Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.365

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Fórum Társadalomtudományi Szemle 2008/1-4.

Negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat - X. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Bárdi Nándor - Szarka László: Változások Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek viszonyában. Kisebbség- és nemzetpolitika az uniós Közép-Európában3
Stefan Sutaj - Sápos Aranka: A magyar kisebbség Szlovákia politikai életében (A 2007-es év példáján szemléltetve)25
Öllös László: Nemzeti harc és támogatás a magyarországi magyarságpolitikában61
Mária Homisinová: Magyarországi szlovákok és szlovákiai magyarok. Empirikus elemzés a nemzeti identitás szerkezetéről77
Anna Jurová: A szlovákiai romák Csehszlovákiában az 1945 és 1947 közötti időszakban (A mobilitás szabályozása és az elnyomás folytonossága)95
Popély Árpád: A csehszlovák-magyar lakosságcsere és az áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok névjegyzékei125
Tóth Ágnes: Elűzött svábok, betelepített bukovinai székelyek. A földreform és a társadalmi szerkezet változásának néhány összefüggése a Dél-Dunántúlon (1945-1949)145
Bányai Viktória - Kormos Szilvia: Alsó- és Felsőszeli egykori zsidó népessége163
Konferencia
Kontra Miklós: A magyar-magyar kutatások hasznáról és haszontalanságáról185
Liszka József: IX. Közművelődési Nyári Egyetem. Hagyomány és modernitás. Szeged, 2007. július 2-6.191
Könyvek
Majtényi Balázs: A nemzetállam új ruhája193
2. szám
Tanulmányok
Vadkerty Katalin: Vádak, vádlottak, ítéletek. A szlovák népbíróságok történetéből3
Fedinec Csilla: Magyarok kerestetnek az ukrajnai történelem- és földrajztankönyvekben15
Lintner Anita: Kétnyelvűség a két világháború közti somorja hivatali nyelvében45
Bauko János: A ragadványnévadás indítékai négy szlovákiai magyar településen85
Andrej Tóth: Habsburg Károly első magyarországi restaurációs kísérletének eredménye 1921 tavaszán - a csehszlovák-román szövetségi egyezmény megkötése111
N. Tóth Anikó: Tündéri, titokzatos. Kovács Magda prózájáról127
Pályakép
Fazekas József: A kisebbségi lét kötelez. Beszélgetés Vadkerty Katalinnal137
Bibliográfia
Szlovákiai magyar református vonatkozású könyvek válogatott bibliográfiája (1990-2007)147
Agora
Gaucsík István: A szlovák pártstruktúra 1945-1948 között159
Kocsis Aranka: Kultúrák találkozása - a falu és város között.167
3. szám
Tanulmányok
Lelkes Gábor: Területi különbségek a dél-szlovákiai vállalkozói térben3
Merián Gajdos: Az urkán nemzetiségi oktatás kialakulása és problémái Szlovákiában19
Kozmács István: Kisebbségi nyelvhasználat - anyaország nélkül41
Gaucsík István: A szlovákiai magyar szövetkezeti mozgalom a hálózatépítés és a központszervezés tükrében (1918-1938)71
Stanislav Konecny: A ruszin és az ukrán kisebbség fejlődésének kulturális vonatkozásai Szlovákiában a második világháború utáni évtizedben93
Háhn Judit: Sztereotípiák és előítéletek nyomábna: a magyarországi németség 1945-ben113
Trase Julianna Sára: Bevándorláspolitika és az EU123
Dokumentumok
A prágia tavasz. Válogatás a prágai tavasz és a normalizáció első éveinek szlovákiai magyar vonatkozású dokumentumaiból131
Könyvek
Lesznyák Ágnes: Communication in English as an International Lingua Franca159
4. szám
Tanulmányok
Bordás Sándor: Reváns és identitás3
Keserű József: Narratíva és etika összefüggései Krúdy Gyula: Az útitárs című regényében27
Görözdi Zsolt: a protestáns egyházrendek problematikája a reformáció egyházaiban a 16. században43
Karasszony István: Nőalakok az ősatyákról szóló elbeszélésekben55
Vajda Barnabás: Multiperspektivitás és történelmi megbékélés65
Cs. Molnár JÁnos: A vallási interferenciák moszlim értelmezése (Van-e értelme vallási interferenciákról beszélni moszlim közegben?)75
Erdélyi Margit: Az olvasás és olvasni tudás85
Bándy György: Káin és Ábel (Egy mítosz interpretálása)95
Sikos T. Tamás - Kovács András: Kiskereskedelmi hálózatok, vásárlási szokások, határmentiség Dél-Szlovákiában103
Simon Szabolcs: Országos szintű pedagógiai mérések tanulságai. A középiskolai magyar nyelv- és irodalomtanítás az írásbeli érettségi vizsga eredményeinek tükrében115
Kiss jÓzsef: Martin Rázus a szlovákiai magyar sajtó tükrében123
Műhely
"Egyetemünk egyfajta alternatívát nyújt." Beszélgetés Albert Sándorral, a komáromi Selye János Egyetem rektorával135
Agora
Szabó Ingrid - Antalík Imre: A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának fejlődési folyamata és fejlesztési lehetőségei147
Papp Vanda: Az Új Forrásban 1969 és 1989 között megjelent fordításokról157
Évforduló
Misad Katalin: Jakab István nyelvész, nyelvművelő 80 éves161
Fazekas József: A 80 éves Zeman László köszöntése167
Dokumentumok173
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Fórum Társadalomtudományi Szemle 2008/1-4. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2008/1-4.

Könyvtári könyvek voltak.

Állapot: Közepes
4.100 Ft
1.640 ,-Ft 60
8 pont kapható
Kosárba