Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.714

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Francesco Petrarca daloskönyve

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 606 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Kik hallgatjátok szétszórt rímeimben (Csorba Győző)5
Hogy ezer sérelemért bosszút álljon (Károlyi Amy)6
Ama nap volt, mikor elkönnyesedtek (Weöres Sándor)7
Akinek végtelen gondoskodásra (Weöres Sándor)8
Ha felsóhajtok, emlegetve téged (Csorba Győző)9
Őrült vágyam már oly rossz útra tévedt (Csorba Győző)10
Falánkság, álom, renyhe, tétlen élet (Szabolcsi Éva)11
Hol felöltötte egykor, domb tövében (Károlyi Amy)12
Midőn a csillag, mércéje időnknek (Weöres Sándor)13
Rád támaszkodik, te dicső kolumna (Weöres Sándor)14
Nem engedted arcodra soha fátylad (Majtényi Zoltán)15
Ha irgalmatlan kínjaim hevében (Csorba Győző)16
Ha olykor-olykor más hölgyek sorában (Jékely Zoltán)17
Fáradt szemem, most csüggj arcán a szépnek (Tellér Gyula)18
Minden lépésnél hátra-hátranézek (Majtényi Zoltán)20
A fehér, sápadt apó cihelődik (Weöres Sándor)20
Arcomról keserűség könnye gördül (Szedő Dénes)21
Mert arra fordultam, hol mint az ég (Nemes Nagy Ágnes)22
Oly állat szerte számos él a földön (Szabolcsi Éva)23
Szégyenkezem: még rímet nem találtam (Károlyi Amy)24
Ó, én édes ellenfelem, ezerszer (Végh György)25
Valahány lény lakója lenn a földnek (Majtényi Zoltán)26
Hogy éltem én édes ifjúkoromban (Végh György)28
Ha Laurusom, mely Jupiter dühének (Majtényi Zoltán)34
Sírt Ámor, s olykor én is társa lettem (Csorba Győző)35
Hajó nem érhet révbe boldogabba n (Tellér Gyula)36
Fején ős-diadém, harc-lázra gyúlva (Majtényi Zoltán)37
Ó, kit a mennyben várnak, boldog és szép (Szedő Dénes)38
Oly zöld s vérszín ruhát, bordót, sötétet (Csorba Győző)43
Egy ifjú hölgyet láttam zöld babérfa (Jékely Zoltán)46
E nemes lélek, mely távozni készül (Szedő Dénes)48
A végső nap, mely minden földi bajnak (Szabolcsi Éva)49
Keleten már lángolt a szerelemnek (Sárközi György)50
Apolló, hogyha él még drága vágyad (Csorba Győző)51
Magamban, lassan, gondolkodva járom (Szabolcsi Éva)52
Ha hihetem azt, hogy megment halálom (Majtényi Zoltán)53
Oly gyönge szálon csügg e súlyos élet (Csorba Győző)54
Orso, nincs olyan állóvíz, folyóár (Szedő Dénes)59
Úgy félek a szép szemek rohamától (Szedő Dénes)60
Ámor s halál ha nem vet holmi gáncsot (Jékely Zoltán)61
Ha az a fácska elmozdul helyéről (Csorba Győző)62
Mióta halk, szerény és édes arca (Lux Alfréd)63
Kilencszer nézett már Latona sarja (Lux Alfréd)64
Az, ki kész volt kezét Thesszáliában (Jékely Zoltán)65
Ellenfelem a tükröd, melybe nézel (Végh György)66
Arany és gyöngyök, hó- s vérszín virágok (Szedő Dénes)67
Szívemben már-már lankadozni kezdtek (Szedő Dénes)68
Ha tűz tüzet nem oltott még ki eddig (Csorba Győző)69
Bár én, hálátlan nyelv, nagyon vigyáztam (Csorba Győző)70
Midőn az ég gyorsan hajol nyugatra (Sárközi György)71
Ha kissé közelebbről süt szemembe (Csorba Győző)74
Diána el nem bűvölhette jobban (Szabolcsi Éva)75
Nemes szellem, ki vezérled a testet (Weöres Sándor)76
Tekintetén Ámor jelét viselte (Végh György)80
A tűz, amelyről azt hittem, megölte (Tellér Gyula)81
Ha vak vágyammal, mely elpusztít engem (Majtényi Zoltán)82
Szerencsém késve ér utol, ha int is (Szedő Dénes)83
Sírástól fáradt arcodat nyugosszad (Tellér Gyula)84
Bár mások vétke elragadta tőlem (Tellér Gyula)85
A nemes fa, kit sok év menetében (Tellér Gyula)86
A nap, a hó, az évszak áldva légyen (Weöres Sándor)87
Ó, Ég Ura, az átvirrasztott éjek (Szabolcsi Éva)88
Ki különös színemre rátekintett (Szedő Dénes)89
Ha képes lennél rá, hogy furcsa módra (Csorba Győző)90
Ó, mily óvatlan voltam eleinte (Weöres Sándor)91
A súlyos lég és a fojtogató köd (Majtényi Zoltán)92
A tirrén tenger bal partján eveztem (Majtényi Zoltán)94
Magasztos, szent látványa földeteknek (Csorba Győző)95
Jól tudtam én, hogy józan ész tanácsa (Majtényi Zoltán)96
Ó jaj, nem is tudom, hogy mit reméljek (Csorba Győző)97
Mivel rövid az élet (Majtényi Zoltán)100
Szép Úrnőm, íme látom (Takács Zsuzsa)104
Mivel sorsom kivánja (Lux Alfréd)107
Elfáradtam gondolni arra már, hogy (Csorba Győző)111
A szép szemek, mik úgy-úgy megsebeztek (Csorba Győző)112
Ámor igérgetéssel hízelegve (Weöres Sándor)113
Poliklétoszt, s ki nagy művész csak élt még (Szabó Magda)114
Midőn a magasztos eszmét foganta (Majtényi Zoltán)115
Ha kínjaim tizennegyedik éve (Csorba Győző)116
Ki úgy döntött, hogy - bármit ád az élet (Tellér Gyula)117
Úgy elfáradtam sok-sok nemtelenség (Sárközi György)119
Még soha meg nem untalak szeretni (Szedő Dénes)120
Amíg halántékom meg nem fehérül (Csorba Győző)121
Csak sírjatok szemek, akár a zápor (Végh György)122
Mindig szerettem - most is bennem lángol (Végh György)123
Az ablakra mindig gyűlölve nézek (Végh György)124
Ahogy a jó íjász tüstént megérzi (Végh György)125
Mert oly soká késik, mit rég remélek (Csorba Győző)126
Futván a börtönt, hol Ámor a rabság (Majtényi Zoltán)127
A szélben úszó fürtjei aranyból (Károlyi Amy)128
A szép asszony, akit te úgy imádtál (Weöres Sándor)129
Sírjatok, asszonyok s veletek Ámor (Weöres Sándor)130
Már többször szólt Ámor nekem: jegyezd fel (Nemes Nagy Ágnes)131
Ha szememből szívem mélyéig ér le (Keresztury Dezső)132
Bár sikerülne oly jól versbe szednem (Majtényi Zoltán)133
E veszteglés már úgy megundorított (Tellér Gyula)134
Ó, szép szabadság, itt hagytál magamban (Tellér Gyula)135
Orso, csataménedre fölcsatolhat (Weöres Sándor)136
Mert tudni vélem, és mert tudni véled (Tellér Gyula)137
Az ablak, honnan hogyha kedve támad (Lux Alfréd)138
Kora prédája lehetünk mi, s fájók (Majtényi Zoltán)139
Caesar, mikor a tisztelt főt fogadta (Sárközi György)140
Győzött Hannibál, ámde győzedelmét (Majtényi Zoltán)141
Vártuk erényed, és benned virágzott (Weöres Sándor)142
Soha úgy, mint idáig énekeltem (Csorba Győző)143
Szem-nem-látta ifjú angyal az égből (Majtényi Zoltán)147
Nem látom már, mentség számomra, hol van (Csorba Győző)148
Ó, minden földi hely legboldogabbja (Csorba Győző)149
Ó, jaj, hányszor rám ront Ámor, de hányszor (Csorba Győző)150
Ámor a szokott helyre űze engem (Weöres Sándor)151
Az asszony, kinek szívem ég az arcán (Lux Alfréd)152
Sennuccióm, sorsom végre el hadd mondjam (Szabolcsi Éva)153
Téged, Sennuccióm, nélkülözve, csonkán (Szedő Dénes)154
Az aljas Bádelből, honnét a szégyen (Szabolcsi Éva)155
Fenséges hölgyet pillantottam én meg (Csorba Győző)156
Nem mondható édességgel telítve (Weöres Sándor)157
Ha tán a szirt, mely völgyünket bezárja (Csorba Győző)158
Az első sóhaj már tizenhat éve (Takáts Gyula)159
Egy Asszony, sokkal szebb, mint tűz a napban (Majtényi Zoltán)160
A részvét-vers, mely szellemét Uramnak (Csorba Győző)164
Nézd, Ámor, ezt az ifjú hölgyet itt! Ládd (Csorba Győző)165
Tizenhétszer fordult az Ég felettem (Csorba Győző)166
Bájos sápadás, mit mosolya méze (Weöres Sándor)167
Szerelmem, sorsom s lelkem futva borzad (Csorba Győző)168
A gondolat, mi feldúlt (Weöres Sándor)169
Habok friss, édes árja (Károlyi Amy-Weöres Sándor)173
A Szerelem, mely ösztökéli tollam (Csorba Győző)176
Itáliám, kár rádolvasni gyarló (Rónai Mihály András)180
Gondolatok s hegyek közé visz Ámor (Csorba Győző)185
És mert az irgalom bezárt előttem (Takáts Gyula)188
Szerelemről dalolnék oly merészen (Simon Gyula)189
Ha nem szerelmet, akkor hát mit érzek (Sárközi György)190
Ámor célul tett ki szeme nyilának (Csorba Győző)191
Nincs békém és erőm se háborúra (Csorba Győző)192
Mennél mesés-furábban (Weöres Sándor)193
Csurranjon láng a mennyekből fejedre (Rónai Mihály András)197
No, kapzsi Bábel, jó hasasra raktad (Rónai Mihály András)198
Fájdalom kútja, dühödés szállása (Rónai Mihály András)199
Minél forróbb a vágy szárnyam kitárnom (Csorba Győző)200
Ámor, ki eszmémben él és világol (Weöres Sándor)201
Mint néha fölhevült, meleg időbe (Takáts Gyula)202
Hol édes árnyat szórnak szét a lombok (Csorba Győző)203
Édes hangod midőn csendülni hallom (Csorba Győző)205
Soha nem jött hajnal pirkadva szebben (Takáts Gyula)206
Vihetsz, hol füvet, szirmot irtva ontja (Simon Gyula)207
Ó szikra-virtus ékítette, drága (Simon Gyula)208
Midőn a szenvedély, mely fékkel és két (Simon Gyula)209
Sem a Ticino, Pó, Tiberis, Arno (Takáts Gyula)210
Keménységében meg-megenyhül olykor (Csorba Győző)211
Kérdezlek, lelkem, mit gondolsz, mit érzel (Simon Gyula)212
Ádáz, vad tengerekről szélviharban (Simon Gyula)213
Ez a szelíd és angyal-testű, ember (Simon Gyula)214
Szállj, forró sóhaj, szállj hideg szivébe (Szabolcsi Éva)215
Minden csillag, elem s az ég teremtő (Simon Gyula)216
Se Jupitert, se Caesart nem ragadta (Simon Gyula)217
Én láttam angyali lényét e földön (Takáts Gyula )218
Mindig keserves, mindig glóriás nap (Károlyi Amy)219
Fáradt szemem bármerre tétovázhat (Csorba Győző)220
Az ég míly részén, vajjon melyik eszme (Weöres Sándor)221
Ámor és én, eltelve a csodától (Károlyi Amy)222
Ó, tétova léptek, ábránd-csapongás (Weöres Sándor)223
Víg s boldog szirmok, szerencsés füszálak (Szedő Dénes)224
Ámor, ki gondolatainkba láthatsz (Majtényi Zoltán)225
Ím, hallgat ég és föld, szellő se járja (Szabolcsi Éva)226
Midőn hálóba zsendülő fűszálak (Simon Gyula)227
A barlanghoz ha hű maradtam volna (Szedő Dénes)228
Midőn Ámor az ő szép pillantását (Weöres Sándor)229
Az édes gondolatot küldi nékem (Simon Gyula)230
Telve egyetlen vággyal, mely letérve (Weöres Sándor)231
Emberséges szép külseje nem egyszer (Szedő Dénes)232
Kegyetlen, szép karok közt ért el Ámor (Végh György)233
Irigység, ellensége az erénynek (Majtényi Zoltán)234
Nézve derült napját a tünde szemnek (Szedő Dénes)235
Vad csillagzat volt, mely alatt születtem (Szabolcsi Éva)236
Mikor az idő és hely jut eszembe (Weöres Sándor)237
Bátran lépek a félelmes vadonba (Sárközi György)238
Híres Ardennen átsuhanva gyorsan (Majtényi Zoltán)239
Ámor sarkantyúz s fékez ugyanakkor (Majtényi Zoltán)240
Geri! ha édes Ellenségem olynap (Szedő Dénes)241
Po, földi kérgem bárhogy is sodorjad (Szedő Dénes)242
Ámor fű közé feszité a könnyed (Weöres Sándor)243
Ki forró vágyra gyújtja szívem üszkét (Majtényi Zoltán)244
Ha ő halálra tud gyötörni engem (Simon Gyula)245
Természet, Ámor és a tiszta szellem (Simon Gyula)246
E főnixmadár arany hajfüzére (Weöres Sándor)247
Ha Virgil és Homér láthatta volna (Weöres Sándor)248
Midőn Nagy Sándor hős Achilles ősi (Simon Gyula)249
Napisten, az egy Lombra, melyre vágynám (Szedő Dénes)250
Felejtéssel rakott hajóm merészen (Szabolcsi Éva)251
Fehér ünő tűnt hirtelen szemembe (Simon Gyula)252
Mint öröklét, Istent láttatva égben (Szedő Dénes)253
Álljunk meg, Ámor, dicsfényünk csodálva (Weöres Sándor)254
Oly nemes értékkel táplálom elmém (Weöres Sándor)255
A Szél az árnyas erdőn a virágot (Végh György)256
Az arcom napról napra sápad, érzem (Végh György)257
Az enyhe szellő, mely zöld lombok alján (Végh György)258
Az égi szellő zöld babért ölelget (Károlyi Amy)259
A lágy szellő sodorja s oldja szerte (Károlyi Amy)260
Ő, ékes kéz, mely szívem elszorítod (Szedő Dénes)261
Nemcsak a mondottam szép, puszta félkéz (Szedő Dénes)262
Meglepett Ámor és a jószerencse (Lux Alfréd)263
Szép, tiszta, élő csilláma e Jégnek (Lux Alfréd)264
Jaj, lángolok, de el nem hiszi más itt (Szedő Dénes)265
Lelkem, ki annyi s oly sokféle dolgot (Szedő Dénes)266
Édes kibékülések, duzzogások (Simon Gyula)267
Ha mondtam azt, gyűlöljön meg örökre (Lux Alfréd)268
Azt hittem én, úgy telik életem már (Végh György)271
Sebes Folyó, ki indulsz alpi tájról (Nemes Nagy Ágnes)275
Az édes dombokon én ott maradtam (Weöres Sándor)276
Hispán Ebrótól Hydaspes folyóig (Weöres Sándor)277
Vágy sarkantyúz, vezet s irányít Ámor (Károlyi Amy)278
Kinek csak álma boldog, és szeretne (Sárközi György)279
Csak néhanapján látott tünde bájak (Lux Alfréd)280
Három nap telt el, hogy leszállt a testbe (Kardos Tibor)281
Nemes vér, lelke mégis enyhe, méla (Weöres Sándor)283
A könnyem omlik, s ha jő éji óra (Tóth Bálint)284
Rég azt kívántam, hogy igaz panasszal (Szedő Dénes)285
Sok könnyed s bájos nő között visz útja (Lux Alfréd)286
Madárkák üde éneke, sírása (Keresztury Dezső)287
Hol vette Ámor aranyát, mily érben (Szedő Dénes)288
Miféle sors, kényszer, furfang vezérel (Csorba Győző)289
Víg s merengő, együtt-járó s magános (Keresztury Dezső)290
Midőn a Napszekér tengerbe gázol (Sárközi György)291
Ha hűség öl vagy szív, igaz s gyanútlan (Szedő Dénes)292
Tizenkét nyájas úrnő tűnt szemembe (Szedő Dénes) 293
Veréb a háztetőn, erdőn a dámvad (Sárközi György )294
Szellő, ki fürtje könnyű, szőke fodrát (Szedő Dénes)295
Jobbjával Ámor baloldalt sebezve (Szedő Dénes)296
Daloltam, és most sírok: mégse leltem (Szabolcsi Éva)297
Sírtam, most dalolok, mert csillogását (Szedő Dénes)298
Telt-múlt napom, és sorsommal beértem (Szedő Dénes)299
Legyőzi győztes Nagy Sándort haragja (Majtényi Zoltán)300
Milyen boldoggá tett, hogy a világon (Csorba Győző)301
Ó, csöpp szobácska, háborgó napokban (Csorba Győző)302
Visz Ámor, jaj hová nincs menni kedvem (Csorba Győző)303
Hibázom, Ámor, és látom hibámat (Csorba Győző)304
Nem dajkál annyi lényt a tenger árja (Csorba Győző)305
Királyi lény, tündöklő angyal-elme (Csorba Győző)307
Ha kél a hajnal, megremegnek arra (Takács Zsuzsa)308
Esdettem Ámorhoz, s ma újra esdek (Csorba Győző)310
A roppant úr, ki ellen semmi haszna (Csorba Győző)311
Nézd, vágyó szívem, szépségét e dombnak (Szabolcsi Éva)312
Hűs-árnyas dombhát, zöld s virággal ékes (Csorba Győző)313
Aggaszt bajod, s félek: súlyosbodik még (Csorba Győző)314
Két rózsaszál az Édenből szakasztva (Weöres Sándor)315
Ringatva száll sóhaj szelíd fuvalma (Weöres Sándor)316
Nem minden ember ád hitelt dalomnak (Károlyi Amy)317
Ki látni vágyik, mit tud a természet (Keresztury Dezső)318
Mint rettegek, ha felrémlik eszembe (Weöres Sándor)319
Ha elhagy, akkor vígaszt nyújt az álom (Takács Zsuzsa)320
Ó, könnyeket fakasztó, szörnyű látvány (Takács Zsuzsa)321
Hányódván sorsomon, hol dalba kezdek (Takács Zsuzsa)322
Ó édes pillantások, bölcs szavacskák (Csorba Győző)323
Csak leskelek, de édes és imádott (Csorba Győző)324
Gyűlölni hajnalt, vágyni éji csöndre (Károlyi Amy)325
Ó, bárcsak bírnék bosszút állni rajta (Nemes Nagy Ágnes)326
Gyönyörű orcáját, melyet kívánok (Weöres Sándor)327
Eleven láng az ő szemvillanása (Weöres Sándor) 328
Mindig magányos élet volt a vágyam (Csorba Győző)329
Oly csillagállásban fénylett felém két (Csorba Győző)330
Ha tán egy asszony fényes hírre vágyna (Szedő Dénes)331
Az élet drága, s úgy tűnik szememben (Lux Alfréd)332
Ó, diadalmas fa, ki győzelemben (Lux Alfréd)333
Gondolkodom, s részvét támad szívemben (Csorba Győző)334
Hogyha e zord, vadszívű s hajthatatlan (Szedő Dénes)339
Én jó uram, most minden bíztat arra (Lux Alfréd)340
Jaj a szép arc, jaj a hű szem varázsa (Weöres Sándor)341
Mit is tegyek? mi most tanácsod, Ámor (Tellér Gyula)342
Eltört az Oszlop, s a Babér kiszáradt (Szedő Dénes)346
Ámor, ha sürgetsz, hordjak régi jármot (Szedő Dénes)347
Az égő kötést, mellyel óraszámra (Weöres Sándor)351
Rohan az élet, egy órát se nyughat (Tellér Gyula)352
Mit gondolsz? mit teszel? mivégre leskelsz (Csorba Győző)353
Vad gondolataim, nyughassatok már (Csorba Győző)354
Szemem, lásd, elhomályosult Napunk, de (Weöres Sándor)355
Mivelhogy derült, angyalforma arca (Szedő Dénes)356
Hacsak Ámor nem ád újabb tanácsot (Weöres Sándor)357
Legékesebb és virulóbb korában (Szedő Dénes)358
Ha kismadár nyögését és lomb zöldje (Károlyi Amy)359
Hol így láthatnám, nincs hely a világban (Károlyi Amy)360
Édes rejtekbe magam hányszor mentem (Károlyi Amy)361
Ki gyakran látogatsz meg, Égi Lélek (Károlyi Amy)362
Elsápasztottad, ó, Halál a legszebb (Csorba Győző)363
A perc oly kurta, és oly gyors az álom (Csorba Győző)364
Aggódó, hű anya kedves fiának (Csorba Győző)365
Ha gyöngéd hangját olykor meg lehetne (Csorba Győző)366
Sennuccióm, fáj, hogy itthagytad barátod (Sárközi György)367
A légben sóhaj kél nyomában (Csorba Győző)368
Szépek között a legszebb, drága fényem (Weöres Sándor)369
Ó, forgandóság! Most öröm s elégség (Csorba Győző)370
Midőn a Hajnal égről földre lebben (Lux Alfréd)371
A szem, melyről oly lángolón daloltam (Csorba Győző)372
Ha tudtam volna, hány szívet vigasztal (Sárközi György)373
Oly fenséggel és élőn élt szívemben (Lux Alfréd)374
Gondolataim rég - tűnődve kedves (Csorba Győző)375
Vádlom magam máskor s most, íme, mégse (Takács Zsuzsa)376
Oly békén élt, úgy összeédesedve (Csorba Győző)377
Ha visszanézek szálló éveimre (Sárközi György)379
Hol a homlok, kicsiny jel volt az éke (Weöres Sándor)379
Miként irigykedem rád, kapzsi föld, mely (Csorba Győző)380
Völgy, panaszommal színültig telített (Szedő Dénes)381
Felszállok oly magasra képzeletben (Szabolcsi Éva)382
Ámor, ki fényt vetettél jó időmre (Weöres Sándor)383
Amíg sóvárgás férge falta bensőm (Weöres Sándor)384
Szép lélek! ama kötelékből oldva (Nemes Nagy Ánges)385
A Nap, mely nékem az utat mutatta (Szedő Dénes)386
Azt hittem, hogy értelmem szárnyra kaphat (Lux Alfréd)387
Kiért az Arnótól a Sorga mellé (Majtényi Zoltán)388
Hogy őt, ki korunk földre szállt csodája (Majtényi Zoltán)389
A szép időt a langy szél visszahozta (Sárközi György)390
Fiókát gyászol, vagy imádott társat (Károlyi Amy)391
Sem bolygó csillagok a fényes égen (Szabolcsi Éva)392
Elmúlt, ó jaj, az idő, mikor oly nagy (Szedő Dénes)393
Elmém, ki megjósolva veszteséged (Szedő Dénes)394
Virágzó ifjúságom semmivé lett (Szabolcsi Éva)395
Ideje volt immár békét találnom (Lux Alfréd)396
Ámor nekem mutatta már a révet (Nemes Nagy Ágnes)397
Fácskám kifordult, rideg földre hullt, ládd (Weöres Sándor)398
Napjaim gímnél, árnynál könnyedebben (Weöres Sándor)399
Érzem a régi szellőt, s látom egyre (Weöres Sándor)400
Ez-é a fészke főnixmadaramnak (Weöres Sándor)401
Száraz szemmel s a lélek közönyével (Csorba Győző)402
Magamban álltam ablakomban egy nap (Weöres Sándor)403
Ámor, virágban állt még (Csorba Győző)406
Hallgatnom nem lehet, s félek, ne keltsek (Weöres Sándor)407
Megtetted, zord Halál, a legnagyobbat (Csorba Győző)411
Az édes laurusz hűse, lágy fuvalma (Takács Zsuzsa)412
Víg napjaim között, milyet keveset (Sárközi György)413
Ó napszak, óra, végső perc s ti, lelkem (Majtényi Zoltán)414
A kedves, édes, jó szem tiszta fénye (Majtényi Zoltán)415
Gyakran vetődtem messze életemnek (Csorba Győző)416
Kegyes sorsom, meg életem a boldog (Csorba Győző)419
Menjetek, fájó rímek, vár a szikla (Nemes Nagy Ánges)422
Ha tiszta vágy jutalmat joggal elvár (Szedő Dénes)423
Ezer hölgy közt egy olyat vettem észre (Lux Alfréd)424
Kísért elmémben? Ott van élve benne (Keresztury Dezső)425
Ki illatoddal s színeddel legyőzted (Lux Alfréd)426
Nap nélkül hagytad, Halál, a világot (Keresztury Dezső)427
Amennyire az ég pillám kitárta (Tóth Bálint)428
Szívemnek édes záloga, kit elvett (Lux Alfréd)429
Mely irgalom és milyen hírnökangyal (Lux Alfréd)430
Oly étekkel táplálom gyenge szívem (Weöres Sándor)431
Ha emlékszem édes tekintetére (Weöres Sándor)432
Tán édes volt szerelmem egy időben (Lux Alfréd)433
Szerelem s bánat indítá panaszra (Szedő Dénes)434
Az angyalok s az égi üdvözültek (Jékely Zoltán)435
Hölgy, boldogan vagy együtt Mi Urunkkal (Weöres Sándor)436
A legyszebb arc s a legkedvesebb két szem (Tellér Gyula)437
A hírnököt már hallom napról napra (Tellér Gyula)438
E földi jó, mely esendő s törékeny (Tellér Gyula)439
Édes zordság, szelíd elutasítás (Szedő Dénes)440
Boldog lélek, édesen rámvetetted (Majtényi Zoltán)441
Bolyongó kismadár, dalolva járod (Szabolcsi Éva)442
Segítő kart nyújt a gyarló elmének (Károlyi Amy)443
Ó, száguldó idő, forgás az égen (Majtényi Zoltán)444
Fáradt nyugtomban rámlehel gyakorta (Weöres Sándor)445
Ezer évnél több minden nap, úgy érzem (Weöres Sándor)446
Édes arcán a Halál sem csúfíthat (Majtényi Zoltán)447
Mikor gyöngéd és hű Vigasztalásom (Szedő Dénes)448
Ki kegyetlen Uram régtől, a drága (Majtényi Zoltán)451
Tükröm gyakran jósolta közeledtét (Sárközi György)457
Gondolat szárnyán szállok oly gyakorta (Weöres Sándor)458
Halálban húnyt ki szép napom világa (Szabolcsi Éva)459
Huszonegy évig tartott Ámor égve (Weöres Sándor)460
Siratom elmúlt éveim, mikor csak (Sárközi György)461
Szép Szűz, tenéked nap az öltözéked (Weöres Sándor)462
Petrarca életműve és a "Daloskönyv" (Írta: Kardos Tibor)467
Jegyzetek (Összeállította: Kardos Tibor)521

Francesco Petrarca

Francesco Petrarca műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Francesco Petrarca könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Francesco Petrarca daloskönyve Francesco Petrarca daloskönyve

A védőborító foltos.

Állapot:
2.280 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba