Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8.

A Francia Forradalom I-II./Bonaparte I-II./A császárság I-II./Napoleon I-II./Védőborítós példány

Szerző

Kiadó: Singer és Wolfner-Uj Idők Kiadóhivatala
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott keménykötés
Oldalszám: 1.540 oldal
Sorozatcím: Forradalom és császárság-Uj idők könyvtára
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér képmellékletekkel. Teljes sorozat. Nyomtatta a Budapesti Hirlap Nyomdája. A borítót Biró Mihály tervezte.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Forradalom és császárság. Száz esztendeje, hogy a nemzetek nagy csatájában eldőlt a világhódító Napoleon sorsa s az Uj Idők, amely mindig többet óhajtott, mint egyszerű szórakozást nyújtani... Tovább

Előszó

Forradalom és császárság. Száz esztendeje, hogy a nemzetek nagy csatájában eldőlt a világhódító Napoleon sorsa s az Uj Idők, amely mindig többet óhajtott, mint egyszerű szórakozást nyújtani előfizetőinek, megíratta a nagy dátum századik évfordulójára az egész francia forradalom és császárság történetét, négy részben, nyolc tartalmas és minden fontos históriai mozzanatot felölelő kötetben. Az egész forradalmi mozgalom, Napoleon kora és élete, népek öldöklő hadjárata ott pereg le előttünk e hatalmas munkában, mint a világ legizgatóbb mozgófényképe. Nincs regény, amely érdekfeszítőbb volna e nagy históriai munkánál, amelyből az akkori idők érzése, élete lüktet elő. Ez a nagy munka nemcsak história: bár minden fejezete lelkiismeretes történelmi kutatások alapján íródott, hanem egyesíti magában a történelmi munka minden tanulságát, a regény minden elevenségét és érdekességét, a dráma minden izgalmas akcióját. Vissza

Tartalom

I. kötet
Voltaire Párisban - Alakja, müködése és iránya - Támadás az egyház ellen - Páris ünnepli - Megkoronázzák és meghal5
A XVIII. század filozófiája - Nemzetgazdaságtan és társadalmi analizis - Jean Jacques Rousseau - Az uralkodó osztályok nihilizmusa - Cazotte jóslata11
A Mirabeau-k - Apa és fiú - Az öreg Mirabeau a parasztokról - A francia paraszt helyzete és nyomorúsága21
Az udvar - A király és királyné - Az orleansi herceg - Kegydíjak és anyagi romlás30
Kísérletek a pénzügyek rendbehozására - Necker és Calonne - Összehívják az "előkelőket" - Calonne bukása - Toulouse érseke lesz a pénzügyminiszter38
Az érsek harca a parlamentekkel - "Lit de justice" Versaillesban - A parlamenti tanácsosokat elfogják - Az érsek bukása - Összehívják a nemzetgyűlést47
A nemzetgyűlés megnyitása - Versailles ünnepel - A menet - Remények és aggodalmak56
Az első összeütközés - A harmadik rend alkotmányt kíván - A labdaházi eskü - Mirabeau föllépése63
Az udvari párt fölülkerekedik - Neckert elbocsátják - Páris izgalma - Camille Desmoulins fegyverre hívja a népet72
A Bastille elesik - A király enged - Az első emigránsok - Bailly és La Fayette81
Rombolások a vidéken - A parasztok föllázadnak - A nemzetgyűlés segíteni akar - Augusztus 4-ike - A nemesség lemond kiváltságairól91
Páris kiábrándulása - Versaillesban ellenforradalomra készülnek - Ünnepély a flandriai ezred tiszteletére - A nemzet szineit lábbal tiporják98
A nép kivonul Versaillesba - La Fayette követi a tömeget - Az októberi napok Versaillesban - Megtámadják a királyi palotát - A király és királyné visszatér Párisba107
A királyság a Tuilerákban - A klubbok - Robespierre - Nemzeti ünnep a Mars-mezőn117
Mirabeau alkonya - Találkozik a királynővel Saint-Cloudban - Meg akarja állítani a fejlődést - A nemzetgyűlés ellene fordul - Vergődése és halála127
A királyi család menekül Párisból - Szerencsésen elhagyja a fővárost - Eljut Varennesig - Föltartóztatják135
Páris rémülete - A király távozása után a royalistákat inzultálják - La Fayette intézkedik, hogy a királyi családot visszahozzák - A nemzetgyűlés biztosai Varennhesba utaznak - A királyi családot visszahozzák Párisba144
Páris növekedő izgalma - A nemzetgyűlés elveszti hatását a tömeg fölött - Robespierre népszerűsége - A külvárosok kérvényt akarnak előterjeszteni - Vérengzés a Mars-mezőn152
Az alkotmány elkészül - A nemzetgyűlés föloszlik - Az új törvényhozó gyűlés összeül - Forradalmi hangok az első ülésen162
A törvényhozó gyűlés elemei - Madame Roland - A Gironde - A Gironde elvei és iránya171
A Gironde első támadásai - Javaslat az esküt nem tevő papok ellen - Javaslat az emigránsok ellen - A király minisztériumot alkot a Gironde szellemében - Ellentétek király és minisztérium között - A király elbocsátja az új minisztereket180
A Gironde elhatározza a királyság eltörlését - Szövetkezik a jakobinusokkal - Danton átveszi a tömeg vezetését - Junius 20-ika - A királyt megtámadják a Tuileriákban189
II. kötet
A Gironde folytatja a támadást - Vidéki hivei Párisba érkeznek - A »Marseillaise« - Augusztus 10-ike - Harc a Tuileriák körül - A királyi család a törvényhozó gyűlésbe menekül - A községtanács a Templebe zárja őket5
A közságtanács diktaturája - Danton és Marat szerepe - Meg akarja rémíteni a rojalistákat - A szeptemberi mészárlások14
Harcok a határszélen - Dumouricz Valmynál föltartóztatja a poroszokat - A konvent összeül - Kikiáltják a köztársaságot23
Ellentétek a konventben - A Gironde a szeptemberi mészárlások megtorlását kivánja - Lanjounais - Ellentét a Gironde és Páris képviselő között33
A királyi család sorsa - A konvent elhatározza a király perét - A király a konvent előtt - Elitélik - Utolsó órája és kivégzése44
A király kivégzésének hatása a külföldön - A szövetségesek Franciaország ellen - A konvent belső harcai - A Gironde-Robespierre és Marat ellen támadást készít elő56
A francia fegyverek első diadalai - Dumouriez Jemappenál - A jakobinusok ellen fordul - Páris ellen akarja vezetni a hadsereget - Ellenszegül a konvenbtiztosoknak - Menekülni kénytelen65
Marat diadala - Döntő küzdelem a Gironde és jakobinusok között - A tizenkettes bizottság - A külvárosok megostromolják a konventet74
A Gironde elbukik - Lanjuinais bátorsága - Madame Rolandot elfogják - Páris népe kényszeríti a konventet, hogy huszonkét képviselőt vád alá helyezzen85
A jakobinusok hatalma - A Gironde menekülő képviselői a vidéken - Caenben szervezik a polgárháborút - Charlotte Corday - Marat halála95
Marat apotheosise - A jólétbizottmány - A Gironde végleg elbukik105
A forradalmi törvényszék megkezdi működését - A királyné pere - Kivégzése112
A Girondeiak a forradalmi törvényszék előtt - Utolsó napjaik - Kivégzésük - Az orleansi herceg a vérpadon - Madame Roland pere és kivégzése120
Bailly és Barnave a vérpadon - Az utolsó Girondeiak végezte - Lyon elesik - Konventbiztosok a vidéken - Carrier Nantesben - Lebon Arrasban - Tallien Bordeauxban128
A párisi érsek a konvent előtt - A katolikus vallás eltörlése - A forradalmi naptár - Az ész istennője - A papok üldözése135
A polgárháború a Vendeében - A parasztok az egyházért és királyért - A köztársasági seregek harca a határszélen és a belföldön - Toulon ostroma - Bonaparte Toulon előtt142
Danton ingadozása - Camille Desmoulins megindítja a Vieux Cordelier-t - Robespierre a mérsékeltek és túlzók ellen fordul - Hébert-t és társait kivégzik148
Danton és Robespierre ellentétei - Dantont elfogják - Pere és kivégzése156
Robespierre korlátlan hatalma - A forradalmi törvényszék fokozza a kivégzéseket - Börtönélet a rémuralom alatt - A tömeg kezd megundorodni a vértől166
Robespierre megvalósítja programját - A »legfőbb lény« ünnepe - A konvent különböző elemei egyesülnek ellene173
Robespierre elérte életének zenitjét - A »gyanusak törvényének« kiegészítése - Belső harcok a jóléti bizottmányban - Támadások Robespierre ellen - Robespierre mellett csak föltétlen hívei maradnak meg180
Thermidor 8-ika - Robespierre ellenségei a konventben - Nem engedik szóhoz jutni Robespierret - A konvent elhatározza letartóztatását - A jakobinusok kiszabadítják - harc a városháza körül - A konvent csapatai győznek - Robespierret és barátait kivégzik188
A forradalom fejlődése megfordul - harc a jakobinusok ellen - A mérsékeltek felülkerekednek - A Gironde egykori vezérei visszatérnek a konventbe - A jakobinusok utolsó kísérletei - Leverik őket - Bonaparte Vendémiaire 13-én198
III. kötet
Bonaparte Párisban - Az első szerep5
Születése - Anyja - Családi eredete9
Gyermekkora - Testvérei15
Neveltetése - Iskolái - Autun21
A Buonaparték - Brienne - Ifjúsága25
A katonaiskolában31
A katonatiszt - Valenceban - Az első föllobbanás - Vonzalma Korzikához36
Auxonne - A forradalom katonája - Korzikai tervei - Első szereplése Korzikában47
Az első összeesküvés - Paoli - Bourrienne57
A Bonaparték száműzése Korzikáról - Bonaparte új tervei - A világtörténelem színpadra lép66
Toulon - Bonaparte első hadi sikere71
Robespierre - Csalódások - Fogságban81
Nélkülözések - Ismeretlenül bolyong Párisban - Fölfedezik - A hadügyminisztériumba hívják - Elkészíti az első olasz hadjárat tervét89
Tallienné - Barras - Vendémiaire 13101
A belföldi seregek főparancsnoke lesz - Jozelin - Házassága112
Az olasz hadjárat - Megkezdődik világtörténelmi pályája128
Elfoglalja Felső-Olaszországot - Legyőzi Ausztriát - Montenotte - Lodi - Bevonulása Milanóba - Az osztrákok második és harmadik támadása - Bonaparte újabb diadalai - A leobeni béke137
Jozefin Olaszországban - Jozefin hűtlensége - Bonaparte nővérei157
Politikai zavarok Párisban - Bonaparte politikája - Gróf d'Antraigues - Frucitod 18 - Bonaparte politikai karriérje169
IV. kötet
Bonaparte Párisban - Haditerv Anglia ellen - A direktórium féltékenysége5
A keleti hadjárat - Egyiptomban - Diadalai - Küzködései - Szerelmi kalandjai - Abukir14
Jaffa - Saint Jean d'Acre - Pestis - Kudarc - Visszatér Franciaországba28
Megérkezés Párisba - Meglepetés - Belviszály - Újabb államcsiny - Prairial 3038
Ünnepeltetése Párisban - Növekedő népszerűsége - A belviszály kiélesedik - Előkészületek újabb államcsinyre51
Brumaire 18 - A nagy államcsiny végrehajtása59
Brumaire 19. - Az államcsiny sikere76
Az új alkotmány - Bonaparte első konzul - Magatartása, politikája108
Új háborúk - Anglia, Ausztria - Ujabb olasz hadjárat - Marengo - A lumevillei béke - Spanyol politikája - Magatartása a pápával szemben - A konkordátum113
A Code Napoleon - A közigazgatás reformja133
Merényletek - Cadoudal György - Fivéreinek agyarkodásai - A köztársasági eszmék elhomályosodása - Franciaország átalakulása - Örökös konzulság - Moreau és Pichegru - Új összeesküvés - Bonaparte közbelép - Elnémítja a merénylőket - Enghien herceg kivégeztetése139
A császárság gondolata - Bonapart titkos vágyai - A szenátus engedelmeskedik - Kikiáltják a császárságot - Bonaparte császár lesz - Az új monarchia - I. Napoleon - A koronázás168
V. kötet
Bevonulás a Tuileriákba
1800 február 19 - A konzul és a párisi utca - A Luxembourg palotájától a Tueliriákig - Ferenc király ajándéka - Éljen Bonaparte! - Katonai díszszemle a Tuileriák udvarán - Szabadság! Népuralom5
A konzulátus évei
A frigiai sipka: ocsmányság - A második és a harmadik konzul - Konzuli audiencia - "Az első konzul parancsára" - Az a bolondos Bonaparte - Városszépítés - Polgártársnő helyett: asszonyom - A libéria diadala16
A császárság felé
Új társadalmi élet - A konzul kastélyai - Borghese hercegnő - Családi összeesküvés - Az etikett - Duroc palotakormányzó - Napoleon és az ország - Te Deum-ok - Körömkérdés és - politika27
A császári udvar
Carée tribun javaslata - Felség! - Új főméltóságok - Marsallok - Az udvar nagyjai - Az etikett muzsája - A király nem mosdott soha - Az új etikett-kodex - A lever és a coucher41
Napoleon és Josephine
Tallienné szalonja - Raguideau mester tanácsa - Az amulett - Napoleon válni akar - A megbocsájtás - Egy gyöngyék története - A császári pár - Josephine masamódja - A meddő császárné - A varsói kaland58
Napoleon és a nők
George kisasszony - "Itt az arcképem!" - Bellilote - Grassini asszony - A színésznők: Duchesnois kisasszony és Branchu asszony - A felolvasónők - Léon gróf - Valevszka grófné78
A császári család
"Atyánk, a néhai nagy király!" - Madame Mére - A morfontainei bölcs - Lucien - Louis - Hortense - Egy aljas rágalom - A léckirály - Jerome - Későn! - A luccai Szemiramisz - Pauline - Caroline és Murat94
A császár házasít
München ünnepe - Beauharnasi Eugéne - Eugéne Nepoleon - Stephanie - Egy különös házasság - Catherine és Jérome - Kényszerházasságok - A fusion monarchique - Berthier marsall és Visconti asszony - Fájdalmas regény125
Udvari élet a császárság alatt
A grande entrée - Reggeli tisztelgés - Hogyan dolgozott a császár - Ménéval - Az udvartartás költségei - "Csak a fukarok és semmirekellők..."' - A császár takarékossága - Avrillon kisasszony anekdotái - A szókimondó asszonyság - "Jön a császár!" - Bálok - "A nap legszebb órája!" - Sikerült fegyvergyakorlat!... - A császárné és palotahölgyei139
Napoleon rendőrsége
Fouché - Rendőrség és ellenrendőrség - A rendőrprefektus - Dubois és Pasquier - Letartóztatások - Cabinet noir - Napoleon és a személyi szabadság - Más a rendőrség, és más az igazság! - Treilhard szenátor163
A császári pár válása
Pauline hercegnő kamarillája - A "példás büntetés" - Hermann, a jövendőmondó - Fouché intrikája - Remusat asszony - Diadalünnep helyett - gyásznap - "Nem vagyunk boldogok?" - A kormányozható eszméletlenség - A császár könnyei - Búcsú a Tuileriáktól171
VI. kötet
A császár a katonái között
Napoleon és a hadviselés tudománya - A kis káplár - Napoleon hadsegédei - A nagy Napoleon és a kis napoleonok - Vandamme büntetése - Az ulmi fegyverletétei - Austerlitz éjszakája - A császár proklamációi - Részvétiratok - A marsallbot5
A sajtó
Staélné - Vihar fenyeget! - A cenzura - Hogyan készült az ujság? - Az én lapjaim! - Papok lapja - Kinevezett szerkesztőség - A Journal de l'Empire és a Journal de France harca23
Irodalom, tudomány és művészet
Viszontlátás - Irók és a közönség - Napoleon és az irodalom - Me de Genlis - Az unokatestvér - Átmeneti korszak. Chateaubriand - La Harpe - A fordítások százada - A költők - Regény és dráma - A tudomány - Művészek - A történetírás40
A szinház
A saint-cloudi díszterem - Talma - Napoleon és Goethe - Az Opera - Crescentini vaskoronarendje - Napoleon Voltaire ellen - Veszedelmes célzások - Ducis - Desaugiers - Haztafias darabok - Fontanes, Lemercier és Legouvé - "Az asszonyok bűnei" - Színésznők - Az erfurti díszelőadás57
A császárság divatja és fényűzése
Divat és - politika - Nougaret följegyzései - David, a szobrász - Á la Titus! - Guizot és a császárság divatja - Bálok, mulatságok - Az empire varrónői - Hercegnők fényűzése - Leroy - Régi toiletteszámlák - A mozgó tükör - Récamier asszonynál - Abrantés hercegné palotája78
Josephine a válás után
A malmaisoni udvar - Váratlan látogatás - Karácsony este - A kétféle udvar - Duplan,a fodrász - Malmaisonból Navarreba - A két császárné - Napoleon levele98
Az osztrák nász
Államtanács - Caulaincourt - A csázás és Metternich hercegné - Rémület Bécsben - Mária Lujza - Nehéz búcsu - Egy császárné, ki a kanáriját siratja - Az új díszhölgy - A mariage autrichien - Mária Lujza udvara - Etikett-kérdés - A coucellesi találkozó - Bevonulás Párisba - A császár esküvője - Berthier tábornok meglepetése - A császárné csókja110
Mária Lujza évei
Dicshimnuszok - Költői verseny - Milyen volt Mária Lujza? - Levelek Bécsbe - A római király születése - Jó napot szomszéd! - A császár és a római király - Az öreg gránátos - 1811 - A drezdai találkozó - A császár és a Habsburgok - Teljesüljön Oroszország végezete130
Az elfáradt sasmadár
Váratlan vendég - Fakó ünnepek - A marsall-teremben - A Garde Nationale fogadalma - A búcsu - A nagy dráma vége - Astyanax sorsa - Aggodalmas percek - Mária Lujza menekülése151
A két császárné
Mária Lujza féltékenysége - Egy arckép története - A római király Malmaisonban - Ha a császár és én akarjuk! - 1813 - Josephine és az idegen invázió - Josephine utolsó napjai160
A marsallok
Caulaincourt följegyzései - A marsallok névsora - Elpuhult nagyurak - A hálátlanok! - Bernadotte és Murat - A marsallok terve - Lefebvre - Oh, a bolondok! - A marsallok a császár ellen - Marmont árulása - A lemondás - Rang és - megvetés - Le kellett döntenünk Őt169
VII. kötet
Nepoleon császársága - Napoleon fölemelkedése5
A trónöröklés rendezése - Az udvar - Az alkotmány13
Az olasz koronázás - Osztrák hadjárat - Trafalgar - Austerlitz - A pozsonyi béke - Franciaország hangulata20
Családi politika - A rajnai szövetség43
A német-római császárság vége - Az angol politika - A német nemzeti eszme ébredése - Jena51
Az első orosz hadjárat - Az első kudarc - Diadal67
Tilsit - Lujza királynő84
A diadal tetőtpontján - Reformok - A pénzügyek - A sajtó - Az irodalom - A szinház - Az oktatásügy - Cenzura - Abszolutizmus - Udvari élet93
A spanyol háboru - Háboru Ausztriával123
Goethe - Erfurt134
Az osztrák hadjárat - Hofer András - Aspern142
Napoleon és Magyarország - A győri ütközet - Wagram - A schönbrunni béke149
Közhangulat Párisban - Válása Jozefintől162
Mária Lujza - Második házassága172
VIII. kötet
A reichstadti herceg születése - Újabb politikai izgalmak - Összeütközés a pápával - A spanyol háború - A tengeri zárlat - Családi viszály5
Az orosz hadjárat - Előkészületek - Tárgyalások Ausztriával és Poroszországgal - A hangulat Franciaországban - Nyugtalanság27
A fejedelmek találkozója Drezdában - Búcsú Páristól - A hadsereg útja - Az orosz haditerv - A francia sereg küzködése - Éhség, nyomor - Szmolenszk40
Moszka előtt - Csalódás - A Kremlben - Moszkva égése - A cár nem jelentkezik - Kudarc56
Visszavonulás - A sereg pusztulása - Üldözik a franciákat - Beresina - Az utolsó ellenállás - Összeomlás70
Nepoleon elhagyja a sereget - Párisba utazik - Malet-féle összeesküvés82
Napoleon Párisban - Új támadásra készül - Engedékenysége a pápával szemben - Belső ügyek - Alkuja Ausztriával - A hatalmak szövetkezése - Új koalició - Hadüzenet87
Napoleon készülődése - Haditerve - A felvonulás - A lipcsei csata104
A válság kezdete - A szövetségesek proklamációja - Hangulat Napoleon ellen - A szövetségesek előrenyomulása111
Mária Lujza és fia elhagyja Párist - A szövetségesek bevonulása Párisba - Napoleont megfosztják trónjától - A sereg ingadozik - Napoleon lemondása - Búcsúja125
Elba szigetén - A Bourbonok föltámadása - A hangulat Franciaországban - Napoleon elhagyja Elbát138
Újból francia földön - Előrenyomulás Párisig - Ismét Napoleon a császár - A közvélemény megváltozása150
Az utolsó hadi készülődés - Újból a szövetségesek ellen - Újabb kudarc - Waterloo - Lemond - Menekül - Az angolok oltalmába ajánlja magát165
Szent Ilona szigetén - Kisérete - Betegsége - Halála - Temetése179
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8. Forradalom és császárság - A Francia Forradalom és Napoleon 1-8.

A védőborító kissé szakadozott és foltos. A borító élei kopottak, több lap enyhén foltos.

3 kötet felső lapélei színezettek.

Állapot:
28.000 Ft
14.000 ,-Ft 50
70 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!