos/Gy. Ruitz Izabella fordítása
III. Ince pápa levele Godehardus fehérvári prépostnak. Róma, 1198. december 21.46
IV. Béla király kiváltságlevele az esztergomi Szent Adalbert-főszékesegyház számára. 1256. december 16.47
IV. László király adománylevele Benedek fehérvári kanonoknak. 1277. június 27.50
III. András király adománylevele Tengeri Tivadar fehérvári prépostnak és alkancellárnak. 1293. január 10.53
Jegyzetek56
1301-1310
Thuróczy János/A magyarok krónikája/Részlet/Horváth János fordítása61
Okmányok/Katona Tamás fordítása70
Az 1309. évi budai zsinatnak Gentilis bíboros megfogalmazta határozataiból /Részlet/Buda, 1309. május 8.70
László erdélyi vajda hűségnyilatkozata. Szeged, 1310. április 8.74
Jegyzetek75
1385-1386
Thuróczy János: A magyarok krónikája/Részlet/A "Kis" melléknevű Károly király szerencsétlen esetének elbeszélése és Magyarország királynőinek gyászos története/Horváth János fordítása80
Jegyzetek105
1439-1440
Kottanner Jánosné emlékirata/Mollay Károly fordítása111
Jegyzetek147
1463-1464
Antonio Bonfini: Magyar történet. III. tized.X. könyv - IV. tized.I. könyv/Részlet/Geréb László fordítása154
Jegyzetek165
1490
Antonio Bonfini: Magyar történet. IV. tized.X. könyv/Részlet/Kulcsár Péter fordítása169
Jegyzetek182
1526-1529
A Magyarországon legutóbbi László király fiának, legutóbbi Lajos királynak születése óta esett dolgok emlékezete / Részlet186
Ama győzedelmes hadjárat állomásainak lajstroma/Thúry József fordítása192
Szulejmán győzelmi jelentése az 1529. évi hadjáratról207
Jegyzetek216
1551
Forgách Ferenc: Emlékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, János, Miksa királysága és II. János erdélyi fejedelemsége alatt. I. könyv./Borzsák István fordítása225
Okmányok/Polán Hildebrand fordítása252
Giovanni Castaldo őrgróf jelentése I. Ferdinánd királynak. Torda, 1551. július 20.252
Giovanni Castaldo őrgróf jelentése I. Ferdinánd királynak. Torda, 1551. július 21.256
Jegyzetek258
1563
Forgách Ferenc: Emlékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, János, Miksa királysága és II. János erdélyi fejedelemsége alatt. XIII. könyv/Részlet/Borzsák István fordítása264
Liszty (Listius) János/II. Miksa beiktatásának rövid leírása/Kenéz Győző fordítása270
Jegyzetek292
1608-1613
Révay Péter Turóc vármegyei főispán rövid emlékirata Magyarország több mint 600 éve tündöklő Szent Koronájának eredetéről, jeles és győzelmes voltáról, sorsáról/Kulcsár Péter fordítása296
Okmány359
A koronaőrök utasítása a koronaőrség számára. Pozsony, 1608359
Jegyzetek362
1619-1622
Kemény János: Ez boldogtalansággal teljes világra származásomnak, abban töltött nyomorúságos életemnek, és annak nehéz folyása alatt forgott némely nevezetes dolgoknak, tatár rabságban lételemnek sanyarú alkalmatosságában lött szomorú, de igazságos leírása, kedves atyámfiainak és gyermekeinek emlékezetül hagyásra, melyben jűnek bé némely én értem avagy időm előtt történt, de valóságos relatiókból tanult holmi dolgok is/Részlet372
Okmányok375
Forgácz Zsigmond nádor bizonyságlevele Révay Péter számára. Pozsony, 1619. november 27/Polán Hildebrand fordítása375
Az ország rendei Révay Péternek és Pálffy Istvánnak. Besztercebánya, 1620. július 27.383
Bethlen Gábor Révay Péternek. Nagyszombat, 1621. március 24.384
Thurzó Imre Révay Péternek. Likava, 1621. május 7.385
Bethlen Gábor Révay Péternek. Gönc, 1621. június 20.387
Révay Péter utasítása Féja Györgynek és Horváth Gáspárnak. Stubnyfürdő, 1621. július 9389
Bethlen Gábor Révay Péternek, Stráznice, 1621. október 3.393
Thurzó Szaniszló Révay Péter özvegyének. Sopron, 1622. június 28395
A korona átvételével megbízottak bizonyságlevele Révay Péter özvegyének. Trencsén, 1622. július 5.396
Jegyzetek397
1790
Keresztesi József: A magyar korona visszajöveteléről404
Okmány/Katona Tamás fordítása411
A helytartótanács körirata a vármegyéhez. Buda, 1790. február 16.411
Jegyzetek413
1848-1853
Bónis Sámuelné: 1847-től 1856-ig/Részlet416
Házmán Ferenc: A korona elásása421
Szemere Bertalan: Naplóm, 1853. szeptember-október/Részlet424
Johann Kempen von Fichtenstamm: Napló. 1853. év/Részletek/Katona Tamás fordítása432
Okmányok438
Kossuth Lajos nyílt rendelete Bónis Sámuel képviselőhöz. Pest, 1848. december 30.438
Johann Kempen von Fichtenstamm/Emlékirat Szent István koronájának megtalálásáról. Bécs, 1854. április 24./Katona Tamás fordítása440
Jegyzetek489
1916
Kray István: A kabinetiroda szolgálatában a világháború alatt/Részlet498
Bánffy Miklós visszaemlékezése. Részlet Illés Endre: A dilettáns című arcképvázlatából506
Okmány509
IV. Károly legfelsőbb kézirata. Baden, 1918. április 10.509
Jegyzetek510
1918-1919
Ambróczy Gyula: A koronaőri ténykedésem az 1918-19. évi forradalmak alatt/Részletek513
Jegyzetek519
1944-45
Radvánszky Albert: Feljegyzések a Szent Koronáról523
A Szálasi-per/1946. február 20. Szöllősi Jenő vallomása/Részlet536
Pajtás Ernő koronaőr ezredes visszaemlékezése/Részletek536
Csontos István koronaőr főtörzsőrmester nyilatkozata540
Horthy Miklós: Emlékirataim/Részlet556
Himler Márton: Így néztek ki a magyar nemzet sírásói/Részletek Szálasi Ferenc és Gömbös Ernő kihallgatásából557
Gömbös Ernő: Néhány megjegyzés Himler Márton könyvéhez/Részlet561
Jegyzetek562
1977-1978
Magyar-amerikai közös közlemény566
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem