785.971

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Cesarini Julián bibornok magyarországi pápai követ élete

Szerző
Róla szól

Kiadó: Hornyánszky Viktor Könyvkiadó-hivatala
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: aranyozott vászon Gottermayer kötés
Oldalszám: 137 oldal
Sorozatcím: A magyar egyháztörténelem nagy alakjai
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta Hornyánszky Viktor Budapesten. Cesarini Julián fekete-fehér arczképével és levelének hasonmásával illusztrálva.

Előszó

Azon veszélylyel szemközt, mely az Ázsiában és Afrikában elhatalmasodó izlám részéről a keresztény Európát fenyegette, a közös védelem szükségességének gondolatát legelsőben a pápák karolták föl.... Tovább

Tartalom

Bevezetés. A szent-szék törekvései a törökök részéről fenyegető veszély elhárítására 1-4
Első Fejezet. Cesarini Julián származása. Ifjúkora. Paduai tanár. A szent-szék diplomatiai szolgálatában. Jellemrajza. Viszonya a humanismushoz 5-9
Második Fejezet. Csehországban pápai legátus. A tauszi vereség. A bázeli zsinaton elnök. Tárgyalások a husszitákkal és a keleti egyházzal. Távozása a zsinatról 9-16
Harmadik Fejezet. Magyarországba pápai legatusnak küldetik. Megjelenése Velenczében. Magyarországba érkezése. Ulászló és Erzsébet kibékítésére czélzó igyekezetei. A győri békekötés. Erzsébet halála. Tárgyalások Frigyes római királyival. Aeneas Sylvius mint közbenjáró 16-26
Negyedik Fejezet. Előkészületek a törökök ellen intézendő hadjáratra. IV. Eugén magatartása. Tárgyalásai Velenczével hajóhad megindítása ügyében 27-35
Ötödik Fejezet. Julián igyekezetei Frigyes és Ulászló kibékítésére. Az 1443-dik évi hadjárat a Balkán vidékén. A velenczei hajóhad megindításának ügye 35-45
Hatodik Fejezet. Az 1444. ápril havában tartott budai országgyűlés. Ulászló esküje. Alkudozások Frigyessel. Julián levelezése a császári cancellárral. Julián befolyása a törökök
ellen intézendő hadjárat tervének megállapítására 45-55
Hetedik Fejezet. A szultán kísérlete a hadjárat megakadályozására. Brankovicsnak tett békeajánlat. Hunyadi János magatartása. A szegedi békealkudozások. A békekötés. Julián álláspontja 55-66
Nyolczadik Fejezet. A velenczei hajóhad megindulása. Ennek hatása a magyar udvarra. A török békekötés felbontása. A hadjárat megindítása elhatározhatik. A király esküje 66-75
Kilenczedik Fejezet. Hadikészületek Magyarországon. A hadjárat. A szultán hadait Ázsiából Európába vezeti. A magyar sereg ellen indul. A várnai csata. Ulászló és Julián
halála. A csatavesztés hírének hatása Rómában. A Velencze ellen emelt vádak. A signoria mentegetődzése. Julián fölött tartott emlékbeszéd 76-91
Tizedik Fejezet. A szegedi esküszegés kérdése. Az egykorú irók felfogása. Pázmány polémiája Alvinczivel. A legújabb ellenvetések. Ezeknek czáfolata 91-101
Jegyzetek a tiz fejezethez. A kútforrások és írók nyilatkozatai a török hadak átszállításáról Ázsiából Európába. A kútforrások nyilatkozatai Julián haláláról 105-134
Mellékletek magyarázata 135-137

Fraknói Vilmos

Fraknói Vilmos műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Fraknói Vilmos könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Cesarini Julián bibornok magyarországi pápai követ élete Cesarini Julián bibornok magyarországi pápai követ élete Cesarini Julián bibornok magyarországi pápai követ élete Cesarini Julián bibornok magyarországi pápai követ élete Cesarini Julián bibornok magyarországi pápai követ élete Cesarini Julián bibornok magyarországi pápai követ élete Cesarini Julián bibornok magyarországi pápai követ élete Cesarini Julián bibornok magyarországi pápai követ élete Cesarini Julián bibornok magyarországi pápai követ élete Cesarini Julián bibornok magyarországi pápai követ élete

A borító enyhén kopott, a borító, a lapélek és néhány lap foltos. Belülről megerősített példány, a könyv kötése javított.

Állapot:
6.400 ,-Ft
32 pont kapható
Kosárba