932.251

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Német költők antológiája

Szerző

Kiadó: Móra Ferenc Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 975 oldal
Sorozatcím: A világirodalom gyöngyszemei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 14 cm x 10 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Fülszöveg

A német költészet gyökerei a germán múlt annyi megragadó szépséget és misztikus szörnyeteget rejtő sötétjébe nyúlnak le. A népvándorláskori Európa zűrzavarának lassú tisztulásával a Karolingok frank birodalma lesz a németség első kristályosodási góca. Innen, az erős déli, keresztény-mediterrán hatások sugárzásában kivirult Frankföldről kiterjeszkedve növekszik, erősödik, öntudatosodik a későbbi műveltség, nép és császárság. S ahogy a gondolatban benn van a későbbi tett, az első századok német világában is megtalálhatók a későbbi fejlődés lényeges jellemzői: a nagy-birodalmi eszme és a helyi hatalmasságok széthúzása, a római birodalom egykori határain, a Limesen túli ősi művelődés felé forduló csillapíthatalan vágy s az elzárkózó Róma-ellenes dac és protestálás, a kitágulás, a szédült hatalom imperialista lendülete, s a megsebzett lélek befelé vérző, védett otthont kereső, elzárkozó mély bensősége.

Tartalom

Bevezetés5
Hildebrand-dal
Hildebrand és Hadubrand (Képes Géza)25
Edda-dalok
Völuszpá (Gulyás Pál)28
Hrabanus Maurus:
Pünkösdi himnusz (Babits Mihály)32
A merseburgi ráolvasások (Gulyás Pál)34
A wessobrunni imádság (Gulyás Pál)35
A lorschi méháldás (Gulyás Pál)36
Ószász névtelen
Részletek a "Heliand"-ból (Szedő Dénes)37
Notker Balbulus:
Karácsonyi szekvencia (Babits Mihály)41
Szentgalleni Ekkehard:
Waltharius-dal (Szedő Dénes)44
Ismeretlen költő a XI. századból
Enyém vagy... (Keresztury Dezső)47
Hildegard von Bingen:
Szűz Máriáról (Szedő Dénes)48
Archipoeta:
Gyónás (Szabó Lőrinc)50
A Nibelung-ének (Szabó János)53
Der von Kürenberg:
Még nevendék szűzecske... (Rab Zsuzsa)57
Elő hamar lovammal... (Rab Zsuzsa)57
Ha egyszál ingben állok... (Lator László)58
Álltam tegnap a bástyán... (Lator László)58
Szép solymokat neveltem (Szabó Lőrinc)58
Dietmar von Aist:
Ahi! már közel az idő... (Szabó Lőrinc)60
A magas hársfa... (Szabó Lőrinc)60
Úgy érzem.. (Szabó Lőrinc)61
Alszol, gyönyörű gyöngyöm? (Lator László)62
Egy asszony állt magában (Berczeli A. Károly)62
Spervogel Anonymus:
Hallj udvari regét... (Weöres Sándor)64
Volt egyszer egy farkas... (Kálnoky László)64
Igazi katonavirtus... (Pór Judit)65
Friedrich von Hausen:
Elgondolom... (Rab Zsuzsa)66
Szívemtől testem immár... (Rab Zsuzsa)68
Lelkemben én... (Rab Zsuzsa)69
Heinrich von Veldeke:
Ki hölyem előtt... (Urbán Eszter)71
Izoldával kénytelen... (Urbán Eszter)72
Növelje Isten benned... (Gyurkovics Tibor)73
Albrecht von Johannsdorf:
Akárkit is, ki mondaná... (Kárpáthy Csilla)74
Kik útrakelnek... (Kárpáty Csilla)74
Heinrich von Morungen:
Úrnőm, adj sebemre írt... (Lator László)76
Ó jaj, mit ér... (Lator László)77
Ó jaj nekem... (Lator László)78
Elbujdosás (Vidor Miklós)79
Reinmar von Hagenau
Szerelem mozgolódik bennem (Szabó Lőrinc)81
Szívem mindenünnen... (Rab Zsuzsa)82
Siess már, kedves hírnököm... (Eörsi István)83
Hartmann von Aue:
Ki életében sohase... (Urbán Eszter)86
Mily gyönyörűek... (Urbán Eszter)87
Kereszthez illik (Szedő Dénes)88
A szegény Henrik (Szedő Dénes)89
Wolfram von Eschenbach:
Friss virág nyit... (Tóth Bálint)92
Hajnali dal... (Képes Géza)93
Előhang a Parzivalhoz (Képes Géza)96
Három vércsepp a havon (Szedő Dénes)100
Gottfried von Strassburg:
Szerelmi dal (Szabó Lőrinc)104
Részletek a "Tristan és Isot"-ból (Weöres Sándor)107
Walther von der Vogelweide:
Hogy a nyár megérkezett... (Kálnoky László)122
Vedd e koszorút... (Illyés Gyula)124
A hársfaágak... (Babits Mihály)125
Remény volt bennem... (Keresztury Dezső)127
A bécsi udvar szólt... (Nemes Nagy Ágnes)128
A neszező vizekben.... (Lator László)129
Ahol nincs becsben a nemes... (Rónay György)130
Füles Gellért úr... (Keresztury Dezső)131
A Várba vágtass, Dietrich... (Keresztury Dezső)131
Míg nyakunkon e söpredék... (Tóth Bálint)132
Bottal ifjú lelket... (Keresztury Dezső)133
Mely hosszú és mely széles vagy... (Szedő Dénes)135
Oh jaj! a tisztesség... (Keresztury Dezső)135
Világunk kék volt... (Berczeli A. Károly)137
Világ-Asszony, rég kifizettem... (Szabó Lőrinc)138
Ó jaj, hogy eltűnt minden... (Radnóti Miklós)140
Én Istenem... (Áprily Lajos)142
Ulrich von Lichtenstein:
Üdvöm javára váljék... (Weöres Sándor)145
Neithart von Reudenthal:
Minden kecskelábat a sarokba! (Keresztury Dezső)149
Szökell egy aggnő... (Kárpáty Csilla)151
Nagy a május hatalma... (Kálnoky László)152
A hűvös szél... (Weöres Sándor)154
Berthold Steinmar von Klingenau:
Egy béres egy leánnyal (Berczeli A. Károly)156
Wernher der Gartenaere:
Részletek a "Meier Helmbrecht"-ből (Weöres Sándor)157
Tannhäuser:
Tél multán (Rab Zsuzsa)165
Konrad Marner: Nem él már Vogelwide... (Eörsi István)168
Mechtild von Magdeburg:
Mimódon (Szedő Dénes)169
A bűnös imádsága (Rónay György)169
Johannes Tauler: Ádventi ének (Rónay György)171
Oswald von Wolkenstein: Vénség panasza (Rab Zsuzsa)172
Klara Hätzlerin:
Legdrágább lány... (Kálnoky László)175
Az elválás megsebzett... (Kálnoky László)176
Ismeretlen költők (XIII-XVII. sz.)
Úti áldás (Szabó Lőrinc)177
Jöjj, én kedvesem... (Rab Zsuzsa)178
Nem búsulok... (Keresztury Dezső)178
Itt a vidám, régvárt... (Takáts Gyula)179
Úrnőm, víg legyen... (Rab Zsuzsa)180
A hajnalcsillag már az égen... (Rab Zsuzsa)181
Lenne enyém (Szabó Lőrinc)181
Gyönyörűszép a liget (Szabó Lőrinc)182
Ékes nyár, Isten áldjon! (Rab Zsuzsa)182
Az erdő zöld pompában áll... (Rab Zsuzsa)183
Ó, kedves mindenségem... (Végh György)184
Rózsa, fogadd rózsám.. (Szedő Dénes)186
Félre könyvek, doktrínák... (Szabó Lőrinc)187
Én, beteg bár s ismeretlen... (Csorba Győző)189
Rigmus a pénzről (Weöres Sándor) 192
Démonoknak nemzetsége... (Jékely Zoltán)194
Menj, lelkem, el... (Keresztury Dezső)196
Élet és halál párbeszéde (Keresztury Dezső)197
Alsórajnai apácák lelki bordala (Weöres Sándor)198
Esti áldás (Keresztury Dezső)199
Martin Luther:
Erős vár a mi Istenünk (József Attila)201
Gyermekdal karácsonyra (Jékely Zoltán)203
Ulrich von Hutten:
Új dal (Weöres Sándor)205
Újra az igazság az úr... (Tóth Bálint)207
Hans Sachs: Eldorádó (Végh György)210
Mária, magyar királyné
Könyörgés (Hajnal Gábor)214
Jakob Regnart:
Ha ki akar látni... (Balassi Bálint)215
Már mint kísértet... (Szabó Lőrinc)216
Jakob Böhme: Bölcs mondás (Rónay György)218
Johann Hermann Schein: Csillagszemecske, ó! (Keresztury Dezső)219
Johann Mätthaus Mayfahrt: A mennyei Jeruzsálem (Rónay György)221
Friedrich von Spee: Kisded és igen szép karácsonyi versezet az ökörről és csacsiról a jászol mellett (Károlyi Amy)224
Martin Opitz:
Óda (Eőry Attila)226
Elégia (Rónay György)227
Láz-dalocska (Keresztury Dezső)228
Jakob Balde:
Fuss el, Szerelmem (Szedő Dénes)230
A Boldogságos Szűzhöz (Szedő Dénes)232
Melankólia (Szedő Dénes)233
Friedrich von Logau:
Egy becsvágyóhoz (Fazekas Anna)234
Önismeret (Fazekas Anna)234
Béke és háború (Fazekas Anna)234
Keserédes (Fazekas Anna)235
Keresztelő János (Szedő Dénes)235
Simon Dach:
Tharaui Annácska (Keresztury Dezső)236
Tharau Annácska (Keresztury Dezső)238
Halotti ének (Nemes Nagy Ágnes)239
Paul Gerhardt: Hálaének a béketöltés hírére (Tótfalusi István)241
Johann Rist: Öröklét, égzengés szava (Eörsi István)245
Paul Fleming:
Hogyan szereti a csókot (Jékely Zoltán)247
Egy hajszolt medvebocs sírverse (Szedő Dénes)248
A zsoldoskatona dícsérete (Tóth Bálint)249
Ne csüggedj! (Képes Géza)250
Paul Fleming úr, orvosdoktor sírfelirata, melyet ő maga szerzett Hamburgban (Eőry Attila)251
Andreas Gryphius:
Nicolaus Copernicus képmására (Orbán Ottó)253
Marianna Gryphiusnak (Nemes nagy Ágnes)253
A haza könnyei, anno 1636 (Képes Géza)254
Este (Képes Géza)255
A mulandóságról (Szabó Lőrinc)256
A csillagokhoz (Csorba Győző)257
Az utolsó szonett (Keresztury Dezső)258
Johann Klaj: A szenvedő Krisztus (Bercezli A. Károly)259
Christian Hofman von Hofmannswaldau:
Intelem (Szedő Dénes)261
Hol vannak, ó... (Berczely A. Károly)262
A világ (Jékely Zoltán)263
Hans Jakob Christoffel Grimmelshausen: Az éj vigasza (Nemes Nagy Ágnes)265
David Schirmer: Az ajtót nyitó Kökörcsin (Csorba Győző)268
Angelus Silesius:
Párrímek (Tóth Bálint)269
Jertek, mondja Krisztus, a hős (Szabó Lőrinc)270
Caspar Stieler:
Megöleltem egy kislányt (Keresztury Dezső)272
De nem csókol a gyűlölet (Berczeli A. Károly)272
Christian Weise: Bolond (Görgey Gábor)274
Johann Christian Günther:
Mikor Phyllisnek egy halálfejes gyűrűt adott át (Hajnal Gábor)276
Leonórához, midőn négy esztendő után először fogadta ismét (Jékely Zoltán)277
Töredék (Rónay György)277
Amikor már majdnem elvezstette türelmét (Tóth Bálint)278
Vigasztal (Berczeli A. Károly)280
Isten (Szabó Lőrinc)281
Gottfried Benjamin Hancke: A magyar bor dicsérete (Képes Géza)282
Ismeretlen költők (XVI-XIX. sz.)
Pihenj, játékom, kegyesem... (Majtényi Zoltán)283
Hallom, suhog a sarló... (Majtényi Zoltán)284
A hegynek oldalában... (Majtényi Zoltán)285
Tavasz éjszakáján... (Weöres Sándor)286
Minden belepve hóval... (Weöres Sándor)286
Mindenegyes gondolatom... (Majtényi Zoltán)287
Kislányok, játszótársak... (Weöres Sándor)288
Jó Henslein... (Majtényi Zoltán)290
Intő szózat a törökök ellen: hogyan dúlták fel a keresztény Magyarországot 1522-ben (Képes Géza)291
Schwarzwaldban.. (Majtényi Zoltán)296
Vagyok szabad paraszlegény... (Majtényi Zoltán)297
Katonának szegődtem.. (Majthényi Zoltán)299
Christian Fürchtegott Gellert: A lovag és fegyvernöke (Erőry Attila)301
Ewald von Kleist: A "Tavasz"-ból (Csokonai Vitéz Mihály)303
Friedrich Gottlieb Klopstock:
Az elválás (Kölcsey Ferenc)306
Sarjadó erdőm (Képes Géza)307
Ismeretek magatokra! (Lothár László)308
Emlékezés (Szabó Lőrinc)309
Múlt időkből (Eőry Attila)309
Gotthold Ephraim Lessing:311
Holnap (Kazinczy Ferenc)311
Komák között (Horvát Henrik)311
Egy színész emlékkönyvébe (Nemes Nagy Ágnes)312
Christian Friedrich Daniel Schubart: Hercegi sírbolt (Lux Alfréd)313
Matthias Claudius:
Csillagnéző Liza (Károlyi Amy)317
A szeretet (Keresztury Dezső)318
A halál (Kosztolányi Dezső)318
Motett (V. Nyilssy Vilma)319
Michael Denis: Látás (Csokonai Vitéz Mihály)320
Johann Georg Jacobi: Klóris (Csokonai Vitéz Mihály)320
Johann Gottfried Herder:
A természet (Rónay György)323
A földön itt... (V. Nyilassy Vilma)325
Ludwig Heinrich Christoph Hölty:
Májusi dal (Szabó Lőrinc)326
Öreg paraszt a fiához (Szabó János)327
Végrendelet (Weöres Sándor)331
Gottfried August Bürger:
Természeti jog (Eörsi István)332
Fogyó életemben (Lothár László)333
A paraszt szavai fenséges zsarnokához (Tóth Bálint)333
Lenóra (Reviczky Gyula)334
Johann Wolfgang Goethe:
Bátorítás (Bajza József)341
Vadrózsa (Képes Géza)341
Nyugtalan szerelem (Kosztolányi Dezső)342
A vándor esti éneke (Kosztolányi Dezső)343
A vándor esti éneke (Tóth Árpád)344
A vándor esti éneke (Móricz Zsigmond)344
Vándor éji dala (Franyó Zoltán)345
A vándor esti éneke (Képes Géza)345
Talált kincs (Szabó Lőrinc)346
Őszi érzés (Szabó Lőrinc)347
Prometheüsz (Kosztolányi Dezső)348
A kedves közelléte (Szabó Lőrinc)350
Klára dala (Keresztury Dezső)351
Charlotte von Steinhenz (Vas István)352
Március (Lux Alfréd)356
Bolhadal (Jékely ZOltán)357
Mignon (Lux Alfréd)360
Az V. római elégia (Babits Mihály)351
A IX. római elégia (Radnóti Miklós)362
Az isten és a bajadér (Tóth Árpád)362
Schiller koponyája (Képes Géza)366
A nagykofta dala (Vas István)368
A nagykofta másik dala (Vas István)369
A lantos (Áprily Lajos)370
Ó, mennyi érzék! (Szabó Lőrinc)372
Hátem és Szulejka (Vas István)372
Ezer alakba rejtőzhetsz (Szabó Lőrinc)374
Üdvözült vágy (Vas István)375
Jelenben a múlt (Vas István)376
A növények alakváltozása (Lakatos István)377
Az állatok alakváltozása (Lakatos István)381
Wertherhez (Szabó Lőrinc)383
Orfikus ősigék (Keresztury Dezső)386
Friedrich von Schiller:
A német múzsa (Gulyás Pál)389
Haramiák éneke (Devecseri Gábor)390
Az örömzöz (Rónay György)391
Az új évszázad kezdetén (Kálnoky László)395
A kesztyű (Képes Géza)397
Görögország istenei (Gulyás Pál)400
Részlet a "Don Carlos"-ból (Vas István)406
Thekla dala (Áprily Lajos)410
Tell Vilmos (Jékely Zoltán)411
Sirató (Tóth Bálint)412
Friedrich Matthisson: Elégia egy várrom fölött (Petőfi Sándor)413
Gabrielle Baumberg-Batsányi: Batsányi arcképe (Keresztury Dezső)418
Johann Christian Friedrich Hölderlin:
A németekhez (Rónay György)419
Reggel (Szabó Lőrinc)422
Menon panasza Diotimáért (Károlyi Amy és Radnóti Miklós)423
Az éj (Nemes Nagy Ágnes)424
Ének az emberi sorsról (Képes Géza)425
A párkákhoz (Szabó Lőrinc)426
A Rajn (Keresztury Dezső)427
Búcsunk után, ha néha a messziből... (Jánosy István)436
Az élet felén (Képes Géza)438
Az élet dele (Rónay György)438
Az élet fele (Keresztury Dezső)439
Novalis:
Bányászdal (Kardos László)441
Himnuszok az éjhez (Képes Géza)443
Van olyan nyomasztó óra (Fodor András)447
Ha többé nem a szám s az ábra (Weöres Sándor)449
Clemens Brentano:
Halkan, halkan (Keresztury Dezső)450
Szép mirtusz, susogj csak! (Keresztury Dezső)450
Beethoven (Keresztury Dezső)452
Ludwig Achim von Arnim:
Rozmaring (Rónay György)454
Lóháton a holdfényben (Keresztury Dezső)455
Adalbert von Chamisso: A vén mosónő (Vajda János)457
Friedrich Rückert:
A páncélos szonettekből (Fodor András)460
Nemrég a kedves (Keresztury Dezső)461
A béke vagy (Berczeli A. Károly)462
Karl Theodor Körner: A vad hajsza (Kálnoky László)464
Josef von Eichendorff:
Ki indul messzi tájra (Rab Zsuzsa)466
Lorelei (Berceli A. Károly)467
Az este (Fodor András)468
Az éj (Illyés Gyula)468
Félhomály (Keresztury Dezső)459
A régi kert (Berczeli A. Károly)470
A költő (Berczeli A. Károly)471
Ludwig Uhland:
A kovács (Szabó János)474
Útban a kedveshez (Keresztury Dezső)475
Ökörnyál (Keresztury Dezső)475
Mickiewicz (Fodor András)476
Ferdinand Raimund: Gyalu-dal (Majtényi Zoltán)478
Annette von Droste-Hülshoff:
Gyerekjáték (Sárközi György)480
Fűben (Szabó Lőrinc)481
Álmatlan éj (Kosztolányi Dezső)482
Az igazi óra (Kardos László)487
August von Platzen-Hallermünde:
A vízben (Weöres Sándor)488
Tisztán (Eörsi István)488
Franz Grillparzer:
Csók (Szabó Lőrinc)490
Fény és árny (Eörsi István)490
Átok (Berczeli A. Károly)491
Heinrich Heine:
Hazatérés (Petőfi Sándor)493
Lelkemben tavaszi rét... (Képes Géza)494
Oly kedves, tiszta, szép vagy... (V. Nyilassy Vilma)494
A fenyőfa (Keresztury Dezső)495
Dalaimban méreg izzik (Pákozdy Ferenc)496
Rózsába, galambba (Komlós Aladár)496
Laokoon (Lakatos István)497
Loreley (Rába György)497
Harald Harfagar király (Gulyás Pál)499
Don Ramiro (Képes Géza)500
Belzacár (Szabó János)507
Marie Antoinette (Kálnoky László)510
A gránátosok (Tóth Bálint)513
Irányköltészet (Kardos László)515
A takácsok (Képes Géza)516
1849 októberében (Kosztolányi Dezső)517
Németország (Képes Géza)520
Mit nekem már cifra zsoltár (Karinthy Frigyes)523
Vak szakadékom éjjelében (Eörsi István)524
Kihúly a fény (Kálnoky László)525
Nicolaus Lenau:
Tavasz (Szabó László)526
A nádi dalokból (Babits Mihály)527
Gyászos ég (Szabó Lőrinc)528
Magányosság (Gulyás Pál)529
Három cigány (Kosztolányi Dezső)530
A bakonyi betyár (Szabó Lőrinc)532
Indiánok vonulása (Vas István)533
Hárman (Vas István)537
Záróének az Albigensekhez (Tóth Árpád)538
Eduard Mörike:
Elutazás (Szabó Lőrinc)542
Az elhagyott leányka (Keresztury Dezső)543
Tréfa (Tótfalusi István)544
Páros éji dal (Kardos László)545
Egy lámpára (Szabó László)547
Éfjél (Radnóti Miklós)548
Gondold meg, ó lélek! (Szabó Lőrinc)549
Anastasius Grün:
Miért? (Kálnoky László)550
Ismeretlen költő
Hatóratájt, hajnalidőre... (Majtényi Zoltán)553
Ferdinand Freiligrath:
Magyarország 1848 szilveszterén (Lakatos István)555
De akkor is, még akkor is! (Tóth Bálint)557
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: A német vámszövetség (Fazekas Anna)560
Theodor Storm:
Tengerpart (Weöres Sándor)561
Este (Vas István)562
Amit szavakra bízni átall... (Vas István)562
Jácintok (Szabó Gizella)563
A citeráslány dala (Szász Imre)564
Ne menj be (Szabó Lőrinc)565
Georg Herwegh:
A gyűlölet dala (Lakatos István)567
Hölderlin (Nemes Nagy Ágnes)568
Georg Weerth:
Károly császár (Kálnoky László)570
Éhség-dal (Fazekas Anna)571
Gottfried Keller:
Oly messze fénylik... (Görgey Gábor)573
Áll a tölgyes... (Keresztury Dezső)574
Téli éj (Radnóti Miklós)575
Via mala (Fodor András)576
A szomorúfűz (Hajnal Anna)577
Friedrich Hebbel:
Két vándor (Kardos László)580
Nyári kép (Szabó János)581
Őszi kép (Szabó János)582
A sír (Kosztolányi Dezső)582
Conrad Ferdinand Meyer:
A római kút (Sákrözi György)584
Bevont evezőkkel (Sárközi György)584
Arany-háttéren (Keresztury Dezső)585
Lábnyomok (Szabó Lőrinc)586
Sirályok (Kosztolányi Dezső)587
Most szólj te már! (Cserna András)588
Halottak kórusa (Szabó Lőrinc)589
Egy viharos éjszakában (Horvát Henrik)590
Ludwig August Frankl: Az utolsó főpap (Arany János)591
Wilhelm Busch:
Önbecsülés (Keresztury Dezső)594
Egy kövér zsák (Eőry Attila)594
Detlev von Liliencron:
Falusi templom nyáron (Fazekas Anna)596
Bál után (Kosztolányi Dezső)597
Az új vasút (Szabó Lőrinc)598
Ki tudja, hol (Jékely Zoltán)599
Acheroni borzongás (Kosztolányi Dezső)601
Georg Trakl:
Magános ősz (Keresztury Dezső)602
A halál hét strófája (Lator László)603
Élisz (Kálnoky László)604
Pusztulás (Lator László)606
Egy ifjú halotthoz (Rozgonyi Iván)607
Hohenburg (Lator László)608
Grodek (Keresztury Dezső)609
Friedrich Nietzsche:
Új tengerek felé (Keresztury Dezső)611
Az ősz (Szabó Lőrinc)611
Elhagyatva (Képes Géza)613
Az ittas ének (Keresztury Dezső)614
Carl Spitteler: Csak király (Szerb Antal)616
Arno Holz: A felső tízezerben (Garai Gábor)618
Richard Dehmel:
Az éjen át (Keresztury Dezső)619
Aratódal (Tótfalusi István)619
Prédikáció a nagyváros népéhez (Szabó Lőrinc)620
A hárfa (Oláh Gábor)621
Frank Wedekind: Fogság (Hajnal Gábor)624
Max Dauthendey:
Berúgtak a rigók... (Szabó Lőrinc)625
Ó, zengj, tücsök (Lothár László)626
Ricarda Huch:
Emlék (Képes Géza)627
A harmincéves háborúból (Szedő Dénes)628
Stefan George:
Tájkép (Szabó Lőrinc)630
Őszi csokor (Képes Géza)631
A szőnyeg (Kosztolányi Dezső)632
Róma-járók (Szabó Lőrinc)633
A pásztor napja (Szabó Lőrinc)634
Kinyilatkoztatás (Képes Géza)635
Christian Morgenstern:
A léckerítés (Keresztury Dezső)636
Az áruház (Eőry Attila)637
Lábmosás (Keresztury Dezső)638
Alfred Mombert: Fuvallat ért (Vajda Miklós)640
Hugo von Hofmannstahl:
Koratavasz (Szabó Lőrinc)641
A régi Bécs (Kosztolányi Dezső)643
A külső élet balladája (Kardos László)645
Sordal (Keresztury Dezső)647
Rainer Maria Rilke:
Önarckép 1906-ból (Kosztolányi Dezső)648
Archaikus Apolló-torzó (Tóth Árpád)649
A párduc (Szabó Lőrinc)650
A párduc (Képes Géza)651
A párduc (Cserna András)652
A párduc (Eörsi István)653
Körhinta (Szabó Lőrinc)653
Orfeusz, Eurüdiké, Hermész (Rab Zsuzsa)655
Az Orfeusz-szonettekből (Képes Géza)659
Az első elégia (Szabó Ede)660
A nyolcadik duinói elégia (Keresztury Dezső)664
Nekünk szellem kell (Eörsi István)667
August Stramm:
Örömház (Weöres Sándor)669
Őrjárat (Weöres Sándor)670
Hadisír (Weöres Sándor)670
Kétségbeesve (Weöres Sándor)671
Karl Kraus: Rét a parkban (Lator László)672
Elsa Lasker-Schüler:
Egy régi tibeti szőnyeg (Károlyi Amy)673
Az én népem (Hajnal Anna)673
Az elűzött (Kálnoky László)674
Hermann Hesse:
Hazafelé a vendéglőből (Keresztury Dezső)676
Lépcsők (Keresztury Dezső)677
Theordor Däubler:
Diadém (Szedő Dénes)678
Az alvajáró (Rónay György)678
Hans Carossa:
Titkos táj (Szabó Lőrinc)681
A régi kút (Szabó Lőrinc)681
Robert Musil: Izisz és Ozirisz (Keresztury Dezső)683
Anton Wildgans:
Mély tekintet (Szabó Lőrinc)685
Utolsó szonett Eadhoz (Juhász Gyula)686
Paul Zech: Wupper-menti gyárváros (Kálnoky László)688
Wilhelm Lehmann:
Névtelen hely (Eörsi István)689
Idősebb fiaimhoz (Nemes Nagy Ágnes)690
Ernst Stadler: A forma kéj (Orbán Ottó)691
Joachim Ringelnatz: Kuttel Daddeldu tengerész karácsony ünnepe (Végh György)692
Berthold Viertel:
Bárhol.. (Lux Alfréd)695
Gyerekhangok (Tóth Bálint)696
Albert Ehrenstein: Bánat (Károlyi Amy)697
Gottfried Benn:
Kariatida (Végh György)698
Monológ (Hajnal Gábor)699
Neked is (Keresztury Dezső)702
Egy éjjel (Keresztury Dezső)703
Ernst Wilhelm Lotz: Az ifjuság ébredése (Lux Alfréd)705
Iwan Goll:
Láttad... (Nemes Nagy Ágnes)707
Az ember teremtése (Nemes Nagy Ágnes)708
Ernst Toller:
Agyonlőttek fala (Orbán Ottó)710
Az élőknek (Garai Gábor)711
Oskar Loerke:
Megadás (Keresztury Dezső)712
A költő sírja (Jánosy István)712
Georg Heym:
Köröskörpé a tájék (Majtényi Zoltán)714
A város istene (Hajnal Gábor)715
Virrasztás (Rozgonyi Iván)716
Hans Arp: Fekete tojások (Weöres Sándor)717
Franz Werfel:
Az olvasóhoz (Szabó Lőrinc)718
Az álmatlanság órái (Keresztury Dezső)719
Ami megmarad (Eörsi István)721
Mégis (Weöres Sándor)722
Kurt Tuchol Sky:
Szemek a nagyvárosban (Fodor András)723
A te világod (Kálnoky László)725
Gertrud Kolmar:
A varangy (Jánosy István)727
A különös tánc (Hajnal Anna)728
Erich Weinert:
Gyermekjáték Madridban (Keresztury Dezső)731
Az anya (Tóth Bálint)733
Johannes R. Becher:
Varázserdő (Lux Alfréd)735
A költő (Garai Gábor)736
A haza könnyei, 1937 (Garai Gábor)738
Pokoljárás (Nemes Nagy Ágnes)739
Ballada a háromról (Pákozdy Ferenc)741
Álmodozni talán szabad (Pákozdy Ferenc)742
Lenin (Franyó Zoltán)743
Lenin Münchenben (Lux Alfréd)744
Josef Weinheber:
Alt-Ottakring (Orbán Ottó)746
Bogáncs (Görgey Gábor)747
Georg Britting:
Vadász-szerencse (Görgey Gábor)749
Mi lett, Achilles... (Nemes Nagy Ágnes)750
Georg Gross: Dal (Keresztury Dezső)752
Manfred Hausmann: Telihold egy falusi kert fölött (Csorba Győző)753
Bertolt Brecth:
Világgá űztek, s volt rá jó okuk (Garai Gábor)754
A szegény B. B.-ről (Eőrsi István)756
A szerelmesek (Nemes Nagy Ágnes)758
Legenda arról, miként keletkezett a Tao Te King, amikor Lao-ce emigrációba ment (Csorba Győző)759
A bátyám repülő volt (Keresztury Dezső)767
Vásári rigmus Penge Mackie-ről (Vas István)768
Ernst Fischer:
A gyermek szól... (Hajnal Gábor)771
Boldogság hangját (Hajnal Gábor)771
Erich Kästner: A szintetikus ember (Keresztury Dezső)773
Wilhelm Szabo:
Szergej Jeszenyinhez (Simon István)776
Reggel (Simon István)776
Peter Huchel:
Utolsó út (Jánosy István)778
A lelkész jelentése gyülekezetének pusztulásáról (Jékely Zoltán)780
Albrecht Haushofer:
A foglyok körbejárnak (Végh György)782
A mi örökünk (Hajnal Gábor)783
Erich Arendt: Elégia (Hajnal Gábor)784
Ernst Schönwiese:
A hétszínű szivárvány (Garai Gábor)788
A kagyló (Weöres Sándor)789
Georg Maurer: Repülőút a Góbi-sivatag fölött Pekingbe (Vajda Miklós)790
Günter Eich:
Novemberi part (Hajnal Gábor)792
Pillantás Remagenra (Lux Alfréd)793
Louis Fürnberg:
És a föld... (Jánosy István)794
Vigasztaló látomás (Simon István)794
Epilógus (Tótfalusi István)796
Juliane Windhager: Kassandra (Tóth Bálint)797
Karl Krolow:
Az éji csavargó (Hajnal Gábor)798
Szerelmi dal (Hajnal Gábor)799
Költemény a halál ellen (Tótfalusi István)800
Stephan Hermlin:
Egy német katona sírfelirata (Jánosy István)802
Az egyik rész s a másik (Görgey Gábor)803
Kurt Bartel:
Búcsú (Kalász Márton)806
Mozgósítás (Lux Alfred)807
Levél a lágerből (Eörsi István)809
Christine Busta: Himnusz Pánhoz (Hajnal Gábor)811
Johannes Bobrowski: Tűz és hó (Hajnal Gábor)813
Michael Guttenbrunner:
A szűz (Kalász Márton)815
Horogkereszt (Garai Gábor)816
Silja Walter: Hófehér kiskutyám (Jánosy István)817
Hans Bender: Hazatérés (Jánosy István)818
Paul Celan:
Az Idő szeme (Jánosy István)819
A szavak estéje (Lator László)819
Csendélet (Jánosy István)821
Halálfúga (Simon István)822
Halotti fúga (Rozgonyi Iván)824
Wolfgang Borchert: A madár (Jánosy István)826
Erich Fried:
A sellő (Eörsi István)827
Adoptálás (Eörsi István)828
Walter Höllerer: Az útfélen feküdt (Jánosy István)830
Franz Fühmann: A fekete szobák (Hajnal Gábor)831
Hertha Kräftner:
Részeg éj (Jánosy István)833
Falusi est (Jánosy István)834
Uwe Berger: Kunyhók a folyónál (Simon István)836
Ernst Koplenig:
Egy hitetlen látomása (Tóth Bálint)837
A haldoklók dalai (Tóth Bálint)838
A kötet költői839
Jegyzetszótár925
A költők betűrendes névsora944
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem