844.834

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus II.

Sustentatae a Societate Littrarum et Artium Miskolciensi

Előszó

A második félévnyitás
A második félévnyitás nem megszokott esemény a felsőoktatás történetében, mint ahogy a Miskolci Bölcsész Egyesület Egyeteme sem megszokott jelenség. Nem szokványos, de... Tovább

Tartalom

Bevezető gondolatok (Gyárfás Ágnes) 5
TANULMÁNYOK 9
FILOZÓFIA, ESZMETÖRTÉNET 11
GARADNAI János: A katolikus szociális doktrína
igazságosság-koncepciója 13
Ágnes GYÁRFÁS: Die Wiener Gelehrtengesellschaft
und ihre Beziehungen 23
INFORMATIKA, KÖNYVTÁRTÖRTÉNET, MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 37
ESZENYI Miklós: Az életrajzi megközelítés lehetőségei 39
HARGITTAY Emil: Megjegyzések Csáky István kiadatlan könyvtárjegyzékéhez 61
TÖRTÉNETTUDOMÁNY, VALLÁSTÖRTÉNET 65
ERDÉLYI István: Újabb régészeti adat a magyarországi középkori szőlőművelés történetéhez 67
SZATHMÁRY Sándor: Jézus vitája a farizeusi "kegyességgel" a szombat kérdésében 70
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 81
FÜRTH Éva: "Álmaim tündérvilága" - Álmodozó volt-e
Justh Zsigmond? 83
KOVÁCS Zsuzsa: Kosztolányi Dezső "Paulina" - szemiotikai elemzés 87
MEDVIGY Mihály: P. Fast emlékezete (egy Kazinczy kérdés) 97
NÉMET NYELV ÉS IRODALOM 105
Maria HORNUNG: Das österreichische Deutsch in Vergangenheit und Gegenwart 107
Herbert KLAUSER: Die Dichtung Marié von Ebner Eschenbachs, ein Appell zur Humanität 119
Enikő PÁL: George Saiko und das Erbe der Monarchie
(Diplomarbeit-Fragment) 136
FRANCIA NYELV ÉS IRODALOM 139
BÜKY Béla: Nyelvtudomány, stilisztika, hitvallás -
adalékok Radnóti Miklós és Zolnai Béla kapcsolatához 141
SÜPEK Ottó: Villon "Kis testamentumának" új fordítása
FINN NYELV ÉS SKANDINAVTSZTIKA 169
KINCSES KOVÁCS Éva: Korompay Bertalan kapcsolatai északi népekkel és kultúrákkal leválgyűjteménye tükrében 171
ÓKORTUDOMÁNY KLASSZIKA FILOLÓGIA 195
TÖTTÖSSY Csaba: A coniunctivus bizonyos
használatai a latin főmondatokban 197
ZENE, NÉPZENE, NÉPZENEI GYŰJTŐMUNKA 203
FRANK Oszkár: Témaépítkezés Mozart műveiben 205
ÍRÁSELEMZÉS, ÍRÁSTUDOMÁNY 219
FÜZES Mária: L.L. Zamenhof jellemrajza kézírásának elemzése alapján 221
FÖLDRAJZ, ÖKOLÓGIA 225
MAKÁDI Mariann: Őskörnyezeti változások a Bakony
délkeleti előterében a balatoni emelet Congeria
balatonica s képződményeinek vizsgálata alapján 227
KELETKUTATÁS, ORIENTALISZTIKA 241
GYARMATI Imre: Egy talányos török bolygónév filológiai hátteréhez 243
KOVÁCS Sándor: Az egyiptomi politikai rendszer
modernizációjának néhány problémája 1856-1923
között 252
KÖNYVISMERTETÉS, KONGRESSZUSISMERTETÉS 255
Európai filozófia-tanárok nemzetközi kongresszusa (Pálné Przetacznik Magdolna) 257
Magyar-dán beszédkalauz Ungarsk-dansk Sprog Guide (Kincses Kovács Éva) 260
Simon Miklós - Visy József: Orvosi szófejtő tár
(Hajdú Mihály) 264
Szemere Gyula: A Magyar Nyelvőr 70-100, évfolyamának mutatója (Büky Béla) 267
"Szülőföldünkre emlékezünk" /Bezdán vajdasági
község művelődése ... 1940-ig/ (Abonyi István) 268
Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének
témaköréből, szerk.: Kiss Jenő és Szűts László
(Kincses Kovács Éva) 271
EGYETEMI HÍREK 275
HORVÁTH Barna: Legyünk az Úr népévé! 277
Az 1991/92-es tanév második félévére beiratkozott hallgatók létszáma 281
Az MBE Egyeteme által kiadásra kerülő diploma
formájának tervezete latinul,
nőhallgató esetében 282
férfihallgató esetében 283
az egységesen alkalmazható magyar szöveg 284
Egy felvételi dolgozat a sok közül 285
Pál Enikő (1960-1991) 288
Tartalomjegyzék magyar nyelven 291
Tartalomjegyzék angol nyelven 294
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus II. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus II. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus II. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus II.

A gerinc enyhén kopottas. A kötés megtört.

Állapot:
1.220 Ft
610 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus II. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus II. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus II.

A gerinc enyhén sérült, a borítón bejegyzés látható.

Állapot:
1.220 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba