A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Francesco Petrarca daloskönyve

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Kriterion Könyvkiadó
Kiadás helye: Bukarest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 392 oldal
Sorozatcím: Horizont Könyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN: 963-07-4653-0

Fülszöveg

Az ujjak közé szorított
penna öröm,
a letett penna
gyönyörűség,
s nemcsak annak van
belőle haszna,
aki szórakozott vele,
de másoknak is...
akik távol vannak...
akik ezer év múlva
születnek!

Francesco Petrarca

Tartalom

Kik hallgatjátok szétszórt rímeimben (Csorba Győző)5
Hogy ezer sérelemért bosszút álljon (Károlyi Amy)5
Ama nap volt, mikor elkönnyesedtek (Weöres Sándor)6
Akinek végtelen gondoskodásra (Weöres Sándor)7
Ha felsóhajtok, emlegetve téged (Csorba Győző)7
Őrült vágyam már oly rossz útra tévedt (Csorba Győző)8
Falánkság, álom, renyhe, tétlen élet (Szabolcsi Éva)9
Hol felöltötte egykor, domb tövében (Károlyi Amy)9
Midőn a csillag, mércéje időnknek (Weöres Sándor)10
Rád támaszkodik, te dicső kolumna (Weöres Sándor)11
Nem engedted arcodra soha fátylad (Majtényi Zoltán)11
Ha irgalmatlan kínjaim hevében (Csorba Győző)12
Ha olykor-olykor más hölgyek sorában (Jékely Zoltán)13
Fáradt szemem, most csüggj arcán a szépnek (Tellér Gyula)13
Minden lépésnél hátra-hátranézek (Majtényi Zoltán)14
A fehér, sápadt apó cihelődik (Weöres Sándor)15
Arcomról keserűség könnye gördül (Szedő Dénes)15
Mert arra fordultam, hol mint az ég (Nemes Nagy Ágnes)16
Oly állat szerte számos él a földön (Szabolcsi Éva)17
Szégyenkezem: még rímet nem találtam (Károlyi Amy)17
Ó, én édes ellenfelem, ezerszer (Végh György)18
Valahány lény lakója lenn a földnek (Majtényi Zoltán)19
Hogy éltem én édes ifjúkoromban (Végh György)20
Ha Laurusom, mely Jupiter dühének (Majtényi Zoltán)25
Sírt Ámor, s olykor én is társa lettem (Csorba Győző)25
Hajó nem érhet révbe boldogabban (Tellér Gyula)26
Fején ős-diadém, harc-lázra gyúlva (Majtényi Zoltán)27
Ó, kit a mennyben várnak, boldog és szép (Szedő Dénes)27
Oly zöld s vérszín ruhát, bordót, sötétet (Csorba Győző)31
Egy ifjú hölgyet láttam zöld babérfa (Jékely Zoltán)33
E nemes lélek, mely távozni készül (Szedő Dénes)34
A végső nap, mely minden földi bajnak (Szabolcsi Éva)35
Keleten már lángolt a szerelemnek (Sárközi György)35
Apolló, hogyha él még drága vágyad (Csorba Győző)36
Magamban, lassan, gondolkodva járom (Szabolcsi Éva)37
Ha hihetem azt, hogy megment halálom (Majtényi Zoltán)37
Oly gyönge szálon csügg e súlyos élet (Csorba Győző)38
Orso, nincs olyan állóvíz, folyóár (Szedő Dénes)41
Úgy félek a szép szemek rohamától (Szedő Dénes)42
Ámor s halál ha nem vet holmi gáncsot (Jékely Zoltán)43
Ha az a fácska elmozdul helyéről (Csorba Győző)43
Mióta halk, szerény és édes arca (Lux Alfréd)44
Kilencszer nézett már Latona sarja (Lux Alfréd)45
Az, ki kész volt kezét Thesszáliában (Jékely Zoltán)45
Ellenfelem a tükröd, melybe nézel (Végh György)46
Arany és gyöngyök, hó- s vérszín virágok (Szedő Dénes)47
Szívemben már-már lankadozni kezdtek (Szedő Dénes)47
Ha tűz tüzet nem oltott még ki eddig (Csorba Győző)48
Bár én, hálátlan nyelv, nagyon vigyáztam (Csorba Győző)49
Midőn az ég gyorsan hajol nyugatra (Sárközi György)49
Ha kissé közelebbről süt szemembe (Csorba Győző)52
Diána el nem bűvölhette jobban (Szabolcsi Éva)52
Nemes szellem, ki vezérled a testet (Weöres Sándor)53
Tekintetén Ámor jelét viselte (Végh György)56
A tűz, amelyről azt hittem, megölte (Tellér Gyula)56
Ha vak vágyammal, mely elpusztít engem (Majtényi Zoltán)57
Szerencsém késve ér utol, ha int is (Szedő Dénes)58
Sírástól fáradt arcodat nyugosszad (Tellér Gyula)58
Bár mások vétke elragadta tőlem (Tellér Gyula)59
A nemes fa, kit sok év menetében (Tellér Gyula)60
A nap, a hó, az évszak áldva légyen (Weöres Sándor)60
Ó, Ég Ura, az átvirrasztott éjek (Szabolcsi Éva)61
Ki különös színemre rátekintett (Szedő Dénes)62
Ha képes lennél rá, hogy furcsa módra (Csorba Győző)62
Ó, mily óvatlan voltam eleinte (Weöres Sándor)63
A súlyos lég és a fojtogató köd (Majtényi Zoltán)64
A tirrén tenger bal partján eveztem (Majtényi Zoltán)65
Magasztos, szent látványa földeteknek (Csorba Győző)66
Jól tudtam én, hogy józan ész tanácsa (Majtényi Zoltán)66
Ó jaj, nem is tudom, hogy mit reméljek (Csorba Győző)67
Mivel rövid az élet (Majtényi Zoltán)69
Szép Úrnőm, íme látom (Takács Zsuzsa)72
Mivel sorsom kivánja (Lux Alfréd)74
Elfáradtam gondolni arra már, hogy (Csorba Győző)77
A szép szemek, mik úgy-úgy megsebeztek (Csorba Győző)77
Ámor igérgetéssel hízelegve (Weöres Sándor)78
Poliklétoszt, s ki nagy művész csak élt még (Szabó Magda)79
Midőn a magasztos eszmét foganta (Majtényi Zoltán)79
Ha kínjaim tizennegyedik éve (Csorba Győző)80
Ki úgy döntött, hogy - bármit ád az élet (Tellér Gyula)81
Úgy elfáradtam sok-sok nemtelenség (Sárközi György)82
Még soha meg nem untalak szeretni (Szedő Dénes)83
Amíg halántékom meg nem fehérül (Csorba Győző)83
Csak sírjatok szemek, akár a zápor (Végh György)84
Mindig szerettem - most is bennem lángol (Végh György)85
Az ablakra mindig gyűlölve nézek (Végh György)85
Ahogy a jó íjász tüstént megérzi (Végh György)86
Mert oly soká késik, mit rég remélek (Csorba Győző)87
Futván a börtönt, hol Ámor a rabság (Majtényi Zoltán)87
A szélben úszó fürtjei aranyból (Károlyi Amy)88
A szép asszony, akit te úgy imádtál (Weöres Sándor)89
Sírjatok, asszonyok s veletek Ámor (Weöres Sándor)89
Már többször szólt Ámor nekem: jegyezd fel (Nemes Nagy Ágnes)90
Ha szememből szívem mélyéig ér le (Keresztury Dezső)91
Bár sikerülne oly jól versbe szednem (Majtényi Zoltán)91
E veszteglés már úgy megundorított (Tellér Gyula)92
Ó, szép szabadság, itt hagytál magamban (Tellér Gyula)93
Orso, csataménedre fölcsatolhat (Weöres Sándor)93
Mert tudni vélem, és mert tudni véled (Tellér Gyula)94
Az ablak, honnan hogyha kedve támad (Lux Alfréd)95
Kora prédája lehetünk mi, s fájók (Majtényi Zoltán)95
Caesar, mikor a tisztelt főt fogadta (Sárközi György)96
Győzött Hannibál, ámde győzedelmét (Majtényi Zoltán)97
Vártuk erényed, és benned virágzott (Weöres Sándor)97
Soha úgy, mint idáig énekeltem (Csorba Győző)98
Szem-nem-látta ifjú angyal az égből (Majtényi Zoltán)101
Nem látom már, mentség számomra, hol van (Csorba Győző)101
Ó, minden földi hely legboldogabbja (Csorba Győző)102
Ó, jaj, hányszor rám ront Ámor, de hányszor (Csorba Győző)103
Ámor a szokott helyre űze engem (Weöres Sándor)103
Az asszony, kinek szívem ég az arcán (Lux Alfréd)104
Sennuccióm, sorsom végre el hadd mondjam (Szabolcsi Éva)105
Téged, Sennuccióm, nélkülözve, csonkán (Szedő Dénes)105
Az aljas Bádelből, honnét a szégyen (Szabolcsi Éva)106
Fenséges hölgyet pillantottam én meg (Csorba Győző)107
Nem mondható édességgel telítve (Weöres Sándor)107
Ha tán a szirt, mely völgyünket bezárja (Csorba Győző)108
Az első sóhaj már tizenhat éve (Takáts Gyula)109
Egy Asszony, sokkal szebb, mint tűz a napban (Majtényi Zoltán)109
A részvét-vers, mely szellemét Uramnak (Csorba Győző)112
Nézd, Ámor, ezt az ifjú hölgyet itt! Ládd (Csorba Győző)113
Tizenhétszer fordult az Ég felettem (Csorba Győző)114
Bájos sápadás, mit mosolya méze (Weöres Sándor)114
Szerelmem, sorsom s lelkem futva borzad (Csorba Győző)115
A gondolat, mi feldúlt (Weöres Sándor)116
Habok friss, édes árja (Károlyi Amy-Weöres Sándor)118
A Szerelem, mely ösztökéli tollam (Csorba Győző)120
Itáliám, kár rádolvasni gyarló (Rónai Mihály András)123
Gondolatok s hegyek közé visz Ámor (Csorba Győző)127
És mert az irgalom bezárt előttem (Takáts Gyula)129
Szerelemről dalolnék oly merészen (Simon Gyula)129
Ha nem szerelmet, akkor hát mit érzek (Sárközi György)130
Ámor célul tett ki szeme nyilának (Csorba Győző)131
Nincs békém és erőm se háborúra (Csorba Győző)131
Mennél mesés-furábban (Weöres Sándor)132
Csurranjon láng a mennyekből fejedre (Rónai Mihály András)135
No, kapzsi Bábel, jó hasasra raktad (Rónai Mihály András)135
Fájdalom kútja, dühödés szállása (Rónai Mihály András)136
Minél Forróbb a vágy szárnyam kitárnom (Csorba Győző)137
Ámor, ki eszmémben él és világol (Weöres Sándor)137
Mint néha fölhevült, meleg időbe (Takáts Gyula)138
Hol édes árnyat szórnak szét a lombok (Csorba Győző)139
Édes hangod midőn csendülni hallom (Csorba Győző)140
Soha nem jött hajnal pirkadva szebben (Takáts Gyula)141
Vihetsz, hol füvet, szirmot irtva ontja (Simon Gyula)141
Ó szikra-virtus ékítette, drága (Simon Gyula)142
Midőn a szenvedély, mely fékkel és két (Simon Gyula)143
Sem a Ticino, Pó, Tiberis, Arno (Takáts Gyula)143
Keménységében meg-megenyhül olykor (Csorba Győző)144
Kérdezlek, lelkem, mit gondolsz, mit érzel (Simon Gyula)145
Ádáz, vad tengerekről szélviharban (Simon Gyula)145
Ez a szelíd és angyal-testű, ember (Simon Gyula)146
Szállj, forró sóhaj, szállj hideg szivébe (Szabolcsi Éva)147
Minden csillag, elem s az ég teremtő (Simon Gyula)147
Se Jupitert, se Caesart nem ragadta (Simon Gyula)148
Én láttam angyali lényét e földön (Takáts Gyula )149
Mindig keserves, mindig glóriás nap (Károlyi Amy)149
Fáradt szemem bármerre tétovázhat (Csorba Győző)150
Az ég míly részén, vajjon melyik eszme (Weöres Sándor)151
Ámor és én, eltelve a csodától (Károlyi Amy)151
Ó, tétova léptek, ábránd-csapongás (Weöres Sándor)152
Víg s boldog szirmok, szerencsés füszálak (Szedő Dénes)153
Ámor, ki gondolatainkba láthatsz (Majtényi Zoltán)153
Ím, hallgat ég és föld, szellő se járja (Szabolcsi Éva)154
Midőn hálóba zsendülő fűszálak (Simon Gyula)155
A barlanghoz ha hű maradtam volna (Szedő Dénes)155
Midőn Ámor az ő szép pillantását (Weöres Sándor)156
Az édes gondolatot küldi nékem (Simon Gyula)157
Telve egyetlen vággyal, mely letérve (Weöres Sándor)157
Emberséges szép külseje nem egyszer (Szedő Dénes)158
Kegyetlen, szép karok közt ért el Ámor (Végh György)159
Irigység, ellensége az erénynek (Majtényi Zoltán)159
Nézve derült napját a tünde szemnek (Szedő Dénes)160
Vad csillagzat volt, mely alatt születtem (Szabolcsi Éva)161
Mikor az idő és hely jut eszembe (Weöres Sándor)161
Bátran lépek a félelmes vadonba (Sárközi György)162
Híres Ardennen átsuhanva gyorsan (Majtényi Zoltán)163
Ámor sarkantyúz s fékez ugyanakkor (Majtényi Zoltán)163
Geri! ha édes Ellenségem olynap (Szedő Dénes)164
Po, földi kérgem bárhogy is sodorjad (Szedő Dénes)165
Ámor fű közé feszité a könnyed (Weöres Sándor)165
Ki forró vágyra gyújtja szívem üszkét (Majtényi Zoltán)166
Ha ő halálra tud gyötörni engem (Simon Gyula)167
Természet, Ámor és a tiszta szellem (Simon Gyula)167
E főnixmadár arany hajfüzére (Weöres Sándor)168
Ha Virgil és Homér láthatta volna (Weöres Sándor)169
Midőn Nagy Sándor hős Achilles ősi (Simon Gyula)169
Napisten, az egy Lombra, melyre vágynám (Szedő Dénes)170
Felejtéssel rakott hajóm merészen (Szabolcsi Éva)171
Fehér ünő tűnt hirtelen szemembe (Simon Gyula)171
Mint öröklét, Istent láttatva égben (Szedő Dénes)172
Álljunk meg, Ámor, dicsfényünk csodálva (Weöres Sándor)173
Oly nemes értékkel táplálom elmém (Weöres Sándor)173
A Szél az árnyas erdőn a virágot (Végh György)174
Az arcom napról napra sápad, érzem (Végh György)175
Az enyhe szellő, mely zöld lombok alján (Végh György)175
Az égi szellő zöld babért ölelget (Károlyi Amy)176
A lágy szellő sodorja s oldja szerte (Károlyi Amy)177
Ó, ékes kéz, mely szívem elszorítod (Szedő Dénes)177
Nemcsak a mondottam szép, puszta félkéz (Szedő Dénes)178
Meglepett Ámor és a jószerencse (Lux Alfréd)179
Szép, tiszta, élő csilláma e Jégnek (Lux Alfréd)179
Jaj, lángolok, de el nem hiszi más itt (Szedő Dénes)180
Lelkem, ki annyi s oly sokféle dolgot (Szedő Dénes)181
Édes kibékülések, duzzogások (Simon Gyula)181
Ha mondtam azt, gyűlöljön meg örökre (Lux Alfréd)182
Azt hittem én, úgy telik életem már (Végh György)184
Sebes Folyó, ki indulsz alpi tájról (Nemes Nagy Ágnes)186
Az édes dombokon én ott maradtam (Weöres Sándor)187
Hispán Ebrótól Hydaspes folyóig (Weöres Sándor)188
Vágy sarkantyúz, vezet s irányít Ámor (Károlyi Amy)188
Kinek csak álma boldog, és szeretne (Sárközi György)189
Csak néhanapján látott tünde bájak (Lux Alfréd)190
Három nap telt el, hogy leszállt a testbe (Kardos Tibor)190
Nemes vér, lelke mégis enyhe, méla (Weöres Sándor)192
A könnyem omlik, s ha jő éji óra (Tóth Bálint)192
Rég azt kívántam, hogy igaz panasszal (Szedő Dénes)193
Sok könnyed s bájos nő között visz útja (Lux Alfréd)194
Madárkák üde éneke, sírása (Keresztury Dezső)194
Hol vette Ámor aranyát, mily érben (Szedő Dénes)195
Miféle sors, kényszer, furfang vezérel (Csorba Győző)196
Víg s merengő, együtt-járó s magános (Keresztury Dezső)196
Midőn a Napszekér tengerbe gázol (Sárközi György)197
Ha hűség öl vagy szív, igaz s gyanútlan (Szedő Dénes)198
Tizenkét nyájas úrnő tűnt szemembe (Szedő Dénes) 198
Veréb a háztetőn, erdőn a dámvad (Sárközi György )199
Szellő, ki fürtje könnyű, szőke fodrát (Szedő Dénes)200
Jobbjával Ámor baloldalt sebezve (Szedő Dénes)200
Daloltam, és most sírok: mégse leltem (Szabolcsi Éva)201
Sírtam, most dalolok, mert csillogását (Szedő Dénes)202
Telt-múlt napom, és sorsommal beértem (Szedő Dénes)202
Legyőzi győztes Nagy Sándort haragja (Majtényi Zoltán)203
Milyen boldoggá tett, hogy a világon (Csorba Győző)204
Ó, csöpp szobácska, háborgó napokban (Csorba Győző)204
Visz Ámor, jaj hová nincs menni kedvem (Csorba Győző)205
Hibázom, Ámor, és látom hibámat (Csorba Győző)206
Nem dajkál annyi lényt a tenger árja (Csorba Győző)206
Királyi lény, tündöklő angyal-elme (Csorba Győző)208
Ha kél a hajnal, megremegnek arra (Takács Zsuzsa)208
Esdettem Ámorhoz, s ma újra esdek (Csorba Győző)210
A roppant úr, ki ellen semmi haszna (Csorba Győző)210
Nézd, vágyó szívem, szépségét e dombnak (Szabolcsi Éva)211
Hűs-árnyas dombhát, zöld s virággal ékes (Csorba Győző)212
Aggaszt bajod, s félek: súlyosbodik még (Csorba Győző)212
Két rózsaszál az Édenből szakasztva (Weöres Sándor)213
Ringatva száll sóhaj szelíd fuvalma (Weöres Sándor)214
Nem minden ember ád hitelt dalomnak (Károlyi Amy)214
Ki látni vágyik, mit tud a természet (Keresztury Dezső)215
Mint rettegek, ha felrémlik eszembe (Weöres Sándor)216
Ha elhagy, akkor vígaszt nyújt az álom (Takács Zsuzsa)216
Ó, könnyeket fakasztó, szörnyű látvány (Takács Zsuzsa)217
Hányódván sorsomon, hol dalba kezdek (Takács Zsuzsa)218
Ó édes pillantások, bölcs szavacskák (Csorba Győző)218
Csak leskelek, de édes és imádott (Csorba Győző)219
Gyűlölni hajnalt, vágyni éji csöndre (Károlyi Amy)220
Ó, bárcsak bírnék bosszút állni rajta (Nemes Nagy Ágnes)220
Gyönyörű orcáját, melyet kívánok (Weöres Sándor)221
Eleven láng az ő szemvillanása (Weöres Sándor) 222
Mindig magányos élet volt a vágyam (Csorba Győző)222
Oly csillagállásban fénylett felém két (Csorba Győző)223
Ha tán egy asszony fényes hírre vágyna (Szedő Dénes)224
Az élet drága, s úgy tűnik szememben (Lux Alfréd)224
Ó, diadalmas fa, ki győzelemben (Lux Alfréd)225
Gondolkodom, s részvét támad szívemben (Csorba Győző)226
Hogyha e zord, vadszívű s hajthatatlan (Szedő Dénes)229
Én jó uram, most minden bíztat arra (Lux Alfréd)230
Jaj a szép arc, jaj a hű szem varázsa (Weöres Sándor)231
Mit is tegyek? mi most tanácsod, Ámor (Tellér Gyula)231
Eltört az Oszlop, s a Babér kiszáradt (Szedő Dénes)234
Ámor, ha sürgetsz, hordjak régi jármot (Szedő Dénes)235
Az égő kötést, mellyel óraszámra (Weöres Sándor)238
Rohan az élet, egy órát se nyughat (Tellér Gyula)239
Mit gondolsz? mit teszel? mivégre leskelsz (Csorba Győző)239
Vad gondolataim, nyughassatok már (Csorba Győző)240
Szemem, lásd, elhomályosult Napunk, de (Weöres Sándor)241
Mivelhogy derült, angyalforma arca (Szedő Dénes)241
Hacsak Ámor nem ád újabb tanácsot (Weöres Sándor)242
Legékesebb és virulóbb korában (Szedő Dénes)243
Ha kismadár nyögését és lomb zöldje (Károlyi Amy)243
Hol így láthatnám, nincs hely a világban (Károlyi Amy)244
Édes rejtekbe magam hányszor mentem (Károlyi Amy)245
Ki gyakran látogatsz meg, Égi Lélek (Károlyi Amy)245
Elsápasztottad, ó, Halál a legszebb (Csorba Győző)246
A perc oly kurta, és oly gyors az álom (Csorba Győző)247
Aggódó, hű anya kedves fiának (Csorba Győző)247
Ha gyöngéd hangját olykor meg lehetne (Csorba Győző)248
Sennuccióm, fáj, hogy itthagytad barátod (Sárközi György)249
A légben sóhaj kél nyomában (Csorba Győző)249
Szépek között a legszebb, drága fényem (Weöres Sándor)250
Ó, forgandóság! Most öröm s elégség (Csorba Győző)251
Midőn a Hajnal égről földre lebben (Lux Alfréd)251
A szem, melyről oly lángolón daloltam (Csorba Győző)252
Ha tudtam volna, hány szívet vigasztal (Sárközi György)253
Oly fenséggel és élőn élt szívemben (Lux Alfréd)253
Gondolataim rég - tűnődve kedves (Csorba Győző)254
Vádlom magam máskor s most, íme, mégse (Takács Zsuzsa)255
Oly békén élt, úgy összeédesedve (Csorba Győző)255
Ha visszanézek szálló éveimre (Sárközi György)256
Hol a homlok, kicsiny jel volt az éke (Weöres Sándor)257
Miként irigykedem rád, kapzsi föld, mely (Csorba Győző)257
Völgy, panaszommal színültig telített (Szedő Dénes)258
Felszállok oly magasra képzeletben (Szabolcsi Éva)259
Ámor, ki fényt vetettél jó időmre (Weöres Sándor)259
Amíg sóvárgás férge falta bensőm (Weöres Sándor)260
Szép lélek! ama kötelékből oldva (Nemes Nagy Ánges)261
A Nap, mely nékem az utat mutatta (Szedő Dénes)261
Azt hittem, hogy értelmem szárnyra kaphat (Lux Alfréd)262
Kiért az Arnótól a Sorga mellé (Majtényi Zoltán)263
Hogy őt, ki korunk földre szállt csodája (Majtényi Zoltán)263
A szép időt a langy szél visszahozta (Sárközi György)264
Fiókát gyászol, vagy imádott társat (Károlyi Amy)265
Sem bolygó csillagok a fényes égen (Szabolcsi Éva)265
Elmúlt, ó jaj, az idő, mikor oly nagy (Szedő Dénes)266
Elmém, ki megjósolva veszteséged (Szedő Dénes)267
Virágzó ifjúságom semmivé lett (Szabolcsi Éva)267
Ideje volt immár békét találnom (Lux Alfréd)268
Ámor nekem mutatta már a révet (Nemes Nagy Ágnes)269
Fácskám kifordult, rideg földre hullt, ládd (Weöres Sándor)269
Napjaim gímnél, árnynál könnyedebben (Weöres Sándor)270
Érzem a régi szellőt, s látom egyre (Weöres Sándor)271
Ez-é a fészke főnixmadaramnak (Weöres Sándor)271
Száraz szemmel s a lélek közönyével (Csorba Győző)272
Magamban álltam ablakomban egy nap (Weöres Sándor)273
Ámor, virágban állt még (Csorba Győző)275
Hallgatnom nem lehet, s félek, ne keltsek (Weöres Sándor)276
Megtetted, zord Halál, a legnagyobbat (Csorba Győző)279
Az édes laurusz hűse, lágy fuvalma (Takács Zsuzsa)280
Víg napjaim között, milyet keveset (Sárközi György)280
Ó napszak, óra, végső perc s ti, lelkem (Majtényi Zoltán)281
A kedves, édes, jó szem tiszta fénye (Majtényi Zoltán)282
Gyakran vetődtem messze életemnek (Csorba Győző)282
Kegyes sorsom, meg életem a boldog (Csorba Győző)284
Menjetek, fájó rímek, vár a szikla (Nemes Nagy Ánges)287
Ha tiszta vágy jutalmat joggal elvár (Szedő Dénes)287
Ezer hölgy közt egy olyat vettem észre (Lux Alfréd)288
Kísért elmémben? Ott van élve benne (Keresztury Dezső)289
Ki illatoddal s színeddel legyőzted (Lux Alfréd)289
Nap nélkül hagytad, Halál, a világot (Keresztury Dezső)290
Amennyire az ég pillám kitárta (Tóth Bálint)291
Szívemnek édes záloga, kit elvett (Lux Alfréd)291
Mely irgalom és milyen hírnökangyal (Lux Alfréd)292
Oly étekkel táplálom gyenge szívem (Weöres Sándor)293
Ha emlékszem édes tekintetére (Weöres Sándor)293
Tán édes volt szerelmem egy időben (Lux Alfréd)294
Szerelem s bánat indítá panaszra (Szedő Dénes)295
Az angyalok s az égi üdvözültek (Jékely Zoltán)295
Hölgy, boldogan vagy együtt Mi Urunkkal (Weöres Sándor)296
A legyszebb arc s a legkedvesebb két szem (Tellér Gyula)297
A hírnököt már hallom napról napra (Tellér Gyula)297
E földi jó, mely esendő s törékeny (Tellér Gyula)298
Édes zordság, szelíd elutasítás (Szedő Dénes)299
Boldog lélek, édesen rámvetetted (Majtényi Zoltán)299
Bolyongó kismadár, dalolva járod (Szabolcsi Éva)300
Segítő kart nyújt a gyarló elmének (Károlyi Amy)301
Ó, száguldó idő, forgás az égen (Majtényi Zoltán)301
Fáradt nyugtomban rámlehel gyakorta (Weöres Sándor)302
Ezer évnél több minden nap, úgy érzem (Weöres Sándor)303
Édes arcán a Halál sem csúfíthat (Majtényi Zoltán)303
Mikor gyöngéd és hű Vigasztalásom (Szedő Dénes)304
Ki kegyetlen Uram régtől, a drága (Majtényi Zoltán)306
Tükröm gyakran jósolta közeledtét (Sárközi György)310
Gondolat szárnyán szállok oly gyakorta (Weöres Sándor)311
Halálban húnyt ki szép napom világa (Szabolcsi Éva)312
Huszonegy évig tartott Ámor égve (Weöres Sándor)312
Siratom elmúlt éveim, mikor csak (Sárközi György)313
Szép Szűz, tenéked nap az öltözéked (Weöres Sándor)314
Jegyzetek / Kardos Tibor319

Francesco Petrarca

Francesco Petrarca műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Francesco Petrarca könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Francesco Petrarca daloskönyve Francesco Petrarca daloskönyve Francesco Petrarca daloskönyve Francesco Petrarca daloskönyve

A borító és a lapélek kissé foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.580 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba