A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Talált kincs I. (töredék)

Német költők antológiája

Szerző

Kiadó: Dacia Könyvkiadó
Kiadás helye: Kolozsvár
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 403 oldal
Sorozatcím: Tanulók könyvtára
Kötetszám: 233
Nyelv: Magyar 
Méret: 17 cm x 12 cm
ISBN:
Megjegyzés: További szerzők és fordítók a tartalomban.

Tartalom

Előszó5
Népköltészet
A merseburgi ráolvasások I, II (Gulyás Pál)15
Méháldás (Szabó Lőrinc)15
Te enyém, tied én... (Jancsik Pál)16
Oly édes és vidító... (Rab Zsuzsa)16
Alszom, kelek... (Szabó Lőrinc)17
Az árva Konrád (Jékely Zoltán)17
Tavasz éjszakáján... (Weöres Sándor)19
Minden belepve hóval... (Weöres Sándor)19
O, Tannenbaum (Weöres Sándor)20
A kevély molnárné (Szász Károly)20
Német dal (Arany János)22
Szerelmi dal (Szabó Lőrinc)22
Gyönyörűszép a liget (Szabó Lőrinc)23
Csak egy kislány van... (Szabó Lőrinc)23
A Rajna mentén egy király (Kányádi Sándor)23
Egy kis madárka ül vala (Kányádi Sándor)25
Ismeretlen ónémet költő
Hildebrand-ének - Töredék (Weöres Sándor)27
Hrabanus Maurus Magnentius:
Pünkösdi himnusz (Babits Mihály)30
Notker Balbunus:
Karácsonyi szekvencia (Babits Mihály)32
Ekkehart I. (von Sankt Gallen)
Waltharius-dal - Részlet (Szedő Dénes)35
Saemundr Sigfusson:
Edda-dalok - Részletek (Gulyás Pál)37
Hildegard von Bingen:
Ének a Szentlélekről (Babits Mihály)47
Ismeretlen osztrák lovagköltő
A Nibelung-ének - Részletek
Előhang (Weöres Sándor)49
Siegfrid halála (Károlyi Amy)50
A Kürenbergi Névtelen Lovag
Több mint egy éven által... (Radnóti Miklós)55
Ez a csillag a sötétben... (Szabó Lőrinc)55
Ha egyszál ingben állok... (Lator László)56
Álltam tegnap a bástyán... (Lator László)56
Meinloh von Sevelingen:
Szolgálatomat fölajánlom... (Urbán Eszter)57
Dietmar von Aist:
A magas hársfa tetején... (Szabó Lőrinc)58
Egy asszony állt magában (Berczeli A. Károly)58
Spervogel Anonymus:
Engem az aggkor ijesztget... (Weöres Sándor)60
A gazdag mily hetyke legény... (Weöres Sándor)60
Spervogel:
Szegénység, szörnyű csapás... (Pór Judit)61
Ha erkölcsös leány... (Pór Judit)61
Heinrich VI. von Hohenstaufen:
Méned homályba visz hát... (Kalász Márton)62
Friedrich von Hausen:
Egy ékes szép személy... (Rab Zsuzsa)63
Ha egyszer én megérhetem... (Rab Zsuzsa)63
Szívemtől testem immár... (Rab Zsuzsa)65
Heinrich von Veldeke:
Növelje Isten benned... (Gyurkovics Tibor)66
Gyötörjenek hét évig... (Urbán Eszter)66
Rudolf von Fenis:
Cserkészek az erdőn... (Gyurkovics Tibor)67
Albrecht von Johannsdorf:
Egy nő meg én... (Kálnoky László)68
Bernger von Horheim:
Hazugságdal (Kárpáty Csilla)70
Heinrich von Rugge:
Hogy szép hölgyedről... (Urbán Eszter)71
Mindig sugaras napokat... (Urbán Eszter)71
Hartwig von Raute:
A drága nőt, ha látom én... (Kárpáty Csilla)72
Archipoeta:
Gyónás (Szabó Lőrinc)73
Ismeretlen vágáns költők
A Carmina Burana dalaiból
Félre, könyvek, doktrinák... (Szabó Lőrinc)82
Jöszte, jöszte, szerelmesem (Weöres Sándor)84
Diákélet a távollevő kedvesről (Rónay György)86
Vágáns diákok lakomára hívógatója (Rónay György)87
Heinrich von Morungen:
Elbújdosás (Vidor Miklós)89
Édes szép gyilkosom... (Lator László)89
Ó, jaj nekem... (Lator László)90
Reinmar von Hagenau:
Azt mondják, itt van újra... (Urbán Eszter)92
Szerelem mozgolódik bennem (Szabó Lőrinc)93
Hartmann von Aue:
Köszöntnek néha rám... (Urbán Eszter)95
Mily gyönyörűek... (Urbán Eszter)96
Wolfram von Eschenbach:
Parzival - Részlet (Urbán Eszter)98
Hajnali dal (Képes Géza)99
Walther von der Vogelweide:
A hársfaágak csendes árnyán (Babits Mihály)102
Vedd e koszorút... (Illyés Gyula)103
Egy kőre ültem (Kálnoky László)105
Hajtogatták nekem a vének... (Kálnoky László)106
Én Istenem... (Áprily Lajos)107
Búcsú a világtól (Szabó Lőrinc)109
Gottfried von Strassburg:
Tristan és Isot - Részlet (Weöres Sándor)111
Ulrich von Lichtenstein:
Üdvöm javára váljék... (Weöres Sándor)114
Neidhart von Rauenthal:
A fák tar ága szürke... (Urbán Eszter)118
Minden kecskelábat a sarokba! (Keresztury Dezső)119
Nagy a május hatalma... (Kálnoky László)120
Tannhäuser:
Tél múltán - Részlet (Rab Zsuzsa)123
Wernher der Gartenaere:
Meier Helmbrecht - Részlet (Weöres Sándor)126
Johannes Hadlaub:
Gyermeki szerelem (Radnóti Miklós)129
Hugo von Montfort:
Már alkonyul (Rab Zsuzsa)130
Oswald von Wolkenstein:
Vénség panasza (Rab Zsuzsa)131
Klara Hätzlerin:
Az én szemem... (Urbán Eszter)133
Legdrágább lány (Kálnoky László)133
Conrad Celtis:
A Magyar Irodalmi Társasághoz, Buda fekvéséről és a szörnyű jelekről, amelyek az isteni Mátyás király halálát megelőzték (Tóth István)135
Tomas Murner:
A csibészek céhe - Részlet (Vajda Endre)139
Martin Luther:
Erős vár a mi istenünk (József Attila)141
Joachimus Vadianus:
Celtis Konrádjának Németország első koszorús költőjének dicsérete (Tóth István)143
Nyolcsoros Adrianus Wolphardus panegiriszéről (Tóth István)145
Joannes Camers:
Hatsoros Werbőczy Istvánhoz, mikor Janus Pannonius tíz elégiáját kiadatta (Tóth István)146
Ulrich von Hutten:
Új dal - Részlet (Weöres Sándor)147
Újra az igazság az úr... (Tóth Bálint)149
Hans Sachs:
Eldorádó (Végh György)151
Jakob Regnart:
Ha ki akar látni... (Balassi Bálint)154
Johann Hermann Schein:
Csillagszemecske, ó! (Keresztury Dezső)156
Abraham Scultetus:
Postilla scultetica - Verses részletek (Szenczi Molnár Albert)158
Georgius Pasor:
Epigramma Szenczi Molnár Albert latin-magyar szótáráról (Tóth István)160
Friedrich Spee von Langenfeld:
Kisded és igen szép karácsonyi versezet az ökörről és csacsiról a jászol mellett (Károlyi Amy)162
MArtin Opitz von Boberfeld:
Visszatérés Erdélyből - Részlet (Tóth István)164
Elégia (Rónay György)165
Óda (Eöry Attila)166
Jakob Balde:
Melankólia (Szedő Dénes)167
Friedrich von Logau:
Isten bosszúja (Weöres Sándor)168
A nyugtalan természet (Weöres Sándor)168
Simon Dach:
Tharaui Annácska (Keresztury Dezső)169
Paul Fleming:
Eső után (Képes Géza)170
Ne csüggedj! (Képes Géza)170
Hogyan szereti a csókot (Jékely Zoltán)171
Andreas Gryphius:
A haza könnyei, anno 1636 (Képes Géza)172
A mulandóságról (Szabó Lőrinc)174
A csillagokhoz (Csorba Győző)174
Az utolsó szonett (Keresztury Dezső)175
Christian Hofmann von Hofmannswaldau:
A világ (Jékely Zoltán)176
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen:
Az éj vigasza (Nemes Nagy Ágnes)177
Johannes Scheffler [Angelus Silesius]
Az arkangyali vándor (Képes Géza)179
Caspar Stieler:
De nem csókol a gyűlölet (Berczeli A. Károly)180
Christian Weise:
Bolond (Görgey Gábor)182
Johann Christian Günther:
Est (Szabó Lőrinc)184
Nászdal (Babits Mihály)184
Leonórához, midőn négy esztendő után először fogadta ismét (Jékely Zoltán)185
Töredék (Rónay György)185
Amikor Már majdnem elvesztette türelmét (Tóth Bálint)186
Ewald Christian von Kleist:
A tavasz - Részlet (Csokonai Vitéz Mihály)188
Friedrich Gottlieb Klopstock:
A két sír (Kölcsey Ferenc)189
Az elválás (Kölcsey Ferenc)190
Sarjadó erdőm (Képes Géza)190
Az États Généraux (Jékely Zoltán)191
Gotthold Ephraim Lessing:
Holnap (Kazinczy Ferenc)193
Hinz és Kunz (Nemes Nagy Ágnes)193
Egy halottat búcsúztatóra (Görgey Gábor)194
Az epigrammák az olvasóhoz (Nemes Nagy Ágnes)194
Egy érdemes magánemberhez (Nemes Nagy Ágnes)194
A nagyvilág (Görgey Gábor)195
Egy színész emlékkönyvébe (Nemes Nagy Ágnes)195
Christian Friedrich Daniel Schubart:
A rab (Jékely Zoltán)196
Matthias Claudius:
Pórnak esti dala (Petőfi Sándor)198
A halál (Kosztolányi Dezső)199
Csillagnéző Liza (Károlyi Amy)200
Johann Georg Jakobi:
Klóris (Batsányi János)201
Johann Gottfried Herder:
A természet (Rónay György)202
A földön itt... (V. Nyilassy Vilma)204
Gottfried August Bürger:
Szerelmes ifjú estfantáziája (Babits Mihály)205
Fenséges zsarnokához így beszél a paraszt (Áprily Lajos)206
Leonóra - Részletek (Reviczky Gyula)207
Ludwig Christoph Heinrich Hölty:
Májusi dal (Szabó Lőrinc)213
Végrendelet (Weöres Sándor)214
Johann Wolfgang Goethe:
Bátorítás (Bajza József)215
Nyugtalan szerelem (Kosztolányi Dezső)215
A vándor esti éneke (Tóth Árpád)216
Talált kincs (Szabó Lőrinc)216
A kedves közelléte (Szabó Lőrinc)217
Prometheusz (Kosztolányi Dezső)218
Charlotte von Steinhoz (Vas István)220
Thulé királya (Sárközi György)222
Az V. római elégia (Babits Mihály)223
Ballada az elűzött és visszatért grófról (Arany János)224
Schiller koponyája (Képes Géza)228
Ezer alakba rejtőzhetsz (Szabó Lőrinc)229
Friedrich Schiller:
Rousseau (Franyó Zoltán)231
Az örömhöz (Tóth István)231
Görögország istenei (Gulyás Pál)235
Ifjú a pataknál (Petőfi Sándor)240
Polykrates gyűrűje (Szabó Lőrinc)241
A kezesség (Kálnoky László)245
A kesztyű (Képes Géza)250
Az idegen lány (Képes Géza)252
Az eszmény és az élet (Nemes Nagy Ágnes)253
A német múzsa (Gulyás Pál)258
Friedrich Mattisson:
Elégia egy várrom fölött (Petőfi Sándor)260
Gabrielle Baumberg-Batsányi:
Batsányi arcképe (Keresztury Dezső)264
Johann Christian Friedrich Hölderlin:
A tölgyek (Bernáth István)265
Életem tavaszán (Jancsik Pál)266
A párkákhoz (Szabó Lőrinc)267
Földi tetszés (Szabó Lőrinc)268
Hyperion sorsdala (Képes Géza)268
A tél (Jancsik Pál)269
Reggel (Szabó Lőrinc)270
Este (Szabó Lőrinc)271
Menón panasza Diotimáért - Részletek (Károlyi Amy - Radnóti Miklós)272
Gyógyulásakor (Majtényi Erik)274
Az élet felén (Jancsik Pál)275
Az éj (Nemes Nagy Ágnes)275
A végső időkből (Szabó Lőrinc)276
Novalis [Friedrich Leopold von Hardenberg]
Előhang (Tóth István)277
Bányászdal (Kardos László)l278
Himnuszok az éjhez - Részlet (Képes Géza)280
Van oly nyomasztó óra (Fodor András)281
Friedrich Schlegel:
Dal (Rónay György)283
Clemens Brentano:
Halkan, halkan (Keresztury Dezső)285
Szép mirtusz, susogj csak! (Keresztury Dezső)285
Beethoven - Részlet (Keresztury Dezső)286
Ludwig Achim von Armin:
Lóháton holdfényben (Keresztury Dezső)288
Rozmaring (Rónay György)289
Adalbert von Chamisso:
A vén mosónő (Vajda János)290
Jelenés (Szabó Gizella)292
Kikeleti rózsák (Weöres Sándor)294
De la Motte Fouquénak (Weöres Sándor)294
Justinus Kerner:
Pihenj (Weöres Sándor)295
Mickiewicz (Fodor András)295
Ludwig Uhland:
Útban a kedveshez (Keresztury Dezső)297
Ökörnyál (Keresztury Dezső)297
Cspalárosné lánya (Lányi Viktor)298
Joseph von Eichendorff:
Félhomály (Keresztury Dezső)299
Az este (Fodor András)300
Az éj (Illyés Gyula)300
KI indul messzi tájra... (Rab Zsuzsa)301
A régi kert (Berczeli A. Károly)301
Friedrich Rückert:
A páncélos szonettekből (Fodor András)303
Nemrég a kedves... (Keresztury Dezső)304
A béke vagy (Berczeli A. Károly)305
Franz Grillparzer:
Gaeta és Capua között (Kálnoky László)306
Átok (Berczeli A. Károly)308
Theodor Körner:
A vad hajsza - Részlet (Kálnoky László)309
August von Platen-Hallermünde:
Tristan (Weöres Sándor)311
A vízben (Weöres Sándor)311
Annette Elisabeth von Droste-Hülshoff:
Fűben (Szabó Lőrinc)312
Álmatlan éj (Kosztolnyi Dezső)313
Ítélet (Szabó Lőrinc)317
Heinrich Heine:
Ha a szemem szemedbe néz... (Tóth István)318
Mért oly sápadt a rózsa... (Reviczky Gyula)318
Egy ifjú ég egy lányért... (Képes Géza)319
Pillangó (Jancsik Pál)320
Mementó (Babits Mihály)320
Lorelei (Dsida Jenő)321
Te szép halászleányka (Petőfi Sándor)322
Mint a virág, olyan vagy... (Dsida Jenő)322
Koronázás (Petőfi Sándor)323
Mind a virág... (Komjáthy Jenő)324
Németország, téli rege - Részletek (Kardos László)324
1849 októberében (Kosztolányi Dezső)335
Mit nekem már cifra zsoltár... (Karinthy Frigyes)338
Függelék
A kötet szerzőiről, verseiről339
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Talált kincs I. (töredék) Talált kincs I. (töredék)

A gerinc enyhén töredezett.

Állapot:
940 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba