850.913

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Cesarini Julián bibornok magyarországi pápai követ élete

Szerző
Róla szól

Kiadó: Hornyánszky Viktor Könyvkiadó-hivatala
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott vászon Gottermayer kötés
Oldalszám: 137 oldal
Sorozatcím: A magyar egyháztörténelem nagy alakjai
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta Hornyánszky Viktor Budapesten. Cesarini Julián fekete-fehér arczképével és levelének hasonmásával illusztrálva.

Előszó

Azon veszélylyel szemközt, mely az Ázsiában és Afrikában elhatalmasodó izlám részéről a keresztény Európát fenyegette, a közös védelem szükségességének gondolatát legelsőben a pápák karolták föl.... Tovább

Tartalom

Bevezetés. A szent-szék törekvései a törökök részéről fenyegető veszély elhárítására 1-4
Első Fejezet. Cesarini Julián származása. Ifjúkora. Paduai tanár. A szent-szék diplomatiai szolgálatában. Jellemrajza. Viszonya a humanismushoz 5-9
Második Fejezet. Csehországban pápai legátus. A tauszi vereség. A bázeli zsinaton elnök. Tárgyalások a husszitákkal és a keleti egyházzal. Távozása a zsinatról 9-16
Harmadik Fejezet. Magyarországba pápai legatusnak küldetik. Megjelenése Velenczében. Magyarországba érkezése. Ulászló és Erzsébet kibékítésére czélzó igyekezetei. A győri békekötés. Erzsébet halála. Tárgyalások Frigyes római királyival. Aeneas Sylvius mint közbenjáró 16-26
Negyedik Fejezet. Előkészületek a törökök ellen intézendő hadjáratra. IV. Eugén magatartása. Tárgyalásai Velenczével hajóhad megindítása ügyében 27-35
Ötödik Fejezet. Julián igyekezetei Frigyes és Ulászló kibékítésére. Az 1443-dik évi hadjárat a Balkán vidékén. A velenczei hajóhad megindításának ügye 35-45
Hatodik Fejezet. Az 1444. ápril havában tartott budai országgyűlés. Ulászló esküje. Alkudozások Frigyessel. Julián levelezése a császári cancellárral. Julián befolyása a törökök
ellen intézendő hadjárat tervének megállapítására 45-55
Hetedik Fejezet. A szultán kísérlete a hadjárat megakadályozására. Brankovicsnak tett békeajánlat. Hunyadi János magatartása. A szegedi békealkudozások. A békekötés. Julián álláspontja 55-66
Nyolczadik Fejezet. A velenczei hajóhad megindulása. Ennek hatása a magyar udvarra. A török békekötés felbontása. A hadjárat megindítása elhatározhatik. A király esküje 66-75
Kilenczedik Fejezet. Hadikészületek Magyarországon. A hadjárat. A szultán hadait Ázsiából Európába vezeti. A magyar sereg ellen indul. A várnai csata. Ulászló és Julián
halála. A csatavesztés hírének hatása Rómában. A Velencze ellen emelt vádak. A signoria mentegetődzése. Julián fölött tartott emlékbeszéd 76-91
Tizedik Fejezet. A szegedi esküszegés kérdése. Az egykorú irók felfogása. Pázmány polémiája Alvinczivel. A legújabb ellenvetések. Ezeknek czáfolata 91-101
Jegyzetek a tiz fejezethez. A kútforrások és írók nyilatkozatai a török hadak átszállításáról Ázsiából Európába. A kútforrások nyilatkozatai Julián haláláról 105-134
Mellékletek magyarázata 135-137

Fraknói Vilmos

Fraknói Vilmos műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Fraknói Vilmos könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem