865.411

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Friedrich Schiller versei

Szerző
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 349 oldal
Sorozatcím: Lyra Mundi
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 17 cm x 10 cm
ISBN: 963-07-1315-2

Tartalom

Hektor búcsúja - Eörsi István7
A Vénusz-kocsi - Tandori Dezső8
A hírlapírók és Minosz - Eörsi István19
Ábránd Laurához - Rónay György23
Rousseau - Rónay György26
Laura-bűvölet - Tandori Dezső27
Spinoza - Eörsi István28
A gyermekgyilkos leány - Jékely Zoltán28
A csata - Jékely Zoltán32
Hasonlat - Jékely Zoltán35
A múzsák bosszúja - Molnár Imre36
A Szerencse és a Bölcsesség - Haraszti Miklós39
Egy moralistához - Dalos György40
Akteon - Molnár Imre41
Bizalom a halhatatlanságban - Molnár Imre42
Férfiméltóság - Jékely Zoltán42
A tavaszhoz - Rónay György46
A virágok - Rónay György47
Csoport a Tartarosból - Jékely Zoltán48
A barátság - Eörsi István49
A pestis - Rónay György51
A szökevény - Jékely52
Minnához - Jékely Zoltán54
Elízium - Rónay György56
A rossz uralkodók - Jékely Zoltán57
Paraszt-szerenád - Jékely Zoltán62
Téli éjszaka - Csorba Győző63
Csudálatos históriája - Székely Magda66
Vívódás - Jékely Zoltán71
Lemondás - Tóth Judit72
Könyörgés - Jékely Zoltán76
Az örömhöz - Rónay György78
Schmidt Karolinához - Csorba Győző82
Görögország istenei - Rónay György83
Von Lengefeld asszony Holy Bible-jába - Csorba Győző88
A művészet - Rónay György88
Az élet költészete - Csorba Győző105
Az ének hatalma - Csorba Győző106
Odysseus - Devecseri Gábor108
A tánc - Tandori Dezső109
Németország és fejedelmei - Hegedűs Géza110
A Pegazus igában - Rónay György110
A játszadozó fiú - Harszti Miklós114
A legjobb állam - Haraszti Miklós114
Kolumbus - Dóczi Lajos118
A nő méltósága - Rónay György118
Az eszménye és az élet - Nemes Nagy Ágnes118
A géniusz (Kérded: "A szót hiszem-é, mint a bölcs tanítók magyaráznak...) - Devecseri Gábor119
Az elfátyolozott saisi kép - Haraszti Miklós121
Az én-filozófus - Lator László122
Az antikvitás az északi vándorhoz - Devecseri Gábor128
Bölcsesség és Okosság - Haraszti Miklós130
Tökély - Dóczi Lajos133
Halhatatlanság - Vargha Gyula134
A séta - Devecseri Gábor134
A föld felosztása - Rónay György135
A világbölcsek - Jékely Zoltán142
Theophania - Haraszti Miklós143
Az előidők dalnokai - Tandori Dezső145
Költő a műítész hölgyhöz - Hegedüs Géza146
A jámborakhoz - Hegedüs Géza146
A találkozás - Haraszti Miklós147
Az idegen lány - Rónay György148
Pompeji és Herculanum - Devecseri Gábor149
Ceres panasza - Csorba Győző151
Dithyrambus - Jékely Zoltán156
Tabulae votivai - Eörsi István157
A különféle elrendelések157
Kétfajta hatásmód157
Rendi különbség157
Az értékes és a méltányos157
Az erkölcsi erő158
Az erkölcsi és a szép jellem158
Közlemény158
A vak eszköz158
Kölcsönhatás158
A filiszter158
Mindenki kötelessége158
A szép lélek és a széplélek158
A filiszter és a széplélek159
A kulcs159
A szubjektum159
Mi használ159
Mi árt159
Kedvenc gyermek159
Metafizikusok és fizikusok159
A kísérletek159
A források160
Empirikus (Biztos az ösvénytek? Ki tagadná? Ámde botorkál...)160
Teoretikusok160
Végső menedék160
A rendszerek160
A filozófák160
Az én hitem160
Istenverők161
Torzképek161
A filozófus és a rajongó161
A hajtórugók161
Fény és szín161
Igazság161
Szépség161
A nevelők161
Értelem161
Képzelet162
Költői erő162
A géniusz (Ismételni az értelem is tud kész anyagokból)162
Az utánzó és a géniusz162
A különbség162
A nehéz szövetség162
A biztonság163
Gyöngédség a dorgálásban163
Nyelv163
A költőknek163
A mester163
Dilettáns163
A jutalom163
Út a hírnévhez163
A moralistának164
Művészi locsogók164
Német géniusz164
Xéniák
Esztétikai kapuőr - Csorba Győző165
Xéniák I. - Csorba Győző165
Vámos - Csorba Győző165
Xéniák II. - Csorba Győző165
Férfi, csengettyűs persellyel - Csorba Győző165
Odébb innét! - Csorba Győző165
Szerencsedoboz - Csorba Győző166
Egy moralista költőhöz - Csorba Győző166
Kötőanyag - Csorba Győző166
Nemeslánykák - Csorba Győző 166
A műfogás - Eörsi István166
A teleológus - Eörsi István167
Régiséggyűjtő - Csorba Győző167
Erreurs et verité - Csorba Győző167
Ötvözés - Csorba Győző167
Fennkölt téma - Csorba Győző167
Jambusok - Eörsi István168
Német építgetők - Csorba Győző168
Hirdetés - Eörsi István168
Aranykor - Hegedüs Géza169
Némely kartársaimnak - Eörsi István169
J-B - Eörsi István169
A teljesen vakok - Eörsi István169
Analitikusok - Eörsi István169
A tudomány - Rónay György170
A filozófiai vita - Eörsi István170
Forradalmak - Eörsi István171
Pártszellem - Eörsi István171
A német birodalom - Eörsi István171
Német nemzeti jellem - Eörsi István171
Rajan - Eörsi István171
Juppiter lánca - Eörsi István171
Egy német mestermű - Eörsi István172
Német vígjáték - Hegedüs Géza172
Példatár - Hegedüs Géza172
Becses engedelmeddel - Hegedüs Géza172
A nyelvbúvár - Eörsi István173
Valakihez - Hegedüs Gyula173
Bizonyos kérdésekre - Eörsi István173
Röpima - Eörsi István173
A költészet erkölcsi céljai - Eörsi István173
Kritikai tanulmányok - Eörsi István173
A csillagászati égbolt - Eörsi István174
A temészetbúvár és a természetfilozófus - Eörsi István174
Nicolai - Eörsi István 174
Fafejű empirista - Eörsi István174
A mottó - Eörsi István174
Cion őrzői - Eörsi István174
Különféle dresszúrák - Eörsi István175
Rossz társaság - Eörsi István175
Félmadár - Hegedüs Géza175
Történelmi források - Eörsi István175
Kivétel - Eörsi István175
A férgek - Eörsi István175
Felhívás - Hegedüs Géza176
Schiller 1796-os almanachja - Eörsi István176
B**-nek - Hegedüs Géza177
A művészet legfőbb célja - Hegedüs Géza177
Könyvesbolt-reklám - Hegedfüs Géza178
Professor Historiarum - Eörsi István178
Recenzió - Eörsi István178
Legújabb kritikai kísérletek - Hegedüs Géza178
Egy második - Hegedüs Géza178
Egy harmadik - Hegedüs Géza178
Schiller: A nő méltósága - Hegedüs Géza179
Egyenlőtlen feltételek - Hegedüs Géza179
Gonosz idők - Eörsi István179
Botrány - Eörsi István179
Tudós újságok- Eörsi István179
A két láz - Eörsi István179
Görögség - Eörsi István180
Túlzás és egyoldalúság180
A legújabb megállapítás - Eörsi István180
A megoldott rejtély - Eörsi István180
Gyorsfirkászok - Eörsi István180
Tantalusz - Kiss Benedek180
Jogi kérdés - Kiss Benedek181
Az áldozatokhoz - Eörsi István181
Xéniák - kéziratokból
Az ismertetőjel - Dalos György181
Eladhatatlan áru - Dalos György181
A szándékotok - Dalos György181
A dugasz - Dalos György181
Az állam jobbítói - Dalos György182
Miről ismerni meg - Dalos György182
A hírlapfirkász - Dalos György182
Mit harapással... - Dalos György 182
Kettős tévedés - Dalos György182
Széptudományi Könyvtár - Dalos György182
Birodalmi tartományok - Dalos György183
Közös sors - Dalos György183
Orvosok - Dalos György183
Empirikusok (Tény, hogy a legméltőbb művészet, amit ti csináltok) - Dalos György183
Mondd, mi a legnehezebb - Dalos György183
Morális fecsegők - Dalos György184
A felfedező - Dalos György184
Hol van az Ember-egész - Dalos György184
Egyes zsarnokokat - Haraszti Miklós184
Politikai tanítás - Haraszti Miklós185
Az emberméltóság - Rónay György185
A törvényhozók testületének - Eörsi István185
A tiszteletreméltó - Eörsi István186
Az epikus hexameter - Rónay György186
A disztichon - Rónay György186
A nyolcsoros stanza - Rónay György186
Az élet játéka - Jékely Zoltán187
A búvár - Szabó Lőrinc188
A kesztyű - Képes Géza194
Polükratész gyűrűje - Szabó Lőrinc197
Nadovesszi sirató - Jékely Zoltán201
Toggenburg lovag - Rónay György203
Emmához - Rónay György207
Ibükosz darvai - Rónay György207
Út a vashámorba - Rónay György214
A hit szavai - Rónay György223
Fény és meleg - Rónay György224
Felszín és mélység - Rónay György225
A titok - Jékely Zoltán 226
A szerencse - Devecseri Gábor227
Harc a sárkánnyal - Tandori Dezső230
A kezesség - Kálnoky László240
Az eleusisi ünnep - Tandori Dezső245
A lányka panasza - Rónay György253
Zene - Rónay György254
Sirató - Székely Magda254
Konfucius mondása - Dalos György 255
Ének a harangról - Rónay György256
Goethéhez - Csorba Győző274
A balhit szavai - Rónay György274
Az orleans-i szűz - Jékely Zoltán275
Az új évszázad kezdetén - Kálnoky László276
Héró és Leandrosz - Jékely Zoltán 278
Parabolák és rejtvények - Eörsi István287
A vlág négy korszaka - Rónay György295
Barátaimnak - Eörsi István298
Puncsdal - Dalos György300
Vágyakozás - Jékely Zoltán301
Kasszandra - Jékely Zoltán303
Antik tárgyak Párizsban - Gulyás Pál308
Habsburg grófja - Jékely Zoltán308
Ifjú a pataknál - Petőfi Sándor309
A zarándok - Rónay György313
A győzelmi ünnep - Rónay György315
Karl Theodor von Dalbergnek - Jékely Zoltán 317
Az alpesi vadász - Rónay György 323
Betűrendes címmutató327

Friedrich Schiller

Friedrich Schiller műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Friedrich Schiller könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Friedrich Schiller versei Friedrich Schiller versei Friedrich Schiller versei Friedrich Schiller versei

Könyvtári könyv volt. A védőborító kissé szakadozott, foltos, elszíneződött.

Állapot: Közepes
1.300 Ft
1.040 ,-Ft 20
16 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Friedrich Schiller versei Friedrich Schiller versei Friedrich Schiller versei Friedrich Schiller versei

A védőborító enyhén szakadozott, kissé foltos.

Állapot:
1.300 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba