A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalmi szöveggyűjtemény 10.

a középiskolák 10. évfolyama számára

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Krónika Nova Kiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 227 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 18 cm
ISBN: 963-9423-06-8
Megjegyzés: Tankönyvi szám: KN 0021.

Tartalom

Az európai felvilágosodás irodalmából
Részletek a francia Enciklopédiából12
Enciklopédia12
Filozófia12
Halhatatlanság12
Babona13
Fanatizmus13
Ember14
Tulajdon14
Építészet14
Jean-Jacques Rousseau
Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól15
Vallomások19
Johann Wolfgang Goethe
A kedves közelléte27
Vándor éji dala28
A Tündérkirály29
Friedrich Schiller
Az örömhöz30
Friedrich Hölderlin
Hüperión31
Menón panasza Diotimáért34
Az élet felén37
A magyar felvilágosodás irodalmából
Bessenyei György
Magyarság40
Kármán József
Fanni hagyományai41
Batsányi János
A franciaországi változásokra45
A látó45
A rab és a madár46
Kazinczy Ferenc
Tövisek és virágok50
A nagy titok50
Írói érdem50
Szokott és szokatlan50
Himfy50
Epigrammai morál50
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél51
Fogságom naplója51
Csokonai Vitéz Mihály
Az estve54
Konstancinápoly57
A pillantó szemek60
A boldogság60
Tartózkodó kérelem61
Az esküvés61
A Magánossághoz61
A tihanyi Ekhóhoz64
Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban66
A Reményhez66
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor67
Tüdőgyúladásomról68
Dorottya69
Berzsenyi Dániel
A magyarokhoz I.73
A magyarokhoz II.75
Horác76
Osztályrészem77
Búcsúzás Kemens-Aljától78
A közelítő tél79
Levéltöredék barátnémhoz79
Fohászkodás80
Napoleonhoz81
Vitkovics Mihályhoz81
Az európai romantika irodalmából
Novalis
Himnuszok az éjszakához86
Heinrich Heine
A dal szárnyára veszlek92
A Loreley93
Mesék mesélnek róla93
Mint egy virág, olyan vagy94
William Wordswoth
Táncoló tűzliliomok94
Samuel Taylor Coleridge
Kubla kán95
George Gordon Byron
Childe Harold búcsúja96
Perdy Bysshe Shelly
Óda a nyugati szélhez97
John Keats
Óda egy görög vázához100
Edgar Allan Poe
A holló101
Lee Annácska104
Alphonse de Lamartine
A tó106
Adam Mickiewicz
A lengyel anyához108
A reformkorszak és a magyar romantika irodalmából
Kisfaludy Károly
Mohács112
Kölcsey Ferenc
Elfojtódás114
Vanitatum vanitas114
Hymnus116
Zrínyi dala117
Huszt117
Emléklapra118
Versenyemlékek118
Zrínyi második éneke118
Rebellis vers119
Nemzeti hagyományok120
Országgyűlési napló122
Búcsú az országos rendektől122
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz124
Vörösmary Mihály
Zalán futása127
Pázmán128
Magyarország címere128
Szózat128
Késő vágy129
A Guttenberg-albumba130
Liszt Ferenchez130
Ábránd131
A merengőhöz132
Keserű pohár133
Gondolatok a könyvtárban134
Az emberek136
Országháza137
Szabad sajtó138
Emlékkönyvbe138
Előszó139
A vén cigány140
Fogytán van a napod142
Eötvös József
Búcsú142
Én is szeretném144
A karthausi145
A falu jegyzője146
Petőfi Sándor
A borozó147
Hortobágyi kocsmárosné147
Hazámban148
Jövendölés148
Én149
Szeget szeggel150
Távolból151
Befordúltam a konyhára...151
A szerelem, a szerelem...151
Megúnt rabság152
A virágnak megtiltani nem lehet...153
Temetésre szól az ének...153
Egy estém otthon153
A csaplárné a betyárt szerette...154
Ez a világ amilyen nagy...155
István öcsémhez155
Megy a juhász a szamáron...156
Az alföld156
A természet vadvirága157
Álltam sírhalma mellett..158
Játszik öreg földünk...158
Téli világ158
Éj van...159
Fa leszek, ha159
A négyökrös szekér160
A csárda romjai160
Emlékezet...162
Itt állok a rónaközépen...163
A bánat? egy nagy oceán163
Nem sűlyed az emberiség...163
Fönséges éj!164
A férj hazajő betegen...164
Barátaim megölelének164
Fejemben éj van...165
Sors, nyiss nekem tért...165
Dalaim166
Levél Várady Antalhoz167
Költői ábránd volt, mit eddig érzék...169
Sz. J. kisasszony emlékkönyve171
Nem csoda, ha ujra élek,,,171
Reszket a bokor, mert...172
Karácsonykor173
Egy gondolat bánt engemet...174
Szabadság, szerelem!175
A XIX. század költői175
Arany Jánoshoz176
A nép nevében177
Az ítélet177
Mily szép a világ!178
Levél Arany Jánoshoz179
Beszél a fákkal a bús őszi szél...181
Szeptember végén182
Minek nevezzelek?183
A puszta, télen1873
Nemzeti dal185
Föltámadott a tenger...186
Miért kisérsz...186
Szülőföldemen187
Kiskunság188
Respublika190
Itt benn vagyok a férfikor nyarában...191
A hegyek közt192
Itt van az ősz, itt van ujra193
Az év végén193
Európa csendes, újra csendes194
Pacsírtaszót hallok megint...195
Szörnyő idő...195
Petőrfi legelső levele Arany Jánoshoz196
Uti levelek196
III. levél196
XV. levél198
Arany János
Válasz Petőfinek199
A rab gólya200
Évek, ti még jövendő évek201
Letészem a lantot202
Fiamnak203
Ősszes204
Kertben205
Enyhülés206
Visszatekintés207
V. László208
Ágnes asszony209
Szondi két apródja211
A walesi bárdok213
A lejtőn215
Juliskához216
Az örök zsidó216
Magányban217
Epilogus218
Naturam furca expellas...219
Tengeri-hántás219
Mindvégig221
A régi panasz221
Híd-avatás222
Vörös Rébék223
Tetemre hívás225
A tölgyek alatt226
Sejtelem227
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény 10. Irodalmi szöveggyűjtemény 10. Irodalmi szöveggyűjtemény 10.

A borító belső oldalán ragasztott címke, néhány lapon színes szövegkiemelés és bejegyzés látható.

Állapot:
880 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba