1.039.143

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Francesco Petrarca daloskönyve

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 411 oldal
Sorozatcím: Lyra Mundi
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 17 cm x 11 cm
ISBN: 963-07-0076-X
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Kik hallgatjátok szétszórt rímeimben (Csorba Győző)7
Hogy ezer sérelemért bosszút álljon (Károlyi Amy)7
Ama nap volt, mikor elkönnyesedtek (Weöres Sándor)8
Akinek végtelen gondoskodásra (Weöres Sándor)8
Ha felsóhajtok, emlegetve téged (Csorba Győző)10
Őrült vágyam már oly rossz útra tévedt (Csorba Győző)10
Falánkság, álom, renyhe, tétlen élet (Szabolcsi Éva)11
Hol felöltötte egykor, domb tövében (Károlyi Amy)12
Midőn a csillag, mércéje időnknek (Weöres Sándor)13
Rád támaszkodik, te dicső kolumna (Weöres Sándor)14
Nem engedted arcodra soha fátylad (Majtényi Zoltán)14
Ha irgalmatlan kínjaim hevében (Csorba Győző)15
Ha olykor-olykor más hölgyek sorában (Jékely Zoltán)16
Fáradt szemem, most csüggj arcán a szépnek (Tellér Gyula)17
Minden lépésnél hátra-hátranézek (Majtényi Zoltán)17
A fehér, sápadt apó cihelődik (Weöres Sándor)18
Arcomról keserűség könnye gördül (Szedő Dénes)19
Mert arra fordultam, hol mint az ég (Nemes Nagy Ágnes)20
Oly állat szerte számos él a földön (Szabolcsi Éva)20
Szégyenkezem: még rímet nem találtam (Károlyi Amy)21
Ó, én édes ellenfelem, ezerszer (Végh György)22
Valahány lény lakója lenn a földnek (Majtényi Zoltán)23
Hogy éltem én édes ifjúkoromban (Végh György)24
Ha Laurusom, mely Jupiter dühének (Majtényi Zoltán)30
Sírt Ámor, s olykor én is társa lettem (Csorba Győző)31
Fején ős-diadém, harc-lázra gyúlva (Majtényi Zoltán)32
Ó, kit a mennyben várnak, boldog és szép (Szedő Dénes)33
Oly zöld s vérszín ruhát, bordót, sötétet (Csorba Győző)37
Egy ifjú hölgyet láttam zöld babérfa (Jékely Zoltán)40
E nemes lélek, mely távozni készül (Szedő Dénes)41
A végső nap, mely minden földi bajnak (Szabolcsi Éva)42
Keleten már lángolt a szerelemnek (Sárközi György)43
Apolló, hogyha él még drága vágyad (Csorba Győző)44
Oly gyönge szálon csügg e súlyos élet (Csorba Győző)46
Orso, nincs olyan állóvíz, folyóár (Szedő Dénes)51
Úgy félek a szép szemek rohamától (Szedő Dénes)50
Ámor s halál ha nem vet holmi gáncsot (Jékely Zoltán)52
Ha az a fácska elmozdul helyéről (Csorba Győző)52
Mióta halk, szerény és édes arca (Lux Alfréd)53
Kilencszer nézett már Latona sarja (Lux Alfréd)54
Az, ki kész volt kezét Thesszáliában (Jékely Zoltán)55
Ellenfelem a tükröd, melybe nézel (Végh György)55
Arany és gyöngyök, hó- s vérszín virágok (Szedő Dénes)56
Szívemben már-már lankadozni kezdtek (Szedő Dénes)57
Ha tűz tüzet nem oltott még ki eddig (Csorba Győző)58
Bár én, hálátlan nyelv, nagyon vigyáztam (Csorba Győző)59
Midőn az ég gyorsan hajol nyugatra (Sárközi György)59
Ha kissé közelebbről süt szemembe (Csorba Győző)62
Diána el nem bűvölhette jobban (Szabolcsi Éva)63
Nemes szellem, ki vezérled a testet (Weöres Sándor)64
Tekintetén Ámor jelét viselte (Végh György)68
A tűz, amelyről azt hittem, megölte (Tellér Gyula)68
Ha vak vágyammal, mely elpusztít engem (Majtényi Zoltán)69
Szerencsém késve ér utol, ha int is (Szedő Dénes)70
Sírástól fáradt arcodat nyugosszad (Tellér Gyula)71
Bár mások vétke elragadta tőlem (Tellér Gyula)71
A nemes fa, kit sok év menetében (Tellér Gyula)72
A nap, a hó, az évszak áldva légyen (Weöres Sándor)73
Ó, Ég Ura, az átvirrasztott éjek (Szabolcsi Éva)74
Ki különös színemre rátekintett (Szedő Dénes)75
Ha képes lennél rá, hogy furcsa módra (Csorba Győző)75
Ó, mily óvatlan voltam eleinte (Weöres Sándor)76
A súlyos lég és a fojtogató köd (Majtényi Zoltán)77
A tirrén tenger bal partján eveztem (Majtényi Zoltán)79
Magasztos, szent látványa földeteknek (Csorba Győző)80
Jól tudtam én, hogy józan ész tanácsa (Majtényi Zoltán)81
Ó jaj, nem is tudom, hogy mit reméljek (Csorba Győző)82
Mivel rövid az élet (Majtényi Zoltán)84
Szép Úrnőm, íme látom (Takács Zsuzsa)88
Mivel sorsom kivánja (Lux Alfréd)91
Elfáradtam gondolni arra már, hogy (Csorba Győző)94
A szép szemek, mik úgy-úgy megsebeztek (Csorba Győző)95
Ámor igérgetéssel hízelegve (Weöres Sándor)96
Poliklétoszt, s ki nagy művész csak élt még (Szabó Magda)96
Midőn a magasztos eszmét foganta (Majtényi Zoltán)97
Ha kínjaim tizennegyedik éve (Csorba Győző)98
Ki úgy döntött, hogy - bármit ád az élet (Tellér Gyula)99
Úgy elfáradtam sok-sok nemtelenség (Sárközi György)100
Még soha meg nem untalak szeretni (Szedő Dénes)101
Amíg halántékom meg nem fehérül (Csorba Győző)102
Csak sírjatok szemek, akár a zápor (Végh György)103
Mindig szerettem - most is bennem lángol (Végh György)104
Az ablakra mindig gyűlölve nézek (Végh György)104
Ahogy a jó íjász tüstént megérzi (Végh György)105
Mert oly soká késik, mit rég remélek (Csorba Győző)106
Futván a börtönt, hol Ámor a rabság (Majtényi Zoltán)107
A szélben úszó fürtjei aranyból (Károlyi Amy)107
A szép asszony, akit te úgy imádtál (Weöres Sándor)108
Sírjatok, asszonyok s veletek Ámor (Weöres Sándor)109
Már többször szólt Ámor nekem: jegyezd fel (Nemes Nagy Ágnes)110
Ha szememből szívem mélyéig ér le (Keresztury Dezső)111
Bár sikerülne oly jól versbe szednem (Majtényi Zoltán)111
E veszteglés már úgy megundorított (Tellér Gyula)112
Ó, szép szabadság, itt hagytál magamban (Tellér Gyula)113
Orso, csataménedre fölcsatolhat (Weöres Sándor)114
Mert tudni vélem, és mert tudni véled (Tellér Gyula)115
Az ablak, honnan hogyha kedve támad (Lux Alfréd)115
Kora prédája lehetünk mi, s fájók (Majtényi Zoltán)116
Caesar, mikor a tisztelt főt fogadta (Sárközi György)117
Győzött Hannibál, ámde győzedelmét (Majtényi Zoltán)118
Vártuk erényed, és benned virágzott (Weöres Sándor)118
Soha úgy, mint idáig énekeltem (Csorba Győző)119
Szem-nem-látta ifjú angyal az égből (Majtényi Zoltán)122
Nem látom már, mentség számomra, hol van (Csorba Győző)123
Ó, minden földi hely legboldogabbja (Csorba Győző)124
Ó, jaj, hányszor rám ront Ámor, de hányszor (Csorba Győző)125
Ámor a szokott helyre űze engem (Weöres Sándor)125
Az asszony, kinek szívem ég az arcán (Lux Alfréd)126
Sennuccióm, sorsom végre el hadd mondjam (Szabolcsi Éva)127
Téged, Sennuccióm, nélkülözve, csonkán (Szedő Dénes)128
Az aljas Bádelből, honnét a szégyen (Szabolcsi Éva)129
Fenséges hölgyet pillantottam én meg (Csorba Győző)130
Nem mondható édességgel telítve (Weöres Sándor)130
Ha tán a szirt, mely völgyünket bezárja (Csorba Győző)131
Az első sóhaj már tizenhat éve (Takáts Gyula)132
Egy Asszony, sokkal szebb, mint tűz a napban (Majtényi Zoltán)133
A részvét-vers, mely szellemét Uramnak (Csorba Győző)137
Nézd, Ámor, ezt az ifjú hölgyet itt! Ládd (Csorba Győző)138
Tizenhétszer fordult az Ég felettem (Csorba Győző)138
Bájos sápadás, mit mosolya méze (Weöres Sándor)139
Szerelmem, sorsom s lelkem futva borzad (Csorba Győző)140
A gondolat, mi feldúlt (Weöres Sándor)141
Habok friss, édes árja (Károlyi Amy-Weöres Sándor)144
A Szerelem, mely ösztökéli tollam (Csorba Győző)146
Itáliám, kár rádolvasni gyarló (Rónai Mihály András)150
Gondolatok s hegyek közé visz Ámor (Csorba Győző)157
És mert az irgalom bezárt előttem (Takáts Gyula)157
Szerelemről dalolnék oly merészen (Simon Gyula)158
Ha nem szerelmet, akkor hát mit érzek (Sárközi György)159
Ámor célul tett ki szeme nyilának (Csorba Győző)160
Nincs békém és erőm se háborúra (Csorba Győző)160
Mennél mesés-furábban (Weöres Sándor)161
Csurranjon láng a mennyekből fejedre (Rónai Mihály András)165
No, kapzsi Bábel, jó hasasra raktad (Rónai Mihály András)166
Fájdalom kútja, dühödés szállása (Rónai Mihály András)167
Minél Forróbb a vágy szárnyam kitárnom (Csorba Győző)168
Ámor, ki eszmémben él és világol (Weöres Sándor)169
Mint néha fölhevült, meleg időbe (Takáts Gyula)170
Hol édes árnyat szórnak szét a lombok (Csorba Győző)170
Édes hangod midőn csendülni hallom (Csorba Győző)172
Soha nem jött hajnal pirkadva szebben (Takáts Gyula)173
Vihetsz, hol füvet, szirmot irtva ontja (Simon Gyula)174
Ó szikra-virtus ékítette, drága (Simon Gyula)174
Midőn a szenvedély, mely fékkel és két (Simon Gyula)175
Sem a Ticino, Pó, Tiberis, Arno (Takáts Gyula)176
Keménységében meg-megenyhül olykor (Csorba Győző)177
Kérdezlek, lelkem, mit gondolsz, mit érzel (Simon Gyula)178
Ádáz, vad tengerekről szélviharban (Simon Gyula)179
Ez a szelíd és angyal-testű, ember (Simon Gyula)180
Szállj, forró sóhaj, szállj hideg szivébe (Szabolcsi Éva)180
Minden csillag, elem s az ég teremtő (Simon Gyula)181
Se Jupitert, se Caesart nem ragadta (Simon Gyula)182
Én láttam angyali lényét e földön (Takáts Gyula )183
Mindig keserves, mindig glóriás nap (Károlyi Amy)184
Fáradt szemem bármerre tétovázhat (Csorba Győző)185
Az ég míly részén, vajjon melyik eszme (Weöres Sándor)185
Ámor és én, eltelve a csodától (Károlyi Amy)186
Ó, tétova léptek, ábránd-csapongás (Weöres Sándor)187
Víg s boldog szirmok, szerencsés füszálak (Szedő Dénes)188
Ámor, ki gondolatainkba láthatsz (Majtényi Zoltán)189
Ím, hallgat ég és föld, szellő se járja (Szabolcsi Éva)189
Midőn hálóba zsendülő fűszálak (Simon Gyula)190
A barlanghoz ha hű maradtam volna (Szedő Dénes)191
Midőn Ámor az ő szép pillantását (Weöres Sándor)192
Az édes gondolatot küldi nékem (Simon Gyula)192
Telve egyetlen vággyal, mely letérve (Weöres Sándor)193
Emberséges szép külseje nem egyszer (Szedő Dénes)194
Kegyetlen, szép karok közt ért el Ámor (Végh György)195
Irigység, ellensége az erénynek (Majtényi Zoltán)196
Nézve derült napját a tünde szemnek (Szedő Dénes)196
Vad csillagzat volt, mely alatt születtem (Szabolcsi Éva)197
Mikor az idő és hely jut eszembe (Weöres Sándor)198
Bátran lépek a félelmes vadonba (Sárközi György)199
Híres Ardennen átsuhanva gyorsan (Majtényi Zoltán)200
Ámor sarkantyúz s fékez ugyanakkor (Majtényi Zoltán)200
Geri! ha édes Ellenségem olynap (Szedő Dénes)202
Po, földi kérgem bárhogy is sodorjad (Szedő Dénes)202
Ámor fű közé feszité a könnyed (Weöres Sándor)203
Ki forró vágyra gyújtja szívem üszkét (Majtényi Zoltán)203
Ha ő halálra tud gyötörni engem (Simon Gyula)204
Természet, Ámor és a tiszta szellem (Simon Gyula)205
E főnixmadár arany hajfüzére (Weöres Sándor)206
Ha Virgil és Homér láthatta volna (Weöres Sándor)206
Midőn Nagy Sándor hős Achilles ősi (Simon Gyula)207
Napisten, az egy Lombra, melyre vágynám (Szedő Dénes)208
Felejtéssel rakott hajóm merészen (Szabolcsi Éva)209
Fehér ünő tűnt hirtelen szemembe (Simon Gyula)209
Mint öröklét, Istent láttatva égben (Szedő Dénes)210
Álljunk meg, Ámor, dicsfényünk csodálva (Weöres Sándor)211
Oly nemes értékkel táplálom elmém (Weöres Sándor)212
A Szél az árnyas erdőn a virágot (Végh György)213
Az arcom napról napra sápad, érzem (Végh György)214
Az enyhe szellő, mely zöld lombok alján (Végh György)215
Az égi szellő zöld babért ölelget (Károlyi Amy)215
A lágy szellő sodorja s oldja szerte (Károlyi Amy)216
Ő, ékes kéz, mely szívem elszorítod (Szedő Dénes)217
Nemcsak a mondottam szép, puszta félkéz (Szedő Dénes)218
Meglepett Ámor és a jószerencse (Lux Alfréd)219
Szép, tiszta, élő csilláma e Jégnek (Lux Alfréd)219
Jaj, lángolok, de el nem hiszi más itt (Szedő Dénes)220
Lelkem, ki annyi s oly sokféle dolgot (Szedő Dénes)221
Édes kibékülések, duzzogások (Simon Gyula)222
Ha mondtam azt, gyűlöljön meg örökre (Lux Alfréd)223
Azt hittem én, úgy telik életem már (Végh György)225
Sebes Folyó, ki indulsz alpi tájról (Nemes Nagy Ágnes)229
Az édes dombokon én ott maradtam (Weöres Sándor)230
Hispán Ebrótól Hydaspes folyóig (Weöres Sándor)230
Vágy sarkantyúz, vezet s irányít Ámor (Károlyi Amy)231
Kinek csak álma boldog, és szeretne (Sárközi György)232
Csak néhanapján látott tünde bájak (Lux Alfréd)233
Három nap telt el, hogy leszállt a testbe (Kardos Tibor)234
Nemes vér, lelke mégis enyhe, méla (Weöres Sándor)235
A könnyem omlik, s ha jő éji óra (Tóth Bálint)236
Rég azt kívántam, hogy igaz panasszal (Szedő Dénes)237
Sok könnyed s bájos nő között visz útja (Lux Alfréd)238
Madárkák üde éneke, sírása (Keresztury Dezső)239
Hol vette Ámor aranyát, mily érben (Szedő Dénes)239
Miféle sors, kényszer, furfang vezérel (Csorba Győző)240
Víg s merengő, együtt-járó s magános (Keresztury Dezső)241
Midőn a Napszekér tengerbe gázol (Sárközi György)242
Ha hűség öl vagy szív, igaz s gyanútlan (Szedő Dénes)243
Tizenkét nyájas úrnő tűnt szemembe (Szedő Dénes) 244
Veréb a háztetőn, erdőn a dámvad (Sárközi György )245
Szellő, ki fürtje könnyű, szőke fodrát (Szedő Dénes)245
Jobbjával Ámor baloldalt sebezve (Szedő Dénes)246
Daloltam, és most sírok: mégse leltem (Szabolcsi Éva)247
Sírtam, most dalolok, mert csillogását (Szedő Dénes)248
Telt-múlt napom, és sorsommal beértem (Szedő Dénes)249
Legyőzi győztes Nagy Sándort haragja (Majtényi Zoltán)249
Milyen boldoggá tett, hogy a világon (Csorba Győző)250
Ó, csöpp szobácska, háborgó napokban (Csorba Győző)251
Visz Ámor, jaj hová nincs menni kedvem (Csorba Győző)252
Hibázom, Ámor, és látom hibámat (Csorba Győző)253
Nem dajkál annyi lényt a tenger árja (Csorba Győző)254
Királyi lény, tündöklő angyal-elme (Csorba Győző)255
Ha kél a hajnal, megremegnek arra (Takács Zsuzsa)256
Esdettem Ámorhoz, s ma újra esdek (Csorba Győző)258
A roppant úr, ki ellen semmi haszna (Csorba Győző)259
Nézd, vágyó szívem, szépségét e dombnak (Szabolcsi Éva)259
Hűs-árnyas dombhát, zöld s virággal ékes (Csorba Győző)260
Aggaszt bajod, s félek: súlyosbodik még (Csorba Győző)261
Két rózsaszál az Édenből szakasztva (Weöres Sándor)262
Ringatva száll sóhaj szelíd fuvalma (Weöres Sándor)262
Nem minden ember ád hitelt dalomnak (Károlyi Amy)263
Ki látni vágyik, mit tud a természet (Keresztury Dezső)264
Mint rettegek, ha felrémlik eszembe (Weöres Sándor)265
Ha elhagy, akkor vígaszt nyújt az álom (Takács Zsuzsa)265
Ó, könnyeket fakasztó, szörnyű látvány (Takács Zsuzsa)266
Hányódván sorsomon, hol dalba kezdek (Takács Zsuzsa)267
Ó édes pillantások, bölcs szavacskák (Csorba Győző)268
Csak leskelek, de édes és imádott (Csorba Győző)268
Gyűlölni hajnalt, vágyni éji csöndre (Károlyi Amy)269
Ó, bárcsak bírnék bosszút állni rajta (Nemes Nagy Ágnes)270
Gyönyörű orcáját, melyet kívánok (Weöres Sándor)271
Eleven láng az ő szemvillanása (Weöres Sándor) 272
Mindig magányos élet volt a vágyam (Csorba Győző)272
Oly csillagállásban fénylett felém két (Csorba Győző)273
Ha tán egy asszony fényes hírre vágyna (Szedő Dénes)274
Az élet drága, s úgy tűnik szememben (Lux Alfréd)275
Ó, diadalmas fa, ki győzelemben (Lux Alfréd)276
Gondolkodom, s részvét támad szívemben (Csorba Győző)276
Hogyha e zord, vadszívű s hajthatatlan (Szedő Dénes)281
Én jó uram, most minden bíztat arra (Lux Alfréd)282
Jaj a szép arc, jaj a hű szem varázsa (Weöres Sándor)283
Mit is tegyek? mi most tanácsod, Ámor (Tellér Gyula)284
Eltört az Oszlop, s a Babér kiszáradt (Szedő Dénes)287
Ámor, ha sürgetsz, hordjak régi jármot (Szedő Dénes)287
Az égő kötést, mellyel óraszámra (Weöres Sándor)291
Rohan az élet, egy órát se nyughat (Tellér Gyula)292
Mit gondolsz? mit teszel? mivégre leskelsz (Csorba Győző)293
Vad gondolataim, nyughassatok már (Csorba Győző)294
Szemem, lásd, elhomályosult Napunk, de (Weöres Sándor)294
Mivelhogy derült, angyalforma arca (Szedő Dénes)295
Hacsak Ámor nem ád újabb tanácsot (Weöres Sándor)296
Legékesebb és virulóbb korában (Szedő Dénes)297
Ha kismadár nyögését és lomb zöldje (Károlyi Amy)297
Hol így láthatnám, nincs hely a világban (Károlyi Amy)298
Édes rejtekbe magam hányszor mentem (Károlyi Amy)299
Ki gyakran látogatsz meg, Égi Lélek (Károlyi Amy)300
Elsápasztottad, ó, Halál a legszebb (Csorba Győző)300
A perc oly kurta, és oly gyors az álom (Csorba Győző)301
Aggódó, hű anya kedves fiának (Csorba Győző)302
Ha gyöngéd hangját olykor meg lehetne (Csorba Győző)303
Sennuccióm, fáj, hogy itthagytad barátod (Sárközi György)304
A légben sóhaj kél nyomában (Csorba Győző)304
Szépek között a legszebb, drága fényem (Weöres Sándor)305
Ó, forgandóság! Most öröm s elégség (Csorba Győző)306
Midőn a Hajnal égről földre lebben (Lux Alfréd)307
A szem, melyről oly lángolón daloltam (Csorba Győző)308
Ha tudtam volna, hány szívet vigasztal (Sárközi György)309
Oly fenséggel és élőn élt szívemben (Lux Alfréd)309
Gondolataim rég - tűnődve kedves (Csorba Győző)310
Vádlom magam máskor s most, íme, mégse (Takács Zsuzsa)311
Oly békén élt, úgy összeédesedve (Csorba Győző)312
Ha visszanézek szálló éveimre (Sárközi György)312
Hol a homlok, kicsiny jel volt az éke (Weöres Sándor)313
Miként irigykedem rád, kapzsi föld, mely (Csorba Győző)314
Völgy, panaszommal színültig telített (Szedő Dénes)315
Felszállok oly magasra képzeletben (Szabolcsi Éva)316
Ámor, ki fényt vetettél jó időmre (Weöres Sándor)316
Amíg sóvárgás férge falta bensőm (Weöres Sándor)317
Szép lélek! ama kötelékből oldva (Nemes Nagy Ánges)318
A Nap, mely nékem az utat mutatta (Szedő Dénes)319
Azt hittem, hogy értelmem szárnyra kaphat (Lux Alfréd)319
Kiért az Arnótól a Sorga mellé (Majtényi Zoltán)320
Hogy őt, ki korunk földre szállt csodája (Majtényi Zoltán)321
A szép időt a langy szél visszahozta (Sárközi György)322
Fiókát gyászol, vagy imádott társat (Károlyi Amy)322
Sem bolygó csillagok a fényes égen (Szabolcsi Éva)323
Elmúlt, ó jaj, az idő, mikor oly nagy (Szedő Dénes)324
Elmém, ki megjósolva veszteséged (Szedő Dénes)325
Virágzó ifjúságom semmivé lett (Szabolcsi Éva)326
Ideje volt immár békét találnom (Lux Alfréd)326
Ámor nekem mutatta már a révet (Nemes Nagy Ágnes)327
Fácskám kifordult, rideg földre hullt, ládd (Weöres Sándor)328
Napjaim gímnél, árnynál könnyedebben (Weöres Sándor)329
Érzem a régi szellőt, s látom egyre (Weöres Sándor)329
Ez-é a fészke főnixmadaramnak (Weöres Sándor)330
Száraz szemmel s a lélek közönyével (Csorba Győző)331
Magamban álltam ablakomban egy nap (Weöres Sándor)332
Ámor, virágban állt még (Csorba Győző)335
Hallgatnom nem lehet, s félek, ne keltsek (Weöres Sándor)335
Megtetted, zord Halál, a legnagyobbat (Csorba Győző)339
Az édes laurusz hűse, lágy fuvalma (Takács Zsuzsa)340
Víg napjaim között, milyet keveset (Sárközi György)341
Ó napszak, óra, végső perc s ti, lelkem (Majtényi Zoltán)342
A kedves, édes, jó szem tiszta fénye (Majtényi Zoltán)342
Gyakran vetődtem messze életemnek (Csorba Győző)343
Kegyes sorsom, meg életem a boldog (Csorba Győző)346
Menjetek, fájó rímek, vár a szikla (Nemes Nagy Ánges)349
Ha tiszta vágy jutalmat joggal elvár (Szedő Dénes)350
Ezer hölgy közt egy olyat vettem észre (Lux Alfréd)350
Kísért elmémben? Ott van élve benne (Keresztury Dezső)351
Ki illatoddal s színeddel legyőzted (Lux Alfréd)352
Nap nélkül hagytad, Halál, a világot (Keresztury Dezső)353
Amennyire az ég pillám kitárta (Tóth Bálint)353
Szívemnek édes záloga, kit elvett (Lux Alfréd)354
Mely irgalom és milyen hírnökangyal (Lux Alfréd)355
Oly étekkel táplálom gyenge szívem (Weöres Sándor)356
Ha emlékszem édes tekintetére (Weöres Sándor)356
Tán édes volt szerelmem egy időben (Lux Alfréd)357
Szerelem s bánat indítá panaszra (Szedő Dénes)358
Az angyalok s az égi üdvözültek (Jékely Zoltán)359
Hölgy, boldogan vagy együtt Mi Urunkkal (Weöres Sándor)359
A legyszebb arc s a legkedvesebb két szem (Tellér Gyula)360
A hírnököt már hallom napról napra (Tellér Gyula)361
E földi jó, mely esendő s törékeny (Tellér Gyula)362
Édes zordság, szelíd elutasítás (Szedő Dénes)363
Boldog lélek, édesen rámvetetted (Majtényi Zoltán)363
Bolyongó kismadár, dalolva járod (Szabolcsi Éva)364
Segítő kart nyújt a gyarló elmének (Károlyi Amy)365
Ó, száguldó idő, forgás az égen (Majtényi Zoltán)366
Fáradt nyugtomban rámlehel gyakorta (Weöres Sándor)366
Ezer évnél több minden nap, úgy érzem (Weöres Sándor)367
Édes arcán a Halál sem csúfíthat (Majtényi Zoltán)368
Mikor gyöngéd és hű Vigasztalásom (Szedő Dénes)369
Ki kegyetlen Uram régtől, a drága (Majtényi Zoltán)372
Tükröm gyakran jósolta közeledtét (Sárközi György)377
Gondolat szárnyán szállok oly gyakorta (Weöres Sándor)378
Halálban húnyt ki szép napom világa (Szabolcsi Éva)379
Huszonegy évig tartott Ámor égve (Weöres Sándor)380
Siratom elmúlt éveim, mikor csak (Sárközi György)380
Szép Szűz, tenéked nap az öltözéked (Weöres Sándor)381

Francesco Petrarca

Francesco Petrarca műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Francesco Petrarca könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Francesco Petrarca daloskönyve Francesco Petrarca daloskönyve

A védőborító elszíneződött, szakadozott.

Állapot:
1.640 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba
konyv