A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1991/1-6.

A Magyar Történelmi Társulat Folyóirata - 125. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1-2. szám
Tanulmányok
Makkay János: Az uráli-finnugor őstörténet néhány kérdése az indo-európai őstörténet szemszögéből3
Közlemények
Mesterházy Károly: A többosztatú falusi ház kialakulása68
Kovács László: Salamon pénzveréséről79
F. Font Márta: II. András orosz politikája és hadjáratai107
Történeti irodalom
Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai (Ism.: Bartha Antal)147
Pest megye régészeti topográfiája. A budai és szentendrei járás (Ism.: Fügedi Erik)149
Gyetvai Péter: Egyházi szervezés főleg az egykori déli magyar területeken és a bácskai Tisza mentén (Ism.: Bellér Béla)164
A Szent-Ivány család levéltára 1230-1525 (Ism.: Mályusz Elemér)171
A Századok repertóriuma (Ism.: V. Windisch Éva)180
Folyóiratszemle
Bruce L. Batten: Külső fenyegetés és belső reform184
Michel Sot: Királyi örökösödés és szakrális hatalom 987 előtt185
Thomas B. Keirstead: Felaprózódó birtokok187
Anita Guerreau-Jalabert: Vérfertőzés és szentség a 12. századi "Szent Gergely életében"188
Benedykt Zientara: A parasztság a középkori Lengyelországban190
V. Sz. Menzsinszkij: A feudális földbirtok szerkezete a Litván Nagyfejedelemségben (az 1528-as katonai összeírás alapján)192
Anna Walthall: Faluhálózat193
3-4. szám
Tanulmányok
Urbán Aladár: Batthyány Lajos a népképviseleti országgyűlésen 1848 decemberében205
Palotás Emil: Ausztria-Magyarország és a háborús válság 1887/88-ban229
Helyreigazítás és tájékoztatás267
Közlemények
Stefan Kováts: Az 1849. évi orosz katonai intervenció Magyarországon. A magyar forradalom és szabadságharc az európai nagyhatalmi érdekek középpontjában268
Czövek István: Modernizálódás és oktatáspolitika Oroszországban a 19. század második felében298
Kabdebó Tamás: A magyar-ír párhuzam és Arthur Griffith magyar történeti forrásai309
Vanyó Tihamér: Egyházi források művelődéstörténeti jelentősége332
Beszámoló
Pál Lajos: Beszámoló a 22. Mogersdorf nemzetközi kultúrtörténeti szimpozion 1990. július 2-6 között Kőszegen megtartott tanácskozásáról350
Buzinkay Géza - Szarka László: Történészkonferencia a szlovák-magyar kapcsolatról355
Történeti irodalom
Kabdebó Tamás: Blackwell küldetése (Ism.: Spira György)361
Natan Ejdelman: Forradalom? Fölülről? (Ism.: V. Molnár László)365
H. Balázs Éva: Bécs és Pest-Buda a régi századvégen 1765-1800 (Ism.: Vörös Károly)367
Horváth Pál: Az Emberi Jogok egyetemes üggyé válása. A Déclaration des droits de l'homme et du citoyen születésének kétévszázados évfordulójára (Ism.: Hanza Gábor)373
Fried István: Utak és tévutak Kelet-Közép-Európa irodalmaiban (Ism.: Niederhauser Emil)380
Spira György: Jottányit se a negyvennyolcból! (Ism.: Hermann Róbert)381
F. Kiss Erzsébet: Az 1848-49-es magyar minisztériumok (Ism.: Urbán Aladár)387
Folyóiratszemle
Allan Megill: A múlt felidézése: "leírás", magyarázat és elbeszélés történetírásban401
Az American Historical Review fóruma: "Régi" történetírás és az "új"402
Loren Schweininger: Jómódú feketék Délen, 1790-1880407
Maris A. Vinovskis: Nem a társadalomkutatók veszítették el a polgárháborút? Néhány demográfiai gondolat408
A. Ja. Avreh: Az orosz burzsoá liberalizmus. A történeti fejlődés sajátosságai409
Eduard Mark: Október vagy thermidor? A sztálinizmus értelmezései és a szovjet külpolitikáról kialakított felfogások az Egyesült Államokban410
5-6. szám
Tanulmányok
Kulcsár Árpád: Sóbányászat és sókereskedelem Erdélyben I. Apafi Mihály uralkodása idején415
A magyar királyság berendezésének műve
Varga J. János: Kollonich Lipót és az Einrichtungswerk449
Kalmár János: A Bánság berendezése az Einrichtungswerk alapján489
Függelék: A pozsonyi rendi bizottság tervezete. Az ún. "Magyar Einrichtungswerk"500
Tüskés Gábor - Knapp Éva: Osztrák-magyar interetnikus kapcsolatok a barokk kori zarándoklatok tükrében517
Történet irodalom
Varga Endre - Veres Miklós: Bírósági levéltárak, 1526-1689 /Ism. Hajdu Lajos/568
A debreceni református kollégium története /Ism.: Péter Katalin/572
Ember Győző: Magyarország külkereskedelme a XVI. század közepén /Ism.: Zimyáni Vera/578
Bornemissza Anna megbűvöltetése /Ism: Nagy László/579
Kovacsics József - Ila Bálint: Veszprém megye helytörténeti lexikona II. /Ism.: Tikovszky Lóránt/587
Krónika
Rozsnyói Ágnes: A Magyar Történelmi Társulat tisztújító közgyűlése (1991. április 13.)480
Szakály Ferenc: Főtitkári beszámoló /1991. április 23./604
A SZÁZADOK új szerkesztőbizottságának alakuló ülése614
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1991/1-6. Századok 1991/1-6. Századok 1991/1-6.

Könyvtári könyv volt. A lapélek kissé foltosak.

Állapot: Közepes
7.980 Ft
6.380 ,-Ft 20
32 pont kapható
Kosárba