984.790

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A rádium

Szerző
Fordító
Lektor

Kiadó: K. M. Természettudományi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 151 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó a magyar kiadáshoz
A szerző előszava
Tartalomjegyzék
Bevezetés
I. Fejezet3
A rádióaktivitás
A rádióaktív anyagok sugárzásai
A rádióaktív elemek folytonos energiaszolgáltatása
Mi a meglepő vonás a rádióaktivitásban?
II. Fejezet11
Curie-né fölfedezi a rádiumot
A rádióaktivitás az atómoknak a tulajdonsága
A rádióaktivitást nem lehet megváltoztatni
A tórium rádióaktivitása
A szurokércz
A rádium mennyisége a szurokérczben
A rádiumnak legkisebb kimutatható mennyisége
Kísérletek a tiszta rádiumbromiddal
Az energia megmaradásának törvénye
A rádium termelte energia összehasonlítása a szén elégéséből nyert energiával
A chemiai energia forrásai
Idézet a Tait tanár könyvéből
A rádium és a fizikai lehetetlenség
III. Fejezet26
A rádióaktív elemek sugárzásai
Alfa, béta és gamma sugarak
Az áthatolóképesség vizsgálata
Kísérletek a nagy áthatolóképességű béta és gamma sugarakkal.
A csekély áthatolóképességű alfa-sugarak
Kísérlet annak kimutatására, hogy a levegő az alfa-sugarakat elnyeli
A sugárzás fizikai természete
Az éterföltevés szüksége
Testecskék kilövelléséből és rezgésszerű mozgásokból keletkező sugárzás
Az alfa és béta-sugarakat részecskék kilövellése okozza
Lehetséges-e egyetlen alfa-részecskét észlelni?
A szpintariszkóp
A rádiumból kilövelt alfa-részecskék megszámlálása
IV. Fejezet42
A béta-sugarak
Mágnes okozta kitérésük
A béta-sugarak mibenléte
Hasonlóságuk a katódsugarakhoz vagy a sugárzó anyaghoz
A béta-sugarak sebessége
Az alfa-részecskék mibenléte
Sebességük
Keresztül tudnak-e hatolni az útjukba eső atómokon?
Lehetnek olyan alfa-részecskék is, melyekről nem szerezhetünk tudomást
V. Fejezet56
Honnan származik a rádium energiája?
A két eshetőség és következményei
Az anyag belső energiája
Atómbomlás
Fokozatos atómbomlás
Egyébként észre nem vehető anyagmennyiségek egymásra következő energia-kitörései
A rádium-emánáczió
Kísérletek az emánáczióval
Az emánáczió cseppfolyósítása folyékony levegővel
A rádiumemánáczió végtelen csekély mennyisége
Az emánáczió chemiai tulajdonságai
Az emánáczió termelte energia
Az emánáczió megszűnése és új emánáczó keletkezése a rádiumból
A rádióaktivitásnak nem az elmélete, hanem maguk a valóságos jelenségei okozzák a forradalmat a tudományban
A rádióaktív változásokba nem tudunk beavatkozni
A rádióaktív változásnak eltünő termékei
Mindegyik termék észlelhető, akár rövid-, akár hosszúélető
VI. Fejezet76
Az alfa-részecskék szerepe a rádióaktív változásokban
Az alfa-részecskék és a hélium
A hélium fölhalmozódása geológiai idők alatt
A hélium fölfedezése a napban és a földön
Kapcsolat a rádióaktivitással
Hélium keletkezése rádiumból
Az alfa-részecskék héliumatóm
A rádium első változásának mibenléte
VII. Fejezet
Az atómbomlás és a periódusos rendszer
Néhány mesterszó
A chemiai atóm fogalma
Különbség az atóm és a chemiai vegyület között
A chemiai módszerek elégtelensége több rádióaktív vizsgálatban
Föltevések vagy gondolt képek
Az atómbomlás két lehetséges képe
Az atómbomlásnak kitörésszerű jellege
A rádióaktív változások törvénye
A bomlás sorrendjének valószínűsége
A fölbomló atómok átlagos és várható élettartalma
Az atómbomlásnak csak a miként-jét magyarázhatjuk meg, nem a miért-jét
Az atómok átlagos élettartalmának meghatározása
Önálló rádióelemek és rövid életű átmeneti alakok
Rádióaktív egyensúly
A rádium átlagos élettartalma
A rádium összes energiája, a mit teljes fölbomlása alatt kifejt
VIII. Fejezet100
Hogyan lehetséges az, hogy még mindig van rádium?
A rádium anya eleme
Az uránium és a rádium tömegének hányadosa állandó minden ásványban
Az uránium átlagos élettartalma
A rádium és az uránium viszonya egymáshoz
Hasonlat a glasgowi vízvezetékkel
Az szurokércz életkora
Az uránium rádióaktivitása
Uránium X sugarak
Az uránium nem közvetetlen szülője a rádiumnak
A rádium növekedése uránium által
Közbeeső, hosszúéletű, átmeneti alakok
A rádium közvetetlen szülője
Az elemek fejlődésének folyamata
XI. Fejezet111
A rádium további átalakulása
Indukált, vagy gerjesztett rádióaktivitás
A rádium aktív lerakódása
Az emánáczió atómbomlása
A rádium A,B és C
Kísérletek az aktív lerakódással
A rádium A csak alfa-sugarakat szolgáltat és nagyon rövid életű
A rádium B nem lövell ki sugarakat
A rádium C alfa-, béta- és gamma-sugarakat is ad
Az emánáczió csak alfa-sugarakat lövell ki
A rádium rovábbi lassú változásai
A rádium D, E és F
A polónium
Azonossága a rádium F-fel
Az utolsó atómbomlás
Mi a végső termék?
X. Fejezet123
A polónium és a rádium tömegeinek aránya az ásványokban
Az uránium összes termékeinek mennyiségi táblázata
A rádium aktivitásának növekedése az idővel
A rádióaktivitás, mint a ritkaságnak vagy az értéknek fizikai mértéke
Az érmefémek ritkasága
Vajjon változnak-e ezek is úgy, mint a rádium?
A változó elemek fizikai okokból szükségképpen ritkák
Egy nézet az anyag végső mibenlétéről
Maxwell egy kijelentése
Ő tagadja az elemek fejlődését
Egyenlőek-e ugyanannak az elemnek atómjai egymás közt?
Az atóm bonyolult, de tökéletes mechánikai szerkezet
Schuster tanár hasonlata
Az atóm hű marad önmagához az oldatban is
A rádióelemek kilövelte alfa-részecskéknek egymás közt hasonló sebességéről
A legalkalmasabb vagy a legállandóbb atóm túlélik a többieket
A fejlődés tanának általánossága az élő és élettelen természetben
XI. Fejezet131
Mennyiben páratlan a rádium az elemek között?
Csak változásának sebessége teszi nevezetessé
Az uránium sokkal csodálatraméltóbb, mint a rádium
Egy kilogramm urániuban fölhalmozott energia
A tránzmutáczió az anyagok belső energiájának kulcsa
A régi alchimiának terméketlensége
Mi volna annak a következménye, ha a tránzmutáczió lehetséges volna?
Az ősember és a tűzgyujtás
A modern ember és a tránzmutáczió
A kozmikus fejlődés és küzdelmeinek erőforrásai
Az atómbomlás a természet energiáinak elégséges, esetleg egyedüli, ősforrása
Rádióaktivitás és geológia
A rádium mennyisége Földünk kérgében
A Föld valószínűleg nem folyton hűlő gömb
Hegyképződés a rádium útján
A Hold és a bolygók hőmérséklete
Az ókori mitológia és a rádióaktivitás
Az Ouroboros kígyó
A Bölcsek Köve és az Életelixir
Az ember bűnbeesése és az ember fölemelkedése
Az elmult idők lehetséges tartamának nagy kiterjesztése
Egy kis elmefuttatás esetleges feledésbe ment emberfajokról
A rádium és a létért való küzdelem
A lét nem egyéb, mint küzdelem a fizikai energiáért
Új kilátások131
Betűrendes név- és tárgymutató149

Frederick Soddy

Frederick Soddy műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Frederick Soddy könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem