A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kisebbségkutatás 1991-92/3.

Szemle a hazai és külföldi irodalomból - I. évfolyam 3. szám

Előszó

Már készen volt e levél-féle az olvasóhoz, amikor kaptuk az örvendetes hírt: lapunk tiszteletbeli főszerkesztőjét Benda Kálmánt Széchenyi-díjjal tüntették ki. A neki szóló gratuláció mellé -jó adag... Tovább

Tartalom

Néhány szó a T. Olvasóhoz 199
Nemzeti tudat. Nemzeti és etnikai folyamatok
Népek és régiók Európája (Héraud, Guy) 201
Széchenyi István és a nemzetiségi kérdés (Fried István) 203
Magyarok az Egyesült Államokban (Várdy, Steven Béla) 206
A csehszlovakizmus ma. Mire emlékezünk és mit felejtettünk el? (Strítecky, Jaroslav) 210
A nemzetiségek Gorbacsov ellen. A soknemzetiségű köztársaságok kézbentartása, avagy irány az etnikai homogenitás felé? (Huttenbach, Henry: A soknemzetiségű köztársaságok
irányítása - Lewis, Róbert: A köztársaságok az etnikai homogenitás felé tartanak?) 212
Nemzetek, nacionalizmusok, írók (Mikéin, Milos) 215
Nemzeti és nemzetiségi irodalmak
Romániai magyar irodalom (Alföld különszám) 216
Szabédi László a traszszilvanizmusról (Pomogáts Béla) 218
Még, talán. A vajdasági magyar irodalom "itt és most" (Bányai János) 220
ipolyi Arnold Magyar Mythologiájának szlovák vonatkozásai (Krupa András) 221
A hivatalos makedón "irodalmi nyelv" szerbesítóse (Cárnusanov, Kosta) 223
Kisebbségek nyelvhasználata
Többnyelvűség a magyarországi iskolákban, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek oktatásügyére (Székely András Bertalan) 225
A vajdasági magyarok iskolaügye (Bálint Sándor: Gyerek híján nincs iskola. - Tóth Lajos: Az anyanyelvű oktatás a nemzeti kisebbségek fennmaradásának és fejlődésének alappillére) 227
Nemzeti Tanterv = Walesi Tanterv? (Lewis, Helen) 230
Kisebbségek kultúrája
A kulturális regionalizmus hagyománya és jövője (Pomogáts Béla) 232
Társadalmi környezet - kisebbségi szemszögből: a romániai magyar kultúra intézményei a csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport mérlegén 233
Emlékezés az Edélyi Múzeum Egyesületre (Entz Géza) 236
Az erdélyi magyarok kutatásának helye az 1990-es éve finnugrisztikájában - lengyel vélekedés szerint (Wisniewski Rafael) 238
Közművelődési könyvtári szolgáltatások Svédországban az etnikai és nyelvi kisebbségek számára (Gulyás, Miklós) 239
Kelet-közép-európai együttműködés
1989 és Kelet-Közép-Európái nemzeti kisebbségei (Magocsi Paul Róbert) 241
Litván és lengyel írók és publicisták találkozója 1991 májusában (Gediminas Vagnorius litván miniszterelnök levele a konferencia résztvevőihez. - Lossowski, Piotr: Történelem és politika. A lengyel - litván nézeteltérésről. - Litván esélyek és lengyel lehetőségek Lengyel-litván eszmecsere. - Konwicki, Tadeusz: A Vilnius jelenség) 243
Kisebbségi politika
A magyarországi kisebbségek és a biztonságpolitika (Báthory János) 247
Az ámítás minisztériuma - avagy a kisebbségi jog mint a hatalomgyakorlás szolgálólánya (Beke György) 250
A soknemzetiségű jugoszláv állam széthullása (Bebler, Anton: A hadsereg és a jugoszláv válság. - Reuter, Jens: Belgrád és Zágráb a háború küszöbén. - Vajdaság: önkormányzat vagy függetlenség) 252
A Pamjaty-mozgalom a Nationalities Papers különszámának tükrében (Dunlop, John B.: Az orosz nacionalizmus ma. - Garrard, John: A Pamjaty manifesztuma. - Dalos György: A "Pamjaty" és az orosz nacionalizmus) 258
Fajgyűlölet, antiszemitizmus és politikai válasz Franciaországban: Carpentras hatása (Mayer, Nonna) 263
Kisebbségi Jog
A Párizsi Charta egy új Európáért (Veiter, Theodor) 264
Kisebbségek és kollektív jogok (Biró Gáspár) 267
Elképzelések a "kurdkórdós" megoldásáról a népek önrendelkezési jogának alapulvételével (Hinz-Kardeniz, Heidemarie) 268
Nemzeti és etnikai kisebbségek története
A magyarországi antiszemitizmus: kísérlet egy történeti kérdéskör megközelítésére (Karády Viktor) 271
Két tanulmány a szlovákiai zsidóságról (Kovacevicová, Sona: A zsidók immigriációs és emigrációs útjai Szlovákiában. - Kovács Éva: Disszimiláció, zsidó azonosságtudat, regionális identitás Szlovákiában (1920-1938) 275
Erdély története három kötetben (Seewan, Gerhard) 280
Adalékok a székelyek korai történetéhez (Benkő Loránd) 282
Maros- és Udvarhelyszók település- és népiségtörténetéhez (Benkő Loránd) 285
Katolicizmus és protestanizmus a magyarországi németek körében a századforduló körül (Binder, Ludwig: Németség és protestantizmus Magyarországon a 19. században. - Haltmayer, Josef: Németség és katolicizmus Magyarországon az I. világháború előtt) 288
A németajkú anabaptisták története Magyarországon a 16-17. században (Király Ferenc) 291
Az erdélyi szászok településtörténete az újabb kutatások tükrében (Wagner, Emst) 293
Az erdélyi örmények története és a Keresztes családfa (Keresztes Zoltán) 295
Módszertani kérdések
Még egyszer: a Kelet-Európa kutatás problémái és feladatai (König, Helmut) 297
Az etnikai hovatartozás kezelése az amerikai népszámlálások során (Reith, Dávid) 298
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kisebbségkutatás 1991-92/3. Kisebbségkutatás 1991-92/3.

A borító védőfóliája enyhén felhólyagosodott.

Állapot:
940 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba