Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei

I-II. rész

Tartalom

I. rész
Marxizmus-leninizmus, történelem
Dukkon Ágnes: Eszmék és emberek a XVII. század második felében Erdélyben3
Mayer Gyula: Adalékok Miszla község két világháború közötti birtokviszonyainak vizsgálatához13
Nagy István: A koalíciós pártok ifjúsági szervezeteinek megalakulása és tevékenysége Csongrád megyében (1945-1948)25
Rigó Jázon: Információ és filozófia39
Vidács Ferenc: Gondolatok a magyar - fejlett tőkés relációjú termelési kooperációk feltételeinek kedvezőbbé tételéről51
Nyelv és irodalom
Baróti Tibor: Puskin költői világképe és a műfordítások hűsége61
Barótiné Gaál Márta: Polarizált nőalakok E. T. A. Hofmann műveiben73
Békési Imre: Kétmondatos hírek tematikai és logikai jellemzői83
Fenyvesi István: A magyar munkásmozgalom és M. Gorkij93
Hegedűs András: Babits Mihály105
Kecskés István: A preverbáció kérdéseihez a mai orosz nyelvben139
Keszthelyi György: A formabontó és az újító Cholnoki László149
Kocsondiné Békési Márta: Tárgyas és tárgyatlan igék az orosz nyelvben161
Kristof Stefan: Mládeznícky slang169
Rozgonyiné Molnár Emma: A műfaj és téma szerepe Csokonai szólás- és közmondáshasználatában183
Pedagógia és lélektan
Geréb György: Általános iskolai tanulók vigilancia-nívójának változása iskolai terhelés hatására195
Veszprémi László: Szociálpszichológiai jellemzők "vezető" választásakor 10-14 éves tanulóknál207
Művészet
Avasi Béla: Írásbeli beszámoltatás a zenei alapfogalmak témaköréből219
Frank Oszkár: Bartók Béla: Mikrokozmosz235
A felsőoktatás pedagógiai és pszichológiai kérdései
Berenczki Sándor: A tanárképzés tantervelméleti történetéből: a polgári iskolai tanárképzés szakcsoportjainak fejlődése251
Drien Károly: Tervtanulmány a pedagógusok egységes posztgraduális studiumának a megvalósítására263
Riesz Béla: Többszempontú szociometriai vizsgálat főiskolai hallgatók körében279
Szabó G. Mária:
Kovács Józsefné: A napközis nevelési gyakorlatok helye, szerepe, tapasztalatai a Szegedi Tanárképző Főiskolán289
II. rész
Tanulmányok a természettudományok köréből
Kiss István: A Fülöpháza-környéki szikes tavak, a Szappanos-szék, a Hattyús-szék és a Kondor-tó mikroflórájának és mikrovegetációjának összehasonlító vizsgálata3
Bába Károly: Erdők állapotának minősítési lehetőségei a csigák mennyiségi változásai segítségével37
Megyeri János: A fülöpházi szikes tavak hidrozoológiai viszgálata53
Andó Mihály:
Ivanics János:
Bagdi Sándor: Korai újburgonyák fenofázisainak és mikrometeorológiai viszonyainak összehasonlító vizsgálata73
Károssy Csaba: Adatok a Bükk-fennsík rövidhullámú sugárzásforgalmához87
Károssy Csaba:
Kiss Árpád: A napi hőmérsékleti ingadozások és az egyes makroszinaptikus időjárási helyzetek105
Moholi Károly: A népesség számának várható alakulása Bács-Kiskun megyében 1971-1991. között különös tekintettel a mezőgazdasági munkaerő-helyzetre119
Herzfeld Rozália:
Nagy Pál: Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél, III. Szubsztituenshatás és anilingyűrűn szubsztituált szalicilidén-anilinek réz(II) komplexe és butil-amin reakciójában135
Kóbor Jenő: Vizsgálatok az izokinolin sorban. A bisz(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1-izokinolil)-metán vizsgálata145
Kóbor Jenő: Vizsgálatok az izokinolin sorban. Az 1-(etoxi-karbonil-metilén)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidro-izokinolin fenil-izocianát adduktjának vizsgálata155
Nagy Pál:
Pintér Zsuzsanna: Amincsere vizsgálata 2-naftilidén-anilin és benzil-amin reakciójában165
Sárosiné Király Irén:
Hegyi Árpád: Kénsav oldatban korrodeáló vas aktiválási energiájának meghatározása, II.173
Puskás Albert: A FORTRAN-PZ programozási nyelv181
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem