804.450

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világirodalmi antológia II.

Egyetemi segédkönyv

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 650 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyv fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz. Tankönyvi szám: 4123/II.

Tartalom

Középkor
Koraközékori latin irodalom
Hieronymus3
A Levelekből - Látomása (XXII. könyv, 30. levél). Ford.: Horváth János3
Aurelius Ambrosius4
Esti ima. Ford.: Sík Sándor5
Aurelius Augustinus5
A Vallomások-ból - Alypus a ciruszban (VI. könyv, 8. fejezet). Ford.:Horváth János6
Monica, Augustinus édesanyja (IX. könyv, 9. fejezet). Ford.: Horváth János7
Az Isten országá-ból - Az igazságosság a közösségi élet alapja (IV. könyv, 3-4. fjezet). Ford.: Horváth János9
Boethius (Anicius Manlius Severinus)10
A filozófia vigasztalásá-ból - Az igazi méltóság (II. könyv, 6. fejezet). Ford: Horváth J.11
Tudjuk ám, mily falat. Ford.: Nemes Nagy Ágnes12
A Zenei oktatás-ból - A hangskála felfedezése (I. könyv, 9-10. fejezet). Ford.: Horváth J.13
Romulus13
Meséi-ből - Mese arról, hogy a hatalmasoknak félniök kell az elnyomottaktól (II. könyv 8. mese). Ford.: Horváth János14
Mese a szegényről és a gazdagról (III. könyv, 17. mese). Ford.: Horváth János14
Jordanes14
A gótok történetéből - Attila halála (49. fejezet). Ford.: Horváth János15
Gregorius Turonensis16
A Frank történet-ből - Az anarchia ellen (V. könyv, Előszó). Ford: Horváth J.16
A hét alvó legendája (6-10. fejezet). Ford.: Horváth János17
Isidorus Hispalensis18
A Szómagyarázatok-ból - A fabuláról (I. könyv, 40. fejzet). Ford.: Horváth János19
Aleuin20
Levelei-ből - Nagy Károlyhoz művelődési programmjáról (IV. könyv, 43. levél). Ford.: Horváth János20
Ismeretlen franciaországi szerző22
Ádám apátról. Ford.: Weöres Sándor22
Kelta irodalom
A szarvas kiáltása. Ford.: Weöres Sándor23
Találka a halál után. Ford.: Weöres Sándor25
Nyári dal. Ford.: Károlyi Amy27
Erdőben. Ford.: Károlyi Amy27
A berrai öregasszony panasza. Ford.: Weöres Sándor28
Mac Congline álma. Ford.: Weöres Sándor29
Germán irodalom
Edda30
A Völunk-ének-ből. Ford.: Szász Béla31
A Rig-énekből - A társadalmi osztályok keletkezése. Ford.: Weöres Sándor34
Francia irodalom
A lírai költészet maradványai38
Fonódal. Ford.: Illyés Gyula38
Aubade. Ford.: Weöres Sándor39
Dal. Ford.: Illyés Gyula40
A feudális anarchia eposzai40
A Nímesi fuvarozás-ból. Ford.: Dulcz Gyula40
A Roland-ének-ből - Roland haldoklása. Ford.: Illyés Gyula42
A trubadur költészet44
Guilhem d'Aquitanie: Penitencia. Ford.: Győry János45
Bernart de Ventadorn: Dal. Ford.: Vég György46
Bertran de Born: A háború dicsérete. Ford.: Illyés Gyula46
Petrus Abaelardus47
Szerencsétlenségeinek történeté-ből - Abélard a vizsgáló bizottság előtt. Ford.: Horváth János48
Hugues d'Orléans (Prímás)50
Nyomorúságáról. Ford.: Vidor Miklós51
Bor és víz vitája. Ford.: Weöres Sándor52
Szentviktori Ádám53
Husvéti himnusz. Ford.: Babits Mihály53
Gauthier de Chatillon54
Sion miatt. Ford.: Csorba Győző54
Bűnök ellen perlekedj. Ford.: Weöres Sándor56
Hélinant58
A halál versei-ből. Ford.: Csorba Győző58
A lovagregény59
A Trisztán és Izoldá-ból - A kettős halál. Ford.: Balogh Dezső60
Marie de France: A szerencsétlen. Ford.: Végh György61
Chrétien de Troyes: Yvain vagy az oroszlán lovag62
Játék a bűnbeesésről64
Éva és a Sátán. Ford.: Végh György64
Dramatizált latin dialógusok66
Lázár és a gazdag párbeszéde. Ford.: Nemes Nagy Ágnes66
A papok és a paraszt. Ford.: Csorba Győző68
Vetélkedések69
Fublertus látomása. Ford.: Vajda Endre70
Aucasin és Nicolette
- Ki jut a paradicsomba és ki a pokolba? Ford.: Tóth Árpád72
- Nicolette dícsérete. Ford.: Tóth Árpád73
- Aucassin panasza. Ford.: Tóth Árpád73
- Aucassin és Nicolette egyesülése. Ford.: Tóth Árpád74
A Róka regénye74
Renart és a halkufárok. Ford.: Dulcz Gyula74
Jean de Joinvil'e76
A Szent Lajos élettörténetéből - Hogyan osztott Szent Lajos igazságot? Ford: Nahóczki Emil76
A Rózsa regénye77
Az igazi nemességről. Ford.: Dulcz Gyula77
A képmutatás beszéde. Ford.: Illyés Gyula78
Rutebeul79
A szegénységről. Ford.: Illyés Gyula79
A fabliau
A paraszt a mennyországban. Ford. Végh György80
Charles d'Orléans81
Ballada a békéről. Ford.: Illyés Gyula81
Francois Villon82
A Testamentum-ból. Ford.: Vas István83
- Tűnt idők szép asszonyai. Ford.: Szabó Lőrinc84
- Imádság Cotart mesterért. Ford.: Szabó Lőrinc84
- Epitáfium. Ford.: Tóth Árpád85
Német irodalom
Hrotswit86
A Dulcitius-ból (IV.-IX. jelenet). Ford.: Horváth János87
A két Ekkehard: Ekkehard I. és Ekkehard IV.88
A Waltharius-dal-ból - Waltharius alkuja a frankokkal (489-644. sor). Fordította: Csorba Győző89
A Szentgalleni történetek-ből - A szentgalleni kaland. Ford.: Horváth János91
A Cambridgei daloskönyv-ből - A hótól lett gyermek (Nro 14. Modus Leibinc). Fordíotta: Weöres Sándor93
Heriger és a hamis látnok (Nro 24). Ford.: Weöres Sándor94
A farkas és a plébános (Nro 33). Ford.: Weöres Sándor95
János apát angyallá válik (Nro 42). ford.: Weöres Sándor96
Nibelung-ének97
Előhang. Kriemhilda álma (I. ének). Ford.: Weöres Sándor98
Siegfried búcsúja Kriemhildától (XVI. ének). Ford.: Károlyi Amy99
Siegried halála (XVI. ének). Ford.: Károlyi Amy100
Nivardus102
Az Ysengrimus-ból - A farkas felfalja a sonkát (I. könyv, 355-513. sor). Ford.: Csorba Győző103
Nemesség, vagyon, egyház. Ford.: Csorba Győző106
Archipoeta107
Oly gyakorta panaszolom... Ford.: Végh György108
Gyónás. Ford.: Szabó Lőrinc109
A Kürenbergi111
Szép sólymocskát neveltem. Ford.: Szabó Lőrinc112
Wolfram von Eschenbach112
A Parzival-ból - Parziavl a Grál várában (V.ének). Ford.: Gáspár Endre113
Gottfried von Strassburg115
A Trisztán és Izoldából - Az istenítélet. Ford.: Weöres Sándor116
Heinrich von Morungen118
Elbújdosás. Ford.: Vidor Miklós118
Walther von der Vogelweide119
A hársfaágak csendes árnyán. Ford.: Babits Mihály119
A talján láda. Ford.: Keresztury Dezső120
Jaj, hova tűntek az éveim, életem? Ford.: Szabó Lőrinc120
Búcsú a világtól. Ford.: Szabó Lőrinc121
Neidhart von Reuenthal122
Tánc a parasztszobában. Ford.: Keszi Imre122
A Reuenthali szerelme. Ford.: Vidor Miklós123
Carmina Burana124
Földönfutó pap vagyok. (Nro. 91.) Ford.: Weöres Sándor125
Míg kocsmában időzünk. (Nro 175). Ford.: Weöres Sándor126
Rigmus a pénzről (Nro. 73a.) Ford.: Weöres Sándor126
Angyalok vagy emberek (Nro 50.) Ford.: Csorba Győző127
Virág, vedd e kis virágot (Nro 147.) ford.: Kardos Tibor129
Félre, könyvek, doktrinák! (Nro 48.) Ford.: Szabó Lőrinc129
Jő a Múzsa tavasszal. (Nro 108.) Ford.: Kardos Tibor130
Tavasz édes mámorában. (Nro 120.) Ford.: Weöres Sándor130
Szülőföldem édességes tája (Nro 82.) Ford.: Csorba Győző130
Német népdalok131
Lenne enyém... Ford.: Szabó Lőrinc131
Jöszte, jöszte, szerelmesem... Ford.: Weöres Sándor131
Én tied, te enyém. Ford.: Szabó Lőrinc131
Gyönyörűszép a liget... Ford.: Szabó Lőrinc131
A Frankfurti passió134
Magdolna világi élete. (656-743. verssor) Ford.: Vajda Endre132
Farsangi játékok134
Hans Folz: Farsangi játék egy parasztbíróságról. Ford.: Vajda Endre134
Orosz irodalom
Ének Igor hadairól136
Előhang. Ford.: Képes Géza136
Csatavesztés. Feddőének a torzsalkodó fejedelmek ellen. Ford.: Képes Géza138
Jaroszlavna siralma. Ford.: Képes Géza139
A bylinák140
Ilja Muromec és a rabló Szolovjej. Ford.: Honti Rezső140
Angol irodalom
Ó-angol elégiák146
A hajós. Ford.: Végh György146
A feleség panasza. Ford.: Végh György147
Nigellus Wireker147
A balgák tüköré-ből - Brunellus Salernóban és Párisban. Ford.: Weöres Sándor148
Walter Map150
Az udvari emberek időtöltésé-ből - A kereskedő Scea és Ollo története (IV. könyv, 16. fejezet). Ford.: Horváth János151
Magyarországi Lukács (II. könyv, 7. fejezet). Ford.: Horváth János154
Középkori népdalok155
Kakukk-nóta. Ford.: Szabó Lőrinc156
Alisoun. Ford.: Szemlér Ferenc156
Fúj, északi szél... Ford.: Szabó Lőrinc156
Altató. Ford.: Végh György157
Gesta Romanorum158
Jovinianus császár története agy a szerfölött való fennhéjázásról. Ford.: W. Petrolay Margit158
John Barbour163
A Bruce-ból - A szabadságról. Ford.: Weöres Sándor164
Skót balladák164
Robin Hood arany jutalma. Ford.: Hajnal Anna164
Sir Patrick Spens. Ford.: Arany János166
Deli George Campbell. Ford.: Somlyó György167
Deli szép Earl of Murray. Ford.: Somlyó György168
John Wycliff168
Angol nyelvű Prédikációi-ból
- Pénzért mindent. Ford.: Gál István169
- A rossz papok példája ellen. Ford.: Gál István169
A lelkész kötelességei-ből
- A pápa tekintélye nem áll Krisztus tekintélye felett (12-13. fejezet). Ford.: Kardos Tibor169
- Visszaélések a dézsmával (15. fejezet). Ford.: Kardos Tibor170
William Langland171
A szántóvető. Ford.: Weöres Sándor171
Szegényparasztok ínsége. Ford.: Weöres Sándor172
Éhezés aratásig. Ford.: Weöres Sándor172
John Gower173
Az 1381-i parasztfelkelés kezdete. Wat Tyler beszéde (I. könyv, 689-728. sor) Ford.: Kardos Tibor173
Krisztus és a főpapság. A szegény sorsa. (III. könyv, 11-57. sor) Ford.: Kardos Tibor174
Geoffrey Chaucer175
A Canterbuy-i mesék-ből - Idő és színhely. Ford: Babits Mihály175
A lovag és a fia. Ford.: Babits Mihály és Vas István176
Az apácafőnöknő. ford.: Vas István177
A kolduló barát. Ford.: Vas István178
A kereskedő. Ford.: Vas István179
A molnár meséjé-ből - Az asztalosné és a diák. Ford.: Szász Imre180
A kanonok apródjának meséjé-ből - Hogyan kell a bizalmat megnyerni? Ford.: Szabó Lőrinc184
Az Akárki (Everyman)185
Akárki és a Vagyon. Ford.: Végh György185
John Lydgate186
Londonban egy lyukas garassal. Ford.: Vajda Endre187
William Dunbar189
London város tiszteletére. Ford.: Végh György189
Spanyol irodalom
Ismeretlen spanyolországi arab szerző
Gázel. Ford.: Honti Rezső191
Mu'tamid
Akrosztikon. Ford.: Honti Rezsőné192
Két muvassaha. Ford.: Honti Rezső192
Poema del Cid193
Cid útnak indul. Ford: Gáspár Endre193
Csata. Ford.: Gáspár Endre195
X. (Bölcs) Alfonz, Kasztilia királya195
Dicsőítő ének. Ford.: Gáspár Endre196
Pero da Ponte196
Szerelmes ének. Ford.: Gáspár Endre196
Gonzalo de Berceo197
A Szent Domonkos élete bevezetéséből. Ford.: Gáspár Endre197
A Miasszonyunk csodái-ból. Ford.: Gáspár Endre197
Joao d'Aboim198
Pásztorének. Ford.: Gáspár Endre198
Martin Codax199
Bárka-dal. Ford.: Gáspár Endre199
Juan Ruiz, Hita főpapja199
A jós szerelem könyvé-ből - A kis nők dícsérete. Ford.: Gáspár Endre199
Nuno Fernandez Torneol200
Hajnali ének. Ford.: Gáspár Endre200
John Manuel201
A Lucanor gróf-ból - Van még szegényebb is. Ford.: Gáspár Endre201
Aki nehéz sorában az ördöggel szerződött. Ford.: Gáspár Endre202
Olasz irodalom
A Március elsejei diákköszöntő-ből. Ford.: Kardos Tibor203
Francesco d'Assisi203
Naphimnusz. Ford.: Képes Géza204
Tommaso da Celano204
Ének az Utolsó Ítéletről. Ford.: Babits Mihály205
Jacopone da Todi205
Himnusz a fájdalmas Anyáról. Ford.: Babits Mihály206
A sziciliai líra népies költői207
Cielo d'Alcamo: Ellenkedés. Ford.: Képes Géza207
Giacomino Pugliese: Szerelmi vágyakozás. Ford.: Rónai Mihály András208
Az Édes Új Stílus költői209
Guido Guinizelli: Csak tiszta szívben. Ford.: Rónai Mihály András210
Guido Cavalcantí: A költő utolsó vers. Ford.: Rónai Miháyl András211
Guido Cavalcantí: A baráthoz, aki megszedte magát. Ford.: Rónai Mihály András212
Cino de Pistoia: Fehér virág. Ford.: Rónai Mihály András212
Jacobus a Voragine212
Az Arany legndá-ból: Szent György lovag. Ford.: W. Petrolay Margit213
Marco Polo215
A Millió-ból: Az azbeszt (48. fejezet). Ford.: Kardos Tibor215
A Nagy Kán gabonaraktárai (87-88. fejezet). Ford.: Kardos Tibor215
Fekete emberek - fekete istenek (153. fejeze). Ford.: Kardos Tibor216
A Novelláskönyv-ből - A baribeli bíró ítélete (10. novella). Ford.: Kardos Tibor216
Nárcisz lovag (46. novella). Ford.: Kardos Tibor217
Malacfi plébános úr esete püsökével (54. novella). Ford.: Kardos Tibor217
II. Frigyes és a felségsértő sólyom (90. novella). Ford.: Kardos Tibor218
Az írástudatlan róka (94. novella). Ford.: Kardos Tibor218
A hazug keresmény sorsa (97. novella). Ford.: Kardos Tibor218
Francesco d'Assisi Virágoskertjéből219
Miként szabadított meg Szent Ferenc Gubbio városát egy szörnyűséges farkastól (21. fejezet). Ford.: Kardos Tibor219
A polgári realista líra221
Rustico di Filippo: A hetvenkedő katona. Ford.: Rónai Mihály András221
Cecco Angiolieri: Feleselés Bacchinával. Ford.: Rónai Mihály András222
Cecco Angiolieri: A Végnyomor fia. Ford.: Rónai Mihály András222
Cecco Angiolieri: A jó rokonság. Ford.: Rónai Mihály András223
Cecco Angiolieri: Szeszélyes pillanat. Ford.: Képes Géza223
Folgore di San Gimignano: Májusi szonett. Ford.: Képes Géza223
Folgore di San Gimignano: Gavallérság fogytán. Ford.: Rónai Mihály András224
Dante Alighieri224
Az Új élet-ből: Látomása betegségében (23. fejezet). Ford.: Kardos Tibor226
Kegyes hölgy s ifjú... Ford.: Rónai Mihály András228
Beatrice, mennyei csoda (26. fejezet). Ford.: Kardos Tibor229
Olyan kedves.... Ford.: Rónai Mihály András230
A Rímek-ből: Pietrához. Ford.: Képes Géza230
A köznyelvi ékessszólásról: Miért "fényes" az olasz köznyelv (17. fejezet). Ford.: Sallay Géza231
Az olasz köznyelv központi jelentősége (18. fejezet). Ford.: Sallay Géza232
Van egyetemes olasz köznyelv. Ford.: Sallay Géza233
Az egyeduralomról: Az elmélet célja a cselekvés (I. könyv, 3. fejezet). Ford.: Sallay Géza232
Az emberi boldogságot az egyeduralom biztosítja (I. köny, 5. fejezet). Ford.: Sallay Géza232
Az egyházi uralom elválasztandó a világitól (III. könyv, 16. fejezet). Ford.: Sallay Géza234
A földi élet célja a szabadság és a béke (III. könyv, 16. fejezet). Ford.: Sallay Géza234
Az Isteni Színjáték-ból: Bevezetés (Pokol, I. ének, 1-123.). Ford.: Babits Mihály238
Francesca da Rimini (Pokol, V. ének, 73-142). Ford.: Babits Mihály238
A simoniákus pápákról (Pokol, XIX. ének, 1-126). Ford.: Babits Mihály240
Ulixes utolsó útja (Pokol, XXVI. ének, 83-145.). Ford.: Babits Mihály343
Találkozás Szent Ferenccel (Paradicsom, XI. ének, 43-132). Ford.: Babits Mihály247
Párbeszéd Szent Benedekkel a szerzetesek romlottságáról (XXII. ének, 37-96). Ford.: Rónai Mihály András249
Keleti irodalmak
Kínai irodalom
Meng Hao-Zsan251
Este a Csien-Tö folyón. Ford.: Csongor Barna és Weöres Sándor251
Vang Vej251
Hajnal a Sze-Csuani szorosban. Ford.: Csongor Barna és Weöes Sándor252
Li Taj-Po252
Búcsú. Ford.: Szabó Lőrinc252
Utas ébred. Ford.: Szabó Lőrinc252
Őszi dal. Ford.: Csongor Barna és Weöres Sándor252
Folyami dal. Ford.: Csongor Barna és Weöres Sándor253
Meng Hao Zsannak. Ford.: Csongor Barna és Weöres Sándor253
Dal a Lu hegyről. Ford.: Csongor Barna és Weöres Sándor253
Tu Fu254
A si-Haoi tisztek. Ford.: Ssongor Barna és Weöres Sándor254
Ruhasulykolás. Ford.: Csongor Barna és Károlyi Amy254
Vej Pa-hoz. Ford.: Csongor Barna és Weöres Sándor255
Po Csü-Ji255
Búcsú a téli kályhától. Ford.: Szabó Lőrinc255
A fekete örvény sárkánya avagy a pukkadási kapszi hivatalnokok. Ford.: Csongor Barna és Weöres Sándor256
A törtkarú öreg. Ford.: Csongor Barna és Weöres Sándor256
Kormányhivatalnok nézi az aratókat. Ford.: Szabó Lőrinc257
Han Jü257
Beadvány a császárhoz. Ford.: Csongor Barna257
Liu Cung-Jüan258
Kígyófogás. Ford.: Csongor Barna258
Arab irodalom
Az Antar regényé-ből260
Antar széttépi az oroszlánt. Ford.: Honti Rezső260
Antar és a nőrablók. Ford.: Honti Rezső262
Az Ezeregy éjszaká-ból263
Teherhordó Szinbád találkozása Tengerjáró Szinbáddal. Ford.: Honti Rezső264
Tengerjáró Szinbád első története. Ford.: Honti Rezső266
Perzsa irodalom
Firdauszí238
A Királyok könyvé-ből
Zál elmegy Rudábehoz. Ford.: Radó Antal269
Szijávus végső akaratát közli Ferengísszel. Ford.: Radó Antal271
Abu Ali Ibn Szina273
Négysorosai-ból Ford.: Weöres Sándor (1, 3) és Trencsényi-Waldapfel Imre (2,4)273
Omár Chajjám274
Négysorosaiból (1-15). Ford.: Honti Rezső és Weöres Sándor274
Dzseláleddin Rumí275
Diván-jából (1-2). Ford.: Honti Rezső276
Szadí277
A Kert-ből. Ford.: Nemes Nagy Ágnes277
Háfiz277
Bor és szerelem. Ford.: Szabó Lőrinc277
Grúz irodalom
Sota Rusztavéli278
Táriel a tigrisbőrös lovag-ból
Előhang (I. ének, 1-9 versszak). Ford.: Vikár Béla - Weöres Sándor279
Táriel és a persza kérő (XIII. ének). Ford.: Vikár Béla - Weöres Sándor279
Befejezés (LXVII. ének). Ford.: Vikár Béla - Weöres Sándor284
Renaissance
Olasz irodalom
Francesco Petrarca287
A Családi levelek-ből
Kirándulás a Monte Ventoso csúcsára (IV. könyv, 1. lev.). Ford.: Trencsényi-Waldapfel Imre288
A Daloskönyv-ből
Csurranjon láng... (136) Ford.: Rónai Mihály András294
No, kapzsi Bábel... (137) Ford.: Rónai Mihály András294
Fájdalom kútja... (138) ford.: Rónai Mihály András295
Cihelődik a fakó öregecske... (16) Ford.: Rónai Mihály András295
Keleten már lángolt... (33) Ford.: Sárközy György295
Egyedül, lassan... (35) Ford.: Rónai Mihály András296
Áldott a nap... (61) Ford.: Rónai Mihály András296
Békét se hagy... (134) Ford.: Rónai Mihály András297
Kinek csak álma boldog... (212) Ford.: Sárközy György297
Ma fölvitt lelkem... (302) Ford.: Rónai Mihály András298
Zefirrel jő meg... (310) Ford.: Rónai Mihály András389
Most megsiratom... (365) Ford.: Rónai Mihály András299
Itália uraihoz (Itáliám kár rádolvasni...) (128) Ford.: Rónai Mihály András299
Giovanni Boccaccio301
Versei-ből
Forrás körül. Ford.: Rónai Mihály András302
Dante vagyok. Ford.: Rónai Mihály András303
A Dekameron-ból
Lizabetta szerelme (IV. nap. 8. nov.). Ford.: Kardos Tibor303
Főtisztelendő Hagymás testvér (VI. nap 10. nov.). Ford.: Kardos Tibor305
Franco Sacchetti310
Versei-ből
Ne tűrd tovább... Ford.: Rónai Mihály András310
Ne Salvestronak hívjunk... Ford.: Rónai Mihály András310
Ti könnnyűléptű hegyi pásztolánykák... Ford.: Rónai Mihály András311
Novállái-ból
Meghalt az igazság! (202. nov.). Ford.: Kardos Tibor311
Poggio Bracciolini313
Az Elmésségek-ből
Történet egy szegény halászról. Ford.: Kardos Tibor313
Egy kardinális buzdító beszéde. Ford.: Kardos Tibor314
Egy szegény ember panaszra megy a zsoldoskapitányhoz. Ford.: Kardos Tibor315
Arrról az emberről, aki feleségét a vízbe dobta. Ford.: Kardos Tibor315
Lorenzo Valla316
A hazug Konstantinus-féle ajándéklevél-ből
A sárkánymese (XXIII. fej.). Ford.: Kardos Tibor316
A háborús hódítások ellen (XXVII. fej.). Ford.: Kardos Tibor317
A népfaló pápa. (XXIX. fej.). Ford.: Kardos Tibor318
Giovanni Pontano318
Az Alvilág révészé-ből
A babona útálatossága. Ford.: Kardos Tibor319
A Hitvesi szerelem-ből
Első bölcsődal. Álomhivogató. Ford.: Csorba Győző321
A Sírhalmok-ból
Lucia sírja. Ford.: Csorba Győző322
A Hesperidák kertjé-ből
Egy kis költői kitérés. Ford.: Csorba Győző322
Masuccio Salernitano322
A Novelláskönyv-ből
Az ezüst serleg (XVII. nov.). Ford.: Kardos Tibor323
A firenzei költészet népi iránya325
Domenico Burciello
Firenze szabadságáért. Ford.: Rónai Mihály András325
A hangya kalandja. Ford.: Rónai Mihály András326
Pármai parasztok. Ford.: Rónai Mihály András326
Kincses Velence. Ford.: Rónai Mihály András327
Luigi Pulci
Margutte és Morgante a csárdában (XVIII. ének 148-160. versszak). Ford.: Rónai Mihály András327
A líra a Mediciek udvarában
Lorenzo de Medici
Bacchus és Arianna. Ford.: Rónai Mihály András330
A barberinói pásztorlányka (részletek). Ford.: Rónai Mihály András331
Angelo Poliziano
Bacchánsnők kardala. Ford.: Rónai Mihály András334
Jövel, május! Ford.: Rónai Mihály András334
Egy reggel lányok... Ford.:Rónai Mihály András
Ó gyöngéd ibolyák! Ford.: Csorba Győző336
A firenzei platonisták337
Giovanni Pico della Mirandola337
Az ember csoda, önmagát továbbteremtheti. Ford.: Kardos Tibor337
A petrarkista udvari líra és Sannazzaro339
Jacopo Sannazzaro340
Ikáriai tenger. ford.: Rónai Mihály András340
Cumae ősrégi városa romjaira. Ford.: Csorba Győző340
Sincero földalatti utazása. Ford.: Kardos Tibor341
Antonio Tebaldeo: Olvasómhoz. Ford.: Rónai Mihály András342
Serafino Aquilano343
Ha naphosszat is... Ford.: Rónai Mihály András343
Ha nem dicsértelek... Ford.: Rónai Mihály András343
A láng a hóból... Ford.: Rónai Mihály András343
Baldassare Castigline
Az udvari ember könyvé-ből: A szépről (IV. 52.). Ford.:Sallay Géza544
Pietro Bembo344
Versei-ből: Göndör szöghaj, ámbrától tiszta... Ford.: Rónai Mihály András345
Francesco Berni345
Ezüstös, gyér haj, ziláltan... Ford.: Rónai Mihály András345
"Fejezet" Sebastiano del Piombohoz. Michelangelo dicsérete. Ford.: Rónai Mihály András345
Cecco meg a római udvar. Ford.: Rónai Mihály András347
VII. Kelemen pápasága. Ford.: Rónai Mihály András347
Lodovico Ariosto348
Az Örjöngő Roland-ból
Roland megőrül (XXIII. ének 139-136. versszak)348
A holdbéli utazás (XXXIV. ének 70-80. versszak)350
Versei-ből
Sötét fátyol borult... Ford.: Rónay Mihály András352
Niccoló Machiavelli353
A Mandragórá-ból (IV. felv. 2. jel.). Ford.: Honti Rezső353
A Fejedelem-ből
Mi módon kell a fejedelemnek megtarania szavát. (18. fejezet.) Ford.: Kardos Tibor355
Buzdítás, hogy ragadjuk ki és szabadítsuk meg aItáliát a barbároktól. (26. fejezet) Ford.: Kardos Tibor357
Értekezések Titus Livius első tíz könyvéről
Arról, hogy a nép és a szenátus belviszályai szabadság és hatalmassá tették a római köztársasáto. I. könyv, 4. fejezet). Ford.: Kardos Tibor359
Hogyan pusztult el Itália, amiért megfogyatkozott benne a vallásosság a római egyház révén (I. könyv, 11. fejezet). Ford.: Kardos Tibor360
A sokaság bölcsebb és állhatatatosabb mint valamely fejedelem. (I. könyv, 45. fejezet.) Ford.: Kardos Tibor361
Hogy a hazát meg kell védeni akár gyalázat árán, akár dicsőséggel és mindenképen jól van megvédve. (III. könyv, 20 fejezet.). Ford.: Kardos Tibor363
Az erőszakkal kikényszerített ígéreteket nem kell megtartani. (III. könyv, 21. fejezet.). Ford.: Kardos Tibor364
Firenze történeté-ből
Az 1378-i felkelés okai. (III. könyv, 12. fejezet). Ford.: Kardos Tibor364
Kizsákmányolók és kizsákmányoltak (III. könyv, 13. fejezet). Ford.: Kardos Tibor365
Leonardo da Vinci365
A Gondolatok-ból
Leonardo önmagáról. Ford.: Kardos Tibor366
A tapasztalati módszer. Ford.: Kardos Tibor366
A természeti törvény. Ford.: Kardos Tibor366
Dialektika. Ford.: Kardos Tibor367
Égés, élet és véráramlás. Ford.: Kardos Tibor367
Az őssárkány halála. Ford.: Kardos Tibor367
A távcső, a Nap és a Föld. Ford.: Kardos Tibor368
A Duna völgyének kiemelkedése az őstengerből. Ford.: Kardos Tibor368
A víz hatalma. Ford.: Kardos Tibor368
Az özönvíz. Ford.: Kardos Tibor369
A repülésről. Ford.: Kardos Tibor370
A festő csak a természetet kövesse. Ford.: Kardos Tibor370
Lobogó tűz az éjszakában. Ford.: Kardos Tibor371
Az emberi életkorok ábrázolása. Ford.: Kardos Tibor371
Jóslatai-ból
A teherhordó jutalma. Ford.: Kardos Tibor372
A papi csalás. Ford.: Kardos Tibor372
Arany és háború. Ford.: Kardos Tibor373
A Mesék-ből
A rabló bűnhődése. Ford.: Kardos Tibor373
A nagyravágyó sorsa. Ford.: Kardos Tibor374
Gondviselés helyett óvatosság. Ford.: Kardos Tibor374
A túlságosan súlyos zsarnokság vége. Ford.: Kardos Tibor374
Álhatatos küzdelem a tudásért. Ford.: Kardos Tibor374
A szabadság értéke. Ford.: Kardos Tibor374
Michelangelo Buonarroti375
Az Éjtszaka válaszol. Ford.: Rónai Mihály András375
II. Gyula pápa Rómájára. Ford.: Rónai Mihály András375
Firenze és a firenzei száműzöttek párbeszéde. Ford.: Rónai Mihály András376
A márványtömb-szonett. Ford.: Rónai Mihály András376
Benvenuto Cellini376
Az Önéletrajz-ból
Bevezető szonett. Ford.: Képes Géza377
Történetek Michelangeloról (12. fej.). Ford.: Füsti József377
A Persus leleplezése (90 és 92. fej.). Ford.: Füsti József378
Olasz költőnők379
Vittoria Colonna: Születésnapodra. Ford.: Rónai Mihály András380
Gaspara Stampa: Uram, ha útra válnál... Ford.: Rónai Mihály András380
Tullia d'Aragona: Lattanzio Benuccihoz szabadkozván a dicséretért. Ford.: Rónai Mihály András381
Petro Aretino381
A francia királyhoz. Ford.: Rónai Mihály András381
A Hipokritá-ból (I. felv. 2-5 jel.) Ford.: Kardos Tibor385
Matteo Bandello389
Romeo és Júlia sírverse. Ford.: Rónai Mihály András390
Novellái-ból
Hízó Tamás az uzsoráról prédikáltat. Ford.: Kardos Tibor390
Marco Girolamo Vida393
Poetikájá-ból
A költő neveltetése (I. könyv, 271-289. sor) Ford.: Várdai Béla393
Kölcsönvétel és utánzás, (III. könyv, 185-233. sor) Ford.: Várdai Béla294
Műgond. (U. o. 455-498. sor.) Ford.: Várdai Béla395
Vergilius dicsérete. (U. o. 554-576. sor.) Ford.: Várdai Béla395
Torquato Tasso396
A Megszabadított Jeruzsálem-ből
Armida kertje (XVI. ének 19-35. versszak). Ford.: Rónai Mihály András397
Giordano Bruno401
A Hamvazószerdai lakomá-ból: Önnön élete művéről. (I. párbeszéd.) Ford.: Koltay K. Jenő402
Az okról, elvről és egyről: A világegyetem végtelensége (V. párbeszék). Ford.: Szemere Samu403
A Diadalmaskodó Állat elűzéséből: Örök változás, az ellentétek egybeesése. (I. párbeszéd.). Ford.: Fogarasi Miklós404
Verseiből
Tenném a jót... Ford.: Rónai Mihály András405
Excelsior. Ford.: Rónai Mihály András405
Így szólt a vak. ford.: Rónai Mihály András406
A Naphoz. Ford.: Rónai Mihály András406
Francia irodalom
Clément Marot407
Levél a királyhoz arról, hogy meglopták. Ford.: Szabó Lőrinc407
Önmagáról. Ford.: Radnóti Miklós408
A 42. zsoltár. Ford.: Szenci Molnár Albert408
Bonaventure des Périers409
A Világcimbalom-ból: A porrátört bölcsek köve. Ford.: Nahóczky Emil410
Francois Rabelais411
A Gargantua és Pantagruel-ből
Gangantus levele fiához, Pantagruelhez (I. könyv. 8. fej.). Ford.: Lakits Pál411
Hogyan szállt ki a Pantagruel a pápafalók szigetén. (IV. könyv. 45. fej.) Ford.: Lakits Pál414
Hogyan mutatta meg Homenas az aranyat Franciaországból. (IV. könyv. 53 fej.) Ford.: Lakits Pál417
Maurice Sceve418
Ó évek, havak... Ford.: Illyés Gyula418
Ha bepanaszlom néha... Ford.: Illyés Gyula419
Joachim du Bel'ay419
A francia nyelv védelme és ápolásá-ból
Néhány megjegyzés a költői mesterségről. Ford.: Hopp Lajos419
Szerelmesek szerelmük énekeljék. Ford.: Rónai Mihály András421
Boldog, ki mint Ulysses...Ford.: Tóth Árpád421
Hazám, Igék, Mívek s Törvények anyja... Ford.: Rónai Mihály András422
Luise Labé422
A szép kötelesné első szonettje. Ford.: Rónai Mihály András422
Pierre de Ronsard422
Amint az ág hegyén.. Ford.: Nemes Nagy Ágnes423
Nézzük meg, édes, hogy a rózsa. Ford.: Nemes Nagy Ágnes423
Máriához, egy csokor kíséretében. Ford.: Szabó Lőrinc423
Szonett Heléna számára. Ford.: Tóth Árpád424
Mi gondom a Nagy törökre... Ford.: Nemes Nagy Ágnes424
Válasz Rómába Joachim du Bellaynek. Ford.: Rónai Mihály András423
A gastinei erdő favágó ellen. Ford.: Szabó Lőrinc425
Sírhelye kiválasztásáról. Ford.: Nemes Nagy Ágnes426
Ekloga (Legeljetek, juhocskák). Ford.: Végh György427
Étienne Jodelle430
Az Eugéne-ből. (II. fel. 1. jel.) Ford.: Rába György431
Étienne de la Boétie431
Az önkéntes szolgaságról. Ford.: Felkai Éva432
Bernard Palissy434
Palissy szerszámai. Ford.: Hopp Lajos434
Kísérletek a zománc feltalálására. Ford.: Hopp Lajos436
A Menipposi szatírá-ból437
A lyoni püspök úr beszéde. Ford.: Felkai Éva437
A komámasszony szamarának halálára. Ford.: Rába György438
Michel de Montaigne439
A Tanulmányok-ból
Az olvasóhoz. Ford.: Győry János440
Önmaga vizsgálatáról. Ford.: Győry János440
Mexico és Peru meghódítása. Ford.: Győry János442
Angol irodalom
John Skelton443
Margaret Husseyhez. Ford.: Nemes Nagy Ágnes443
Wolsey bíborosa. Ford.: Weöres Sándor443
Morus Tamás444
Az Utopiá-ból
Az angol mezőgazdasági válság és következményei. Ford.: Kardos Tibor445
A magántulajdon megszüntetése. Ford.: Kardos Tibor446
Láthatatlan városának leírása. Ford.: Kardos Tibor447
Az arany és drágakövek megvetése. Ford.: Kardos Tibor449
A hamis örömök megvetése. Ford.: Kardos Tibor449
Tervszerű munkabeosztás Utópia szigetén. Ford.: Kardos Tibor451
Vallásszabadság Utopia szigetén. Ford.: Kardos Tibor452
A dolgozó nép és kizsákmányolói. Ford.: Kardos Tibor453
Thomas Wyatt455
Lantomhoz. Ford.: Vidor Miklós455
Henry Howard455
A tavasz leírása. Ford.: Vidor Miklós455
Winsori börtönében emlékszik a windsori szép napokra. Ford.: Weöres Sándor456
Sir Philipp Sidney457
Az álmatlan szerető. Ford.: Szabó Lőrinc457
Hangok az ablak alatt. Ford.: Vidor Miklós457
Magány. Ford.: Weöres Sándor457
A költészet védelmé-ből
A népköltészet értéke. Ford.: Gál István458
Edmund Spenser459
Prothalamion. Ford.: Vidor Miklós459
John Lyly463
A tavasz köszöntése. Ford.: Szabó Lőrinc463
Az Euphues-ből
A két tudós nővér. Ford.: Gál István463
Bölcs tanácsok az életre. Ford.: Róna Éva463
Endymion az angolokról. Ford.: Róna Éva464
Sir Walter Raleigh465
Befejezés. Ford.: Szabó Lőrinc465
A szótlan szerelmes. Ford.: Szabó Lőrinc465
Christopher Marlowe465
A szenvedélyes pásztor a kedveséhez. Ford.: Szabó Lőrinc465
Doktor Faustus tragikus története. Előhang. Ford.: Sándor Ernő466
I. felvonás 1. jel. Ford: Sándor Ernő466
II. felvonás 1. jel. Ford: Sándor Ernő467
III. felvonás 1. jel. Ford: Sándor Ernő469
V. felvonás 4. jel. Ford: Sándor Ernő470
George Peele472
Búcsú a fegyverektől. Ford.: Vidor Miklós472
Robert Greene472
Bacon és Bungay testvérekről szóló história. Fordította: Végh György472
Thomas Kyd474
A Spanyol tragédiá-ból
Monológ a fiúgyermekről. Ford.: Vas István474
Thomas Lodge475
Rosalinda madrigálja. Ford.: Szabó Lőrinc475
Francis Bacon476
Az Új módszer-ből
Gondolatok a tapasztalti módszerről. Ford.: Balogh Ármin176
Az Esszékből
A halálról. Ford.: Gál István478
A kutatásról. Ford.: Gál István478
Az Új Atlantis-ból
Természettudományos kísérletek és technikai csodák "Salamon házá"-ban. Ford.: Kardos Tibor479
Erzsébetkori daloskönyvek480
William Byrd: Halotti ének Sidney-ről. Ford.: Végh György481
Thomas Bateson: Húsz éves... Ford.: Végh György481
Thomas Campion: Téli éjtszakák. Ford.: Szabó Lőrinc481
Thomas Campion: Friss cseresznye. Ford.: Szabó Lőrinc482
William Stevenson: Drága, jó, régi sör... Ford.: Vidor Miklós482
Tobias Hume: A dohányról. Ford.: Végh György483
Névtelen szerző: Heje, huja, hujj! Ford.: Végh György484
Mogorva vénség s ifjúság.. Ford.: Végh György484
Spanyos és portugál irodalom
Régi spanyol románcok és népdalok485
Cid búcsúja. Ford.: Gáspár Endre483
Románc Alhama elestéről. Ford.: Gáspár Endre486
Az elvarázsolt királyleány. Ford.: Gáspár Endre486
A szász gróf. Ford.: Gáspár Endre487
A fehér hölgy. Ford.: Gáspár Endre487
Katalán aratódal. Ford.: Gáspár Endre488
Jorge Manrique488
Siratóének apjának halálára. Ford.: Pál Endre488
Fernando de Rojas489
Celestina (I. felv. és IV. felv.) Ford.: Gáspár Endre490
Garcilaso de la Vega495
Szonett. Ford.: Gáspár Endre495
Baltasar del Alcazar496
Egy vitéz érsek. Ford.: Gáspár Endre496
Louis de Leon496
A csillagos ég. Ford.: Gáspár Endre497
Az inkvizíció börtönéről. Ford.: Gáspár Endre498
Lazarillo de Tormes498
Hogyan kerül össze Lazaro egy pappal, s mi történik vele? (II. fej.) Ford.: Gombocz Zoltán499
Alonso de Ercilla506
Az Araucaná-ból (XXXVI. ének). Ford.: Gáspár Endre506
Luiz de Camoes507
A Luziadák-ból
Inez de Castro epizódja. (III. ének). Ford.: Gáspár Endre508
Tengeri vihar. (IV. ének) Ford.: Gáspár Endre511
Amadis de Gaula512
Amadis beszéde a szigetére egybehívott lovagokhoz. Ford.: Gáspár Endre513
Amadis és társai összecsapása a rómaiakkal. Ford.: Gáspár Endre514
Fernando de Herrera515
A lepantoi öbölhöz. Ford.: Gáspár Endre515
Miguel de Cervantes515
A Don Qujote-ből. A hírneves lovag, Don Quijote de la Mancha állása és életmódja. (I. rész, 1. fej.) Ford.: Győri Vilmos516
Az elmés Don Quijote első kirándulása hazulról. (I. rész, 13. fej.) Ford.: Győri Vilmos519
A szélmalomharc (I. rész, 8. fej.) Ford.: Győri Vilmos522
A szevillai őrült (II. rész, I. fej.) Ford.: Győri Vilmos523
A Két kutya c. elbeszélésből
Berganza, a tudós kutya elmondja szolgálatát egy törvénybiztosnál. Ford.: Gáspár Endre525
A Numantiá-ból (IV. felv.) Ford.: Gáspár Endre526
A Csodaszínpad. Ford.: Gáspár Endre528
Német irodalom
Sebastian Brant536
A Bolondok hajójá-ból
Bevezetés. ford.: Gáspár Endre536
A könyvbolond. Ford.: Gáspár Endre537
A koldusokról. Ford.: Gáspár Endre537
A Római Szent Birodalom veszniindulásról. Ford.: Gáspár Endre538
Thomas Murner539
A Csibészek céhé-ből
Apát lett az ördög. Ford.: Vajda Endre539
A Bolondok megidézésé-ből
Mitől fut a ló? Ford.: Vajda Endre540
Heinrich Bebel541
Az Elmésségek könyvé-ből
Fysilins pap szellemes mondása. Ford.: Horváth János541
A plebános és a paraszt. Ford.: Horváth János541
A kereskedő és a nemesember. Ford.: Horváth János542
Egy ügyvédről. Ford.: Horváth János542
Ulrich von Hutten542
Új dal. Ford.: Weöres Sándor543
Vadiscus vagy a római háromság. Ford.: Vajda Endre544
A Sötét férfiak leveleiből
Nyalósi Vilmos üdvözli Ortvinus magistert (I. könyv, 15. lev.). Ford.: Horváth János547
Martin Luther548
Erős vár a mi Istenünk! Ford.: József Attila548
Thomas Münzer549
Levele a mansfeldi bányászokhoz. Ford.: Terényi István549
Védőbeszédé-ből. Ford.: Terényi István550
Népköltészet a XV-XVI. században551
Élek s, hogy meddig, nem tudom. Ford.: Szabó Lőrinc551
Ha szeretlek, szenvedek. Ford.: Szabó Lőrinc551
Alszom, kelek... Ford.: Szabó Lőrinc551
Ki látni akar két eleven-kutat... Ford.: Szabó Lőrinc552
Búcsú. Ford.: Gáspár Endre552
A landsknecht-szerzet. Ford.: Gáspár Endre552
Epple von Gelingen. Ford.: Vajda Endre553
A Faust-népkönyv555
Hogyan ment Doctor Faustus a pokolba? Ford.: Horváth János556
Kaland a parasztokkal. Ford.: Horváth János558
Hans Sachs558
Az ördög egy zsoldost sem enged többé a pokolba. Ford.: Vajda Endre559
A fünsingi lótolvaj és a bolond parasztok. Farsangi játék. Ford.: Vajda Endre560
Johann Fishart568
A Jezsuita föveg-ből (611-692. sor) Ford.: Vidor Miklós568
Németalföldi irodalom
Erasmus571
A Levelekből
A Kain-mítosz. Ford.: Trencséyi-Waldapfel Imre572
A Balgaság dicséreté-ből
Babonák és szentek (41-42. fej.) Ford.: Kardos Tibor575
A teológusok és bonyolult kérdéseik. (53. fej.) Fordította: Kardos Tibor576
Barátok és remeték (54. fej.) Ford.: Kardos Tibor579
Prédikációs módszerek (54. fej.) ford.: Kardos Tibor580
A királyok (55. fej.) Ford.: Kardos Tibor581
A királyok környezete (56. fej.) Ford.: Kardos Tibor582
A Béke panaszá-ból
Béke, egyetértés a világegyetemben. Ford.: Komor Ilona582
Az uralkodók és a háború. Ford.: Komor Ilona583
A Nyájas Beszélgetésekből
Lovag ló nélkül. Ford.: Trencsényi-Waldapfel Imre586
Johannes Secundus583
A Csókok könyvé-ből (XIX.) Ford.: Mészöly Gedeon593
Cseh irodalom
Johannes in Saaz (Johannes Pflug von Rabenstein)594
A Csehországi szántóvető-ből (I., II., III., V., XX, XXIV-XXV. fej.) Ford.: Kertész Imre594
Jan Hus598
Búcsúlevele a hűséges csehekhez. Ford.: Szalatni Rezső599
A husziták harci dala. Ford.: Szabó Lőrinc600
Petr Chelcicky601
Az Igaz hit hálójá-ból
Az úri osztályáról. (II. rész. 2. fej. és a 4. fej. első része). Ford.: Szalatnai Rezső602
Bohuslav Lobkovic Z. Hasijsten604
Beszámoló keleti utazásairól. Ford.: Kardos Tibor604
Sturnushoz. Ford.: Gáspár Endre605
Károly császár forrásaihoz. Ford.: Arany János606
Lengyel irodalom
A nép ellenállás költészete607
Scibor Poniecki: Szatíra a lusta parasztokról. Ford.: Vidor Miklós607
Mikoláj Rej: Beszélgetés az Úr, a falusi Bíró és a Plébános között. Ford.: Gáspár Endre608
Klemens Janicki: Magáról az utókor számára élete legnagyobb válságában, melyből mégis megmenekült. Ford.: Csorba Győző612
Jan Kochanowski: A Gyászdalok-ból (I-XIII.) Ford.: Szabó Lőrinc616
Mikoláj Sep Szarzynski621
Szonettek
Katihoz. Ford.: Gáspár Endre621
A földi dolgok mulandó szeretetéről. Ford.: Gáspár Endre622
Délszláv irodalom
Raguzai petrarkisták
Sisko Mencetic: A Hajnal a Napot hívta... Ford.: Vidor Miklós623
Hanibal Lucic: A Szerelmes énekek-ből (11. és 12.). Ford.: Vidor Miklós624
Nikola Naljeskovic: Rabok éneke. Ford.: Vidor Miklós626
Régi horvát és szerb népköltészet627
Dzore Drzic
Korán kelt a lányka. Ford.: Vidor Miklós627
Vadászaton. Ford.: Vidor Miklós628
Petar Hektorovic
Kraljevics Márkó és öccse Andrijás. Ford.: Weöres Sándor628
Márkó királyfi és Szibinyáni Jánkó. Ford.: Margalits Ede - Weöres Sándor629
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Világirodalmi antológia II. Világirodalmi antológia II. Világirodalmi antológia II. Világirodalmi antológia II. Világirodalmi antológia II. Világirodalmi antológia II. Világirodalmi antológia II.

A borító kissé kopott, elszíneződött, a lapélek enyhén foltosak. A címlapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba