932.448

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Emlék márványból vagy homokkőből

Öt évszázad írásai a művészettörténet történetéből

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Előszó9
Az előzmények: antikvitás és középkor14
A reneszánsz: az újkori művészettörténeti gondolkodás kezdetei19
A manierizmus és a a barokk: a művészettörténeti fogalomrendszer kialakulása29
A klasszicizmus és a romantika: a művészettörténet mint filozófiai tudományág43
A XIX. század: a művészettörténet tudománnyá szerveződése63
A századforduló: művészettudomány és művészettörténet90
Irodalom az előszóhoz és az idézetek forrásai107
Képek az előszóhoz115
Megjegyzések a képekhez117
Szemelvények127
Filippo Villani: Könyv Firenze városának eredetéről és híres polgárairól. Cimabue, Giotto, Maso, Stefano és Taddeo festők129
Lorenzo Ghiberti: Commentarii. II. Commentario 17131
Antonio Filarete: Traktárus az építészetről VIII. könyv. Az oszlopokról és az ívekről. A fejedelmi palota XIII. könyv. A hidakról132
Johannes Butzbach: Könyvecske a festészet kiváló mestereiről136
Jacob Wimpheling: A németek története napjainkig139
Emlékirat I. Leó pápához a római antik műemlékekről141
Antonio Billi könyve: Leonardo da Vinci142
Michalangelo Buonarroti146
Francisco de Hollanda: Négy beszélgetés a festészetről Rómában, 1538-ban. Második beszélgetés146
Benedetto Varchi: Beszélgetés arról, melyik művészet előbbre való, és melyik nemesebb: a festészet-e vagy a szobrászat.148
Harmadik és utolsó beszélgetés: miben hasonlóak és miben különböznek a festők és a költők?151
Lodovico Dolce: Párbeszéd a festészetről155
Johannes Fischart: 29 római pápa hiteles és pontos művészei képmása, azaz arcképe 1378-tól kezdve a ma kormányzóig. Előszó171
Giovanni Paolo Lomazzo milánói festő Traktátusa a festészet, szobrászat és építészet művészetéről, hét könyvben. Első könyv. I. fejezet175
Carel van Mander: A teljes németalföldi és felnémet festők élete183
Nicolas Poussin: Megfigyelések a festészetről185
Giovanni Pietro Bellori értekezése: A festő, a szobrász és az építész ideája188
Annibale Carracci élete195
André Félibien: Beszélgetések a legkiválóbb régi és modern festők életéről és műveiről. VI. beszélgetés197
Joachim von Sandrart: Az építő-, szobrász- és festőművészet Német Akadémiája...202
Beveztés204
A leghíresebb antik szobrokról205
Israel von Mecheln207
Martin Schön207
Matthäus Grünwald208
Roger de Piles: A festők életének kézikönyve. Az ízlésről és annak sokféleségéről212
Jonathan Richardson: Tanulmány a festészeti kritikáról215
Johann Joachim Winckelmann: Gondolatok a görög műalkotások utánzásáról a festészetben és a szobrászművészetben238
Horace Walpole: Az újabb kertművészetről244
Joshua Reynolds: V. beszéd a Királyi Akadémia növendékeihez az 1772. december 10-i díjkiosztás alkalmából250
Johann Wolfgang Goethe: A német építőművészetről256
William Gilpin: Megfigyelések főként a festői szépségről 1776-ban, Nagy-Britannia egyes tájain, főként a Skót-hegyvidéken259
Luigi Lanzi: Itália festészettörténete a szépművészetek újjáéledésétől a XVIII. század végéig. Harmadik könyv: Római iskola262
Wilhelm Heinrich Wackenroder: A mi tiszteletre méltó ősünknek, Albrecht Dürernek emlékezete268
Francois René Chateaubriand: A kereszténység szellem Hotel des Invalides269
Hotel des Invalides269
Versailles269
Gótikus templomok269
Auguszt Wilhelm Schlegel: Előadások a szépirodalomról és a művészetről. A szépművészet s a természet viszonya, illúzió és valószínűség, stílus és modor272
Friedrich Schlegel: Levelek egy utazásról a Németalföldön, Rajnavidéken, Svájcon és Franciaország egy részén keresztül. Köln281
Johann Domonik Fiorillo: A rajzolóművészetek története Németországban és az egyesített Németalföldön284
Carl Friedrich von Rumohr: Olaszországi kutatások. A művészet háztartása288
Simone de Matino és Lippo de Memmo290
Gustav Friedrich Waagen: Műalkotások és művészek Angliában és Párizsban293
Carl Schnaase: A képzőművészetek története. Általános bevezetés296
Karl Bötticher: A hellének tektonikája. Tektonika, architektonika301
Jacob Burchardt: Nagy Constantinus kora. Az antik élet és kultúra elöregedése303
Gottfried Semper: Az összehasonlító stílusban rendszerének tervezete309
Eugene-Emmanuel Violett-le Duc: A XI-XVI. századi francia építészet értelemző szótára. szemelvények néhány címszóból314
Giovanni Battista Cavalcaselle-Joseph Crowe: A festészet története Itáliában a II.-tól a XVI. századig. Masaccio: Szentháromság a firenzei Santa Maria Novella-templomban319
Anton Springer: Az antikvitás középkori utóélete322
Carl Justi: II. Fülöp, a műbarát. Fülöp és Tiziano326
Lauis Courajod: A reneszánsz kezdetei Franciaországban a XIV. és XV. században329
Heinrich Wölfflin: Reneszánsz és barokk. A stílusváltozás okai331
Giovanni Morelli: Művészetkritikai tanulmányok az olasz festészetről338
Bernhard Berenon: A reneszánsz firenzei festői343
August Schamrsow: Barokk és rokokó. Kritikai állásfoglalás az építészetben megnyilvánuló festőiségről. Rokokó349
Aby Warburg: Flamand művészet és firenzei kora reneszánsz353
Alois Riegl: Az ókeresztény bazilika keletkezéséhez357
Franz Wickhoff: A művészettörténet felosztása fő periódusokra361
Werner Weisbach: Az impresszionizmus, az antik és újkori festészet problémája. Vermeer van Delft366
Julius von Schlosser: Filippo Villani fejezee a firenzei művészetről370
Émile Male: A senlisi kapuzat és hatása374
Wilhelm Worringer: A gótika formaproblémái. A gótikus formaakarás sorsa376
Wilhelm Vöge: A természet tanulmányozásának úttörői 1200 körül. I.381
Erwin Panofsky: Dürer művészetelmélet, különös tekintettel az olaszok művészetelméletéhez való viszonyára. Az új metódus eredete385
Marx Dvorák: Grecóról és a manierizmusról391
Wilhelm Hausenstein: A barokk szelleme402
Jegyzetek a szövegszemelvényekhez407
A szövegszemelvények időrendi mutatója441
Képek a szövegszemelvényekhez443
Névmutató445
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem