A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kisebbségkutatás 1991-92/1.

Szemle a hazai és külföldi irodalomból - 1. évfolyam 1. szám

Előszó

"Legyünk bármely véleménnyel korunknak anyagi iránya felől, ismerjük el bármennyire a'kényszerűséget az anyagi haladás terén el nem maradni más népek nyomdokain: soha ne feledjük el, hogy... Tovább

Tartalom

Beköszöntő
Nemzeti tudat. Nemzeti és etnikai folyamatok
Hódi Sándor: Beilleszkedés, integráció, asszimiláció3
Robert Lafont: Egy korszak vége4
Kiss Gy. Csaba: Nemzet és identitás. Jutottunk - előbbre a nemzeti-vitában?
Vekerdi László: Egy hosszú vita margójára6
Szilágyi N. Sándor: Szempontok a nemzettudat lélektanához8
Adatok a határon túli magyarságról. (A Magyarságkutató Intézet második évkönyve)10
S. Benedek András: A felvidéki magyarság megmaradásának esélyei16
Miran Komac: A nemzeti kisebbségek problematikája a tudományos kutatómunka prizmáján keresztül18
M. J. Martinova: A mai Jugoszlávia immigránsainak etnoszociális jellemzői19
Alexandras Shtromas: A balti köztársaságok társadalmi mozgalmainak politikai jellege22
Nemzeti és nemzetiségi irodalmak
Zoran Konstantinovic: Az irodalom mint a nemzeti önmegismerés folyamata. Pillantás Délkelet-Európára24
Fried István: XVII. és a XIX. század fordulóján26
Fried István: A szlovák és a magyar komparatisztikai kutatások néhány kérdése28
Komáromi Sándor: Magyarországi német irodalom - napjainkban30
Cornelius Hell: Litvánia - irodalom és nemzeti identitás31
Kisebbségek nyelvhasználata
Rehák László: Nyelvhasználat és önkifejezés33
Arany A. László: A bilingvis jelenségek pszichológiai alapjai34
Bagi Ferenc: Magyarul tanuló szerb-horvát anyanyelvű hallgatók helyesírási hibáinak elemzése36
Manfred Gross: Új erőfeszítések a rétoromán nyelv megőrzésére és szerepének erősítésére37
I. G. Ivanov: Szükségszerű volt-e, hogy a mai irodalmi nyelv a 20-as években új szavakkal gazdagodjék?38
John Baugh: Önként s dalolva adja fel nyelvét s kultúráját?39
Kisebbségek kultúrája
Mészáros András: "Mintha lét" és filozófia avagy van-e helye a filozófiának a kisebbségi kultúrában?40
Liszka József: Kultúrák találkozása. Adalékok a magyar-szlovák etnokulturális kapcsolatok ismertetéséhez41
Carl Göllner: Szász-román kulturális interferenciák42
Kelet-közép-európai együttműködés
Rudolf Jaworski: A Közép-Európa-vita történeti dimenziói43
Jerzy Kloczowski: A mi Kelet-Közép Európánk44
Végel László: A kisebbségek közép-kelet-európai küldetése46
Michael R. Lucas: Az Európa Tanács és az összeurópai integrációs folyamat47
Kathrin Sitzler: Regionális együttműködés és európai integráció. A Pentagonale magyar szemszögből48
Jens Reuter: Rendszerváltás és a szerb-szlovén nemzetiségi konfliktus53
Kisebbségi politika
Schöplin György: Nacionalizmus és nemzeti kisebbségek55
Tóth Károly: Nemzet vagy nemzeti kisebbség?56
Silvio Devetak: Etnikai és politikai stabilitás Közép-Európában és a Balkánon59
Friedrich Gottas: A magyarországi nemzetiségpolitika kérdései Tisza Kálmán miniszterelnöksége idején58
Henry R. Huttenbach: Hegyi-Karabah háttere: az örmény hazafias mozgalom társadalmi összetevői61
Kisebbségi jog
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) emberi dimenziókkal foglalkozó koppenhágai tanácskozásán született dokumentum64
Theodor Veiter: Budapest: a kisebbségi és önkormányzati jog európai konvenciója65
Tóth Károly Antal - Törzsök Erika - Baka András: A kisebbségek helyzete nemzetközi és hazai viszonylatban. A kisebbségek nemzetközi jogi helyzete. Szempontok a nemzeti kisebbségek charta-tervezéséhez. Az új magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi törvény koncepciójáról66
Theodor Veiter: Az ausztriai nemzetiségi csoportok jogai és a velük való bánásmód: nyitott kérdések69
Vladimir Duro Degan: Az etnikai csoportok tagjainak valamint a polgároknak diszkrimináció ellenes jogvédelme70
Andreas Jonas: Az emberi jogok Romániában71
Lauriel Salitan: Az emberi jogok és a szovjet tagköztársaságok74
A nemzeti és etnikai kisebbségek története
Ruprecht Steinacker: Vizsgálódások a német polgárság magyarországi asszimilációjának köréből76
Ács Zoltán: Németek Gyulán a XVIII. században78
Ingomar Senz: A délmagyarországi - bácskai-bánáti - német nemzeti mozgalom 1914 előtt80
Günter Schödl: A magyarországi németség mozgalma és a közép-európai politika az I. világháború előestéjén82
Gerhard Seewann: A magyarországi németség helyzete a két világháború közti időszakban a második világháború utáni nemzetközi szakirodalom tükrében84
Horst Haselsteiner: 1945 utáni magyar vélemények a németekről86
Max Demeter Peyfuss: A németek romániai megítélése 1945 után87
Ioana Ursu - Valeriu Buduru: Cigányok Romániában. Egy nép keresi történelmét88
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kisebbségkutatás 1991-92/1.
Állapot:
940 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba